of 26 /26
Cross-border Business Incubator and Service Centre GHID DE VIZIBILITATE PROIECT PROJEKT ARCULATI ÚTMUTATÓ

Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

  • Upload
    skaper

  • View
    30

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Page 1: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

GHID DE VIZIBILITATE PROIECTPROJEKT ARCULATI ÚTMUTATÓ

Page 2: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Proiectul “Creara unui incubator şi centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” - HURO/0802/133 este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul web al Programului: www.hungary-romania-cbc.eu şi www.huro-cbc.eu.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Page 3: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

A „Határmenti inkubátorház és üzleti szolgáltatói központ létrehozása” című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar Köztársaság és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

További információkért keresse fel a program honlapját: www.hungary-Románia-cbc.eu és www.huro-cbc.eu.

Jelen kézikönyv tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Page 4: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

4

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Introducere

În data de 1 februarie 2011, Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.) Oraşul Săcueni, Fundaţia pentru Sprijinirea Întreprinzătorilor din judeţul Hajdú-Bihar (HBMVA) şi Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) au lansat proiectul intitulat „Creara unui incubator şi centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) cofinanţat de Uniunea Europeană.

Obiectul proiectului este dezvoltarea coeziunii economice a zo-nei transfrontaliere, prin creşterea competitivităţii IMM-urilor care activează în Săcueni şi în regiunea înconjurătoare.

Prezentul Ghid de Vizibilitate oferă o identitate unică a proiectului în concordanţă cu Ghidul de Vizibilitate a Programului de Cooperare Transfrontalieră 2007-2013, îmbunătăţind astfel calitatea proiectului.

Page 5: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

5

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Bevezetés

2011 február 1-jén Székelyhíd Város Területi Közigazgatási Egysége (U.A.T.), a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (HBMVA) és a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (APPAR) elindította a “Határmenti inkubátorház és üzleti szolgáltatói központ létrehozása” elnevezésű projektet, mely Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, (www.huro-cbc.eu), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDR) támogatásával, és az Európai Unió társfinanszrozásával valósul meg.

A projekt célja a határmenti térségek gazdasági kohéziójának fejlesztése, Székelyhíd és a környező régiók kis- és középvállalkozásainak versenyképességének növelése által.

Jelen Arculati Útmutató egy egyedi identitást szeretne kínálni a projektnek, összhangban a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Megvalósítási kézikönyvével, ezzel javítva a projekt minőségén.

Page 6: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

6

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Culori

Culorile folosite la crearea elementelor de vizibilitate a proiectului sunt culori “corporate business”, prezentate mai jos.

Codul de culori CMYK va fi folosit pentru toate materialele tipărite. Pe website şi pentru alte aplicaţii electronice va fi folosită scara de culori RGB, creată printr-o aplicaţie software de conversie a culorilor.

1 4

2 5

3 6

C: 70, M: 67, Y: 64, K: 73 C: 34, M: 14, Y: 6, K: 0

C: 63, M: 22, Y: 0, K: 0 C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

C: 87, M: 49, Y: 7, K: 0 C: 9, M: 6, Y: 7, K: 0

Page 7: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

7

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Színek

A projekt látvány elemeihez alkalamazott színek “üzleti” színek, melyek az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

A nyomtatott anyagban a CMYK színkódot, míg a weboldalon és az egyéb elektronikus felületeken egy színkonverziós szoftver segítségével készített RGB színkódot kell igénybe venni.

1 4

2 5

3 6

C: 70, M: 67, Y: 64, K: 73 C: 34, M: 14, Y: 6, K: 0

C: 63, M: 22, Y: 0, K: 0 C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

C: 87, M: 49, Y: 7, K: 0 C: 9, M: 6, Y: 7, K: 0

Page 8: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

8

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Utilizarea logo-ului

Logo-ul a fost inspirată din clădire. A fost folosit o geometrie simplă, cubică. De asemenea au fost folosite unghiuri, pentru a releva perspectiva şi dinamism.

