of 12 /12
Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował! Rok 2015/2016 numer 1 Wrzesień-październik W tym numerze: Regionalny Kongres Kultury 1 Dzień Edukacji Narodowej 3 Święto Szkolnej Biblioteki 6 Czytaj razem z nami 7 Praktyki w HYDRO-NAVALU 8 Halloween 9 Dzień Świętych 11 Przygoda ze sztuką walki muay Tai 12

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych · Lekcja dla uczniów klas V i VI a ze Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbyła się w szkolnej czytelni. Przygotowaliśmy

Embed Size (px)

Text of Gazetka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych · Lekcja dla uczniów klas V i VI a...

Gazetka szkolna Zespou Szk Mechanicznych i Logistycznych

czyli Nigdy nie rb tego, czego pniej bdziesz aowa!

Rok 2015/2016 numer 1

Wrzesie-padziernik

W tym numerze:

Regionalny Kongres Kultury 1

Dzie Edukacji Narodowej 3

wito Szkolnej Biblioteki 6

Czytaj razem z nami 7

Praktyki

w HYDRO-NAVALU 8

Halloween 9

Dzie witych 11

Przygoda ze sztuk walki muay Tai 12

Regionalny Kongres Kultury

Dnia 1 padziernika

w Supskim Inkubatorze

Technologicznym odby si

Regionalny Kongres Kultury.

Zebranych powita prezydent

Supska pan Robert Biedro

oraz dyrektor Narodowego

Centrum Kultury pan

Krzysztof Dudek.

Najciekawszym punktem

programu by wykad

profesora Johna Holdena

z City University w Londynie,

ktry jest wiatowej sawy

ekspertem w dziedzinie

polityki kulturalnej i zarzdzania kultur. (Chtnych zapraszam do zapoznania si ze stron

pana profesora Holdena: www.johnholden.info).

Po wykadzie odbya si dyskusja, w czasie ktrej wypowiadali si uczniowie

z rnych supskich szk, osoby z rnych rodowisk i w rnym wieku.

Kolejnym punktem programu bya debata, w ktrej uczestniczyli: Robert Biedro,

prezydent Supska, Kazimierz Monkiewicz, zastpca dyrektora Narodowego Centrum

Kultury, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Aleksandra Szymaska

z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdasku i Jacek Nowiski, dyrektor Biblioteki Elblskiej.

Debat prowadzi dziennikarz tygodnika Polityka, Edwin Bendyk. W czasie tej czci

kongresu starano si rozstrzygn wane dla naszego regionu problemy. Mwiono midzy

innymi o tym, jakie kierunki powinna obra polityka kulturalna, jakie zadania powinny

wyznacza sobie instytucje kultury, by mogy wspiera lokalnych twrcw.

http://www.johnholden.info/

Uczniowie naszej szkoy z zainteresowaniem ledzili przebieg debaty. Dziki

uczestnictwu w kongresie dowiedzieli si o wielu problemach naszego regionu i poznali

ciekawych ludzi.

Daniel Turzyniecki

Luiza Baczyska

Patrycja tkowska

Dzie Edukacji Narodowej

Dzie Edukacji Narodowej to

wito wszystkich pracownikw

owiaty, ustanowione w roku 1972.

Upamitnia ono rocznic powstania

Komisji Edukacji Narodowej, ktra

zostaa utworzona z inicjatywy krla

Stanisawa Augusta Poniatowskiego

oraz powoana przez Sejm Rozbiorowy

14 padziernika 1773 roku. Tego dnia

wrczane s nagrody nauczycielom,

ktrzy mog si poszczyci

szczeglnymi osigniciami

dydaktyczno-wychowawczymi.

Rwnie w naszej szkole podczas

uroczystej akademii uhonorowano

najbardziej zasuonych.

Jednak wyjtkowym akcentem

tegorocznej uroczystoci byo pasowanie

klas mundurowych, ktre miao miejsce

po raz pierwszy.

Szanowni Pastwo, Dyrekcja, Nauczyciele,

Pracownicy i Przyjaciele Owiaty

W Dniu Edukacji Narodowej redakcja Parady pragnie zoy najserdeczniejsze yczenia, wyrazy szacunku i uznania za trud woony w nauk niesfornych uczniw oraz w ich wychowanie. Praca, ktr wkadacie w wychowanie i ksztacenie modych ludzi, stanowi niezwykle istotny czynnik wpywajcy na funkcjonowanie spoeczestwa. W tym szczeglnym dniu wyraamy Pastwu sw wdziczno za zaangaowanie, cierpliwo, ch prowadzenia nas, uczniw, ku drodze dorosoci i dojrzaoci. Szkoa jest niczym nasz drugi dom, w ktrym spdzamy kilka lat, a Wy jestecie naszymi drugimi rodzicami. To dziki Wam zajmujemy wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych rnego szczebla. Niech towarzyszy Wam wiadomo, i tworzycie nasz godn przyszo, a w szkole dziki Wam przeywamy same dobre dni.

