22
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH 80350 JOHOR BAHRU JOHOR KERTAS KERJA KEJOHANAN TENIS TERTUTUP IPGKTI 2011 TARIKH: 8, 9, 10 Mei 2011 ( Sabtu, Ahad dan Isnin) TEMPAT: GELANGGANG-GELANGGANG TENIS IPGKTI, JOHOR BAHRU ANJURAN: KOKURIKULUM TENIS KPLI AMBILAN JANUARI 2011 (Sebagai Syarat Kelulusan Kursus Kepegawaian Tenis)

GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIMJALAN DATIN HALIMAH80350 JOHOR BAHRU

JOHOR

KERTAS KERJAKEJOHANAN TENIS TERTUTUP IPGKTI 2011

TARIKH:8, 9, 10 Mei 2011 ( Sabtu, Ahad dan Isnin)

TEMPAT:GELANGGANG-GELANGGANG TENIS

IPGKTI, JOHOR BAHRU

ANJURAN:KOKURIKULUM TENIS

KPLI AMBILAN JANUARI 2011(Sebagai Syarat Kelulusan Kursus Kepegawaian Tenis)

Page 2: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

PERKARA MUKA SURAT

1) PENDAHULUAN 1

2) RASIONAL 1

3) MATLAMAT 1

4) OBJEKTIF 1

5) PENGANJUR 2

6) SASARAN/PENYERTAAN 2

7) TARIKH 2

8) TEMPAT 2

9) SYARAT PERTANDINGAN 2

10) STRUKTUR ORGANISASI KEJOHANAN TENIS 3

11) JAWATANKUASA KECIL PERTANDINGAN 4

12) PERALATAN 4

13) JADUAL PERTANDINGAN 4

14) ANGGARAN KEWANGAN 5

15) PENGHARGAAN 6

LAMPIRAN I (ATUR CARA KURSUS KEPEGAWAIAN) 7

LAMPIRAN 2 (SENARAI NAMA KPLI KOKURIKULUM TENIS 2011) 8

LAMPIRAN 3 BORANG PENDAFTARAN 9

ULASAN, SOKONGAN DAN PENGESAHAN UNIT/JABATAN/ ORGANISASI

Page 3: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

KEJOHANAN TENIS

1. PENDAHULUAN

Sejak kebelakangan ini,minat terhadap permainan tenis semakin meningkat. Pada

setiap petang, gelanggang tenis kelihatan penuh dengan ramai pelajar, pensyarah dan

staf sokongan yang terlibat dengan permainan ini. Tenis juga ditawarkan sebagai salah

satu permainan di bawah komponen permainan dan sukan.ko-kurikulum di bawah

sukatan ko-kurikulum semua kursus termasuk program KPLI-Sekolah Rendah. Idea

mengadakan kejohanan tenis tertutup ini adalah untuk mendedahkan pelajar ko-

kurikulum tenis KPLI kepada pengurusan dan pengelolaan sesuatu pertandingan pada

tahap yang lebih tinggi daripada pertandingan antara pelajar Ko-kurikulum sahaja.

Disampingitu, diharapkan kejohanan tenis ini akan mempromosikan tenis sebagai satu

permainan tahap pertandingan di kalangan warga Temenggong.

2. RASIONAL

Kejohanan ini diadakan adalah untuk :

1.1 Memberi pengalaman teori dan juga amali kepada peserta Kokurikulum Tenis

dalam pertandingan tenis.

1.2 Memberi latihan kepada guru pelatih dalam keadaan permainan yang sebenar

supaya dapat bertugas secara berketrampilan sebagai pegawai pertandingan,

ampayar dan pengurus pertandingan.

1.3 Memenuhi syarat penilaian gerak kerja kokurikulum permainan dan sukan.

1.4 Meningkatkan minat terhadap permainan tenis di IPG-KTI, Johor Bahru.

Page 4: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

3. MATLAMAT

Memberi pendedahan aspek pengelolaan kejohanan peringkat IPG-KTI kepada

Guru pelatihKo-kurikulumTenis KPLI SR Ambilan Jan 2011dan disamping itu

Mempromosikan tenis kepada seluruh wargaTemenggong.

