100
Garažna segmentna vrata NOVO: motivi D-kanal i T-kanal sa aplikacijama

Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Garažna segmentna vrataNOVO: motivi D-kanal i T-kanal sa aplikacijama

Page 2: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

2

Page 3: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Prikazana vrata su delimično opremljena dodatnom opremom i ne odgovaraju uvek standardnoj izradi.

Boje i površine nisu sasvim verno prikazane zbog tehnike štampanja.

Autorski zaštićeno. Preštampavanje, pa i delimično, samo uz naše odobrenje. Pridržano pravo na izmene.

◀ M-kanal u antracit sivoj boji, RAL 7016, Hörmann aluminijumska kućna vrata ThermoSafe Motiv 565, u antracit sivoj boji, RAL 7016 sa opcionalnim bočnim elementima i nadstaklom iznad vrata

S A D R Ž A J

6 Dobri razlozi za Hörmann

16 Pregled segmentnih vrata od čelika

20 Pregled segmentnih vrata od punog drveta

22 Pregled čeličnih površina i vrste drveta

24 Celokupan pregled

26 Motivi vrata

56 Izbor boja

62 Ručno odbravljivanje

64 Ostakljenja

66 Pešačka vrata

68 Bočna vrata

70 Modernizacija i ulepšavanje

76 Motori za garažna vrata

80 Pribor

86 Tehnika

88 Tehničke karakteristike

90 Dimenzije vrata i podaci za ugradnju

98 Hörmann program proizvoda

3

Page 4: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Otkri jte sve prednosti

Segmentna vrata otvaraju se vertikalno

i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom

konstrukcijom nude maksimalan prostor

unutar i ispred garaže. Uz to se garažna

segmentna vrata mogu ugrađivati u bilo

kom garažnom otvoru i nude do 14 cm veću

širinu prolaza u odnosu na kipujuća vrata.

Pored toga su optimalno zadihtovana

sa svih strana pomoću trajno elastičnih

dihtunga otpornih na vremenske uticaje.

Omogućite sebi ovaj komfor.

4

Page 5: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

5

Page 6: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Proizvedeno u Nemačkoj

D O B R I R A Z L O Z I Z A H Ö R M A N N

Sve komponente vrata i motora se u Hörmann-u samostalno razvijaju i proizvode. One su stopostotno međusobno usklađene i radi vaše bezbednosti testirane i sertifikovane u nezavisnim i priznatim institutima. Komponente se izrađuju prema sistemu za upravljanje kvalitetom DIN ISO 9001 u Nemačkoj i ispunjavaju sve zahteve iz evropskog standarda 13241-1. Osim toga naši visokokvalifikovani radnici rade intenzivno na novim proizvodima, stalnom razvoju i poboljšanju detalja. Tako nastaju patenti i jedinstvenost na tržištu.

1Kvalitetna marka iz Nemačke

„Dobro ime mora da se zasluži.“ August Hörmann

Marka Hörmann je danas sinonim

kvaliteta, što je potpuno u duhu

osnivača. Porodična kompanija

je sa više od 75 godina iskustva

u proizvodnji vrata i motora

i sa oko 20 miliona prodatih upravo

ovih proizvoda postala br. 1 u Evropi.

To Vam pruža dobar osećaj prilikom

kupovine Hörmann segmentnih vrata.

6

Page 7: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

GODINAgarancije

Nachhaltig produzieren – für zukunftsweisendes Bauen

Wir denken grünHörmann übernimmt Verantwortung für unsere Umwelt und für unsere Zukunft

Dugoročna testiranja, u realnim uslovima, obezbeđuju pouzdane serijske proizvode u Hörmann kvalitetu. Iz tog razloga i zahvaljujući izvanrednim tehničkim rešenjima i beskompromisnoj proveri kvaliteta, kod Hörmann-a dobijate 10 godina garancije za sva segmentna vrata i pet godina za motore.*

* Opširne uslove garancije naći ćete na Internet stranici: www.hoermann.com

Hörmann daje dobar primer. Zbog toga kompanija od 2013. godine pokriva svoju potrošnju energije sa 40 % ekološkom strujom i kontinuirano će uvećavati tu vrstu potrošnje. Istovremeno se uvođenjem inteligentnog i sertifikovanog sistema za menadžment energijom godišnje štedi više tona CO². Hörmann nudi proizvode za održivu gradnju, ali to nije sve.Saznajte više o Hörmann-ovim aktivnostima vezanim za životnu sredinu u brošuri „Mi mislimo zeleno“.

2 3Garažna vrata za generacije

Budućnost u pregledu

7

Page 8: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Isti razmak između lamela i nevidljivi prelazi lamela kod vrata sa kanalimaHörmann-ova garažna vrata se odlikuju ravnomerno raspoređenim kanalima [ A ]. Lamele su perfektno oblikovane, tako da prelazi ostaju praktično nevidljivi kada su vrata zatvorena. Uporedite sa drugim proizvodima!

Po želji imate na raspolaganju i praktična bočna vrata sa kanalima u ravni istog izgleda kao garažna segmentna vrata (vidi stranu 68).

Neravnomeran raspored kanala [ B ], [ C ] zbog različitih visina lamela i vidljivih prelaza lamela kod drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.

