Geriamo vandens tyrimai

  • View
    127

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Geriamo vandens tyrimai

Geriamo vandens kokybs tyrimas

Lietuva yra viena i keli Europos ali,

kur mons savo reikmms naudoja tik poemin vanden. Geriamo vandens kokyb priklauso nuo dirvoemio sudties ir grinio gylio. Lietuvoje naudojamas vanduo i ulini (j gylis yra apie 20 30 metr) ir vandens grini (j gylis apie 250 metr).

Nordami patikrinti geriamo vandens kokyb, tyrimams pasirinkome keli ri vanden: vandentiekio, ulinio, altinio, filtruot, mineralizuot, jonizuot. Vandenyje iekojome amonio, nitrato, nitrito ir fosfato jon.

Mes iekojome i jon todl, kad jie gali

sukelti rimtus sveikatos sutrikimus, netgi v. Minti jonai geriamajame vandenyje gali atsirasti dl mogaus kins veiklos (pavyzdiui, tr naudojimo). Taip pat nusprendme itirti itirpint snieg ir palyginti rezultatus.

Cheminiams vandens tyrimams naudojome neiojam Mercko laboratorij. Joje yra ranga ir reagentai, skirti pH, elektrinio laidumo (bendro druskingumo), amonio, nitrato, nitrito, fosfato jon nustatymui.

Darbo eiga

pH ir bendro druskingumo nustatymas Tyro vandens pH turibti apie 7. Jei pH yra 3 7, vanduo laikomas rgtiniu, o jei 7 11 arminiu. Bendras itirpusi drusk kiekis geriamajame vandenyje turi bti 0 100 mg/l.

Nitrato jon nustatymasNitrato jonai geriamajame vandenyje yra pavojingi ms sveikatai. Chemini reakcij metu ms organizme jie gali virsti nitrito jonais. Nitrato jon leidiama koncentracija vandenyje yra 50 mg/l (kdikiams pavojinga koncentracija yra jau 10 mg/l).

Nitrito jon nustatymasNitrito jonai ypa pavojingi. Yra rodyta, kad jie yra viena i vio prieasi. i jon leidiama koncentracija geriamajame vandenyje 0,5 mg/l (kdikiams pavojinga jau 0,02 mg/l koncentracija).

Amonio jon nustatymasAmonio jonai reakcij metu taip pat gali virsti nitrito jonais. Leistina amonio jon koncentracija geriamajame vandenyje yra 0,5 mg/l.

Fosfato jon nustatymasFosfato jonai gali slygoti tulies ir inkst akmen susidarym. Geriamajame vandenyje jie nra normuojami.

RezultataiVandens risVandentiekio ulinio altinioFiltruotas

pH

Bendras druskingumas , mg/l420 270 600 10

Nitratai, mg/l0 10 0 0

Nitritai, mg/l0 0 0 0

Amonio jonai, mg/l 0,2 0,1 0,1 0

Fosfatai, mg/l 0,25 0,25 0 0

6 5 6 5,5

Mineralizuotas

6,2

500

0

0

0,1

0

Jonizuotas Itirpintas sniegas

7,8 5

290 20

0 30

0 0

0,1 0.3

0 0,25

Ivados Beveik vis tirt vandens ri pH lengvai rgtinis. Tik jonizuoto vandens pH artimiausias neutraliam. Bendras itirpusi drusk kiekis normos ribose. Nitrato jon kiekis visuose vandens bandiniuose yra leidimos koncentracijos ribose. Bet ulinio vandenyje nustatyta 10 mg/l nitrato jon koncentracija. is nitrat kiekis jau yra labai pavojingas kdiki sveikatai. Itirpintame sniege taip pat rasta nitrat. J koncentracija 30 mg/l (tai taip pat normos ribose). Nitrito jon neaptikome nei viename geriamo vandens bandinyje. Amonio jon koncentracija taip pat normos ribose.

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad ms mieste geriamo vandens kokyb yra tikrai gera.

Rezultat sklaida io geriamo vandenskokybs tyrimo rezultatai buvo pristatyti Comenius daugiaali partnerysi projekto Pavelk vandens la ir pamatysi jame vis pasaul susitikime Ispanijoje. Lyginant su kit ali pristatytais rezultatais, ms geriamo vandens kokybs rodikliai buvo vieni i geresni.

Ai u dmes