Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

Embed Size (px)

Text of Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  1/44

  GEOMETRIJA BRODAGEOMETRIJA BRODA

  12. 2D OPISIVANJE BRODSKIH FORMIB-SPLINE I NURB-SPLINE

  FUNKCIJAMA

  SVEUILITE U SPLITUFAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  2/44

  2

  SADRAJ:SADRAJ:1. POVIJESNI RAZVOJ,

  2. B-SPLINE,

  3. POVEZANOST BEZIEROVOG I B-SPLINE-,

  !. NURB-SPLINE.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  3/44

  3

  1. POIJESNI RA!OJ1. POIJESNI RA!OJ

  C. "# B$$%, 1&'2 (. G$%"$), R*+%" F. R*##)#/", 1&'!

  L%%0 L. S+#%, T$ L0+#, N*% D0).

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  4/44

  !

  ODNOSI BE!IEROOG I B-SPLINE-"ODNOSI BE!IEROOG I B-SPLINE-"

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  5/44

  4

  RACIONALNE BE!IEROE KRIULJERACIONALNE BE!IEROE KRIULJE

  BEZIEROVE KRIVULJE KOJIMA SU DODANI TE5INSKI

  KOEFICIJENTI wiKAO6

  TONO OPISUJU UNJOSJENICE 7KRIVULJE 2. STUPNJA8.

  ( ) 10,

  )(

  )(

  0

  0

  =

  =

  = t

  wtB

  wtBP

  tQ

  i

  n

  i

  ni

  n

  i

  inii

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  ( )

  ( )

  ( )

  10,

  1

  1

  0

  0

  =

  =

  =

  t

  wttin

  wtti

  nP

  tQn

  i

  iini

  n

  i

  iini

  i

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  6/44

  9

  2.2. BBASISASIS SSPLINE (B-SPLINE)PLINE (B-SPLINE)

  BEZIEROVE KRIVULJE6

  ELEGANTNIJE SU, ALI ZAHTIJEVAJU PUNO KONTROLNIH TOAKA,

  VE:A GLATKOST ; VIE KONTROLNIH TOAKA ; VII STUPANJ POLINOMA,

  NEPO5ELJNO6 SVAKA KONTROLNA TOKA UTJEE NA CIJELU KRIVULJU.

  BASIS SPLINE6

  PROJEKTIRAN DA PONITI NEPO5ELJNA SVOJSTVA BEZIEROVIH KRIVULJA,

  GLATKE FUNKCIJE IZGLA

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  7/44

  '

  BBASISASIS SSPLINE (B-SPLINE)PLINE (B-SPLINE)

  SVOJSTVA6

  POOP:ENJE 7GENERALIZACIJA8 BEZIEROVOG SPLINE-A,

  POTREBAN JE MANJI BROJ TOAKA NEGO KOD BEZIEROVOG SPLINE-A,

  OMOGU:UJE LOKALNU PROMJENU KRIVULJE,

  PRIJELAZ OPISIVANJA S KRIVULJA NA PLOHE JE JEDNOSTAVAN.

  =

  =m

  i

  ii puBup0

  )()(

  B-SPLINE FUNKCIJE IZGLAIVANJA, 2. REDA

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  8/44

  >

  MOTIACIJA !AMOTIACIJA !A B-SPLINEB-SPLINE

  MOTIVACIJA 7U ODNOSU NA BEZIEROVE F.86

  STUPANJ BEZIEROVE KRIVULJE JE

  ODRE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  9/44

  &

  MOTIACIJA !AMOTIACIJA !A B-SPLINEB-SPLINE

  MOTIVACIJA 7U ODNOSU NA BEZIEROVE F.86

  POVEZATI MNOGO BEZIEROVIH

  KRIVULJA NI5IH STUPNJEVA U CJELINU

  7SLIKA8

  ALI ZADR5AVANJE KONTINUIRANOSTI

  DERIVACIJA 5ELJENOG REDA U

  SPOJNIM TOKAMA NIJE LAKO I MO5E

  BITI TEKO IZVEDIVO I NEPO5ELJNO.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  10/44

  [email protected]

  MOTIACIJA !AMOTIACIJA !A B-SPLINEB-SPLINE

  MOTIVACIJA 7U ODNOSU NA BEZIEROVE F.86

  POMICANJE KONTROLNE TOKE UTJEE

  NA OBLIK CIJELE KRIVULJE 7SVOJSTVO

  GLOBALNOG UTJECAJA8 TO JE

  NEPO5ELJNO.

