Click here to load reader

Geografija - smm.lt

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Geografija - smm.lt

*Pateikiami tik mokykl mokini rezultatai, be ekstern ir buvusi mokini.
2013m. valstybini brandos egzamin rezultatai mokyklose*: Geografija
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Akmens r. Akmens rajono Kruopi vidurin mokykla 12 3 25 3 0 1 2
Akmens r. Naujosios Akmens Ramui gimnazija 110 28 25,45 27 18 9 0
Akmens r. Akmens rajono suaugusij mokymo centras 33 11 33,33 9 8 1 0
Akmens r. Akmens rajono Papils Simono Daukanto gimnazija 37 6 16,22 6 1 5 0
Akmens r. Akmens rajono Akmens gimnazija 45 26 57,78 26 16 10 0
Alytaus m. Alytaus Jotvingi gimnazija 208 21 10,1 21 8 13 0
Alytaus m. Alytaus Putin gimnazija 174 18 10,34 18 11 7 0
Alytaus m. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 260 54 20,77 52 21 30 1
Alytaus m. Alytaus suaugusij ir jaunimo mokykla (pataisos nam kl.) 26 2 7,69 2 0 2 0
Alytaus r. Alytaus rajono Daug Vlado Mirono gimnazija 26 7 26,92 7 4 3 0
Alytaus r. Alytaus r. Butrimoni gimnazija 28 3 10,71 3 1 2 0
Alytaus r. Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševiiaus vidurin mokykla 16 6 37,5 6 3 3 0
Alytaus r. Alytaus r. Simno gimnazija 36 10 27,78 10 5 5 0
Alytaus r. Alytaus rajono Pivašin vidurin mokykla 18 11 61,11 9 8 1 0
Alytaus r. Alytaus rajono Miroslavo vidurin mokykla 22 5 22,73 5 3 2 0
Anykši r. Anykši Antano Baranausko vidurin mokykla 88 3 3,41 3 2 1 0
Anykši r. Anykši Antano Vienuolio gimnazija 61 10 16,39 10 2 8 0
Anykši r. Anykši r. Troškn Kazio Iniros vidurin mokykla 25 6 24 6 3 3 0
Anykši r. Anykši Jono Bilino gimnazija 80 16 20 16 2 11 3
Birštono m. Birštono gimnazija 54 9 16,67 9 3 6 0
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Bir r. Bir „Aušros“ vidurin mokykla (suaug. klas.) 9 2 22,22 1 1 0 0
Bir r. Bir "Sauls" gimnazija 134 10 7,46 10 4 6 0
Bir r. Bir "Atalyno" vidurin mokykla 29 4 13,79 4 2 2 0
Bir r. Bir rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurin mokykla 23 7 30,43 7 3 4 0
Bir r. Bir "Aušros" vidurin mokykla 87 6 6,9 6 3 3 0
Druskinink sav. Druskinink švietimo centras 26 4 15,38 4 4 0 0
Druskinink sav. Druskinink "Ryto" gimnazija 227 30 13,22 30 21 9 0
Elektrn sav. Elektrn "Versms" gimnazija 122 6 4,92 5 3 2 0
Elektrn sav. Elektrn savivaldybs Semeliški vidurin mokykla 17 1 5,88 1 0 1 0
Elektrn sav. Elektrn savivaldybs Vievio gimnazija 49 4 8,16 3 3 0 0
Ignalinos r. Ignalinos gimnazija 107 19 17,76 19 15 4 0
Ignalinos r. Ignalinos r. Didiasalio "Ryto" vidurin mokykla 18 1 5,56 1 0 1 0
Ignalinos r. Ignalinos r. Dkšto vidurin mokykla 15 2 13,33 2 2 0 0
Jonavos r. Jonavos suaugusij švietimo centras 143 1 0,7 1 1 0 0
Jonavos r. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija 133 9 6,77 9 3 6 0
Jonavos r. Jonavos Senamiesio gimnazija 195 50 25,64 50 26 24 0
Joniškio r. Joniškio r. Skaistgirio vidurin mokykla 19 11 57,89 11 6 5 0