[ A ]

[ B ]

[ B ]

[ B ]

[ C ]

[ B ]

[ B ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

Skladan utisak

D O B R I R A Z L O Z I Z A H Ö R M A N N

4

8

Page 9: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Ravnomeran raspored kasetaZa harmoničan celokupan izgled segmentnih vrata kod Hörmann-a su razmaci između pojedinačnih kaseta [ D ] jednaki. To se postiže lamelama koje imaju istu visinu po celoj visini vrata. I vodoravno rastojanja između kaseta su jednaka u jednoj lameli. Na taj način se dobija ravnomeran izgled vrata.

Po želji možete dobiti i bočna vrata sa istim rasporedom lamele kao što su kod garažna segmentna vrata (vidi stranu 68).

[ D ]

[ E ]

[ F ]

[ E ]

[ D ]

[ D ]

Neravnomeran raspored kaseta [ E ], [ F ] zbog različitih visina lamela kod drugih proizvođača. Na taj način se kvari vizuelni izgled vrata.

9

Page 10: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Samo kod Hörmann-a

D O B R I R A Z L O Z I Z A H Ö R M A N N

Harmoničan izgled vrata nastaje na osnovu mnoštvo malih detalja: maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede se kod belih vrata i u svim površinama isporučuje istog izgleda kao što su vrata. Tu je sve usklađeno. Bočne ramove dobijate standardno u beloj Woodgrain površini. Za segmentna vrata u površinama Sandgrain, Silkgrain ili Decograin dobijate opcionalnu masku okova u površini lamele vrata. Kod Micrograin vrata se maska okova isporučuje u glatkoj površini Silkgrain.

I kod segmentnih vrata u boji i vrata sa Decograin površinama dobijate opcionalno odgovarajuću masku okova u površini i boji odnosno prema dekoru lamela vrata. Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede se kod tih vrata isporučuje uvek prema površini i boji odnosno prema dekoru lamele vrata.

Više informacija možete naći na stranama 73 – 74.

5 Isti izgled rama i krila vrata

10

Page 11: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Kod LPU vrata ova maska u ravni sa površinom je najelegantnije rešenje za nevidljiv prelaz od maske do krila vrata.Kada su vrata zatvorena, gornji segment vrata zatvara masku u ravni sa površinom.

Više informacija možete naći na strani 73.

UV postojana plastična folija na spoljnoj strani čeličnih lamela daje markantnu optiku drveta vernu u detalje odnosno plemenitu metalik eleganciju u antracit sivoj boji. Atraktivnost 6 Decograin površina ostaje dugo sačuvana zbog posebne zaštite površine.

Više informacija možete naći na strani 59.

6 7Maska iznad vrata između gornje ivice vrata i grede u ravni sa površinom

Decograin površine sa detaljima

11

Page 12: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Samo kod Hörmann-a

Do

bolja toplotna izolacija

15 %*

D O B R I R A Z L O Z I Z A H Ö R M A N N

Plastična stopa visine 4 cm, koja je otporna na lomljenje, obuhvata ram u području koje je podložno koroziranju i štiti dugotrajno od moguće korozije. Ovakva efikasna dugotrajna zaštita postoji i kod stalnog uronjavanja u vodi, što je drugačije nego kod rešenja drugih proizvođača.Donja dihtung guma krila vrata i stopa zajedno grade skladnu celinu.

Kada je garaža deo kuće, onda se uvek preporučuju garažna vrata sa dobrom izolacijom. Pomoću Hörmann ThermoFrame ćete poboljšati ionako dobre izolacione karakteristike koje pružaju LPU vrata.Plastični crni profil, koji se jednostavno montira zajedno sa ramom vrata, obezbeđuje termo prekid rama i zida od cigala i poboljšava izolaciju za 15 %*. Opcionalni priključak rama ThermoFrame imate na raspolaganju za sva Hörmann segmentna vrata.

* kod LPU garažnih segmentnh vrata sa izolacijom u veličini: 5000 × 2125 mm

8 9Optimalna dugotrajna zaštita

Efikasna toplotna izolacija

12

Page 13: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Samo kod Hörmann-aSamo kod Hörmann-a

Za jednostavan prolazak osoba u Vašoj garaži preporučujemo pešačka vrata bez praga. Tako ćete uzeti bicikle ili baštenske mašine iz Vaše garaže a da ne otvarate cela garažna vrata.Prag od plemenitog čelika je na sredini visok samo 10 mm a na krajevima 5 mm. To olakšava prelazak i smanjuje rizik od saplitanja.

10 11Rešenja u skladu s praksom

Podrazumevana veća bezbednost

Neželjeni gosti nemaju šanse kod Hörmann segmentnih vrata sa motorom. Kada su garažna vrata zatvorena zaštita od podizanja u vođici motora je zabravljena, a vrata zaključana i zaštićena od podizanja. Ovo patentirano zabravljivanje vrata je mehaničko i ostaje, za razliku od konkurentskih proizvoda, funkcionalno i kada nema napajanja.