Monika Lehmann

WITO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

Midzynarodowy Miesic Bibliotek Szkolnych witujemy po raz drugi, wczeniej przez wiele lat obchodzony by

jako Dzie Bibliotek, ktry przypada w czwarty poniedziaek padziernika. Celem wita jest zwrcenie uwagi

na ogromn rol bibliotek w yciu szkoy, w nauce i rozwijaniu zainteresowa czytelniczych. W tym roku haso

obchodw brzmi: Biblioteki szkolne rzdz!

20 padziernika w naszej szkole odbyo si spotkanie ze supskimi

dziennikarzami p. Rafaem Ostrowskim z TVP i p. Grzegorzem Hilareckim

z GP24. Absolwentom naszej szkoy towarzyszya p. Mirosawa Wsierska,

wieloletnia nauczycielka jzyka polskiego i wicedyrektor. Panowie

opowiedzieli uczniom klas pierwszych o pracy w mediach. Wspominali rwnie

swoje szkolne lata. Naszemu koledze, Danielowi Turzynieckiemu, udao si

przeprowadzi krtki wywiad z zaproszonymi gomi. Jest on dostpny na

https://youtu.be/1HyrnMcapKc. Zachcamy do obejrzenia caego filmu.

https://youtu.be/1HyrnMcapKc

Patrycja tkowska

CZYTAJ RAZEM Z NAMI

Pod koniec padziernika rozpoczlimy akcj pod hasem Czytaj razem z nami.

Lekcja dla uczniw klas V i VI a ze Szkolnego Orodka Szkolno-Wychowawczego odbya

si w szkolnej czytelni. Przygotowalimy j razem z p. Magorzat Damaszk i z p. Ann Wo.

W czasie zaj nasi modsi

koledzy wysuchali opowiadania

i wiersza o tematyce jesiennej.

Nastpnie wykonali wiczenie

poszerzajce ich wiedz na temat

drzew polskich lasw. Zajcia

zakoczyy si prac nad rysunkami

utrzymanymi w tonacji kolorw

jesieni.

Akcj Czytaj razem z nami

bdziemy kontynuowa. Planujemy

spotyka si z uczniami modszych

klas raz w miesicu, poniewa

spotkanie okazao si dla wszystkich

uczestnikw atrakcyjne.

Piotr Brzeski

Tomasz ukaszek

PRAKTYKI W HYDRO-NAVALU

Od niedawna uczniowie naszej szkoy

odbywaj praktyki w Hydro-Navalu.

Hydro-Naval jest firm produkcyjno-

usugow, ktrej obecnie gwnymi

obszarami dziaania s sektor offshore

(przemys wydobycia ropy naftowej)

i dziaalno dla brany morskiej.

Przedsibiorstwo Hydro-Naval

utworzono w 1979 roku. Firma

pocztkowo funkcjonowaa na niewielkiej

powierzchni 30m2. Pierwotnie zajmowaa

si remontami instalacji hydraulicznej na

polskich jednostkach rybackich. Na

pocztku lat dziewidziesitych zakad

zainicjowa, trwajc do dzisiaj,

kooperacj z norweskim koncernem Rapp

Marine, dla ktrego uruchomiono

produkcj wind poowowych

i kotwicznych. W 2003 roku firma

otrzymaa certyfikat DNV (Det Norske

Veritas) potwierdzajcy zgodno

Zakadowego Systemu Zarzdzania

Jakoci z norm ISO 9001, a rok pniej

uprawnienia do wytwarzania, naprawy

i modernizacji urawi i cignikw. Z roku

na rok zakad powiksza si, zwikszono

zatrudnienie pracownikw, zaczto

produkowa przedmioty dla znanych firm

brany morskiej, takich jak: Atlas

Elektronik, National Oliwell Varco, TTS

Energy itd. Obecnie przedsibiorstwo

zajmuje powierzchni zabudowy okoo

10 000m2

i zatrudnia

okoo 150

pracownikw.

Jak nasi uczniowie postrzegaj firm i co sdz na temat praktyk w Hydro-Navalu?