Joniškio r. Joniškio "Aušros" gimnazija 153 28 18,3 28 14 13 1
Joniškio r. Joniškio jaunimo ir suaugusij mokykla 21 4 19,05 4 3 1 0
Joniškio r. Joniškio r. agars gimnazija 28 10 35,71 10 3 7 0
Jurbarko r. Jurbarko rajono Ervilko gimnazija 38 13 34,21 13 8 5 0
Jurbarko r. Jurbarko Antano Giedraiio-Giedriaus gimnazija 233 17 7,3 16 11 5 0
Jurbarko r. Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Jušk gimnazija 33 4 12,12 4 2 2 0
Kaišiadori r. Kaišiadori rajono iemari gimnazija 56 9 16,07 9 2 7 0
Kaišiadori r. Kaišiadori rajono Rumšiški Antano Baranausko gimnazija 21 1 4,76 1 0 1 0
Kaišiadori r. Kaišiadori rajono Kruonio gimnazija 26 8 30,77 8 2 6 0
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Kaišiadori r. Kaišiadori suaugusij ir jaunimo mokykla 119 26 21,85 25 17 8 0
Kaišiadori r. Kaišiadori Algirdo Brazausko gimnazija 142 21 14,79 21 10 9 2
Kalvarijos sav. Kalvarijos gimnazija 79 5 6,33 4 3 1 0
Kauno m. Kauno Juozo Grušo meno vidurin mokykla 68 1 1,47 1 1 0 0
Kauno m. Kauno "Versms" vidurin mokykla 46 4 8,7 4 3 1 0
Kauno m. Vytauto Didiojo universiteto "Rasos" gimnazija 231 22 9,52 22 6 14 2
Kauno m. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurin mokykla 40 11 27,5 10 7 3 0
Kauno m. Kauno "Sauls" gimnazija 242 4 1,65 4 0 4 0
Kauno m. Kauno Simono Daukanto vidurin mokykla 69 1 1,45 1 0 1 0
Kauno m. Kauno Maironio universitetin gimnazija 160 11 6,88 11 2 9 0
Kauno m. Kauno Viktoro Kupreviiaus vidurin mokykla 56 4 7,14 4 3 1 0
Kauno m. Kauno Milikoni vidurin mokykla 68 27 39,71 26 12 14 0
Kauno m. Kauno Rok vidurin mokykla 30 6 20 5 4 1 0
Kauno m. Kauno "Nemuno" vidurin mokykla 31 6 19,35 6 5 1 0
Kauno m. Kauno "iburio" vidurin mokykla 52 1 1,92 1 1 0 0
Kauno m. Kauno jzuit gimnazija 76 7 9,21 7 0 6 1
Kauno m. Kauno Juozo Gruodio konservatorija 55 22 40 22 16 6 0
Kauno m. Kauno Dainavos vidurin mokykla 69 17 24,64 17 13 4 0
Kauno m. Kauno "Santaros" gimnazija 89 4 4,49 4 3 1 0
Kauno m. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girno gimnazija 143 24 16,78 24 11 13 0
Kauno m. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija 158 3 1,9 3 2 1 0
Kauno m. Kauno suaugusij mokymo centras 318 1 0,31 1 0 1 0
Kauno m. Kauno Jurgio Dobkeviiaus vidurin mokykla 45 12 26,67 11 3 8 0
Kauno m. Kauno "Aušros" gimnazija 155 2 1,29 2 2 0 0
Kauno m. Kauno Jono Jablonskio gimnazija 141 1 0,71 1 0 0 1
Kauno m. Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija 23 1 4,35 1 1 0 0
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Kauno m. Kauno "Atalyno" vidurin mokykla 54 7 12,96 7 1 6 0
Kauno m. Kauno Veršv vidurin mokykla 57 1 1,75 1 0 1 0
Kauno m. Kauno Tado Ivanausko vidurin mokykla 39 9 23,08 9 7 2 0
Kauno m. Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurin mokykla 72 4 5,56 4 4 0 0
Kauno m. Kauno šv. Kazimiero vidurin mokykla 46 1 2,17 1 1 0 0
Kauno m. Kauno "uolo" katalikiška vidurin mokykla 89 9 10,11 9 5 4 0