Pogledajte kratak film pod: www.hoermann.com/en/videos

13

Page 14: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Samo kod Hörmann-a

D O B R I R A Z L O Z I Z A H Ö R M A N N

12 BiSecur bežični sistem sa sertifikovanom bezbednošću

Dvosmerni i naročito bezbedno šifrovani bežični sistem BiSecur za motore garažnih vrata i kapija u skladu je sa tehnikom orjentisanoj ka budućnosti za komforno i bezbedno rukovanje sa garažnim vratima, kapijama, svetlom i više.

Pogledajte kratak film pod: www.hoermann.com/en/videos

Novo razvijeni, ekstremno sigurni BiSecur postupak kodiranja Vam nudi sigurnost, tako da niko sa strane ne može da Vam prekopira radio signal. Sve to su proverili i sertifikovali stručnjaci za bezbednost na univerzitetu Rur, u Bohumu i na taj način je bezbednost na nivou kao kod onlajn bankarstva.

14

Page 15: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

13 14Komforan upit o poziciji vrata

Odličan dizajn

Više nikada ne morate proveravati garažna vrata da li su zatvorena kada duva vetar ili kada je loše vreme. Samo jednim pritiskom tastera možete preko boje LED dioda na daljinskom upravljaču HS 5 BS videti da li su garažna vrata zatvorena. Po želji sledeći pritisak tastera* zaključava vrata. Udobnije i bezbednije ne možete upavljati Vašim vratima.

Pomoću naše nove aplikacije** možete udobno upravljati sa vašim Hörmann motorima za garažna vrata i kapije, vašim Hörmann kućnim vratima*** kao i drugim uređajima preko pametnog telefona ili tableta.

* Kod upotrebe kada su vrata izvan vidnog polja neophodna je dodatna fotoćelija

** Za iOS i Android operativne sisteme*** Sa posebnom opremom

Kod novih, ekskluzivnih BiSecur daljinskih upravljača osim površine u crnoj ili beloj boji očarava i elegantan oblik koji savršeno leži ruci.

Hörmann-ova BiSecur daljinski upravljači sa opcionalnom površinom visokog sjaja u izgledu klavira su odlikovani sa renomiranom nagradom reddot za njihov ekskluzivan dizajn.

Pogledajte kratak film pod: www.hoermann.com/en/videos

Slika iznad: Daljinski upravljač HS 5 BS sa držačem za daljinski upravljač (opcija).

15

Page 16: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

P R E G L E D S E G M E N T N I H V R A T A O D Č E L I K A

LPU

LPU vrata nude najbolju moguću

izolaciju. Uz to lamele od 42 mm

obezbeđuju najbolju stabilnost

i miran hod vrata.

LTE

LTE-vrata bez izolacije su povoljno

rešenje za odvojene garaže koje

ne zahtevaju toplotnu izolaciju.

16

Page 17: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Kaseta (LPU, LTE), saobraćajno bela RAL 9016

S-kanal (LPU, LTE), saobraćajno bela RAL 9016

D-kanal (LPU), saobraćajno bela RAL 9016 ■ NOVO T-kanal (LPU), saobraćajno bela RAL 9016 ■ NOVO

M-kanal (LPU, LTE), saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU), saobraćajno bela RAL 9016

17

Page 18: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

P R E G L E D S E G M E N T N I H V R A T A O D Č E L I K A

L-kanal (LPU), motiv 450, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU), motiv 454, raspored motiva po sredini, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU), motiv 461 sa ostakljenjem, saobraćajno bela RAL 9016L-kanal (LPU), motiv 451 bez ostakljenja (bez slike)

L-kanal (LPU), motiv 462 sa ostakljenjem, saobraćajno bela RAL 9016L-kanal (LPU), motiv 452 bez ostakljenja (bez slike)

L-kanal (LPU), motiv 457, levi raspored, motiv sa odražavanjem, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU), motiv 458, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU), motiv 456, saobraćajno bela RAL 9016

L-kanal (LPU), motiv 469 sa ostakljenjem, saobraćajno bela RAL 9016L-kanal (LPU), motiv 459 bez ostakljenja (bez slike)

18

Page 19: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Dizajn elementi sa nerđajućim čelikom i plastičnim ostakljenjem

T-kanal sa ulošcima u izgledu nerđajućeg čelika

T-kanal sa ulošcima u izgledu drveta

T-kanal (LPU) motiv 501 sa ulošcima u izgledu nerđajućeg čelika ■ NOVO, saobraćajno bela RAL 9016

T-kanal (LPU) motiv 500 sa podeljenim ulošcima u izgledu drveta ■ NOVO, saobraćajno bela RAL 9016

T-kanal (LPU) motiv 501 sa ulošcima u izgledu drveta ■ NOVO, saobraćajno bela RAL 9016

T-kanal (LPU) motiv 500 sa podeljenim ulošcima u izgledu nerđajućeg čelika ■ NOVO, saobraćajno bela RAL 9016

19

Page 20: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

P R E G L E D S E G M E N T N I H V R A T A O D P U N O G D R V E T A

S-kanal, nordijska jela

M-kanal, nordijska jela

L-kanal, nordijska jela

Kaseta, nordijska jela

LTH

Vrata od panela od punog drveta

su pogodna za drvene kuće

ili zgrade sa mnogim drvenim

elementima, kao npr. građevinske

konstrukcije od drveta

ili elementi fasade.