  KOD B-SPLINE-A STUPANJ FUNKCIJE NEOVISI O BROJU KONTROLNIH TOAKA,

  T.J., B-SPLINE KRIVULJA 3. STUPNJA JEODRE KONTROLNIH TOAKA.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  11/44

  11

  MOTIACIJA !AMOTIACIJA !A B-SPLINEB-SPLINE

  PRIMJER6

  4 SEGMENATA BZIER-OVE KRIVULJE

  3. STUPNJA ZAJEDNO TVORI B-SPLINE

  KRIVULJU, ODRE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  12/44

  12

  DEFINICIJADEFINICIJA B-SPLINEB-SPLINE-A-A

  ZA DEFINIRANJE B-SPLINE KRIVULJE POTREBNO JE

  ODREDITI6

  SKUP KONTROLNIH TOAKA 7#)=. CONTROL POINTS8,

  SKUP VOROVA 7#)=. KNOTS POINTS8, I

  STUPANJ KRIVULJE 7#)=. CURVE DEGREE8.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  13/44

  13

  B-SB-SPLINE FUNKCIJAPLINE FUNKCIJA

  DEFINICIJA6

  (u0

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  14/44

  1!

  B-SB-SPLINE FUNKCIJAPLINE FUNKCIJA

  DEFINICIJA6

  (u0

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  15/44

  14

  DEFINICIJADEFINICIJA B-SPLINEB-SPLINE-A-A

  JEDNOLIKI RAZMAK 7#)=. UNIFORM8 VEKTORA VOROVA6

  POJEDINANI VOR JE JEDNAKO RA!MAKNUT 7#)=.

  EVENL SPACED8 KAO NPR.6

  [email protected], 1, 2, 3, !8,

  A ZATIM NORMALIZIRAN NA RASPON @, 16

  [email protected], @.24, @.4, @.'4, [email protected]

  NORMALIZACIJA6 DIJELJENJE VRIJEDNOSTI SKUPA S NEKOM 7NAJVE:OM8

  VRIJEDNOSTI.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  16/44

  19

  TIPTIPB-SB-SPLINE-" S UNIFORMNIMPLINE-" S UNIFORMNIMEKTOROM %OROAEKTOROM %OROA

  NEPERIODIKI VOROVI7OTVORENI VOROVI8

  PERIODIKI VOROVI7ZATVORENI VOROVI8

  PRVI I ZADNJI VOR SEPONAVLJAJU kPUTA6

  NPR.6 [email protected],@,@,1,2,2,28

  KRIVULJA PROLAZI KROZ PRVU IZADNJU KONTROLNU TOKU.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  PRVI I ZADNJI VOR SE NEPONAVLJAJU ? ISTI DOPRINOS6

  NPR.6 [email protected], 1, 2, 38

  KRIVULJA NE PROLAZI KROZ KRAJNJEKONTROLNE TOKE,

  KORISTI SE ZA OPISIVANJEZATVORENIH KRIVULJA, KOD KOJIH JE

  PRVA TOKA JEDNAKA ZADNJOJ.

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  17/44

  1'

  7ZATVORENI VOROVI8

  TIPTIPB-SB-SPLINE-" S UNIFORMNIMPLINE-" S UNIFORMNIMEKTOROM %OROAEKTOROM %OROA

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  NEPERIODIKI VOROVI7OTVORENI VOROVI8

  PERIODIKI VOROVI7ZATVORENI VOROVI8

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  18/44

  1>

  OSNONEOSNONE B-SB-SPLINE FUNKCIJEPLINE FUNKCIJE

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  1

  1,1

  1

  1,

  , ++

  +

  +

  +

  +

  =

  iki

  ki

  ki

  iki

  ki

  ikiuu

  uNuu

  uu

  uNuuuN

  0

  1

  11,

  = +iiiuuu

  N

  GDJE SU6

  VRIJEDNOSTI U NAZIVNIKU MOGU IMATI VRIJEDNOST @, A ZA

  @@ SE UZIMA DA JE @,

  AKO JE STUPANJ B-SPLINE- @, STUPANJ ODNi,1(u)JEJEDNAK 1 ZAuUNUTARi? $= RASPONA VOROVA[ui, ui+1).