Kauno m. Kauno "Varpo" gimnazija 81 5 6,17 5 3 2 0
Kauno m. Kauno "Purien" vidurin mokykla 79 1 1,27 1 0 1 0
Kauno m. Kauno Antano Smetonos gimnazija 135 17 12,59 15 12 3 0
Kauno m. Kauno "Vyturio" katalikiška vidurin mokykla 78 2 2,56 2 0 2 0
Kauno r. Kauno r. Vandiogalos vidurin mokykla 24 6 25 6 3 3 0
Kauno r. Kauno rajono Eerlio vidurin mokykla 25 15 60 15 7 8 0
Kauno r. Kauno rajono Raudondvario gimnazija 54 8 14,81 7 7 0 0
Kauno r. Kauno rajono Vilkijos gimnazija 42 2 4,76 2 0 1 1
Kauno r. Kauno rajono Neveroni vidurin mokykla 13 4 30,77 4 2 2 0
Kauno r. Kauno rajono Karmlavos Balio Burao gimnazija 50 3 6 3 1 2 0
Kauno r. Kauno rajono Domeikavos gimnazija 42 3 7,14 3 0 3 0
Kauno r. Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurin mokykla 25 4 16 4 2 1 1
Kauno r. Kauno rajono Akademijos Ugns Karvelis gimnazija 90 4 4,44 4 1 3 0
Kauno r. Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 128 11 8,59 11 5 5 1
Kauno r. Kauno rajono ekišks Prano Dovydaiio vidurin mokykla 27 14 51,85 12 9 3 0
Kauno r. Kauno rajono Babt gimnazija 46 2 4,35 2 2 0 0
Kazl Rdos sav. Kazl Rdos Kazio Griniaus gimnazija 77 11 14,29 10 5 5 0
Kazl Rdos sav. Kazl Rdos savivaldybs Plutiški vidurin mokykla 31 4 12,9 4 4 0 0
Kdaini r. Kdaini rajono savivaldybs Kraki Mikalojaus Katkaus gimnazija 15 1 6,67 1 0 1 0
Kdaini r. Kdaini rajono savivaldybs Štos gimnazija 35 3 8,57 2 1 1 0
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Kdaini r. Kdaini šviesioji gimnazija 112 8 7,14 8 4 3 1
Kdaini r. Kdaini "Atalyno" gimnazija 180 20 11,11 20 12 6 2
Kdaini r. Kdaini rajono savivaldybs Akademijos gimnazija 43 20 46,51 20 15 5 0
Kelms r. Kelms "Aukuro" vidurin mokykla 45 2 4,44 2 1 1 0
Kelms r. Kelms rajono Pakraanio vidurin mokykla 17 1 5,88 1 1 0 0
Kelms r. Kelms rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurin mokykla 17 6 35,29 6 3 3 0
Kelms r. Kelms rajono Uvenio Šatrijos Raganos gimnazija 36 1 2,78 1 1 0 0
Kelms r. Kelms Jono Graiino gimnazija 123 6 4,88 6 2 3 1
Kelms r. Kelms rajono Šaukn Vlado Ptvio-Putvinskio vidurin mokykla 23 3 13,04 3 0 3 0
Kelms r. Kelms rajono Tytuvn gimnazija 51 3 5,88 3 1 1 1
Klaipdos m. Klaipdos "uolyno" gimnazija 201 7 3,48 7 0 5 2
Klaipdos m. Klaipdos "Varpo" gimnazija 114 28 24,56 28 10 18 0
Klaipdos m. Klaipdos "aliakalnio" gimnazija 175 7 4 6 4 2 0
Klaipdos m. Klaipdos Salio Šemerio suaugusij gimnazija 113 10 8,85 10 6 4 0
Klaipdos m. Klaipdos "Vtrungs" gimnazija 157 37 23,57 37 1 36 0
Klaipdos m. Klaipdos "emynos" gimnazija 131 44 33,59 44 21 23 0
Klaipdos m. Klaipdos "Aitvaro" gimnazija 83 1 1,2 1 1 0 0
Klaipdos m. Klaipdos Baltijos gimnazija 124 25 20,16 24 14 10 0
Klaipdos m. Klaipdos Vydno vidurin mokykla 37 7 18,92 7 1 6 0
Klaipdos m. Klaipdos Naujakiemio suaugusij gimnazija 106 6 5,66 5 2 3 0
Klaipdos m. Klaipdos Hermano Zudermano gimnazija 40 9 22,5 9 3 6 0
Klaipdos m. Klaipdos "Aukuro" gimnazija 143 24 16,78 24 13 11 0