W zakadzie jest bardzo duo starych maszyn (tokarki, frezarki), ale s take nowsze typu CNC, ktrymi chciabym nauczy si posugiwa mwi Dominik. Nastpnie

chciabym pracowa w tym zakadzie i produkowa czci dla bardzo duych firm.

Na pocztku, podczas zwiedzania zakadu, gdy zobaczyem, jak wielka jest hala i ile jest tutaj maszyn, wystraszyem si opowiada Dawid. Po kilku tygodniach praktyk

poznaem miego pracownika, ktremu z chci pomagam i od ktrego duo si ucz.

On sam mi powiedzia, e za kilka lat zajm jego miejsce przy tokarce.

Jestem zadowolony z tego, e mog praktykowa w tak wielkiej firmie. Panuje tutaj bardzo miy klimat. Mam nadziej, e bardzo duo si naucz w Hydro-Navalu. Gdy

ukocz technikum i zdam matur, chciabym tutaj pracowa dodaje Piotrek.

Adrian Winiarczyk

Halloween

Halloween jest zwyczajem zwizanym

z maskarad i odnosi si do wita

zmarych. Obchodzony jest w wielu

krajach w wieczr 31 padziernika,

czyli w wigili wszystkich witych.

Do halloweenowych zwyczajw

nale:

*cukierek albo psikus,

*przebrania,

*dynie ze wiecami i wycitymi

oczami.

W Mechaniku to wito

uatrakcyjniono rnorodnymi konkursami.

Wikszo klas zaproszono do magicznego

pokoju, gdzie odby si quiz o halloweenie,

konkurs jedzenia jabka na sznurku bez

uywania rk i turniej znajomoci

angielskich swek. Za kad konkurencj

uczestnicy dostawali sodk nagrod.

Innym konkursem, lecz rwnie ciekawym,

byy przebrania. Uczniowie przebierali si

za potwory, diaby, zakonnice, panny

mode uciekajce sprzed otarzy czy

mordercw z siekierami oraz opatami.

Konkurencj t wygraa klasa 3uT.

Nagrod by wypad klasowy na pizz. Jak

widzimy, warto bra udzia

w konkursach Mechanika!

Monika Lehmann

DZIE WITYCH

Dnia 3 listopada po

raz kolejny w naszej szkole

odby si Dzie witych.

W ramach tego dnia ksidz

ukasz Bikun oraz ks.

Krzysztof Karwasz

opowiadali o witych

przedmiotach kocielnych.

Tego samego dnia

odby si rwnie konkurs

pod hasem Przebierz si za

witego i baw si na

caego. W konkurencji

zwyciyy dziewczta,

ktre przebray si za

zakonnice. Realizujc drug

cz hasa, ksidz ukasz

pokaza uczestnikom kroki taca, ktry nastpie zosta wsplnie odtaczony.

Wszystkim osobom, ktre wziy udzia w konkursie, Redakcja Parady gratuluje

inwencji.

Patrycja tkowska

Przygoda ze sztuk walki muay Tai

Muay Thai jest to ringowy sport

walki, ktry polega na walce w stjce.

Boks tajski (inna nazwa muay tai)

pochodzi z Tajlandii. Jest to niesamowita

sztuka walki, ktrej celem byo takie

przygotowanie wojownika, by przetrwa na

polu bitwy, nawet wtedy, gdy by otoczony

przez wroga. Technika ta polega na

wykorzystywaniu siy ciosw zadawanych

okciami i kolanami. Sia uderze jest tak

wielka, e mona przeciwnikowi zrobi

krzywd. Jest to niebezpieczny sport, ale

pikny. Pasjonuj si nim. Zapraszam

serdecznie na treningi, ktre odbywaj si

w naszej szkole.

Treningi prowadzone s w Szkole "MECHANIK" w Supsku przy ul.

Niedziakowskiego 2

Poniedziaek: Muay Thai 19.00 - 20.30

Wtorek: Boks 20.00 - 21.30

Sroda: Muay Thai 20.00 -21.30

Czwartek: Boks 19.00 - 20.30

Obecnie mamy dwie konkurujce

organizacje zajmujce si tym sportem.

Polskie Zrzeszenie Muay Thai (PZMT)

przedstawiciela amatorskiej federacji

IFMA i zawodowej WMC oraz Polsk

Komisj Muay Thai dziaajc pod egid

Polskiego Zwizku Kickboxingu

przedstawiciela amatorskiej organizacji

WMF i profesjonalnych WPMF i WMA.

Daniel Turzyniecki