Click here to load reader

Gemeente Hulshout 1307

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gemeenteboekje zomer 2013

Text of Gemeente Hulshout 1307

 • [email protected] I www.hulshout.be2013

  zo

  me

  r

  coverfoto: Roefel 2013

  Parking achter kerk bijna open

  Vrijwilliger bij de bib

  Terug op de arbeidsmarkt

  Samen tegen overstromingen

 • Inhoud Voorwoord

  COLOFONVerantwoordelijke uitgeverCollege van burgemeester en schepenen

  RedactieElke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert

  VerspreidingVerschijnt 10x per jaar, oplage 4750

  DrukDrukkerij Bulckens, Herenthout

  INSTUREN ARTIKELEN OF ACTIVITEITEN VOLgENDE EDITIE

  Teksten voor het gemeenteboekje van september moeten uiterlijk op 31 juli 2013 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via [email protected] of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout.Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd en kosten. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.

  2 I zomer 2013 I Gemeente Hulshout

  Beste Hulshoutenaren,

  Voor u ligt het laatste gemeenteboekje voor de zomerperiode. Het volgende boekje zal eind augustus verschijnen. Wij proberen u in deze editie dus zoveel mogelijk informatie mee te geven over de komende maanden.

  Tussen 1 juli en 29 september 2013 kan u zich weer inschrijven voor de samenaankoop groene stroom en gas. Hiermee is het mogelijk om gezamenlijk een flinke korting te bedingen op gas en elektriciteit. Kom zeker eens luisteren tijdens de informatieavond, op pagina 15 leest u er meer over.

  Voor meer besparingen verwijs ik u ook graag door naar pagina 17. De gemeente en het OCMW werken samen om u te helpen bij al uw woonvragen, deelname aan groepsaankopen, energiebesparende maatregelen, premies, en nog veel meer zaken die uw woonsituatie kunnen verbeteren. Aarzel dus niet om eens binnen te stappen en uw vragen te stellen.

  Ook de inspanningen tegen wateroverlast moeten het verblijf in onze gemeente verbeteren. Op dit moment worden er maatregelen getroffen om deze problematiek op te lossen op het Industriepark. Dit project richt zich trouwens niet alleen op het tegengaan van overstroming, er wordt meteen gewerkt aan het nuttig gebruiken van het water. U leest hierover op pagina 18.

  Verder brengen wij in dit boekje een aantal vrijwilligersvacatures onder de aandacht. Bent u genteresseerd, of kent u iemand anders die graag betrokken is bij onze bib, aarzel dan niet om actie te ondernemen. Voor tewerkstelling kan u onder meer terecht bij het OCMW, dat samen met vzw Lokaal Werk een aantal nieuwe projecten heeft opgezet. Of u op vakantie gaat of thuisblijft, het gemeente-bestuur wenst iedereen een fijne zomer. Tot in augustus!

  Geert DaemsUw burgemeester

  3 WETENSWAARDraad en daad, bevolking, actueel nieuws...kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

  5 VRIJE TIJDgebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport,bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

  9 VERENIgINgEN EN ACTIVITEITENuitneembare katern met verenigingsnieuws,de volledige kalender van de komende tweemaanden en de openingsuren

  13 LEVEN EN WELZIJNnieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang,gezondheid en andere welzijnszaken

  15 WONEN EN mILIEUhandige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

  18 VEILIghEID EN VERKEERveiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwsteontwikkelingen kan u hier volgen

 • WETENSWAARD

  Uit de colleges van 6, 15, 21, 27 mei & 3 juni 2013

  TIJDELIJKE VERKEERSVRIJE STRATENOp onderstaande data en locaties zullen de wegen tijdelijk verkeersvrij gemaakt worden:

  06.07.2013 Torenerf (wedstrijd straattekenen) 03.08.2013 Veldstraat (wedstrijd straattekenen) 03.08.2013 Vosse Putten 11.08.2013 Parkeer- en stationeerverbod in de Merelstraat en Donkenstraat (pony-en paardentornooi ) 15.08.2013 Parkeer- en stationeerverbod in de Merelstraat en Donkenstraat (pony- en paardentornooi )

  gEDEELDE INFRASTRUCTUUR BKO/SChOOLHet voorontwerp voor de buitenschoolse kinderopvang in de Mgr. Raeymaekersstraat in Westmeerbeek is goedgekeurd. Zodra de kinderopvang klaar is, zal de naastgelegen Vrije Basisschool De Schatkist gebruik mogen maken van enkele voorzieningen. Zo is de huiswerkruimte van de opvang zeer geschikt voor het oplossen van de nood aan bijkomende lesruimte van de school. De school heeft aangegeven bereid te zijn om een vergoeding te betalen voor medegebruik van de nieuwe opvanglocatie. Het samen gebruiken van de infrastructuur verhoogt tevens het maatschappelijk nut van de investering. Uiteraard wordt ook gekeken naar het uitwerken van een gelijkaardig aanbod voor de andere scholen. De definitieve beslissing zal genomen worden op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

  RENOVATIE PAROChIEZAALDe verbouwing van de parochiezaal van Westmeerbeek is gegund, wat betekent dat de werkzaamheden na het bouwverlof van start zullen gaan. De laagbouw wordt afgebroken en geheel vervangen. De grote zaal blijft wel behouden, maar wordt gerenoveerd. Er komt onder andere een nieuwe vloer in. De kosten bedragen 578 390,87 excl. btw.