20

Page 21: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Motiv 401, nordijska jela Motiv 402, nordijska jela

Motiv 403, nordijska jela Motiv 403, sa prirodnim kamenom, nordijska jela

Motiv 404, nordijska jela Motiv 404, sa prirodnim kamenom, nordijska jela

Motiv 405, sa opcionalnim šarkama za krilne kapije „Exclusiv“, nordijska jela

Motiv 405, nordijska jela

Tropical zelena

Višebojno crvena

Balmoral-rosso

Individualan izgled

Dizajnirate sami Vaša vrata od masivnog drveta. Dovoljna je skica, a kompjuter će prema njoj napraviti Vaša individualna vrata.

Stavite akcenat

Imate izbor od tri prirodna kamena. Prirodni kamen kod motiva 403 i 404 daje poseban akcenat. Odstupanja boje i strukture uslovljene su prirodnim karakteristikama.

21

Page 22: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

P R E G L E D Č E L I Č N I H P O V R Š I N A I V R S T A D R V E T A

Na Vama je izbor

Oblikujte svoja vrata potpuno

individualno prema Vašim željama.

Kod čeličnih segmentnih vrata imate

izbor od 4 površina, koja možete

prilagoditi prema fasadi Vaše kuće.

Ili ćete se odlučiti za jedan

od 6 Decograin dekora sa prirodnim

karakterom drveta ili elegantnim

metalik efektom.

Vaša segmentna vrata od punog

drveta dobijate u dve vrste drveta,

koje možete obojiti individualno

sa 8 boja za lakiranje.

Čelične površine

22

Page 23: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Woodgrain

Kod povoljnih, robusnih površina sa motivom teksture kore drveta možete bez problema popraviti male ogrebotine. Ovu površinu možete po izboru dobiti u saobraćajno beloj boji RAL 9016, u 15 boja po želji ili prema RAL kartici.

Sandgrain

Fino struktuirana površina za graditelje koji vode računa o ceni je naročito pogodna za moderne kuće. Na raspolaganju u saobraćajno beloj boji RAL 9016 i u 3 boje po želji.

Silkgrain

Svilenkasto ravna Silkgrain površina je obično prvi izbor kod moderne arhitekture zbog plemenitog izgleda vrata. Uz to 50 % deblji spoljni lim lamela omogućava visoku stabilnost i još bolji miran hod vrata. Ovu površinu možete po izboru dobiti u saobraćajno beloj boji RAL 9016, u 15 boja po želji ili prema RAL kartici.

Micrograin

Ova nova površina impresionira pomoću struktuiranog profila talasa u ravnom čeliku, koji stvara atraktivan efekat svetla i senke. Ona je dostupna u saobraćajno beloj boji RAL 9016, u 15 boja po želji ili prema RAL kartici.

Decograin

Decograin površine sa UV postojanom plastičnom folijom daju vašim segmentnim vratima markantnu optiku drveta vernu u detalje odnosno plemenitu metalik eleganciju u boji antracit. Imate izbor od 5 prirodnih dekora drveta ili sa elegantnim metalik dekorom.

Nordijska jela

Nordijska jela je svetao četinar sa pretežno ravnim tokom vlakana. Čvorovi, pojedinačne mrlje smole, godovi i žućkastosmeđe „grane“ sasvim su prirodni.

Kukuta

Kukuta je beličasto-sivi do svetlo sivo-smeđi četinar, sa pretežno ravnim vlaknima, sa uzdužnim smeđim trakama od mineralnih vlakana u smeru vlakana i sa prirodnim oštećenjima.

Vrste drveta

23

Page 24: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

C E L O K U P A N P R E G L E D

S-kanal M-kanal L-kanal D-kanal ■ NOVO T-kanal ■ NOVO Kaseta

LPU čelična segmentna vrata sa izolacijom

WoodgrainSaobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

SandgrainSaobraćajno bela RAL 90163 boje po želji

Saobraćajno bela RAL 90163 boje po želji

MicrograinSaobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Silkgrain*Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Decograin 6 dekora 6 dekora 5 dekora**

Maks. širinaMaks. visina

6000 (7000***) mm3000 (5000***) mm

6000 (7000***) mm3000 (5000***) mm

6000 (7000***) mm3000 (5000***) mm

6000 mm3000 mm

6000 mm3000 mm

5500 mm3000 mm

LTE čelična segmenta vrata bez izolacije

Woodgrain Saobraćajno bela RAL 9016 Saobraćajno bela RAL 9016 Saobraćajno bela RAL 9016

Maks. širinaMaks. visina

5000 mm3000 mm

3000 mm3000 mm

3000 mm3000 mm

LTH segmentna vrata od punog drveta

Nordijska jela 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo

Kukuta 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo

Maks. širinaMaks. visina

5000 mm3000 mm

5000 mm3000 mm

5000 mm3000 mm

5000 mm3000 mm

* L-kanal sa dizajn elementima samo u površini Silkgrain** ne u Titan Metallic CH 703*** Segmentna vrata SPU F42 Plus