Klaipdos m. Klaipdos Vytauto Didiojo gimnazija 211 19 9 19 3 16 0
Klaipdos r. Gargd "Vaivorykšts" gimnazija 218 13 5,96 13 6 7 0
Klaipdos r. Klaipdos r. Priekuls Ievos Simonaityts gimnazija 27 3 11,11 3 2 1 0
Klaipdos r. Klaipdos r. Endriejavo vidurin mokykla 14 3 21,43 3 3 0 0
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Klaipdos r. Klaipdos r. Veivirn gimnazija 43 7 16,28 7 4 3 0
Kretingos r. Viešoji staiga Pranciškon gimnazija 124 7 5,65 7 4 3 0
Kretingos r. Kretingos suaugusij ir jaunimo mokymo centras 45 3 6,67 3 1 2 0
Kretingos r. Kretingos Jurgio Pabros gimnazija 124 2 1,61 2 0 1 1
Kretingos r. Kretingos rajono Kartenos vidurin mokykla 17 5 29,41 5 0 5 0
Kretingos r. Kretingos rajono Vydmant vidurin mokykla 25 14 56 14 6 8 0
Kupiškio r. Kupiškio Lauryno Stuokos-Guceviiaus gimnazija 152 16 10,53 16 3 12 1
Kupiškio r. Kupiškio rajono Subaiaus gimnazija 20 9 45 9 4 5 0
Lazdij r. Lazdij r. Šeštok mokykla 26 11 42,31 11 5 6 0
Lazdij r. Lazdij Motiejaus Gustaiio gimnazija 112 6 5,36 6 3 3 0
Lazdij r. Lazdij r. Šventeerio mokykla 26 9 34,62 8 5 3 0
Lazdij r. Lazdij r. Veisiej gimnazija 39 4 10,26 4 1 3 0
Lazdij r. Lazdij r. Seirij Antano muidzinaviiaus gimnazija 40 1 2,5 1 1 0 0
Marijampols sav. Marijampols Rygiški Jono gimnazija 277 30 10,83 30 6 22 2
Marijampols sav. Marijampols marijon gimnazija 40 2 5 2 0 1 1
Marijampols sav. Marijampols sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurin mokykla 25 13 52 12 10 2 0
Marijampols sav. Marijampols šv. Cecilijos gimnazija 13 7 53,85 7 3 4 0
Marijampols sav. Marijampols savivaldybs Igliaukos Anzelmo Matuio vidurin mokykla 15 5 33,33 5 4 1 0
Marijampols sav. Marijampols Sduvos gimnazija 257 36 14,01 35 21 13 1
Marijampols sav. Marijampols suaugusij mokymo centro Marijampols pataisos nam skyrius 23 1 4,35 1 1 0 0
Marijampols sav. Marijampols suaugusij mokymo centras 125 4 3,2 4 3 1 0
Maeiki r. Maeiki rajono Viekšni gimnazija 46 8 17,39 8 2 6 0
Maeiki r. Maeiki Sod vidurin mokykla 52 18 34,62 16 16 0 0
Maeiki r. Maeiki Sod vidurin mokykla (suaug. klas.) 75 3 4 3 2 1 0
Maeiki r. Maeiki Merkelio Rakausko gimnazija 150 21 14 21 13 8 0
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Maeiki r. Maeiki rajono Sedos Vytauto Maernio gimnazija 32 2 6,25 2 2 0 0
Maeiki r. Maeiki r. Tirkšli vidurin mokykla 23 9 39,13 9 8 1 0
Maeiki r. Maeiki Gabijos gimnazija 203 7 3,45 7 1 5 1
Molt r. Molt r. Giedraii Antano Jaroševiiaus vidurin mokykla 19 2 10,53 2 2 0 0
Molt r. Molt gimnazija 150 31 20,67 31 15 16 0
Paggi sav. Paggi Algimanto Mackaus gimnazija 63 2 3,17 2 2 0 0
Paggi sav. Paggi savivaldybs Vilkyški vidurin mokykla 13 5 38,46 5 2 3 0
Pakruojo r. Pakruojo suaugusij ir jaunimo švietimo centras 13 1 7,69 1 1 0 0
Pakruojo r. Pakruojo r. eimelio vidurin mokykla 19 4 21,05 4 0 4 0
Pakruojo r. Pakruojo r. Lygum vidurin mokykla 10 5 50 5 4 1 0
Pakruojo r. Pakruojo "Atalyno" gimnazija 128 27 21,09 27 12 15 0
Pakruojo r. Pakruojo r. Rozalimo vidurin mokykla 18 3 16,67 3 0 3 0