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  OSNONEOSNONE B-SB-SPLINE FUNKCIJEPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  19/44

  1&

  NPR.6 ZA ! VORA u0= 0, u1= 1, u2= 2I u3= 3, RASPONI

  IZME

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  20/44

  [email protected]

  OSNONEOSNONE B-SB-SPLINE FUNKCIJEPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  21/44

  21

  OSNONEOSNONE B-SB-SPLINE FUNKCIJEPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  GLATKOST ; STUPANJ ? VIESTRUKOST

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  22/44

  22

  OSNONE FUNKCIJE UNIFORMNOGOSNONE FUNKCIJE UNIFORMNOG

  B-SB-SPLINE-"PLINE-"

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  ZVONOLIKE FUNKCIJE ZA SVAKU KONTROLNUTOKU

  PREKLAPAJU:E OSNOVNE FUNKCIJE KONTROLNE TOKE ODGOVARAJU TOKAMA VOROVA

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  23/44

  23

  ZA PRORAUNNi,k(u)ZA kVE:I OD 0, KORISTI SE TROKUTNA

  7TRIANGULARNA8 PRORAUNSKA SHEMA,

  TE REKURZIJA.

  OSNONEOSNONE B-SB-SPLINE FUNKCIJEPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  24/44

  2!

  SOJSTASOJSTA B-B-SPLINE-"SPLINE-"

  APROKSIMACIJSKO SVOJSTVO6

  NE INTERPOLIRA DE BOOR-$# TOKE,

  KONVEKSNOST,

  AFINA INVARIJATNOST,

  KONTROLA PROMJENJIVOSTI 7#)=. VARIATION DIMINISHING8,

  C2? KONTINUIRANOST,

  LOKALNA KONTROLA KRIVULJE6

  ZA KUBNE OSNOVNE FUNKCIJE, SVAKI SEGMENT JE ODRE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  25/44

  24

  &. E!A I!ME'U RA!LI%ITI&. E!A I!ME'U RA!LI%ITITIPOA OPISATIPOA OPISA BEZIEROV SPLINE I B-SPLINE SU RAZLIITI OPISI ISTIH

  PARAMETARSKIH POLINOMSKIH KRIVULJA,

  ONI IMAJU RAZLIITA GRA

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  26/44

  29

  A-A-OKIRI I KONTINUIRANOSTOKIRI I KONTINUIRANOST

  KONTINUITET IZME

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  27/44

  2'

  I!GRADNJA SLOENOG SPLINE-"I!GRADNJA SLOENOG SPLINE-"

  UMJESTO DEFINIRANJA BEZIEROVIH KONTROLNIH TOAKA,POTREBNO JE ODREDITI KUTEVE A-OKVIRA U SVRHUIZGRADNJE SPLINE- S C2KONTINUITETOM.

  DOBIJAMO B-SPLINE. TOKE BiSE ZOVU DE BOOR-*+ TO%KE.

  V0

  V1 V2

  V3

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  28/44

  2>

  KONSTRUIRANJEKONSTRUIRANJEB-B-SPLINE-"SPLINE-" ZA CIJELI B-SPLINE6

  KOJE SU BEZIER-$# KONTROLNE TOKE 7V8, DOBIVENE

  POMO:U DE BOOR-$* TOAKA 7B82/3 1/3

  1/3 2/3

  2/3 1/31/2 1/22/31/3

  1/6 1/64/6

  1/6 1/64/6

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  V0

  V1 V2

  V3

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  29/44

  2&

  KONSTRUIRANJE BEZIER-$* TOAKA DOBIVENIH IZDE BOOR-$* TOAKA SE MO5E PRIKAZATI KAO6

  KONSTRUIRANJEKONSTRUIRANJEB-B-SPLINE-"SPLINE-"

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  V0

  V1 V2

  V3

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  30/44

  [email protected]

  KRAJEIKRAJEIB-B-SPLINE-"SPLINE-"

  B-SPLINE NE INTERPOLIRA DE BOOR-$# TOKE.

