of 44 /44
Garažna vrata RollMatic Garažna rolo vrata RollMatic, garažna plafonska vrata RollMatic OD ■ NOVO

Garažna vrata RollMatic - · PDF fileRAL 9016 Saobraćajno bela RAL 9006 Beli aluminijum RAL 9005 Crna RAL 9001 Kremasto bela ... Vođice, gornja maska i maska zastora se plastificiraju

 • Author
  lamnhi

 • View
  245

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Garažna vrata RollMatic - · PDF fileRAL 9016 Saobraćajno bela RAL 9006 Beli aluminijum RAL...

 • Garana vrata RollMaticGarana rolo vrata RollMatic, garana plafonska vrata RollMatic OD NOVO

 • 2

 • Prikazana vrata su delimino opremljena dodatnom opremom i ne odgovaraju uvek standardnoj izradi.

  Boje i povrine nisu sasvim verno prikazane zbog tehnike tampanja.

  Autorska prava zatiena. Kopiranje ili tampanje, i delimino, samo sa naom dozvolom. Zadravamo pravo na izmene.

  Garana rolo vrata i bona vrata u saobraajno beloj boji, RAL9006 i Hrmann-ova aluminijumska kuna vrata ThermoSafe motiv860 u saobraajno beloj boji, RAL9006

  S A D R A J

  6 DOBRI RAZLOZI ZA HRMANN

  12 Izgledi garanih vrata

  16 Izbor boja

  20 Rolo vrata RollMatic

  25 Spoljna rolo vrata RollMatic

  26 Plafonska vrata RollMatic OD NOVO

  30 Bona vrata

  32 Pribor za motore

  36 Dimenzije i podaci za ugradnju

  3

 • Univerzalna primena

  Rolo vrata i plafonska vrata se otvaraju

  vertikalno i zahtevaju malo prostora u garai.

  Svojim konstruktivnim principima nude

  maksimalan prostor unutar i ispred garae.

  Prilikom ugradnje nije vano da li je oblik

  otvora garae pravougaoni, ukoen,

  segmentni ili polukruni svod.

  Kod garanih rolo vrata RollMatic plafon

  takoe ostaje slobodan i moe se upotrebiti

  za lampe ili kao dodatni prostor za odlaganje.

  Za situacije ugradnje sa malom gredom

  i / ili malim neophodnim bonim prostorom,

  RollMatic moete dobiti i kao spoljna

  rolo vrata.

  Garana plafonska vrata RollMatic OD

  ubeuju minimalnom neophodnom visinom

  grede i idealna su za modernizaciju

  u tesnim prostorima.

  Garana rolo vrata u varijanti Decograin GoldenOak4

 • 5

 • Proizvedeno u Nemakoj

  D O B R I R A Z L O Z I Z A H R M A N N

  Sve komponente vrata i motora se u Hrmann-u samostalno razvijaju i proizvode. One su stoprocentno meusobno usklaene i radi vae bezbednosti testirane i sertifikovane u nezavisnim i priznatim institutima. Komponente se izrauju prema sistemu za upravljanje kvalitetom DINISO9001 u Nemakoj i ispunjavaju sve zahteve iz evropskog standarda13241-1. Pored toga, nai visokokvalifikovani zaposleni rade intenzivno na novim proizvodima, stalnom razvoju i poboljanju detalja. Tako nastaju patenti i jedinstvenost na tritu.

  1Kvalitetna marka iz Nemake

  Dobro ime se mora zasluit i. August Hrmann

  Marka Hrmann je danas sinonim

  kvaliteta, to je u duhu namere

  osnivaa kompanije. Porodina

  kompanija je sa vie od 80godina

  iskustva u proizvodnji vrata i motora

  i sa oko 20 miliona prodatih jedinica,

  postala br.1 u Evropi. To vam daje

  oseaj sigurnosti prilikom kupovine

  Hrmann garanih rolo vrata

  ili plafonskih vrata.