Palangos m. Palangos senoji gimnazija 178 14 7,87 14 7 7 0
Panevio m. Panevio Vytauto emkalnio gimnazija 215 15 6,98 15 2 13 0
Panevio m. Panevio "Minties" gimnazija 207 52 25,12 52 26 26 0
Panevio m. Panevio 5-oji gimnazija 132 2 1,52 2 0 1 1
Panevio m. Panevio suaugusij mokymo centras 172 11 6,4 11 4 7 0
Panevio m. Panevio Juozo Balikonio gimnazija 196 1 0,51 1 0 0 1
Panevio m. Panevio Juozo Miltinio gimnazija 215 19 8,84 19 9 10 0
Panevio m. Panevio suaugusij mokykla 2 2 100 2 2 0 0
Panevio r. Panevio rajono Raguvos gimnazija 33 14 42,42 13 11 2 0
Panevio r. Panevio rajono Vadokli vidurin mokykla 12 5 41,67 5 4 1 0
Panevio r. Panevio rajono Krekenavos Mykolo Antanaiio gimnazija 42 6 14,29 5 4 1 0
Panevio r. Panevio rajono Velio gimnazija 44 2 4,55 2 0 1 1
Panevio r. Panevio rajono Ramygalos gimnazija 42 6 14,29 6 2 4 0
Panevio r. Panevio r. Naujamiesio vidurin mokykla 17 7 41,18 7 6 1 0
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Pasvalio r. Pasvalio r. Pumpn vidurin mokykla 16 6 37,5 6 4 2 0
Pasvalio r. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 242 50 20,66 50 16 34 0
Pasvalio r. Pasvalio rajono Saloi Antano Poškos vidurin mokykla 18 13 72,22 12 8 4 0
Plungs r. Plungs suaugusij švietimo centras 29 8 27,59 8 7 1 0
Plungs r. Plungs r. Kuli vidurin mokykla 23 11 47,83 10 8 2 0
Plungs r. Plungs rajono Plateli gimnazija 26 11 42,31 11 5 6 0
Plungs r. Plungs Senamiesio vidurin mokykla 63 7 11,11 7 5 2 0
Plungs r. Plungs rajono Alsdi vidurin mokykla 24 4 16,67 4 2 2 0
Plungs r. Plungs rajono emaii Kalvarijos vidurin mokykla 28 14 50 14 10 4 0
Plungs r. Plungs "Sauls" gimnazija 207 10 4,83 10 5 5 0
Prien r. Prien "iburio" gimnazija 133 14 10,53 14 6 8 0
Prien r. Prien r. Veiveri Tomo ilinsko gimnazija 31 11 35,48 11 7 4 0
Prien r. Prien r. Jiezno gimnazija 12 4 33,33 4 2 2 0
Prien r. Prien "Revuonos" vidurin mokykla 57 6 10,53 6 3 3 0
Radviliškio r. Radviliškio Lizdeikos gimnazija 123 12 9,76 12 5 6 1
Radviliškio r. Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurin mokykla 27 1 3,7 1 1 0 0
Radviliškio r. Radviliškio rajono Šiauln Marcelino Šikšnio vidurin mokykla 21 2 9,52 2 1 1 0
Radviliškio r. Radviliškio rajono Sidabravo vidurin mokykla 16 1 6,25 1 1 0 0
Radviliškio r. Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija 39 4 10,26 4 3 1 0
Radviliškio r. Radviliškio Lizdeikos gimnazija (suaug. kl.) 15 1 6,67 1 0 1 0
Radviliškio r. Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija 49 6 12,24 6 1 5 0
Radviliškio r. Radviliškio Vaiganto gimnazija 110 4 3,64 4 2 2 0
Raseini r. Raseini r. Šiluvos vidurin mokykla 26 4 15,38 4 3 1 0
Raseini r. Raseini r. Betygalos Maironio vidurin mokykla 19 6 31,58 6 6 0 0
Raseini r. Raseini r. Ariogalos gimnazija 75 11 14,67 10 7 3 0
Raseini r. Prezidento Jono emaiio gimnazija 186 11 5,91 11 5 6 0
RAJONAS MOKYKLA
U s
ir eg
is tr
a vu
si
j s
sk. % sk. sk. sk. sk.