24

Page 25: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

S-kanal M-kanal L-kanal D-kanal ■ NOVO T-kanal ■ NOVO Kaseta

LPU čelična segmentna vrata sa izolacijom

WoodgrainSaobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

SandgrainSaobraćajno bela RAL 90163 boje po želji

Saobraćajno bela RAL 90163 boje po želji

MicrograinSaobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Silkgrain*Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Saobraćajno bela RAL 901615 boja po željiRAL po izboru

Decograin 6 dekora 6 dekora 5 dekora**

Maks. širinaMaks. visina

6000 (7000***) mm3000 (5000***) mm

6000 (7000***) mm3000 (5000***) mm

6000 (7000***) mm3000 (5000***) mm

6000 mm3000 mm

6000 mm3000 mm

5500 mm3000 mm

LTE čelična segmenta vrata bez izolacije

Woodgrain Saobraćajno bela RAL 9016 Saobraćajno bela RAL 9016 Saobraćajno bela RAL 9016

Maks. širinaMaks. visina

5000 mm3000 mm

3000 mm3000 mm

3000 mm3000 mm

LTH segmentna vrata od punog drveta

Nordijska jela 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo

Kukuta 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo 8 lazura za drvo

Maks. širinaMaks. visina

5000 mm3000 mm

5000 mm3000 mm

5000 mm3000 mm

5000 mm3000 mm

* L-kanal sa dizajn elementima samo u površini Silkgrain** ne u Titan Metallic CH 703*** Segmentna vrata SPU F42 Plus

25

Page 26: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

S - K A N A L

26

Page 27: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▲ S-kanal Woodgrain zelena jela RAL 6009

27

Page 28: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▲ S-kanal Woodgrain antracit siva boja RAL 7016, Hörmann aluminijumska kućna vrata ThermoSafe, motiv 860 antracit siva RAL 7016

S - K A N A L

28

Page 29: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▼ S-kanal Woodgrain saobraćajno bela RAL 9016 sa bočnim vratima istog izgleda

▲ S-kanal sa panelima od punog drveta kukute

29

Page 30: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

M - K A N A L

30

Page 31: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▲ M-kanal Decograin Rosewood; Hörmann aluminijumska kućna vrata ThermoSafe motiv 845 prozor siva RAL 7040

31

Page 32: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

M - K A N A L

▶ M-kanal Silkgrain saobraćajno bela RAL 9016 sa LED-svetlosnom trakom na gredi

32

Page 33: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▲ M-kanal sa panelima od punog drveta kukute

◀ M-kanal Decograin Titan Metallic CH 703

33

Page 34: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

L - K A N A L

34

Page 35: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▲ L-kanal Decograin Titan Metallic CH 703

35

Page 36: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

L - K A N A L

▲ L-kanal Silkgrain antracit siva RAL 7016, aluminijumska kućna vrata ThermoSafe motiv 878

▶ L-kanal Decograin Winchester Oak

36

Page 37: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▼ L-kanal Silkgrain oker braon RAL 8001

37

Page 38: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

L - K A N A L

▶ L-kanal dizajn motiv 461 sa elementima ostakljenja Decograin Titan Metallic CH 703; Hörmann aluminijumska kućna vrata ThermoSafe motiv 173

▼ L-kanal dizajn motiv 450 Silkgrain svetlo siva RAL 7035; Hörmann aluminijumska kućna vrata ThermoSafe motiv 693

▲ L-kanal dizajn motiv 457 Silkgrain saobraćajno bela RAL 9016 Hörmann aluminijumska kućna vrata ThermoSafe motiv 188

38

Page 39: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Više informacija o Hörmann-ovim kućnim vratima možete naći u brošurama Aluminijumska kućna vrata i ThermoPro kućna i ulazna vrata. 39

Page 40: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

D - K A N A L

▲ D-kanal Silkgrain prozor siva RAL 7040

40

Page 41: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▼ D-kanal Silkgrain antracit siva RAL 7016

41

Page 42: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

T- K A N A L

42

Page 43: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▲ T-kanal motiv 500 Silkgrain antracit siva RAL 7016 sa podeljenim ulošcima u izgledu drveta

43

Page 44: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

T- K A N A L

44

Page 45: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

◀ T-kanal motiv 501 Silkgrain antracit siva RAL 7016 sa ulošcima u izgledu nerđajućeg čelika

▼ T-kanal motiv 501 Silkgrain kameno siva RAL 7030 sa ulošcima u izgledu drveta

45

Page 46: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

K A S E T A

46

Page 47: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▲ Kaseta Decograin Golden Oak

47

Page 48: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

K A S E T A

▲ Kaseta sa panelima od punog drveta kukute sa drvenom lazurom u kreč beloj boji

▶ Kaseta Woodgrain antracit siva RAL 7016

48

Page 49: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

◀ Kaseta Woodgrain saobraćajno bela RAL 9016

49

Page 50: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

A L R   F 4 2 Z A E K S K L U Z I V N O O B L I K O V A N J E V R A T A

50

Page 51: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

▲ Segmentna vrata ALR F42 sa oblaganjem na mestu ugradnje

51

Page 52: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

A L R   F 4 2 Z A E K S K L U Z I V N O O B L I K O V A N J E V R A T A

▶ Segmentna vrata ALR F42 sa oblaganjem na mestu ugradnje

▼ Segmentna vrata ALR F42 sa oblaganjem na mestu ugradnje

Ekskluzivan oblikovanje fasade

Pomoću oblaganja u ravni sa fasadom na mestu ugradnje možete oblikovati Vaša segmentna vrata potpuno prema Vašim zamislima sa drvetom, metalom, keramikom, plastikom ili drugim materijalima. Na taj način integrišete Vaša garažna vrata praktično nevidljivo u celokupan izgled kuće.Osnova vrata za oblaganje fasadom čine Hörmann-ova industrijska segmentna vrata ALR F42, koja imaju aluminijumsku konstrukciju rama sa sendvič ispunom od poliuretana. Molimo Vas da konsultujete Vašeg Hörmann partnera.

