19
Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA v c v e v f z y Brz, pov

Geometrija alata

  • Upload
    ivizu

  • View
    298

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

vcve

vfz

y

Brz, pov

Page 2: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

GEOMETRIJA ALATA

Položaj oštrica i površina reznog dijela alata definira se kutovima. Kutovi reznog dijela alata definiraju se koordinatnim sustavima.

TEHNOLOŠKI KOORDINATNI SUSTAVKoristi se za definiranje kutova alata bitnih za konstrukciju,

izradu, oštrenje i kontrolu alata

KINEMATSKI KOORDINATNI SUSTAVKoristi se za definiranje kutova alata u procesu rezanja.

Koo def

Page 3: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

vc

vfz

y

Pr

90o

Tehnološkikoordinatni sustav

Pr

Page 4: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

vc

vfz

y

Pf

Pr

90o

Tehnološkikoordinatni sustav

Pf

Page 5: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Pp

Pf

Pr

z

y

90o

90o

vc

Tehnološkikoordinatni sustav

Pp

Page 6: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Pp

Pf

Pr

z

y

Ps

Tehnološkikoordinatni sustav

Ps

Page 7: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Pr

z

y

Ps

90ovc

Tehnološkikoordinatni sustav

Ps

Page 8: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Pr

z

y

Ps

vc

90o

90o

vc

Tehnološkikoordinatni sustav

Po

Po

Page 9: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Pr

z

y

Ps

vcvc

Pn Po

90o

Tehnološki koordinatni sustav

Pn

Page 10: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Tehnološki koordinatni sustav

Pr - osnovna ravnina: je okomita na pravac glavnog gibanja u promatranoj točki oštrice i istodobno je okomita ili paralelna na neku površinu ili os alata a koja je bitna za izradu, oštrenje ili kontrolu alata

Pf - ravnina kretanja: je okomita na Pr i paralelna pravcem posmičnog gibanja u promatranoj točki oštrice

Pp - natražna ravnina: je okomita na Pr i Pf

Ps - ravnina rezanja: je okomita na Pr i paralelna sa tangetom na oštricu u promatranoj točki štrice

Po - ortogonalna ravnina: je okomita na Pr i Ps

Pn - normalna ravnina: je okomita na tangentu oštrice alata

Page 11: Geometrija alata

o

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

o o

f f

f

n

n

n

p

p

p

s

r

r

Ps

Pp

Po

Pf Ps

Pr

Pn

Ps

Pr

Pr

Ps

Tehnološki koordinatni sustav

Pp

Po

Pf

Pn

pogl

ed u

P s

kutevi

Page 12: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Tehnološki koordinatni sustav

Položaj glavne oštrice (s):napadni kut r mjeri se između Ps i Pf u ravnini Pr kut vrha alata r mjeri se između Ps i P’s u ravnini Pr kut nagiba oštrice s mjeri se između Pr i “s” u ravnini Ps

Položaj prednje površine:prednji kut n mjeri se između Ar i Pr u ravnini Pn

f mjeri se između Ar i Pr u ravnini Pf p mjeri se između Ar i Pr u ravnini Pp o mjeri se između Ar i Pr u ravnini Po

Položaj stražnje površine:stražnji kut n mjeri se između A i Pr u ravnini Pn

f mjeri se između A i Pr u ravnini Pf p mjeri se između A i Pr u ravnini Pp o mjeri se između A i Pr u ravnini Po

Klin:kut klina n mjeri se između A i Ar u ravnini Pn

f mjeri se između A i Ar u ravnini Pf p mjeri se između A i Ar u ravnini Pp o mjeri se između A i Ar u ravnini Po

def

Page 13: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Pre

z

y

vcve

vf

90o

x

Pr

Kinematski koordinatni sustav

Pre

Page 14: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Pre

z

y

x

Pr

ve

vc

Pse

Poe

90o

90o

Kinematski koordinatni sustav

Poe

Page 15: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Po

Pr

Pre

Ps Pse

o

o

o

oe

oe

Kinematski koordinatni sustav – tokarski nož

noz

Page 16: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Kinematski koordinatni sustav - glodalo

vc

ve

vf vf

ve

vc

protusmjerno istosmjerno

glod

Page 17: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Po

Pr

Pre

Ps

Pse

o

o

o

oe

oe

Kinematski koordinatni sustav - glodalo

glod

Page 18: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA

Oštrenje tokarskog noža

oštr

Page 19: Geometrija alata

Zavod za tehnologiju,Katedra za alatne strojeve: GEOMETRIJA ALATA