Click here to load reader

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SOSNOWCU NR

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SOSNOWCU NR

Puca dla Piotra
Moje hobby
Klasowe urodziny
Jagoda jest koleank z klasy IVa. Jej hobby to karate. Na treningi chodzi do szkoy nr 38. Trenuje ju dwa i pó roku. Treningi odbywaj si w dwa razy w tygodniu, w po- niedziaki i rody. Jagoda ma nie- bieski pas, czyli jest na 3 pozycji. Zamierza trenowa do zielonego lub brzowego pasa czyli 6 lub 7 pozycji. yczymy jej powodzenia. Mikoaj
W poniedziaek 2 marca dzieci z przedszkola zaproszone zostay do naszej szkoy na dzie otwar-
ty. Tego dnia miay okazj uczestniczy w rozmaitych zajciach - plastycznych, ta- necznych, sportowych, a na- wet lekcji angielskiego. Na zajciach plastycznych dzie- ci przyklejay misiom z filcu ubranka i dodatki. Na angiel- skim powtarzay sówka do- tyczce czci ciaa, a na za- jciach tanecznych byo duo
zabaw i miechu. Alicja K.
Zeskanuj kod za pomoc bezpat- nej aplikacji QR Code Reader i obejrzyj film na swojej komórce.
16.03 - Adam. Osoba urodzona w tym dniu jest bystra, przeni- kliwa, charakteryzujca si natu- r wojownika. Jest to czowiek yczliwie usposobiony dla swego otoczenia, a zwaszcza osób niej stojcych na drabinie yciowej, co przejawia si przede wszystkim w jego stosunku do podwadnych i suby.
Przez dwa tygodnie w lutym trwaa w naszej szkole akcja charytatyw- na „Puca dla Piotra”. Przy wejciu pojawio si stoisko, na którym mona byo kupowa serduszka, balony i ciasta. Wiele klas w ra- mach lekcji wychowawczych wy- szo na osiedle kwestujc z pusz- kami. Akcja bya przeznaczona dla Piotra Raczyskiego, studenta z Sosnowca chorego na mierteln chorob - mukowiscydoz. Jego stan na tyle si pogorszy, e moe mu pomóc tylko szybki przeszczep puc. Koszt takiego zabiegu wyno- si 120tys. euro. Akcja poczya
wiele szkó i instytucji z Sosnow- ca. Nawet znaleli si sponsorzy, którzy ufundowali dla najbardziej aktywnej szkoy nagrody rzeczo- we. Naszym uczniom udao si zebra 6225z. Okazao si, e to najwiksza kwota i w podziko- waniu za zaangaowanie i dar, uczniowie otrzymaj projektor multimedialny, a caa spoeczno szkoy zostaa zaproszona na za- baw do Klubu Kashmir. Wicej o akcji „Puca dla Piotra” przeczyta- cie tutaj: www.facebook.com/plu- cadlapiotra a o samym Piotrze tu: www.plucadlapiotra.blogspot.com Jagoda
Tydzie kota
Klasowe urodziny
27 lutego uczennica Va Antonina Marszaek zdobya Mistrzostwo Sosnowca w badmintonie w ka- tegorii szkó podstawowych. W turnieju wzia udzia razem z Ju- li Kaim, z klasy VIa. Druynowo nasza szkoa zdobya V miejsce w turnieju. Antonina trenuje od 2 lat w klubie UKS UNIA BIERU. Maciek
Oto Maurycy Mój kot nazywa si Maurycy i ma 6 lat. Jest on licznym dachowcem czarno-biaego koloru, ma take mae spiczaste uszy, dziki którym bardzo dobrze syszy i ma due zie- lone oczy. Tak jak wszystkie inne dachowce, Maurycy ma krótk sier. Bardzo lubi si z nim ba- wi i wygupia. Oliwia
Na zakoczenie obchodów ko- ciego wita, szko z armat od- wiedziy wolontariuszki z Kociej Przystani. W spotkaniu uczestni- czyy delegacje ze wszystkich klas. Uczniowie dowiedzieli si m.in. czym zajmuje si Kocia Przysta i jak wygldaj efekty ich pracy. - Panie opowiaday straszne historie o porzuconych, chorych kotkach, których skrzywdzili ludzie. Vise- nion mia trzy apy i znaleziony by pod garaem, Kismet by zamkni- ty w pudeku, Harry porzucony w lesie, a Boenka miaa koci katar. Opiekunowie z Przystani si nimi zajli i teraz te kotki s ju zdrowe i znajduj si w dobrych rodzinach - relacjonuje Mikoaj. Mikoaj
17.03 - Wiktoria. Osoba urodzona w tym dniu yje w przyjani z ca- ym wiatem, ma umys analitycz- ny, którym ogarnia cao rzeczy. Posiada wielkie serce i du wra- liwo. Chtnie pomaga innym i jest zdolna do powice. 22.03 - Alicja Ch. Osoba urodzona w tym dniu czuje si zawsze mo- do i jest usposobiona optymistycz- nie, gdy lekceway sobie wszel- kie przeszkody yciowe i intrygi wrogów. Jest dumna, wojownicza, bystra. Posiada dobre zdolnoci organizacyjne, a jej przedsibior- czo i niezaleny umys stwarza nieustannie nowe projekty. 31.03 - Julia. Osoba urodzona w tym dniu jest byskotliwa i inteli- gentna. Najbardziej wierzy w to,co sama robi i mówi. Reaguje na ka- d zmian sytuacji – nic nie ujdzie jej uwadze. W kontaktach midzy- ludzkich jest delikatna i subtelna. Alicja Ch.