52

Page 53: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

◀ Segmentna vrata ALR F42 Vitraplan

ALR F42 Vitraplan

Vrata dobijaju posebnu notu prozračnosti i spoljne elegancije pomoću isturenog ostakljenja u ravni sa površinom. Profil za ram je prekriven – ništa ne kvari celokupan izgled. Ova ekskluzivna vrata su autentična zbog mešavine istovremenog odraza i providnosti.

53

Page 54: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

V R A T A O D M A S I V N O G D R V E T A S A D I Z A J N M O T I V I M A

▶ Motiv vrata 405, na mestu ugradnje obojeno belom lazurom sa šarkama za krilna vrata i ukrasnim ručkama

▼ Motiv vrata 403 u nordijskoj jeli sa prirodnim kamenom Tropical zelene boje

◀ Motiv vrata 402 u nordijskoj jeli sa bočnim vratima istog izgleda

54

Page 55: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Individualan izgled

Oblikujte svoja drvena vrata na primer sa Vašim inicijalima, kućnim brojem ili omiljenim motivom. Dovoljna je skica i Vaša individualna garažna vrata su gotova. Unikat na kome će Vam mnogi zavideti.

55

Page 56: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Šarena raznolikost

Bez obzira za koji stil gradnje tražite

garažna segmentna vrata, kod Hörmann-a

ćete garantovano pronaći vrata koja Vama

i Vašem domu odgovaraju. Kod čeličnih

segmentnih vrata možete odabrati između

15 boja po želji po istoj ceni, oko 200 boja

prema RAL kartici i 6 Decograin dekora.

Površine naših vrata su optimalno zaštićene

protiv korozije, tako da dugo možete

uživati u Vašim novima vratima. Toplotno

pocinkovani materijal i visokokvalitetna

obostrana plastifikacija odbijaju kišu u obliku

perli. Vrata od punog drveta možete dobiti

u 2 vrste drveta, koje se mogu bojom

prilagoditi Vašem domu sa 8 lazura.

I Z B O R B O J A

56

Page 57: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

57

Page 58: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Boja ulepšava i štit i

LPU vrata i bočna vrata sa izolacijom

možete dobiti standardno

u saobraćajno beloj boji, RAL 9016

kao i u dodatnih 15 boja po povoljnoj

ceni i 200 boja prema RAL*,

kao i u mnogim NCS i DB bojama.

Kod površine Sandgrain možete

izabrati 3 boje po želji**.

LTE vrata bez izolacije se isporučuju

samo u saobraćajno beloj boji.

I Z B O R B O J A

Molimo uzmite u obzir:

Unutrašnja strana garažnih segmentnih vrata se isporučuje standardno u sivo beloj boji, RAL 9002.

Izbegavajte tamnije boje kod čeličnih vrata sa izolacijom postavljenih u smeru prema suncu, jer bi moguće savijanje lamele oštetilo vrata.

Svi podaci o bojama se odnose na dotičnu RAL boju.

Odštampane boje i površine zbog tehnike štampanja nisu verno prikazane. Molimo Vas da konsultujete Vašeg Hörmann partnera.

* Sa izuzetkom kod boja sa efektom kapljice, svetlih i metalik boja** Boje za Sandgrain površinu

Standardna boja

15 boja po želji

RAL 9016 Saobraćajno bela

RAL 9007 Sivi aluminijum

RAL 9006 Beli aluminijum**

RAL 8028 Zemljana braon**

RAL 8003 Glinasta braon

RAL 8001 Oker braon

RAL 7040 Prozor siva

RAL 7035 Svetlo siva

RAL 7030 Kamen siva

RAL 7016 Antracit siva**

RAL 6009 Zelena jela

RAL 6005 Mahovinasto zelena

RAL 5014 Golubije plava

RAL 5011 Čelično plava

RAL 3003 Rubin crvena

RAL 1015 Svetla slonovača58

Page 59: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Verno detalju i elegantno

Decograin površinu možete dobiti

u pet prirodna dekora drveta i jednom

dekoru boje antracita sa metalik

efektom. Spoljna strana verno

predstavlja površinu drveta. Pomoću

posebne zaštite površine na spoljnoj

strani, od veštačke folije otporne na UV

zrake, vaša vrata ostaju dugo lepa.