  DA BI SE TO POSTIGLO KRAJNJE TOKE SE

  PONAVLJAJU nPUTA, JEDNAKO STUPNJU OSNOVNE

  FUNKCIJE 7ZA KUBINU FUNKCIJU 3 PUTA8.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  31/44

  31

  !ATARANJE KRIULJE!ATARANJE KRIULJE

  AKO 5ELIMO ZATVORITI KRIVULJU POTREBNO JEKRU5NO PONOVITI nTOAKA OVISNO O STUPNJUOSNOVNE FUNKCIJE

  B5=

  B6= B7=

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  32/44

  32

  E!A I!ME'U RA!LI%ITIE!A I!ME'U RA!LI%ITI TIPOA OPISATIPOA OPISA BEZIEROV SPLINE I B-SPLINE SU RAZLIITI OPISI ISTIH

  PARAMETARSKIH POLINOMSKIH KRIVULJA,

  ONI IMAJU RAZLIITA GRA

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  33/44

  33

  KOMPAKTNI PRIKA!KOMPAKTNI PRIKA!

  PRIKAZ KOEFICIJENATA POLINOMA U MATRINOM OBLIKU6

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140) 12 2D B SPLINE I NURB SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  34/44

  3!

  MATRI%NI PRIKA!MATRI%NI PRIKA!

  CSE MO5E NAPISATI KAO UMNO5AK MATRICE OSNOVNIH

  FUNKCIJA MI VEKTORA OBLIKAG (+. GEOMETR VECTOR8.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140) 12 2D B SPLINE I NURB SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  35/44

  34

  MATRI%NI PRIKA!MATRI%NI PRIKA!- KUBI%NI BE!IER- KUBI%NI BE!IER

  MBezier G

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140) 12 2D B SPLINE I NURB SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  36/44

  39

  MATRI%NI PRIKA!MATRI%NI PRIKA!- KUBI%NI B-SPLINE- KUBI%NI B-SPLINE

  TRANSFORMACIJA B-SPLINE- U BEZIER-$ SPLINE SEMO5E NAPISATI KAO6

  BEZIER-$ ZAPIS JE6

  UVRTAVANJEM 718 U 728, DOBIJAMO B-SPLINE OPIS 6B0

  B1

  B2

  B3

  (1)

  (2)

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140) 12 2D B SPLINE I NURB SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  37/44

  3'

  MATRICA OSNONI FUNKCIJAMATRICA OSNONI FUNKCIJA B-B-SPLINE-"SPLINE-"

  ZA KUBINI B-SPLINE FORMIRA SE 19

  JEDNAD5BI S 19 NEPOZNANICA,

  TIH 19 JEDNAD5BI OSIGURAVA C0, C1, I C2

  KONTINUITET IZME

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  38/44

  3>

  B-SB-SPLINE U MATRI%NOM OBLIKUPLINE U MATRI%NOM OBLIKU

  [ ]

  =

  =

  3

  2

  1

  0

  23

  0141

  03030363

  1331

  611

  )(

  p

  pp

  p

  ttt

  GMTtP B

  3

  3

  2

  2

  1

  2

  0

  3

  3

  33

  3

  22

  3

  11

  3

  00

  )1(3)1(3)1(

  )()()()()(

  bbbb

  bbbbp

  tttttt

  tBtBtBtBt

  +++=

  +++=

  33

  3

  233

  2

  233

  1

  33

  0

  6

  1)(

  )1333(6

  1)(

  )463(6

  1)(

  )1(61)(

  ttB

  ttttB

  tttB

  ttB

  =

  +++=

  +=

  =

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140) 12 2D B SPLINE I NURB SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  39/44

