GEOTEKNISK INSTITUT - dan .6 Forord Forkortelsen G henviser til "Geoteknik" og EPC til "Earth Pressure

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEOTEKNISK INSTITUT - dan .6 Forord Forkortelsen G henviser til "Geoteknik" og EPC til...

 • GEOTEKNISK INSTITUTter Voldgade 10, Kbh. K. (01) * 15 90 30

  5,03 'q 6 i

 • J. BRINCH HANSEN

  J. HESSNER

  GEOTEKNISKEBEREGNINGER

  TEKNISK FORLAG

  KBENHAVN 1966

  Geoteknisk Institut 6MAG ISBJERG VEJ 1 2800 LYNGBY TLF. 42 8844 44

 • INDHOLDSFORTEGNELSE

  Forord ........................................................................................................................................................... 5

  Grundbegreber ....................................................................................................................................... 7

  Eksempel 1 : Bestemmelse af fysiske grundegenskaber.................................... 7Eksempel 2 : Totale, neutrale og effektive spndinger......................................... 8Eksempel 3 : Bestemmelse af hovedspndinger i trykforsg......................... 9Eksempel 4 : Trykforsg med sand................................................................................. 10Eksempel 5 : Trykforsg med ler..................................................................................... 10

  Strmningsproblemer........................................................................................................................ 11

  Eksempel 6 : Vands strmning i jord........................................................................... 11Eksempel 7 : Vandtilstrmning til byggegrube i silt (E 1957 a)..................... 13Eksempel 8 : Grundvandsbevgelse og stninger (E 1959 a).......................... 16Eksempel 9 : Grundvandsbevgelse i anisotrop jord............................................. 18Eksempel 10 : Lftning af bund i byggegrube................................................................. 21Eksempel 11 : Ekspansion af bund i byggegrube (E 1955 a)................................... 23Eksempel 12 : Grundvandsnkning med artesisk strmning.............................. 25

  Deformationsproblemer................................................................................................................... 28

  Eksempel 13 : Stninger af bropille p ler...................................................................... 28Eksempel 14 : Stning og breevne af fundament p ler (E 1954 a) .... 30Eksempel 15 : Stning og stabilitet af silo p ler (E 1957 a).............................. 33Eksempel 16: Konsolideringens tidsforlb....................................................................... 35Eksempel 17 : Stninger af bropille p ple i ler....................................................... 36

  Eksempel 18 : Reaktionsfordeling under stift silofundament.............................. 38Eksempel 19 : Reaktionsfordeling under bjelig dokbund................................... 42Eksempel 20 : Bjelig kranbjlke p sand...................................................................... 45

  Generel brudteori.................................................................................................................................. 49

  Eksempel 21 : Beregning af liniebrud................................................................................ 49Eksempel 22 : Beregning af zonebrud................................................................................ 50

 • 4 Indholdsfortegnelse

  Jordtryk....................................................................................................................................................... 52

  Eksempel 23 : Stttemur som indfatning for vandbassin (E 1952 b) .... 52Eksempel 24 : Fri spunsvg med grundvandstrmning......................................... 56Eksempel 25 : Spunsvg med svigtende forankring (E 1956 a).......................... 58Eksempel 26 : Forankret spunsvg i sand........................................................................... 61Eksempel 27 : Forankret spunsvg med vandovertryk....................................... 64Eksempel 28 : Forankret spunsvg i ler og sand...................................................... 66Eksempel 29 : Indspndt spunsvg bag aflastningsplade....................................... 71

  Eksempel 30 : Indspndt spunsvg foran aflastningsplade.................................. 74Eksempel 31 : Afstivet spunsvg i ler og sand........................................................... 77Eksempel 32 : Ankerplade i sand......................................................................................... 79

  Fundamenters breevne....................................................................................................................... 80

  Eksempel 33 : Sands breevne bestemt ved modelforsg (E 1956 a) .... 80 Eksempel 34 : Lers breevne bestemt ved triaksialforsg (E 1958 a) ... 83Eksempel 35 : Sjlefundamenter p sand........................................................................... 85Eksempel 36 : Stabilitet af stttemur p sand............................................................ 88Eksempel 37 : Stabilitet af bropille p ler...................................................................... 90

  Ples breevne........................................................................................................................................ 94