19 lutego w szkole rozpoczo si witowanie Dnia Kota. Tego dnia wszyscy chtni mogli przyj do szkoy w przebraniu, a wczeniej ci, którzy chcieli, zrobili plakaty przedstawiajce swoje zwierztka. Z prac plastycznych organizator- ki przygotoway wystaw, któr mona byo podziwia przez cay tydzie trwania zabawy. Przez kilka kolejnych dni na korytarzu pojawiao si stoisko z ciastami, a w innej czci szkoy panie prowa- dziy na przerwach zabawy. Pie- nidze zebrane ze sprzeday ciast zostay przekazane dla Kociej Przystani - schroniska dla kotów w Sosnowcu. Alicja Ch.
Walentynki 16 i 17 lutego witowano w szkole walentynki. Przez dwa dni funkcjonowao stoisko z walen- tynkowymi sercami, kartkami, dugopisami i pluszaczkami. Zor- ganizowano te poczt walentyn- kow. Zabawa polegaa na tym, e wrzucano do specjalnej skrzynki kartk z imieniem i klas osoby, która miaa by adresatem, a pó- niej walentynki rozdawano w kla- sach. Wiktoria
Niele znaj matematyk
Pisankowe fantazje
Szkolny teatr
17 lutego klasa IVa zamiast lekcji muzyki miaa okazj pozna no- woczesne techniki pamici, któ- re pomagaj w nauce. Pokazow lekcj przeprowadzili nauczyciele z prywatnej szkoy pamici „Eure- ka”. - Pani pokazaa, jak wyobra- nia moe nam pomóc w szybkim zapamitywaniu. Jako przykad podaa sówka z jzyka hiszpa- skiego - mówi Asia. Asia
W szkolnej bibliotece pojawiy si nowe ksiki do wypoyczenia. Zostay ofiarowane przez rodzi- ców podczas zbiórki prowadzo- nej przez kilka miesicy jeszcze w ubiegym roku. Zapraszamy do wypoyczania. Natalia .
22 stycznia w SP nr6 odby si II etap „Potyczek matematycz- nych”. W konkursie wród piciu najlepszych druyn z sosnowiec- kich szkó znalaza si te trójka uczniów z naszej szkoy - Ania Czerniewska, Maciej Derela i Aleks Ambroy. Pitoklasici za- jli drugie miejsce, przegrywajc z najlepszymi tylko 1 punktem. Jagoda, Maciek
W naszej szkole dziaa kóko te- atralne. Zajcia prowadzi pani Jadwiga Felczak. W czasie wi- tecznego kiermaszu odbya si premiera pierwszego przedstawie- nia. W spektaklu pt.”Ja i Mago- sia” wystpiy dzieci z klas 2c, 2d oraz mama jednego ucznia i pani Jadwiga. Modzi aktorzy przygo- towywali swoje role dwa tygo- dnie. Pomagay te w scenografii - ozdabiay domek Baby Jagi so- dyczami. Obecnie teatrzyk szkol- ny przygotowuje przedstawienie pt.”Ksiniczka na ziarnku gro- chu”. Czekamy na premier. Milena
W dniu 18 lutego w naszej szko- le odby si konkurs polonistycz- no-historyczny „Polskie legendy”. Wzili w nim udzia chtni ucznio- wie z klas IV-VI. Wiedza obejmo- waa znajomo treci legend ogól- nopolskich i regionalnych oraz wiadomoci historycznych zwi- zanych z najdawniejszymi dzie- jami naszego pastwa. Najlepsz okazaa si Alicja Chmara z klasy IVa. Drugie miejsce zaj Micha Chmara z VIb, a trzecie Alicja Si- korska z IVd. W pierwszej szóstce zawodników znalazo si a troje uczniów klasy IVa. Oliwia Uczniów z rónych klas zapyta-
limy o to, jak dekoruj pisanki. Oto co powiedzieli naszym dzien- nikarzom: Igor IVa - Przyklejam na pisan- kach ozdoby. Angela IVa - Maluj i przyklejam naklejki. Wiktoria IVa - Jajka wielkanocne gotuj, maluj farbkami i ozda- biam specjalnymi naklejkami a póniej wszystkie ukadam na ta- lerzu. Marysia Ib - Maluj jajka wielka- nocne pisakami lub farbami. Marysia IId - Oklejam naklejkami lub maczam je w barwniku. Nadia IIIa - Jajka maczam w barw- niku, ozdabiam nalejkami i goto- wymi koszulkami. Julia IIIa - Maluj i ozdabiam piór- kami. Alicja Ic -Jajka maluj w kropki i w serduszka. Natalia IVa - Wielkanocne jajka maluj w kotki i zygzaczki. Emilka - Moje pisanki maluj w kreski i w kropki. Julia IVa - Kupuj barwniki, a zafarbowane jajka ozdabiam na- klejkami i rysuj róne kolorowe wzory. Oliwia IVa - Dekoruj jajka kolo- rowymi pisakami, ale jeli ich nie mam uywam farbek. Kiedy jajka s ju gotowe, ukadam je na stole. Wygldaj przepiknie!