  6

 • GODINAgarancije

  Dugorona testiranja Hrmann proizvoda, pod realnim uslovima, obezbeuju pouzdane serijske proizvode. Iz tog razloga i zahvaljujui izvanrednim tehnikim reenjima i beskompromisnoj proveri kvaliteta, od Hrmann-a dobijate 10godina garancije za sva garana rolo vrata RollMatic i plafonska vrata RollMatic OD, kao i 5godina za Hrmann motore.*

  * Opirne uslove garancije nai ete na Internet stranici: www.hoermann.com

  Hrmann je primer pozitivne paradigme kad je proizvodnja i potronja energije u pitanju. Zbog toga, kompanija pokriva svoju potronju energije sa 100 % ekolokom strujom. Istovremeno se uvoenjem inteligentnog i sertifikovanog sistema za upravljanje energijom godinje mnogo vie tedi CO. Hrmann nudi proizvode za odrivu gradnju, ali to nije sve.

  2 3Garana vrata za generacije Budunost u pregledu

  7

 • Samo kod Hrmann-a

  D O B R I R A Z L O Z I Z A H R M A N N

  Sistem za izjednaavanje teine, ugraen u voicama, podrava motor prilikom otvaranja, odn. zatvaranja garanih vrata i uva mehaniku motora. Viestruki paketi opruga i dvostruka elina uad uvaju krilo vrata od habanja u bilo kom poloaju. U hitnom sluaju, garana vrata se lako otvaraju rukom. Rolo vratima u tu svrhu nije potrebna runa kurbla.

  Garana vrata RollMatic su posebno tiha zahvaljujui standardnim motorima sa mekim pokretanjem i mekim zaustavljanjem koji uvaju vrata. Zahvaljujui izjednaavanju teine i pouzdanoj automatici iskljuivanja, vrata se bezbedno zaustavljaju kod neoekivanih prepreka. Za jo veu zatitu i bezbednost preporuujemo ugradnju fotoelije koja funkcionie bez dodira.

  4 5Pouzdano izjednaavanje teine Sigurna automatika iskljuivanjaGarana rolo vrata sa zateznom oprugom

  8

 • Kod garaa sa malim padom, posebno su pogodna plafonska vrata RollMatic OD. Zastor vrata se preko tesnih ina vodi po plafonu. Zahvaljujui bonoj montai motora, koja zahteva malo prostora, za RollMatic OD je neophodna visina grede od samo 60mm.

  Rolo vrata RollMatic su najbolji izbor kada bi plafon garae trebalo da ostane slobodan ili ako je garaa premala za plafonska ili segmentna vrata. Zastor rolo vrata se namotava kompaktno u gredi otvora vrata, tako da plafon ostaje slobodan i moe se upotrebiti za lampe ili kao dodatni prostor za odlaganje.Za situacije ugradnje sa malim neophodnim bonim prostorom, RollMatic moete dobiti i za montau ispred garanog otvora.

  6 7Kompaktna rolo vrata Plafonska vrata koja zahtevaju malo prostora

  9

 • D O B R I R A Z L O Z I Z A H R M A N N

  Samo kod Hrmann-a

  8Dvosmerni radio sistem BiSecur podrava tehniku orijentisanu ka budunosti za komforno i bezbedno rukovanje motorima za garana vrata, kapije i vrata, svetlo itd. Ovaj ekstremno sigurni BiSecur postupak kodiranja, razvijen od Hrmann-a, sa stabilnim i neometanim dometom nudi vam bezbednost pri emu niko sa strane ne moe da prekopira radio signal. Provereno i sertifikovano od strane strunjaka za bezbednost na univerzitetu Rur, u Bohumu.

  Pogledajte kratak film pod: www.hormann.rs/video

  Svi BiSecur motori, prijemnici i upravljaki elementi su 100 % kompatibilni. Sa daljinskim upravljaem ili, npr. beinim kdnim tasterom, pored garanih vrata komotno moete otvarati i ulaznu kapiju, opremljenu Hrmann-ovim motorom, motore vaih kunih vrata ili druge ureaje sa prijemnicima BiSecur.Naom aplikacijom* moete u kombinaciji sa Hrmann-ovim BiSecur Gateway udobno upravljati sa vaim Hrmann motorima za garana vrata i kapije, vaim Hrmann kunim vratima ** ili motorom za unutranja vrata PortaMatic, kao i drugim ureajima preko pametnog telefona ili tableta.

