Click here to load reader

GEOLOŠKOM ZIRKOM PROJEKTNA NASTAVA)upris.hr/wp/wp-content/uploads/2016/04/Pripreme-za-izvedbu... · PDF fileRAZREDI: 5. osnovne, 8. osnovne, 1. gimnazije, 1. strukovne, 2. strukovne,

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GEOLOŠKOM ZIRKOM PROJEKTNA...

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA S

  GEOLOKOM ZBIRKOM (PROJEKTNA NASTAVA)

  NASTAVNI PREDMET: Geografija

  RAZREDI: 5. osnovne, 8. osnovne, 1. gimnazije, 1. strukovne, 2. strukovne, 4.

  gimnazije

  NASTAVNE CJELINE: Geoloka obiljeja i reljef Zemlje, Prirodno-geografska

  obiljeja Republike Hrvatske

  NASTAVNA JEDINICA: Projektna nastava s geolokom zbirkom

  (slijedi prethodno obraene nastavne jedinice: Oblici i elementi reljefa,

  Litoloki sastav, Geomorfoloka i hipsometrijska obiljeja Republike Hrvatske)

  NADNEVAK: tijekom listopada, studenog ili prosinca (ovisno o razredu)

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  TIP SATA: Projektna nastava

  CILJEVI NASTAVE:

  - Upoznati uenike s podjelom stijena i njihovim osnovnim vrstama

  - Objasniti sile koje dovode do razliitog postanka stijena

  - Nauiti razlikovati osnovne vrste stijena

  - Uoiti razlike izmeu magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena

  - Osamostaliti uenike u radu

  - Osposobiti ih za samostalnu procjenu postignutog uz samokritinost

  ZADATCI NASTAVE:

  A) MATERIJALNI:

  - ponoviti prethodno nauene pojmove: mineral, stijena, vrste stijena, stijenski

  ciklus, magma, lava, tlak i temperatura, kristalizacija, erozija, sediment,

  sedimentacija, fosil

  - opisati utjecaj unutarnjih i vanjskih sila na nastanak i oblikovanje stijena

  - pokazati na geografskoj karti (svijeta ili Hrvatske) podruja prekrivena

  razliitim vrstama stijena

  - objasniti uzroke drugaijeg izgleda stijena

  B) FUNKCIONALNI:

  - Poticati logiko razmiljanje i zakljuivanje

  - Poticati povezivanje gradiva, razvijati praktinu primjenu nauenog

  - Poticati interdisciplinarnost i korelaciju izmeu prirodoslovnih predmeta

  (geologija, kemija, fizika)

  C) ODGOJNI:

  - Razvijati naviku koritenja razliitih izvora znanja

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  - Razvijati sposobnosti samostalnog argumentiranja i zakljuivanja

  OBLICI RADA: Frontalni rad, samostalni rad, grupni rad

  NASTAVNE METODE: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda

  demonstracije

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: udbenik, biljenica, geoloka zbirka,

  fizika karta svijeta ili Hrvatske, raunalo, projektor, nastavna ploa

  KORELACIJA S DRUGIM NASTAVNIM PREDMETIMA:

  - GEOLOGIJA: stijena, erozija, fosil, vulkanizam

  - KEMIJA: mineral, kristalizacija, taljenje

  - FIZIKA: djelovanje vanjskih i unutarnjih sila, tlak i temperatura

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  LITERATURA I IZVORI:

  a) ZA UENIKE:

  - Gall, Kralj, Slunjski (2008): Geografija 1, udbenik za 1. razred gimnazije,

  kolska knjiga, Zagreb

  - Matas, Kozina (2013): Opa geografija, udbenik za 1. razred srednjih

  strukovnih kola, kolska knjiga, Zagreb

  - Maradin, Gall (2014): Geografija 1, udbenik za 1.razred medicinskih i

  zdravstvenih kola, kolska knjiga, Zagreb

  - Kozina (2009): Geografija Hrvatske, udbenik za 2. razred srednjih strukovnih

  kola, kolska knjiga, Zagreb

  - Gall, Kralj, Slunjski (2008): Geografija 4, udbenik za 4. razred gimnazije,

  kolska knjiga, Zagreb

  b) ZA NASTAVNIKA:

  - Bumber, Svilii (2010): Prirunik za geoloku zbirku, UPRIS, ibenik

  - Bumber, Svilii (2010): Powerpoint prezentacija Rad s geolokom zbirkom,

  UPRIS, ibenik

  - Gall, Kralj, Slunjski (2008): Geografija 1, udbenik za 1. razred gimnazije,

  kolska knjiga, Zagreb

  - Matas, Kozina (2013): Opa geografija, udbenik za 1. razred srednjih

  strukovnih kola, kolska knjiga, Zagreb

  - Maradin, Gall (2014): Geografija 1, udbenik za 1.razred medicinskih i

  zdravstvenih kola, kolska knjiga, Zagreb

  - Kozina (2009): Geografija Hrvatske, udbenik za 2. razred srednjih strukovnih

  kola, kolska knjiga, Zagreb

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  - Gall, Kralj, Slunjski (2008): Geografija 4, udbenik za 4. razred gimnazije,

  kolska knjiga, Zagreb

  ORGANIZACIJA NASTAVNOG SATA

  ETAPA SATA

  VRIJEME

  NASTAVNE METODE

  OBLICI RADA

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  1. UVODNI DIO

  2. NAJAVA CILJA

  3. RAD S

  GEOLOKOM

  ZBIRKOM

  4. PRIKAZ I

  VREDNOVANJE

  REZULTATA

  5 min

  5 min

  25 min

  10 min

  metoda razgovora

  metoda usmenog

  izlaganja, metoda

  razgovora

  metoda razgovora

  metoda rada s tekstom

  metoda razgovora

  metoda usmenog

  izlaganja

  metoda demonstracije

  frontalni rad

  frontalni rad

  samostalni rad

  grupni rad

  grupni rad

  NASTAVNA

  SREDSTVA

  I POMAGALA

  ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

  NASTAVNE

  METODE

  I OBLICI RADA

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  raunalo i

  projektor

  raunalo i

  projektor, zidna

  1. UVODNI DIO

  Dobar dan uenici!