Culorile folosite la crearea siglei sunt culori “corporate business”, prezentate mai sus.

Se va folosi logo nr. 1 sau logo nr. 2, iar în cazuri speciale, unde va fi necesar, se va folosi logo nr. 3 şi 4.

logo 1

logo 4

logo 2

logo 3

Page 9: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

9

Cross-border Business Incubator and Service Centre

A logo használata

A logót az épület ihlette meg, melynek geometriája egyszerű, kocka alakú. A szögletes formák felhasználása a perspektíva és a dinamizmus kifejezésére szolgálnak.

A projekt látvány elemeihez alkalmazott színek “üzleti” színek, melyek a fentiekben kerültek bemutatásra.

Az 1-es vagy 2-es logót kell használni, míg speciális esetekben, vagy ahol szükséges, a 3-as és 4-est.

logo 1

logo 4

logo 2

logo 3

Page 10: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

10

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Fonduri şi chenare

Logo-ul va fi folosit cu fond gri (C: 70, M: 67, Y: 64, K: 73). Nu este posibil folosirea lui în chenare. În situaţii în care nu este posibil utilizarea siglei color, se vor folosi culorile alb-negru. Când va fi folosit în acest fel, logo-ul va avea fond negru (C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100).

Versiune alb-negru

logo 1

logo 4

logo 2

logo 3

Page 11: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

11

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Alapszínek és keretek

A logót szürke alapon kell használni (C: 70, M: 67, Y: 64, K: 73). Keretben levő alkalmazása nem lehetséges. Azokban az esetekben, amikor a színes változata nem alkalmazható, a fekete - fehér színeket kell igénybe venni. Ezekben az esetekben a logó fekete alapon fog szerpelni. (C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100).

Fekete - fehér változat

logo 1

logo 4

logo 2

logo 3

Page 12: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

12

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Colecţii de caractere, culori

Tahoma RegularabcefghijklmnoprstuvzqwyxABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZQWYX1234567890

1 C: 70, M: 67, Y: 64, K: 73

4 C: 34, M: 14, Y: 6, K: 03 C: 63, M: 22, Y: 0, K: 0

6 C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

2 C: 87, M: 49, Y: 7, K: 0

5 C: 9, M: 6, Y: 7, K: 0

Tahoma Regular

Abadi Condensed Extra Bold

Abadi Condensed Extra BoldabcefghijklmnoprstuvzqwyxABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZQWYX1234567890

Page 13: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

13

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Betűtípus gyűjtemény, színek

Tahoma RegularabcefghijklmnoprstuvzqwyxABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZQWYX1234567890

1 C: 70, M: 67, Y: 64, K: 73

4 C: 34, M: 14, Y: 6, K: 03 C: 63, M: 22, Y: 0, K: 0

6 C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

2 C: 87, M: 49, Y: 7, K: 0

5 C: 9, M: 6, Y: 7, K: 0

Tahoma Regular

Abadi Condensed Extra Bold

Abadi Condensed Extra BoldabcefghijklmnoprstuvzqwyxABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZQWYX1234567890

Page 14: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

14

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Versiuni lingvistice

Limba Română

Limba Maghiară

Limba Engleză

De preferinţă se va folosi versiunea în limba engleză, iar dacă va fi necesar, se va folosi limba română sau maghiară.

Határmentiinkubátorház és üzleti szolgáltatói központ létrehozása

Creara unui incubator şi centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere

Page 15: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

15

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Nyelvi változatok

Román nyelv

Magyar nyelv

Angol nyelv

Leginkább az angol nyelvű változatot ajánlott használni, de szükség szerint alkalmazható a román illetve a magyar nyelvű verzió.