  * za pametni telefon ili tablet sa operativnim sistemom iOS i Android

  ** za ovu funkciju je potrebno da vaa Hrmann-ova kuna vrata ThermoCarbon / ThermoSafe budu opremljena automatskom bravom S5 / S7 Smart.

  BiSecur beini sistem sa sertifikovanom bezbednou

  Savreno usklaeno i 100 % kompatibilno

  10

 • 10 Odlian dizajnKod novih, ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljaa osim povrine u crnoj ili beloj boji oarava i elegantan oblik koji savreno lei u ruci.Hrmann-ovi BiSecur daljinski upravljai sa povrinom visokog sjaja u izgledu klavira su odlikovani renomiranom nagradom Reddot za ekskluzivan dizajn.

  Pogledajte kratak film pod: www.hormann.rs/video

  Slika iznad: Daljinski upravlja HS5BS sa draem za daljinski upravlja (opcija).

  9Vie nikada ne morate proveravati da li su garana plafonska vrata RollMatic OD zatvorena kada duva vetar ili kada je loe vreme. Na pritisak tastera boja LED lampice na daljinskom upravljau HS5BS vam pokazuje poloaj vrata. Po elji sledei pritisak tastera*** zakljuava vrata. Upravljanje vaom kapijom ne moe biti udobnije i sigurnije.

  *** Kod upotrebe kada su vrata izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoelija

  Komforan upit o poziciji vrata

  11

 • I Z G L E D I G A R A N I H V R A T A

  Garana rolo vrata u varijanti Decograin GoldenOak

  Savreno odgovara vaem domu

  Da bi vrata mogla optimalno da se uklope

  u arhitekturu vaeg doma, nudimo vam rolo

  vrata RollMatic i plafonska vrata RollMatic

  OD sa razliitim povrinama. Za prirodan

  izgled vrata u dekoru drveta, odaberite

  jedan od modela Decograin ili Decopaint.

  Za posebno plemenit izgled vrata

  preporuujemo novu nijansu antracita

  Noir 2100 Sabl, sa metalik efektom.

  Ili se odluite za jednu od 11 boja za vrata

  po istoj ceni to vam nee olakati odluku,

  ali e je svakako uiniti prijatnijom. Takoe

  vam nudimo i bona vrata istog izgleda.

  12

 • 13

 • I Z G L E D I G A R A N I H V R A T A

  Garana rolo vrata i bona vrata u saobraajno beloj boji, RAL9016

  14

 • Plafonska vrata RollMatic OD, antracitnosiva RAL7016

  Garana rolo vrata i bona vrata u saobraajno beloj boji, RAL9016 i Hrmann-ova aluminijumska kuna vrata ThermoSafe motiv413 u saobraajno beloj boji, RAL9016

  Spoljna rolo vrata, svetlosiva RAL7035

  15

 • Harmonian celokupan izgled

  Glatka povrina aluminijumskih profila deluje u isto vreme

  moderno i elegantno u poreenju sa profilima sa kanalima

  drugih proizvoaa. Pri tome se jednostavno isti povrina koja

  ima visokokvalitetan premaz na spoljnoj i unutranjoj strani

  garanih vrata. Kod Hrmann-a dobijate celokupna garana

  vrata u boji prema vaem izboru, bez doplate. Na taj nain,

  zastor vrata, voice, gornja maska i oplata osovine

  za namotavanje stvaraju harmoninu i optiku skladnost.

  upljina profila je ravnomerno ispunjena poliuretanskom penom

  za miran hod garanih vrata.

  I Z B O R B O J A

  Uzmite u obzir:

  Svi podaci o bojama se odnose na dotinu RAL boju.

  Odtampane boje i povrine zbog tehnike tampanja nisu verno prikazane. Konsultujete vaeg predstavnika za Hrmann.

  Sva rolo vrata Hrmann svojim tehnikim karakteristikama i upotreblj