Raseini r. Raseini r. Nemakši Martyno Mavydo vidurin mokykla 23 8 34,78 8 6 2 0
Rietavo sav. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija 83 11 13,25 11 2 8 1
Rietavo sav. Rietavo savivaldybs Tver vidurin mokykla 14 1 7,14 1 1 0 0
Rokiškio r. Rokiškio r. Pandlio gimnazija 38 4 10,53 4 2 2 0
Rokiškio r. Rokiškio r. Juodups gimnazija 27 2 7,41 2 0 2 0
Rokiškio r. Rokiškio r. Jint Juozo Otto Širvydo vidurin mokykla 16 9 56,25 9 4 5 0
Rokiškio r. Rokiškio r. Kamaj Antano Strazdo gimnazija 34 1 2,94 1 0 1 0
Rokiškio r. Rokiškio suaugusij ir jaunimo mokymo centras 31 4 12,9 4 1 3 0
Rokiškio r. Rokiškio Juozo Tumo-Vaiganto gimnazija 219 29 13,24 29 13 16 0
Skuodo r. Skuodo rajono Ylaki gimnazija 36 8 22,22 8 5 3 0
Skuodo r. Skuodo rajono Mosdio gimnazija 45 3 6,67 3 1 2 0
Skuodo r. Skuodo Pranciškaus adeikio gimnazija 86 13 15,12 13 6 7 0
Šaki r. Šaki "iburio" gimnazija 156 17 10,9 17 1 15 1
Šaki r. Šaki "Varpo" vidurin mokykla 71 22 30,99 22 10 12 0
Šaki r. Šaki rajono Lukši Vinco Grybo gimnazija 36 2 5,56 2 0 2 0
Šaki r. Šaki "iburio" gimnazija (suaug. k.) 4 2 50 1 1 0 0
Šaki r. Šaki rajono Leki vidurin mokykla 10 3 30 2 2 0 0
Šaki r. Šaki rajono Griškabdio gimnazija 47 2 4,26 2 1 1 0
Šaki r. Šaki rajono Kudirkos Naumiesio Vinco Kudirkos gimnazija 39 11 28,21 11 9 2 0
Šaki r. Šaki rajono Gelgaudiškio vidurin mokykla 20 5 25 5 3 2 0
Šaki r. Šaki rajono Krik vidurin mokykla 20 2 10 2 0 2 0
Šalinink r. Šalinink Jano Sniadeckio gimnazija 53 5 9,43 4 4 0 0
Šalinink r. Šalinink r. Jašin Mykolo Balinskio vidurin mokykla 24 6 25 6 3 3 0
Šalinink r. Šalinink r. Baltosios Voks "Šilo" vidurin mokykla 10 1 10 1 0 1 0
Šalinink r. Šalinink r. Dieveniški Adomo Mickeviiaus vidurin mokykla 12 3 25 3 2 1 0
Šiauli m. Šiauli Simono Daukanto gimnazija 122 4 3,28 4 3 0 1
RAJONAS MOKYKLA…