Click here to load reader

Geoteknisk sektorsportal - översikt av tekniska system och dataflöde

  • View
    50

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geoteknisk sektorsportal - översikt av tekniska system och dataflöde. Mats Öberg, SGI Information till Lantmäteriets regionala geodatasamordnare 22 aug 2013 , Gävle. Vad arbetar SGI med? . Surte 1950 , 1 död, 300 hemlösa, 30 skadade hus. Tuve 1977 , 9 döda, 300 skadade. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Geoteknisk sektorsportal - översikt av tekniska system och dataflöde

Bild 1

Geoteknisk sektorsportal - versikt av tekniska system och dataflde

Mats berg, SGIInformation till Lantmteriets regionala geodatasamordnare22 aug 2013, Gvle#[email protected]/2013-08-20#

Vad arbetar SGI med?

Frn http://gis.swedgeo.se/skred/ (~800, jmfr. Norge >10.000) Surte 1950, 1 dd, 300 hemlsa, 30 skadade husTuve 1977, 9 dda, 300 skadadeSmrd 2006, samhllskostnad > 500 MkrTrigger: felaktig placering av fyllnadsmassor (mekanisk utlsare allts)Geoteknik r lran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillmpning vid frmst byggnads- och anlggnings-verksamhet

SGI utreder potentiella skred-riskomrden, bl a mht klimat-frndringar. (Risk = sannolikhet * konsekvenser)#[email protected]/2013-08-20# Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) r tv viktiga parametrar fr att bedma frutsttningar fr skred. Skredriskkartering/analys (sannolikheten fr och konsekvensen av ett skred) r dremot mer omfattande. Skredriskanalys r ett 3D problem och GIS/data-intensivt(dr ett av de viktigare datakllorna r geotekniska borrningar)

Topografi/geometri (p land och i vatten)Geologi, lagerfljder (lsa jordar som silt och lera)Hydrologi Mekanik pdrivande och mothllande krafter(vilka t ex ndras vid bebyggelse resp. ndrade vattenniver) Erosion befintliga och ndrade flden i lven pverkar topografi/ geometri p lng sikt.Nederbrd kan ka grundvatten/portrycket i jordlagren (silt/lera)Pverkansfaktorer fr skred och ras

#[email protected]/2013-08-20#Geoteknisk sektorportal*) - komponenterRegistering av (i huvudsak analoga) geotekniska underskningsomrden (metadata) finns, ca 6000 objekt idag

SGI BGA Branschens Geotekniska Arkiv: frn GeoSuite**)GeoSuiteDatamodell i SQLServer WMS-tjnst (p geodata.se och andra websidor). [Dito Trafikverket och Sthlm stad].

terexport frn webbsida GeoSuite (hsten 2013 fr BGA)

Bidrag (GeoSuite-projekt) frn utfrare av geotekniska borrningar

Geodata.se (Nationella Geodataportalen) och andra webbplatser*) Geoteknisk sektorsportal r bde namnet p hela utvecklingsprojektet och dess exponering i nationella Geodataportalen p geodata.se **) GeoSuite (desktop-program, CAD-orienterat) r de facto standard i geoteknikbranschen fr hantering av fltdata frn borrvagn #[email protected]/2013-08-20#

#[email protected]/2013-08-20#

Projektets startsida: http://gis.swedgeo.se/startgsp/ #[email protected]/2013-08-20#6

Geotekniska underskningsomrden

Geodata.se Geoteknisk sektorsportal r ngra tematiska WMS-er av hundratals andra frn svenska myndigheter och dataleverantrer

GeoSuite-projekt med korrektplansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR#[email protected]/2013-08-20#Registering av geotekniska underskningsomrden 12345

#[email protected]/2013-08-20#8Webbapplikation punkter, linjer, ytor. Rita eller ladda upp shp enligt fastlagt attributstruktur

Om vissa obligatoriska flt ej fylls i rdmarkeras dessa vid frsk att spara

12345#[email protected]/2013-08-20#

Visning av geotekniska underskningsomrden 12345#[email protected]/2013-08-20#

Frn borrbandvagn BGA WMS p Geodataportalen (och andra webbsidor)

WMS

12345#[email protected]/2013-08-20#Visning av individuella borrhl (prototyp) frn BGA

12345#[email protected]/2013-08-20#Dataleverantrer Kommuner planeringsunderlag och bygglov

Byggherrar inom offentliga och privata sektorn projektering och byggande

Myndigheter utredningar om t.ex. risker fr naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik

Data levereras av utfrare av underskningar

12345#[email protected]/2013-08-20#

GeoSuiteLeverantrer (konsulter)Markera omrde (fr uttag av x antal borrhl) i webbkarta

SQL Serverterexport till Geosuite12345#[email protected]/2013-08-20#

Geoteknisk sektorportal tematiskt urval av hundratals WMS-er (i praktiken en WMC-fil)12345Exponering p nationella Geodataportalen http://www.geodata.se/GeodataExplorer/?site=GeoteknikUserHr skall ytterligare komma in:BGA Branschens Geotekniska Arkiv borrhlTRV Trafikverket Geotekniska Databas borrhlSthlm Stad Geoarkiv borrhlAnnat geoteknisk tematiskt?#[email protected]/2013-08-20#Demo (i mn av tid)#[email protected]/2013-08-20#