Határmentiinkubátorház és üzleti szolgáltatói központ létrehozása

Creara unui incubator şi centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere

Page 16: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

16

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Ilustraţie proiect 3D

Page 17: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

17

Cross-border Business Incubator and Service Centre

3D-s projekt illusztráció

Page 18: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

18

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Hârtie cu header / footerVersiune color

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Page 19: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

19

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Fejléces / lábléces papírSzínes változat

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Page 20: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

20

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Hârtie cu header / footerVersiune alb-negru

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Page 21: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

21

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Fejléces / lábléces papírFekete - fehér változat

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Page 22: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

22

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Comunicat de presă

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Comunicat de presăData

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sagittis dapibus feugiat. Donec cursus venenatis lacus in dictum. Donec commodo interdum est vel semper. Aenean ornare condimentum molestie. Suspendisse potenti. In in dolor risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque commodo tincidunt urna ut gravida. Vivamus nunc orci, hendrerit ac dictum vitae, tempor non ante.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:Nume, funcţia:Tel:Fax:E-mail:Web:

Proiectul “Creara unui incubator şi centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” - HURO/0802/133 este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Page 23: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

23

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Cross-border Business Incubator and Service Centre

SajtóközleményDátum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sagittis dapibus feugiat. Donec cursus venenatis lacus in dictum. Donec commodo interdum est vel semper. Aenean ornare condimentum molestie. Suspendisse potenti. In in dolor risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Quisque commodo tincidunt urna ut gravida. Vivamus nunc orci, hendrerit ac dictum vitae, tempor non ante.

További információkért:Név:Tel:Fax:E-mail:Web:

A „Cross-border Business Incubator and Service Centre” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm_ködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint a Magyar Köztársaság és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

A hírlevél tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió vagy Románia Kormányának hivatalos álláspontját.

Sajtóközlemény

Page 24: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

24

Cross-border Business Incubator and Service Centre Cross-border Business Incubator and Service Centre

Newsletter

Cross-border Business Incubator and Service Centre

www.huro-cbc.eu www.incubatorsacueni.ro

Newsletter - Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum congue accumsan lectus in varius. Aenean eget velit sapien. Sed est mi, rhoncus nec tempus porttitor, dapibus eget justo. Fusce rhoncus ornare lobortis. Sed mattis tincidunt luctus. Sed ac gravida quam. Vestibulum luctus hendrerit leo, vestibulum volutpat purus ultricies sed. Duis dignissim facilisis ligula vel consectetur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nulla a justo tellus. Proin vel nisi magna. Maecenas nisl magna, tempus sed euismod at, tincidunt nec lectus. Morbi adipiscing nisi eu lectus placerat vitae luctus neque ultricies.

Proiectul “Creara unui incubator şi centru de servicii pentru afaceri transfrontaliere” - HURO/0802/133 este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea natională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Page 25: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

Cross-border Business Incubator and Service Centre

25

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Newsletter

Cross-border Business Incubator and Service Centre

www.huro-cbc.eu www.incubatorsacueni.ro

Hírlevél - Dátum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum congue accumsan lectus in varius. Aenean eget velit sapien. Sed est mi, rhoncus nec tempus porttitor, dapibus eget justo. Fusce rhoncus ornare lobortis. Sed mattis tincidunt luctus. Sed ac gravida quam. Vestibulum luctus hendrerit leo, vestibulum volutpat purus ultricies sed. Duis dignissim facilisis ligula vel consectetur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nulla a justo tellus. Proin vel nisi magna. Maecenas nisl magna, tempus sed euismod at, tincidunt nec lectus. Morbi adipiscing nisi eu lectus placerat vitae luctus neque ultricies.

A „Cross-border Business Incubator and Service Centre” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm_ködési Program 2007-2013 keretében valósul(t) meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint a Magyar Köztársaság és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

A hírlevél tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió vagy Románia Kormányának hivatalos álláspontját.

Page 26: Ghid de Vizibilitate Incubator Ok

www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu

www.incubatorsacueni.ro