4. OBJEKTIF

Pada akhir pertandingan ini, pelajar dapat :

2.1 Mengira skor dengan betul untuk permainan perseorangan dan bergu tenis.

2.2 Bertugas sebagai seorang ampayar dan penjaga garisan secara berketrampilan.

2.3 Mengelola dan mengurus peralatan, pegawal pertandingan tenis dan pemain

Dalam pertandingan.

2.4 Memperihalkan peningkatan minat terhadap di kalangan peserta pertandingan,

Peserta kursus dan pemerhati Kejohanan Tenis Tertutup IPG-KTI.

5. PENGANJUR

Jawatankuasa Pertandingan KPLI Ambilan Jan 2011

6. SASARAN/ PENYERTAAN

i) Guru Pelatih ko-kurikulum Tenis KPLI SR sebagai urusetia dan pengelola

Para pensyarah, pelajar, staf sokongan dan ahli Alumni IPG- Temenggong

Ibrahim, Johor Bahru layak menyertai kejohanan ini.( Sila rujuk Lampiran 2)

ii) Semua guru pelatih, pensyarah, staf sokongan dan alumni IPG-KTI.

Page 5: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

7. TARIKH

8 Mei 2011 – 10 Mei 2011

Pertandingan bermula pada 8/05/2011 (Ahad), jam 8.30 pagi - 6.00 petang berterusan

dan pada 9/05/2011 (Isnin), jam 4.30 petang —7.00 petang.

Pertandingan akhir akan diadakan pada 10/05/2011 pada jam 8.30 – 10.30 pagi.

Tarikh tutup penerimaan penyertaan kejohanan : 2 Mei 2011 (Isnin)

8. TEMPAT

Astaka, Dewan Terbuka&GelanggangTenis IPG - KTI.

(Teori kursus telah dibuat semasa sesi-sesi kokurikulum bertarikh 1 Mac, 8 Mac, 3

Oktober dan 5 April 2011).

9. SYARAT PERTANDINGAN

i) Penyertaan dibuka kepada semua staf, staf sokongan, guru pelatih dan alumni

Institut Pergururan Kampus Temenggung Ibrahim.

ii) Pengiraan skor akan berasaskan format Pro-Set (pemain yang mencapai skor 8

terlebih dahulu adalah pemenang) pada peringkat awal. Kiraan“Best of three

short sets” akan dibuat untuk permainan pada peringkat akhir.

Page 6: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

iii) Tempoh 15 minit diberikan untuk para peserta melaporkan diri setelah panggilan

pertama diumumkan untuk bermain. Sekiranya pemain masih tidak hadir,

pengadil berhak member kemenangan kepada lawan.

iv) AJK berhak untuk membuat sebarang perubahan pada tarikh, masa, format

pertandingan dan system pengiraan skor sekiranya pertandingan ditangguhkan

kerana hujan atau kesuntukan masa.

v) Segala keputusan rayuan yang dibuat oleh juri rayuan adalah muktamad.