  U prethodnoj nastavnoj jedinici, gdje ste

  uili o reljefu i litolokom sastavu (svijeta ili

  Hrvatske), usvojili ste neke pojmove koje

  emo koristiti i danas.

  Danas ih zajedno ponavljamo pa vas molim

  da kad postavim pitanje dignete ruku da ne

  bi svi govorili u isti glas.

  1. Moe li mi netko odgovoriti to je to

  mineral? (nakupina atoma, iona i molekula

  najee u kristaliziranom stanju)

  2. to je to stijena? (nakupina jednog ili vie

  minerala)

  3. Sjeate li se vrsta stijena? (magmatske

  koje mogu biti dubinske, ilne i povrinske;

  sedimentne koje mogu biti klastine,

  biogene i kemogene; metamorfne)

  4.O emu nam govori stijenski ciklus? (o

  promjenjivosti stijena, odnosno,

  mogunou nastanka jedne stijene iz druge

  s promjenom fizikalnih i/ili kemijskih uvjeta)

  5. Koja je razlika izmeu magme i lave?

  (magmom nazivamo rastaljene stijene ispod

  povrine, a lavom na Zemljinoj povrini)

  6. Kako tlak i temperatura mogu utjecati na

  nastanak stijene? (prilikom promjene

  temperature i tlaka magma moe

  metoda

  razgovora,

  frontalni rad

  metoda

  razgovora,

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  karta (svijeta ili

  Hrvatske)

  kristalizirati u magmatsku stijenu i obratno;

  takoer, ako se promjeni tlak moe nastati

  metamorfna stijena)

  7. Kako nastaje sedimentna stijena? (pod

  utjecajem vanjskih sila stijene se erodiraju,

  nastaje sediment koji se prenosi npr.

  vodom i naposljetku litificira u stijenu kad

  prestane transportna mo vode)

  8. to je to fosil? (fosil je okamenjeni

  ostatak nekog organizma, a nalazimo ih

  gotovo iskljuivo u sedimentnim stijenama)

  9. to mislite koje stijene su najee na

  Zemljinoj povrini (ili povrini Hrvatske) i

  zato ih nalazimo samo u tankom

  povrinskom sloju? (sedimentne jer nastaju

  pod utjecajem vanjskih sila)

  2. NAJAVA CILJA

  U prethodnoj nastavnoj jedinici nauili ste

  podjelu stijena i njihov nain nastanka.

  Sad kada smo to ponovili, moemo prijei

  na dananji zadatak. Radit ete s geolokom

  zbirkom tj. uzorcima stijena. Podijelit ete

  se u tri grupe koje e raditi zajedno i

  neovisno od ostalih (najbolje ih je podijeliti

  prema redovima u uionici, npr. etiri klupe

  s osam uenika po redu, gdje se mogu

  spojiti dvije klupe u jednu). Svaka grupa e

  dobiti po tri uzorka stijena, od svake vrste

  po jednu (sedimentnu, magmatsku,

  metamorfnu). U prvom dijelu morat ete

  frontalni rad

  frontalni rad,

 • UPRIS Udruga za prirodoslovna istraivanja, Stube S. S. Kranjevia 10, 22 000 ibenik, Hrvatska, www.upris.hr

  projektor,

  geoloka zbirka

  zakljuiti kojoj vrsti stijene pripadaju vai

  uzorci. Takoer ete na zajedniki papir

  napisati razloge zato to mislite npr. stijena

  ima vidljive kristale pa zakljuujemo da je

  magmatska, stijena se sastoji od manjih

  odlomaka ili od sitnih estica pa

  zakljuujemo da je sedimentna i slino.

  Molim da se na papir s biljekama potpie

  cijela grupa kako bi mogla biti ocjenjena. Za

  prvi dio imate 15 minuta vremena. U

  drugom dijelu morat ete pretpostaviti

  redoslijed nastanka vaih uzoraka i

  obrazloiti ga (premda na prvi pogled

  izgleda komplicirano, ako se sjetimo

  stijenskog ciklusa moemo zakljuiti da iz

  jedne stijene moe nastati druga samo je

  bitno to dobro objasniti, npr. magma se

  hladi pa nam je prva stijena magmatska. Na

  magmatsku stijenu pada kia koja je

  usitnjava i odnosi sediment pa nam

  njegovim taloenjem nastaje sedimentna

  stijena. Naposljetku, ako se naa

  sedimentna stijena nae pod velikim

  tlakom jer se preko nje navukao debeli sloj

  stijena, nastat e nam posljednja vrsta tj.

  metamorfna). Za drugi dio imate 10 minuta.

  Nakon toga e predstavnik g