  hULShOUT IN CIJFERS

  18 aangiftes van gestolen fietsen in Hulshout in 2012

  91 948 aan premies REG-acties uitbetaald in 2012

  91 vergunningsaanvragen ruimtelijke ordening in 2013

  RUST EN STILTE OP ZONDAgDe zondag hoeft u in Hulshout niet in stilte door te brengen. Integendeel. Zeker voor mensen die op zaterdag werken is het soms noodzakelijk om op zondag wat extra werk te verzetten. In de zomer zal dit vooral buiten gebeuren: heggen snoeien, grasmaaien, etc. Volgens de politiecodex mag dit. We vinden het echter wel heel belangrijk dat u rekening houdt met uw buren en andere buurtbewoners. Wij vragen daarom aan onze inwoners om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken als er op zondag toch geklust moet worden. Probeert u de werkzaamheden tussen 11.00 en 19.00 uur uit te voeren, dan kunnen de buren zich 's morgens nog een keertje omdraaien, en kunnen zij tevens genieten van een warme zomeravond zonder lawaaioverlast.

  3 AUgUSTUS 2013:OPENBARE VERKOOP FIETSEN, AUTO'S, hOUT EN ALLERLEI

  Zaterdag 3 augustus 2013: verkoop van fietsen, autos, hout en allerlei aan de gemeentelijke werkhal, Industriepark 78 te Hulshout.

  Vanaf 09.00 uur kunnen de goederen bezichtigd worden. Vanaf 10.00 uur start de verkoop bij opbod.

  UITVOERINg PROJECT TRAgE WEgENVorig jaar werden de belangrijkste trage wegen (wegels en paden die voornamelijk gebruikt worden door niet-gemotoriseerde voertuigen) vastgelegd. Inmiddels zijn we zover dat we de trage wegen concreet kunnen aanpakken. Voor de prioritaire trage wegen zal een projectfiche met de nodige verbeteringswerken worden opgesteld. Daarna zullen de verschillende verbeteringswerken worden uitgevoerd. Het project wordt samen met vzw Trage wegen gerealiseerd en kost 10 450 excl. btw.

  Gemeente Hulshout I zomer 2013 I 3

  Raad en daad

 • WETENSWAARD

  BevolkinggEBOORTEN 07.03.2013 Linde Demon15.03.2013 Aya El Otmani10.04.2013 Marie Jacquemyn15.04.2013 Mattis Guns24.04.2013 Calyn Ceulemans 24.04.2013 Rayden Verschueren27.04.2013 Ocane Caethoven 03.05.2013 Feeya Heirman 03.05.2013 Flor De Boeck13.05.2013 Leen De Ceuster15.05.2013 Darius Dimitrasco 20.05.2013 Alexander Willems22.05.2013 Karsten Weckhuysen23.05.2013 Finn Dehertog23.05.2013 Vince Van Damme

  JUBILARISSENGoudenbruiloft(50jaar)

  Fam. Vleugels-Salaerts,11.05.1963

  ActueelFRAUDE mET hERLAADKAARTENOndernemers opgelet! Zeer recent zijn ook in onze zone gevallen gemeld van fraude met herlaadkaarten.

  hoe gaat men te werk?De verdachten (soms met twee) vragen aan de kassa een herlaad-kaart. Wanneer het ticket geprint is, zeggen ze dat ze nog even geld gaan afhalen bij de bank en dan terugkomen om de herlaadkaart te betalen. Ondertussen heeft n van hen de code 'gevisualiseerd' (met bijvoorbeeld een camerabrilletje of een gsm).Natuurlijk komen de verdachten niet meer terug en wanneer de winkelier het ticket wilt doorverkopen aan zijn volgende klant, merkt deze dat de 'niet-aangekochte' code toch werd gebruikt!

  Preventieve tips Wees alert wanneer onbekenden u om een herlaad-

  kaart vragen. Wees extra alert wanneer n van hen een 'rare' bril

  op heeft of een GSM in de hand heeft. Laat u vooral niet afleiden door een discussie, ruzie,

  woordenwisseling. Toon het ticket pas wanneer er ook 'CASH' op de

  toonbank ligt.

  PARKINg AChTER DE KERKDe nieuwe parkeerplaatsen achter de kerk in Hulshout zullen tegen het bouwverlof van dit jaar klaar zijn om in gebruik genomen te worden. De uitbreiding bestaat uit 62 gewone parkeerplaatsen en vier voor andersvaliden.

  Bezoekers van de Grote Baan, de parochiezaal en de kerk hebben vanaf de opening deze zomer veel meer mogelijk-heden om hun auto te parkeren. Het gemeentebestuur heeft bijna 200 000 genvesteerd in dit project.

  TERUgBLIK ONThAALmOmENT NIEUWE INWONERSOp zaterdag 8 juni 2013 organiseerde het gemeentebestuur een onthaalmoment voor de nieuwe inwoners. Meer dan 120 personen die tussen eind mei 2011 en nu in onze gemeente zijn komen wonen, waren aanwezig!

  Bij elke verdachte gedraging: bel 101

  hUWELIJKEN18.05.2013 Kristof Corvers en Loredana-Ionela Tugui25.05.2013 Kevin Verbist en Ann Biesemans01.06.2013 Jo Rymenants en Stephanie Salien01.06.2013 Yoerie Dillien en Wendy Peeters08.06.2013 Jan Van Bauwel en Sara Meuris

  4 I zomer 2013 I Gemeente Hulshout

 • VRIJE TIJD

  Bibliotheek

  Bibliotheek Hulshout gaat over tot de aanwerving van gemotiveerde en flexibele VRIJWILLIGERS (m/v) met bijzondere interesse om zich in te zetten voor haar bibliotheekwerking.

Search related