Page 7: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

10. STRUKTUR ORGANISASI KEJOHANAN TENIS KPLI AMBILAN JAN 2011

PENAUNG : Tuan Haji Mohd. Said Bin Hasran

PENGERUSI : Tuan Haji Abu Bakar Bin Sahari

KETUA UNIT KO-KURIKULUM : EncikSanif Bin Sapaat

PENYELARAS SUKAN

DAN PERMAINAN : EncikZainal Bin Mohd Amin

PENSYARAH PENASIHAT : 1. Tn. Hj. AbbdulRazakKaprawi

2. Yusoff Bin Dagang

3. En. Nazaria Bin Mohd. Amin

REFRI KEHORMAT : En. Chew Eng Sun

PENGERUSI : Shafiei Bin Ngatten @ Ngadenan

NAIB PENGERUSI : Saraswathy A/P Ramasundrum

SETIAUSAHA : NurulAsmahBintiNordin

BENDAHARI : Ahmad Fadhli Bin Syed Hassan

JURI : 1. Ruzalizam Bin Katimon

2. En. Nazaria Bin Mohd. Amin

3. En. Sekaria Seminar Dawat

4. En. Rashid Bin Abu Hassan

Page 8: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

11. JAWATAN KUASA KECIL PERTANDINGAN

a) Buku Program : CHIA TSUI TING

b) Peralatan/Teknikal : JOHNNY SANG TET KIONG

HILARY NICASIUS

c) CenderahatidanHadiah : SHAROLINE SOWMIN BENGGON

d) Jamuan&Minuman : AHMAD FADHLI BIN SYED HASSAN

e) Sijil : TAN KONG CHIN

f) Jemputan : PUNG TZYY HUEY

g) PertolonganCemas : H’NG KHANG CHAN

h) Poster/Seranta : SHAFIEI BIN NGATTEN@NGADENAN

i) Pendaftaran : SARASWATHY A/P RAMASUNDRUM

NURUL ASMAH BINTI NORDIN

Page 9: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

12. PERALATAN

Pelatih menggunakan raket sendiri. Bola tenis dipesan melalui kutipan yuran

penyertaan dan yuran ahli.

‘Fail clipboard’ dipinjamdanipadasetor

‘Hailer’ dipinjamdanipadaJabatanPendidikanJasmani.

13. JADUAL PERTANDINGAN

Aturcara Pertandingan - (Lampiran 1)

Senarai Nama Peserta KPLI KokunikulumTenis - (Lampiran 2)

Cabutan draw akan dibuat pada 5 Mei 2011 (Khamis)

14. KEWANGAN

ITEM HARGA (RM) KUANTITI JUMLAH

PENDAPATAN

1. YuranAhIi

2. Yuranpeserta

i. Individu

Pensyarah

Pelajar&Stafsokongan

RMI0.00

RMI0.00

RM 7.00

13 orang

5 orang

15 pasukan

RM 130.00

RM 50.00

RM 105.00

Page 10: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

ii. Bergu

Pensyarah

Pelajar&Stafsokongan

3 Mineral water (daristor)

RM10.00

RM10.00

5 pasukan

10 pasukan

(2 karton)

RM 50.00

RM 100.00

JumlahPendapatan RM 435.00

PERBELANJAAN

1. Membeli bola Tenis

2. Hadiah

3 Makantengahari

4. Makanan (tengahari)

5. Alattulis (Pen)

6. Kainrentang

RM 15.00

RM 10.00

RM 3.00

RM4.00

RM15.00

RM 70.00

10 tin

12 orang

13 orang

20 orang

1

sekeping

RM 150.00

RM 120.00

(permohonandar

i IPG)

RM 80.00

RM 15.00

RM 70.00

Page 11: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

JumlahPerberlanjaan RM 435.00

Page 12: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

15. PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan kepada

a. Pengarah, IPG - KTI, Johor Bahru.

b. Timbalan Pengarah Pengurusan dan Perkhidmatan, IPG - KTI, Johor Bahru.

c. Timbalan Pengarah Akademik, IPG - KTI, Johor Bahru.

d. Ketua Unit Pengurusan dan Perkhidmatan, IPG - KTI, Johor Bahru.

e. Ketua Unit Kokurikulum IPG — KTI, Johor Bahru.

f. Penyelaras Permainan Kokurikulum, IPG - KTI, Johor Bahru.

g. Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani&Kesihatan, IPG - KTI, Johor Bahru.

h. Pensyarah-pensyarah penasihat kokurikulum KPLI Ambilan Jan 2011.

i. Jawatankuasa Pertandingan Tenis IPG – KTIJan 2011, Johor Bahru.

j. Semuapihak yang terlibat dalam menjayakan kejohanan ini.

Page 13: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

LAMPIRAN 1

ATURCARA KEJOHANAN KO-KURIKULUM TENISKPLI AMBILAN JAN 2011IPG-KTI, JOHOR BAHRU

HARI PERTAMA

8 Mei 2011(AHAD)

8.00 - 8.30 Pagi Pendaftaran

8.30 - 11.30 Pagi Perlawanan perseorangan/ bergu (L&W) peringkatawal

11.30- 2.00 Petang Rehat

2.00- 7.00 Petang Perlawanan perseorangan/bergu (L&W) peringkatSuku akhir & separuh akhir

HARI KEDUA

9 Mei 2011(ISNIN)

5.00- 7.00 Petang Perlawanan Perseorangan/ BerguSeparuhAkhir

HARI TERAKHIR

10 Mei 2011(SELASA)

8.00 - 10.30 Pagi Perlawanan perseorangan/ bergu (L&W) peringkat akhir

10.30 - 11.00 Pagi Rehat

11.00 -12.30 Tgh Upacara Penyampaian Hadiah

Page 14: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

SENARAI NAMA KPLI SEM. 1 AMBILAN JANUARI 2011KOKURIKULUM TENIS

JAN-DIS 2011

BIL

NAME EMAIL I/C PHONE NO.