  Eksempel 38 : Breevne af enkeltple (E 1956 b)........................................................ 94Eksempel 39 : Ple med negativ friktion og gruppevirkning............................... 96Eksempel 40 : Breevne af enkeltple og plant plevrk (E 1959 a) . . . 100

  Eksempel 41 : Stttemur p ple i sand.................................................................................102Eksempel 42 : Kaj p stlple i sand......................................................................................105Eksempel 43 : Bropille p trple i ler.................................................................................113

  Stabilitet............................................................................................................................................................. 117

  Eksempel 44 : Stabilitet af skrning i ler............................................................................117Eksempel 45 : Stabilitet af kaj p bld bund.......................................................................120Eksempel 46 : Stabilisering af kaj ved konsolidering (E 1958 a)...............................122Eksempel 47 : Langtidsstabilitet af flodbred.......................................................................126Eksempel 48 : Stabilitet af cellefangedmning i sand...................................................129Eksempel 49 : Bestemmelse af ankerlngde i sand........................................................130Eksempel 50 : Stabiliserende ple i ler................................................................................. 132

  Spndingsinfluenskort............................................................................................................................... 137Dimensionering af betontvrsnit...................................................................................................... 141Sagsregister...................................................................................................................................................147

 • FORORD

  Ved udgivelsen af "Geoteknik" (Teknisk Forlag 1958) havde forfatterne, H. Lundgren og J. Brinch Hansen, af hensyn til en hurtig fremkomst af bogen undladt at forsyne den med taleksempler. Det har dog vret flt som et stort savn, og for at afhjlpe dette udsendes nu nrvrende vrk, der m betragtes som et ndvendigt supplement til "Geoteknik".

  En stor del af de foreliggende taleksempler er helt nye. De vrige er - i mere eller mindre ndret form - hentet fra flgende kilder

  1) " Geotekniske velsesopgaver" af H. Lundgren (Polyteknisk Forening 1952).

  2) "Earth Pressure Calculation" (Teknisk Forlag 1953) og diverse geotekniskeartikler af J. Brinch Hansen.

  3) Eksamensopgaver fra Danmarks tekniske Hjskole. Sdanne opgaver er betegnet med E og rstallet samt henholdsvis a (for alle retninger) eller b (kun for retningerne BJ og BV).

  Eksamensopgaverne er gengivet i deres originale form, bortset fra at symbolerne er blevet bragt i overensstemmelse med de i "Geoteknik" anvendte.

  De opgaver, der er hentet fra de to vrige kilder, er derimod - om forndent - blevet omarbejdet under anvendelse af de i "Geoteknik" angivne metoder, formler og symboler.

  Det skal ligeledes bemrkes, at der i eksemplerne med forankrede eller indspndte spunsvgge er indfrt en simpel korrektionsberegning, der praktisk talt overfldiggr omregninger. Det er endvidere pvist, at det negative moment ved forankrings- punktet aldrig bliver dimensionsbestemmende, nr man regner med et flydechamier i vggens midterparti.

  For at lette opsporingen af et taleksempel vedrrende et bestemt problem er der i sagsregisteret angivet numrene p de eksempler, i hvilke de pgldende problemer er behandlet.

 • 6 Forord

  Forkortelsen G henviser til "Geoteknik" og EPC til "Earth Pressure Calculation"; et efterflgende tal angiver sidetallet i det pgldende vrk. Formelnumre og figur- numre uden nrmere kildeangivelse henviser alle til "Geoteknik".

  Vi nsker at takke afdelingsingenir Bent Hansen for gennemsyn og kritik af manuskriptet, samt for undersgelserne vedrrende plastisk instabilitet af plevrkerne i eksempel 42 og 43. Vi er ogs tak skyldige til forskellige andre af Geoteknisk Instituts ingenirer for talmssig checkning af eksemplerne. Vi takker endelig frken E. Baruel for optrkning af figurerne og fru E. Thorsen for maskinskrivning af det endelige manuskript.

  Kbenhavn, december 1959.

  J. Brinch Hansen. J. Hessner.

  FORORD TIL 2. UDGAVE

  Efter fremkomsten af Dansk Ingenirforenings Normer for Fundering og Vejledning til Normer for Fundering (1965) er den fore