6 Decograin dekora

Decograin Golden Oak, srednje braon, zlatno žute teksture hrasta

Decograin Dark Oak: boje orahovine, teksture hrasta

Decograin Night Oak: taman i intenzivan dekor hrastovine

Decograin Rosewood: boja mahagoni, teksture hrasta

Decograin Winchester Oak: dekor hrastovine u prirodnoj boji

Titan Metallic CH 703: antracit sa metalik efektom

59

Page 60: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Prirodne vrste punog drveta

Nordijska jela je svetao četinar

sa pretežno ravnim tokom vlakana.

Čvorovi, pojedinačne mrlje smole,

godovi i žućkastosmeđe „grane“

sasvim su prirodni.

Kukuta je beličasto-sivi do svetlo

sivo-smeđi četinar, sa pretežno ravnim

vlaknima, sa uzdužnim smeđim trakama

od mineralnih vlakana u smeru vlakana

i sa prirodnim oštećenjima.

I Z B O R B O J A

Molimo uzmite u obzir:

Drvo se za zaštitu od štetočina i truleža već fabrički impregnira. Radi zaštite od vremenskih uticaja morate vrata dodatno obraditi lazurom na mestu ugradnje, da bi se sačuvao lep izgled.

Prilikom bojenja drveta lazurama za drvo može doći do promene u boji površine zbog sadržaja drveta.60

Page 61: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Dve vrste masivnog drveta

8 lazura za drvo

Nordijska jela, impregnirana

Kukuta, impregnirana

Kreč bela

Bor

Tikovina

Palisandrovo drvo

Abonosovina

Ahat siva

Zelena jela

Nordijsko crvena 61

Page 62: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Estetski, supti lno, bezbedno

Kada Vaša garaža nema drugi ulaz,

onda možete svoja automatska

garažna vrata otvoriti sa spoljne

strane sa opcionalnom lepom ručkom

ili suptilnom bravom za odbravljivanje

u slučaju nestanka struje.

R U Č N O O D B R A V L J I V A N J E

Molimo uzmite u obzir:

Svi podaci o bojama se odnose na dotičnu RAL boju.62

Page 63: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Ručke vrata

Hörmann ručke za vrata očaravaju svojim savremenim modernim oblikom. Pri tome izbor materijala nije samo pitanje ličnog ukusa. Na taj način se ističu naročito ručke od nerđajućeg čelika svojom robusnošću i neosetljivom površinom.Brava se može integrisati u sistemu za zaključavanje kuće.Ručna vrata sa ručkom se protivprovalno zabravljuju pomoću rotacione brave . Pri tome se stabilna rotaciona brava automatski blokira oko masivnog klina u bočnom ramu.

Odbravljivanje u slučaju nužde

Ako ne želite ručku na Vašim automatskim segmentnim vratima, onda preporučujemo bravu za odbravljivanje u slučaju nužde . Neprimetan okrugli cilindar (ne može se integrisati u sistemu za zaključavanje kuće) odbravljuje Vaša garažna vrata i u slučaju nužde možete ih otvoriti bez problema.Kod automatskih segmentnih vrata možete odbravljivanje u slučaju nužde aktivirati i preko ručke vrata. Tada se vrata odbravljuju na unutrašnjoj strani pomoću mehanizma sa sajlom.

Crna plastika

Liveni aluminijum bele boje, RAL 9016

Liveni aluminijum boje novog srebra

Plemeniti čelik, četkani

Plemeniti čelik, polirani

Liveni aluminijum braon boje, RAL 8028

Zabravljivanje rotacionom bravom

Brava za otključavanje u slučaju nužde

63

Page 64: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Samo kod Hörmann-a

O S T A K L J E N J A

Više svetla, manja potrošnja struje

U zavisnosti od tipa vrata izaberite

različite vrste ostakljenja sa providnim

(sl. 2) ili struktuiranim (sl. desno)

pojedinačnim ili duplim staklima.

Prozirna plastična ostakljenja imate kod

Hörmann-a standardno na raspolaganju

sa DURATEC ostakljenjem.

Ona Vam nudi:

• Najveću postojanost protiv ogrebotina

• Trajno jasnu providnost

• Bolju toplotnu izolaciju

Najveća otpornost na ogrebotine

Molimo uzmite u obzir:

U oba donja segmenta vrata postoji mogućnost ostakljenja prema tehničkim ispitivanjima.

DURATEC ostakljenje

64

Page 65: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Ostakljenje tip D Aluminijumski ram Klasično ostakljenje Sunrise ostakljenje

MotivS-kanal ● ●

M-kanal ● ● ● ●

L-kanal ● ● ● ●

D-kanal ● ●

T-kanal ● ●

Kaseta ● ●

Ram ostakljenja

Varijanta Plastika (bela ili boja vrata ***)

Aluminijum, boja vrata***

Plastika (bela ili boja vrata ***)

Plastika (bela ili boja vrata ***)

Ostakljenje

Jednostruko stakloProvidno / strukturisano

● ● ● ●

Duplo stakloProvidno / strukturisano

● ● ● ●

*** Opcija

Tip ostakljenja D *

Aluminijumski ramovi **

Klasično ostakljenje S0 *

Klasično ostakljenje M0 *

Klasično ostakljenje L0 *

Klasično ostakljenje S1

Klasično ostakljenje S2

Sunrise ostakljenje S10

Sunrise ostakljenje S60

Ostakljenje V kaseta V0

Ostakljenja na slikama (1-8, 10) odgovaraju širini vrata od 2500 mm.