1 AHMAD FADHLI

BIN SYED HASSAN

[email protected] 870620-01-

5019

013-

6290887

2 CHIA TSUI TING [email protected] 860909-49-

6168

016-

8060909

3 HILARY NICASIUS [email protected] 871020-49-

6407

019-

3072351

4 H’NG KHANG

CHAN

[email protected] 780213-07-

5357

012-

4530231

5 JOHNNY SANG

TET KIONG

[email protected] 831117-12-

5771

012-

8661573

6 NURUL ASMAH

BINTI NORDIN

[email protected] 871121-49-

5446

013-

3389931

7 PUNG TZYY HUEY [email protected] 860905-12-

5116

016-

8810180

8 RUZALIZAM BIN

KATIMON

[email protected] 820821-01-

6995

012-

2324364

LAMPIRAN 2 /

Page 15: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

9 SARASWATHY A/P

RAMASUNDRUM

[email protected] 820305-14-

5264

012-

9068573

10

SHAFIEI BIN

NGATTEN @

NGADENAN

[email protected] 850729-01-

5815

017-

6114621

11 SHAROLINE

SOWMIN

BENGGON

[email protected] 850602-12-

5574

010-

2177095

12 TAN KONG CHIN [email protected] 870619-05-

5136

017-

6462259

BorangPenyertaanKejohananTenis 20118 Mei 2011 (Ahad)-pg&ptg, 9 Mei 2011 (Isnin)-ptg , 10 Mei 2011 (Selasa)-(pg)Skemabayaranmengikutkategoristaf&peserta

LAMPIRAN 3 /

Page 16: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

KategoriPeserta

AcaraPerseorangan

AcaraBergu1pasukan

1. Guru pelatih RM 5.00 RM 10.002. Stafsokongan RM 5.00 RM 10.003. Stafakademik RM 7.00 RM10.00

NamaPeserta: ………………………. No. K/P:…………………..

No. H/P: …………………….. KategoriPeserta: ………………..

Jabatan/Kelas:……………………………..

Acara yang didaftar (Silatandakan √)

1. Perseoranganlelaki

2. PerseoranganWanita

3. BerguLelaki / NamaPasangan ……………….……

4. BerguWanita / NamaPasangan …………….………

JUMLAH YURAN PERTANDINGAN YANG DIBAYAR RM ….…………

(Tarikhtutuppendaftaran: 2 Mei 2011 (Khamis) jam 12.00 tgh)

Jikaadasebarangmasalah, silahubungi :

1. SHAFIEI BIN NGATTEN @ NGADENAN(KPLI-SR TESL 3) 017-6114621

2. SARASWATHY A/P RAMASUNDRUM(KPLI-SR TESL 3) 012-9068573

3. NURUL ASMAH BINTI NORDIN(KPLI-SR TESL 3)013-3389931

LAMPIRAN 1/

Page 17: GERKO Tenis Kertas Kerja Kejohanan Tertutup 2011 CNVERT

Aturcara Kursus Kepegawaian Tenis24 April 2011

2.30petang Ketibaan peserta kursus dan pendaftaran peserta kursus

2.40Petang Ketibaan Pensyarah jemputan

3.00 Petang Kursus Kepegawaian Tenis bermula.-Ucapan alu-aluan pengerusi majlis.-Pengerusi Majlis menjemput Pensyarah Jemputan.

3.05 Petang Kursus Kepegawaian Tenis oleh Pensyarah Jemputan( Slot 1)

4.30 Petang Rehat

5.00 Petang Kursus Kepegawaian Tenis oleh Pensyarah Jemputan( Slot 2)

6.00 Petang Tamat