Gebruiksaanwijzing gps tracker

  • View
    717

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Gebruiksaanwijzing gps tracker

  • 1. GebruiksaanwijzingGPS TrackerGT03B

2. Open de kastHaal de batterij uit de kast. Je ziet nu het imeinummer.Plaats nu de simkaart en maak de kast weer dicht.Noteer dit. 3. Hiervoor moet je eenpaar commandosnaar het toestelsmsen.Als op het rode knopje aan devoorkant van het toestel gedruktwordt stuurt het eerst een sms berichtuit met lokatiegegevens.Daarna belt het toestel uit, zodat degeadresseerde persoon kan horen water speelt.Het toestel moetdus weten welkenummers het moetbellen. 4. SMS nu naar het gsm-nummervan het toestel het volgende bericht:SOS,A, 0612345678,0621345678,0631234566,61234234500#Uiteraard gebruik je niet de gsm-nummers die jehier nu ziet , maar de nummers van de mensendie gewaarschuwd moeten worden.Het toestel antwoordt met: OKHet commando is dus: SOS,A,gsmnummer,gsmnummer#Je kunt maximaal 4 nummers invoeren. 5. Je kunt de ingevoerde nummers laterook weer verwijderen.De A in het vorige commando wordt nu een D:SOS,D, 0612345678,0621345678,0631234566,61234234500#Het toestel antwoordt weer met: OKHet commando is dus: SOS,D,gsmnummer,gsmnummer#Als je weet welke volgorde de nummershebben kan je ook het volgnummer ingeven.Het commando om het eerste en hetderde nummer te verwijderen is dan: SOS,D,1,3# 6. Het volgende commando is hetinvoeren van de code van de AccessPoint Name, ofwel de APN code.Die code wordt gegeven door de provider van wie je desimcard hebt. Dat kan KPN zijn of T-mobile, maar ook deHema of Albert Hein. Op internet kan je die APN codevinden. Of ze staat in de gebruiksaanwijzing van de simcard.Het toestel antwoordt weer met: OKHet commando is: APN,de naam van de APN# 7. Het volgende commando is hetinvoeren van de naam van de tegebruiken server.Het toestel antwoordt weer met: OKHet commando is altijd: SERVER,1,gt03a.goobaby.net,8827,0# 8. Het volgende commando is hetinvoeren van de tijdzone. Onzetijdzone is GMT + 1. Daarbij wordtgeen rekening gehouden met dezomertijd.Het toestel antwoordt weer met: OKHet commando is: GMT,E,1#s Zomers kan je dat veranderen:het commando is dan: GMT,E,2# 9. Het eerst geprogrammeerdeoproepnummer kan met het toestelbellen!De drager van het toestel kan ditalleen voorkomen door het uit te zetten.Dat neemt op. Je kunt dan horen wat er rondhet toestel gebeurt.Denk aan de privacyregels! 10. De PK knop.Als je deze knop op on zetstuurt het apparaat eenvibrationalarm uit als hetverplaatst wordt. 11. Ga nu naar www.cootrack.comVul hier het imeinummer inVul hier het wachtwoord in:666666 is standaard 12. Op deze pagina, achter de tab SOSnumber kan je de 4 geprogrammeerdegsm nummers wijzigen. 13. Achter de tab SOSMessage zie je welkeoproepen zijn gedaan. 14. Stel deze datum en tijdenin.Achter de tab View history 15. Stel deze datum en tijdeninDruk op play en je krijgt te zien waar de trackerzich bevond gedurende de gevraagde tijdDruk op play en je krijgt te zien waar de trackerzich in die periode bevond.Achter de tab View history 16. Achter de tap Viewlocation zie je deacuele locatie van hetapparaatje.Als het apparaatje aanstaat, natuurlijk.. 17. Hier kan je een accountaanmaken. De verschillendeapparaatjes kunnen ondern account wordengebracht. Door deapparaatjes namen te gevenhoef je de imeinummersniet te onthouden. 18. Nog vragen?Bel ons!010 465 57 57of mail: info@bastaenkat.nl