6
www.artm.ro ARTM Asociaþia Românã de Turism Medical

Ghid Asociatia Romana de Turism Medical

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ghidul Arociatiei Romane de Turism Medical

Citation preview

Page 1: Ghid Asociatia Romana de Turism Medical

w w w . a r t m . r o

ARTM

Asociaþia Românãde Turism Medical

Page 2: Ghid Asociatia Romana de Turism Medical

Ce esteturismul medical?Turismul medical este practica de a Deþi turismul medical este inventat cãlãtori în afara þãrii natale pentru ca expresie dominantã pentru a primi asistenþã medicalã de aceastã industrie în curs de calitate la preþuri accesibile. dezvoltare, alþi termeni precum Pentru cetãþenii Uniunii Europene, cãlãtorie în scopuri medicale, se pot realiza reduceri de pânã la turism de sãnãtate sau 40%. externalizare medicalã au câþtigat

popularitate.

Important!Termenul de "turism medical" nu ar trebui

luat literar. Deþi pacienþii cãlãtoresc distanþe mari pentru a primi "asisten’a

medicalã", termenul de "turism" ar trebui sã fie mai puþin accentuat. Întrucât

termenul de "turism" este în mod general asociat cu practica de a cãlãtori pentru

plãcere, atunci când este combinat cu o procedurã medicalã, nimic nu poate fi mai

departe de adevãr. În realitate, majoritatea pacienþilor nu se mai simt turiþti odatã ce au efectuat procedura

medicalã.

Importanta turismului medical internaþional ar trebui sã fie axatã pe primirea asistenþei medicale de înaltã

calitate þi apoi recuperarea supravegheatã la un nivel responsabil înainte de a cãlãtori

înapoi spre casã.

w w w . a r t m . r o

Page 3: Ghid Asociatia Romana de Turism Medical

Neque por ro quisquam est qui

Bucu

reºt

i nLocation: Southern Romania nPopulation: 1,94 million (2009) nFirst documented:1459 Bucharest; Bucharest Metropolitan nSize: City of Bucharest – 87 area population : 2,15 millionsq.miles (226 sq.km); nInhabited since: 500 BCnElevation: 190-295 ft (55-90 m) nReligion: orthodox

Bucharest is the capital city, cultural, industrial, and financial centre of Romania. It is the largest city in Romania, located in the southeast of the country and lies on the banks of the Dâmbovita River.

Romanian legend has it that the city of Bucharest was founded by a shepherd named Bucur, whose name literarily means “joy.” His flute playing reportedly dazzled the people and his hearty wine from nearby vineyards endeared him to the local traders, who gave his name to the place.

Bucharest was first mentioned in documents as early as 1459. Since then it has gone through a variety of changes, becoming the state capital of Romania in 1862 and steadily consolidating its position as the centre of the Romanian mass media, culture and arts. In the period between the two World Wars, the city’s elegant architecture and the sophistication of its elite earned Bucharest the nickname of the “Little Paris of the East”.

w w w . a r t m . r o

Page 4: Ghid Asociatia Romana de Turism Medical

StomatologieBucureºti

Neo Clinique

adresa Str. Th. Sperantia 14, etaj 1, Sector 3, Bucureºti

telefon 021 320 22 30

e-mail [email protected]

web www.neoclinique.ro

Neo Clinique

adresa Str. Th. Sperantia 14, etaj 1, Sector 3, Bucureºti

telefon 021 320 22 30

e-mail [email protected]

web www.neoclinique.ro

Neo Clinique

adresa Str. Th. Sperantia 14, etaj 1, Sector 3, Bucureºti

telefon 021 320 22 30

e-mail [email protected]

web www.neoclinique.ro

Page 5: Ghid Asociatia Romana de Turism Medical

Chirurgie plasticã Bucureºti

Neo Clinique

adresa Str. Th. Sperantia 14, etaj 1, Sector 3, Bucureºti

telefon 021 320 22 30

e-mail [email protected]

web www.neoclinique.ro

Neo Clinique

adresa Str. Th. Sperantia 14, etaj 1, Sector 3, Bucureºti

telefon 021 320 22 30

e-mail [email protected]

web www.neoclinique.ro

Neo Clinique

adresa Str. Th. Sperantia 14, etaj 1, Sector 3, Bucureºti

telefon 021 320 22 30

e-mail [email protected]

web www.neoclinique.ro

Page 6: Ghid Asociatia Romana de Turism Medical

Asociaþia Românã de Turism Medical

[email protected]