Wielkanocny stó
Poprawi pami
Zbliaj si wita Wielkanocne. Malowanie jajek, wicenie ich i innych rzeczy w koszyczku jest wtedy niezbdne. Jemy take du- gie, rodzinne niadanie. Na stole musz si wtedy znale koniecz- nie: barszcz biay, jajka, chrzan, chleb, sól i pieprz, saatka jarzyno- wa, a take mazurek i babka. Nadia
Od 1 marca odbywa si rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2015/2016. Wnioski o zapisanie dziecka mona pobra w sekre- tariacie szkoy lub ze strony in- ternetowej szkoy http://sp42.so- snowiec.pl/ (zakadka: ZASADY REKRUTACJI). Maciek
Zapisy do szkoyZapraszamy do biblioteki
Mazurek z bakaliami
Zagraj w finale
Armata i My, redakcja: A. Paruzel, A. Król, A. Chmara, N. urek, N. Konieczna, N. Rubik, M. Grabowska, W. Skwarek, J. Dziubek, O. Sowiska, A. Guszek, D. Bro, M. Mleczko, M, M. Twaróg, I. Krystoforski, W. Sowa. Opiekun: A. Czernek, A. Twaróg 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a, e-mail: [email protected] Znajd nas na Facebooku: https://www.facebook.com/armataimy
Wielkanocna krzyówka
Skadniki: 150 g Kasi 200 g mki 80 g cukru 2 ótka szczypta soli Bakalie: 25 dag migdaów, orzechów wo- skich i laskowych gar suszonych liwek bez pestek po 5 dag suszonych fig i moreli 5 dag duych rodzynek Polewa: 200 g gorzkiej czekolady 250 ml Kasi 2 yki likieru pomaraczowego yka Kasi 2 yki cukru pudru
1. Ciasto: Z mki, Kasi, cukru, ótek i soli zagnie ciasto, owi- n foli i wstawi na 30 minut do lodówki. Potem wyj, cien- ko rozwakowa, wylepi pask, natuszczon blach (20x25cm). Piec 20–25 minut w temperaturze 190°C. 2. Polewa: czekolad poama na mae kawaki i rozpuci w misce nad par wodn. Doda cukier pu- der, Kasi i wymiesza. Zdj z ognia, wla likier i dokadnie wy- miesza. 3. Na wystudzonym ciecie rozo- y bakalie i pola pynn polew czekoladow. Odstawi do zastygnicia. Wiktoria
Rozwizanie zagadki z numeru 4: „Kt ostry”. Zwyciczyniami zo- stay Wiktoria Skwarek i Jagoda Dziubek z klasy IVa. Gratulujemy!
Rozwi prawidowo rebus, kate- goria algebra. Haso razem z imie- niem, nazwiskiem i klas napisz na kartce i przeka naszym dzien- nikarzom lub pani A. Czernek. Na zwycizc czeka nagroda.
1. 6x2+3= 2. Zwierz, które znosi jajka 3. W nim si przechowuje np. zbo- e 4. W noc witojask dziewczyn- ki wrzucaj je do wody 5. Trójktna do mierzenia 6. Instrument muzyczny. Stuka si nim w rk 7. Kraj z wie Eiffla
8. Cz mowy, odpowiada na py- tania „kto”, „co” 9. Maluje si na wielkanoc
Rozwizanie krzyówki - haso - napiszcie na kartce razem z imie- niem, nazwiskiem i klas i prze- kacie naszym dziennikarzom lub pani A. Czernek. Na zwycizc czeka nagroda.
Zawodnicy MUKS Zagbie So- snowiec maj ju za sob dwa turnieje o Mistrzostwo lska. Do rywalizacji stano 34 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. MUKS ZAGBIE ZSO 14 I two- rz uczniowie i uczennice klas IV i V, a MUKS II klas III. 7 marca- pierwszy skad pokona SPR PO- GO 1945 ZABRZE 16:11 Trze- cioklasici zostali pokonani 20:4. Mecz pomidzy MUKS I i MUKS II przyniós wynik 23:1. Drugi tur- niej pikarze rozegrali 14 marca, znów zwyciajc. MUKS I - SPR POGO 11:9 Drugi skad MUKS II - SPR POGO 4:25. Sosnowiec- kie druyny walczc midzy sob osigny wynik 21:4. Trenerem obu skadów jest Grzegorz Men- tel. Druyny czeka jeszcze jedno spotkanie, w kwietniu. Zwycizca w trzech turniejach awansuje do finau, w którym zagraj najlepsze druyny z województwa. Ju teraz trzymamy kciuki. Maciek
1 2 3
4 5 6