Click here to load reader

GEOGRAFIJA ANGLOAMERIKE

 • View
  941

 • Download
  25

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta za sveučilišni predmet

Text of GEOGRAFIJA ANGLOAMERIKE

 • PREDDIPLOMSKI ISTRAIVAKI STUDIJ GEOGRAFIJE

  DIPLOMSKI NASTAVNIKI STUDIJ GEOGRAFIJE

  INTEGRIRANI NASTAVNIKI STUDIJ GEOGRAFIJE I POVIJESTI

  Skripta iz kolegija

  GEOGRAFIJA ANGLOAMERIKE prema predavanjima prof.dr.sc. Laure akaje

  Zagreb, 2013.

  Emersion

 • 1

  SADRAJ

  POJAM I PODJELA AMERIKE TE PROSTORNI OBUHVAT ANGLOAMERIKE ...................................................................... 3

  RELJEF ANGLOAMERIKE............................................................................................................................................... 4

  OBLIKOVANJE RELJEFA ............................................................................................................................................ 4

  Geoloka struktura kao imbenik oblikovanja reljefa ........................................................................................... 4

  Pleistocenska glacijacija kao imbenik oblikovanja reljefa .................................................................................... 4

  RELJEFNE CJELINE ANGLOAMERIKE ......................................................................................................................... 5

  Obalne ravnice Atlantika i Meksikog zaljeva ....................................................................................................... 6

  Sustav Apalaa i Ozark-Ouachita platoa ............................................................................................................... 7

  Kanadski tit ........................................................................................................................................................ 7

  Sredinje nizine ................................................................................................................................................... 8

  Velike ravnice ...................................................................................................................................................... 8

  Sustav Kordiljera.................................................................................................................................................. 9

  KLIMA ANGLOAMERIKE ............................................................................................................................................. 10

  KLIMATSKI ELEMENTI U ANGLOAMERICI ............................................................................................................... 11

  Prostorna raspodjela temperatura zraka u Angloamerici ................................................................................... 11

  Prostorna raspodjela padalina u Angloamerici ................................................................................................... 11

  Vremenske nepogode u Angloamerici ............................................................................................................... 12

  KLIMATSKE REGIJE ANGLOAMERIKE ...................................................................................................................... 12

  TLA ANGLOAMERIKE ................................................................................................................................................. 14

  POVIJESNI PREGLED NASELJENOSTI ANGLOAMERIKE ................................................................................................. 15

  PRVE ZNAAJNIJE CIVILIZACIJE U ANGLOAMERICI .................................................................................................. 15

  EUROPSKO OTKRIE AMERIKE ............................................................................................................................... 16

  KOLONIZACIJA ANGLOAMERIKE............................................................................................................................. 16

  RAZVOJ EUROPSKIH KOLONIJA I IRENJE TERITORIJA SAD-A .................................................................................. 16

  panjolska, francuska i nizozemska naselja i kolonije u Angloamerici ................................................................. 17

  Britanske kolonije na prostoru u Angloamerici ................................................................................................... 17

  RAZVOJ I IRENJE TERITORIJA KANADE .................................................................................................................. 19

  STANOVNITVO ANGLOAMERIKE .............................................................................................................................. 19

  PREGLED IMIGRACIJE U SAD I KANADU KROZ PROLOST ....................................................................................... 19

  Doseljenici iz Azije i Pacifikih otoka .................................................................................................................. 20

  Hispanoamerikanci ............................................................................................................................................ 21

  Afroamerikanci .................................................................................................................................................. 21

  Kanadska frankofona populacija ........................................................................................................................ 22

  OBILJEJA NASELJENOSTI ...................................................................................................................................... 22

 • 2

  UKUPNA PROMJENA BROJA STANOVNIKA ............................................................................................................. 23

  RELIGIJSKA STRUKTURA STANOVNITVA SAD-A I KANADE ..................................................................................... 23

  POLITIKI I IZBORNI SUSTAV U SAD-U ........................................................................................................................ 24

  IZBORNI SUSTAV U SAD-U ..................................................................................................................................... 25

  GOSPODARSTVO ANGLOAMERIKE ............................................................................................................................. 25

  OBILJEJA POLJOPRIVREDE ANGLOAMERIKE.......................................................................................................... 25

  Poljoprivredne regije u Angloamerici ................................................................................................................. 26

  OBILJEJA RIBARSTVA U ANGLOAMERICI ............................................................................................................... 28

  OBILJEJA UMARSTVA U ANGLOAMERICI............................................................................................................. 28

  OBILJEJA ENERGETIKE I RUDARSTVA U ANGLOAMERICI ....................................................................................... 28

  Proizvodnja ugljena ........................................................................................................................................... 28

  Proizvodnja nafte .............................................................................................................................................. 29

  Proizvodnja prirodnog plina ............................................................................................................................... 29

  Proizvodnja elektrine energije.......................................................................................................................... 30

  Eksploatacija ruda ............................................................................................................................................. 30

  OBILJEJA INDUSTRIJE ANGLOAMERIKE ................................................................................................................. 30

  Obiljeja amerike industrije.............................................................................................................................. 31

  Razmjetaj angloamerike industrije.................................................................................................................. 31

  PROMETNA OBILJEJA ANGLOAMERIKE .................................................................................................................... 33

  CESTOVNI PROMET U ANGLOAMERICI................................................................................................................... 33

  Putniki cestovni promet ................................................................................................................................... 34

  Teretni cestovni promet .................................................................................................................................... 34

  ELJEZNIKI PROMET ............................................................................................................................................ 34

  Teretni eljezniki promet ................................................................................................................................. 35

  Putniki eljezniki promet ................................................................................................................................ 35

  ZRANI PROMET ................................................................................................................................................... 36

  Putniki