  3&

  UNIFORMNI B-SPLINE-*

  APROKSIMIRAJU:I SPLINE-$*,

  APROKSIMIRAJU n 1 KONTROLNU TOKU,

  P0, P1, , Pn, n

  KRIVULJA SE SASTOJI OD n? 2 KUBINA POLINOMSKA SEGMENTA6

  Q3, Q4, Qn

  VARIRA DU5 B-SPLINE- KAO Qi: uiui< ui+1

  ui7i? CJELOBROJNA VRIJEDNOST8 SU TOKE VOROVI KOJI SPAJAJU

  SEGMENTE QiDO Qi+1

  KRIVULJA JE UNIFORMNA ZATO TO SU VOROVI JEDNOLIKO

  RASPORE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  40/44

  [email protected]

  PROBLEMIPROBLEMI B-B-SPLINE OPISASPLINE OPISA

  POVE:ANJE STUPNJA OPISA,

  SMANJENJE STUPNJA OPISA,

  UMETANJE VOROVA,

  BRISANJE VOROVA.

  Gerald Farin, Cr!e" and #r$a%e" $&r C&'er *ided Ge&'eri% e"in, 4-ed, *%ade'i%Pre"" (16)

  /&nald . G&ld'an, &' %-e, edi&r", n& 5n"eri&n and elei&n *l&ri-'" $&r 7#line Cr!e" and #r$a%e", #5*8 (13)

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  GEOMETRIJA BRODA (140) 12 2D B SPLINE I NURB SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  41/44

  !1

  B-B-SPLINE: UMETANJE %OROASPLINE: UMETANJE %OROA

  UMETANJE %OROAJE DODAVANJE NOVOG VORA U

  POSTOJE:I VEKTOR VOROVA BEZ PROMJENE OBLIKA

  KRIVULJE.

  NOVI VOR MO5E BITI JEDNAK POSTOJE:EM ?POVE:ANJE VIESTRUKOSTI ZA 16

  BROJ VOROVA ; ) 1

  AKO SE BROJ VOROVA POVE:A ZA 16 ILI STUPANJ ILI

  BROJ KONTROLNIH TOAKA MORA BITI MORA TAKO

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  42/44

  !2

  B-B-SPLINE: UMETANJE %OROASPLINE: UMETANJE %OROA

  UMETANJE NOVOG VORA ZAHTIJEVA DODAVANJE NOVE

  KONTROLNE TOKE.

  NEKE KONTROLNE TOKE SE PRITOM BRIU I DODAJU NOVE.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  NOVI VORu= 0.9

  GEOMETRIJA BRODA (140) 12 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  43/44

  !3

  4.4. NURBSNURBS

  NON-UNIFORM RATIONAL B-SPLINES

  OSNOVNA DEFINICIJA NURB-SPLINE KRIVULJE6

  GDJE SU6

  - RACIONALNE OSNOVNE FUNKCIJE,

  Ni,k? OSNOVNE FUNKCIJE,

  Pi? KONTROLNE TOKE,

  wi? TE5INSKI KOEFICIJENTI.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

  ( ) ( )

  ==

  n

  i

  iki uRuC0

  , P

  ( ) ( )

  ( )=

  =

  n

  j

  jkj

  ikiki

  wuN

  wuNuR

  0

  ,

  ,,

  GEOMETRIJA BRODA (140) 12 2D B-SPLINE I NURB-SPLINE FUNKCIJE

 • 7/23/2019 Geometrija Broda - Predavanje 12 - Opisivanje Brodskih Formi b i Nurb Spline Krivuljama

  44/44

  NURBSNURBS

  NON-UNIFORM RATIONAL B-SPLINES

  NEJEDNOLIKI 7NEUNIFORMNI, #)=. NON-UNIFORM8 RASPORED VOROVA,

  RACIONALNI POLINOM6

  POLINOM PODIJELJEN POLINOMOM, MO5E OPISIVATI KONINE KRIVULJE, TJ. KRIVULJE 2. STUPNJA

  7KRU5NICE, ELIPSE I HIPERBOLE8

  INVARIJATNI ZA PROJEKCIJSKE TRANSFORMACIJE.

  NAPOMENA

  UNIFORMNI B-SPLINE JE POSEBNI SLUAJ NEUNIFORMNOG B-SPLINE-,

  NERACIONALNI B-SPLINE JE SPECIJALNI SLUAJ RACIONANOG B-SPLINE-.

  GEOMETRIJA BRODA (140), 12. 2D B SPLINE I NURB SPLINE FUNKCIJE