* Postoji mogućnost individualnog rasporeda ostakljenja

** Postoji mogućnost poprečnih letvi

65

Page 66: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Molimo uzmite u obzir:

Kod pešačkih vrata sa Decograin površinom dobijate ram po želji lakiran u odgovarajućoj boji.

Kasetna vrata sa i bez pešačkih vrata u istoj širini vrata, koja stoje jedna pored druga, ne mogu da budu istog izgleda pod okolnostima rasporeda kaseta.

Garažna vrata bez motora, sa pešačkim vratima, nemaju spoljnu ručku. Zaključavaju se iznutra.

Sa opcionalnom fotoćelijom na donjem rubu krila vrata VL 2 vrata se zaustavljaju bez dodira. Na taj način uvećavate bezbednost vaših vrata sa pešačkim vratima bez praga.

Samo kod Hörmann-a

Lak prolaz u garažu

Pomoću vrata u garažnim vratima možete

brzo i jednostavno doći do svega

što je u Vašoj garaži - baštenski uređaji,

bicikle ili kolica. Samo kod Hörmann-a

je prag od plemenitog čelika na sredini

visok samo 10 mm a na krajevima samo

5 mm. To sprečava rizik od saplitanja

i olakšava prelaz točkova.

Aluminijumski ram vrata je standardno

eloksiran u prirodnoj boji i po želji se može

isporučiti u boji vrata. Gornji segment

je celom svojom dužinom, i u predelu

pešačkih vrata, opremljen dihtung gumom.

P E Š A Č K A V R A T A   B E Z P R A G A

66

Page 67: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Gornji zatvarač vrata

Pešačka vrata se standardno isporučuju sa gornjim zatvaračem vrata uklj. integrisani graničnik otvaranja i držač (gornja sl.). Opcionalno se mogu dobiti i sa integrisanim gornjim zatvaračem uključujući držač, za optimalnu zaštitu i najbolji izgled vrata (donja slika).

Opcionalno višestruko zaključavanje

Pešačka vrata se preko celokupne visine vrata zaključavaju sa postojećim klinom i kukom po lameli. Prednost: bolja stabilnost i veća zaštita od provala.

Stabilno zaključavanje vrata

Time se sprečava spuštanje i deformisanje krila vrata.

Pokrivene šarke

Pešačka vrata dobijate standardno sa pokrivenim šarkama, za ravnomeran izgled vrata.

67

Page 68: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Uz svaka garažna vrata idu bočna vrata istog izgleda

Oblikujte bočne ulaze u vašoj garaži istim izgledom

kao sa vašim garažnim vratima. Po želji možete dobiti

bočna vrata i sa istim rasporedom kanala odn. kaseta

kao što su segmentna vrata.

B O Č N A V R A T A

Garažna bočna vrata Jednokrilna Dvokrilna

Ram krila Uzak Širok Širok, sa otvaranjem prema spolja

Aluminijumski obuhvatni štok ● ●

Aluminijumski ugaoni štok ● –

Uzak ram krila ● –

Širok ram krila ● ●

Toplotna izolacija U = 2,7 W/ (m²·K) U = 2,9 W/ (m²·K)

Hörmann bočna vrata se isporučuju spremna za ugradnju, sa profilnim cilindrom, kvakom sa okruglim ručkama sa ovalnim rozetama i sa trodimenzionalno podesivim šarkama. Ram krila vrata se sastoji od aluminijumskog profila otpornog na vremenske uticaje (debljine 60 mm) i dihtuje sa svih strana.

Jednokrilna / dvokrilna garažna bočna vrata

68

Page 69: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Više informacija naći ćete u brošuri: Vrata za Vašu kuću.

durch thermische Trennung

bis

zu 30

% bessere Wärmedämmung*

Neue Vorzugfarben und neue Dekoroberfläche Winchester Oak

Türen für Ihr HausQualität vom Keller bis unters Dach

Višenamenska vrata MZ Thermo

Ako naročito polažete računa na visoku toplotnu izolaciju, onda su najbolji izbor spoljna vrata MZ Thermo sa termo-prekidom.Koeficijent toplotne izolacije pri tome iznosi dobrih 1,2 W/ (m²·K). Opcionalno je na raspolaganju RC 2 model (KSI Thermo).

Kvake

Birajte između standardne garniture kvaka ili opcionalne garniture kvaka / kugla (slika kvaka od nerđajućeg čelika).

Istog izgleda

Kod Decograin bočnih vrata dobijate okvir, ram i vrata u istom modelu površine radi istog izgleda.

Protivprovalno

Opcionalno trostruko zaključavanje za tip profila 2 je opremljeno sa jezičkom brave rezom, 2 kuke i zaštitnom rozetnom. Dvokrilna bočna vrata sa trostrukim zaključavanjem ispunjavaju zahteve iz zaštite od provale RC 2.Ova proverena zaštita od provale se takođe preporučuje od savetnika u policiji. Više informacija možete naći pod: www.k-einbruch.de

Model sa toplotnom izolacijom

Na raspolaganju TopComfort NT80-2 sa krilom vrata, ramom i pragom sa termo-prekidom.

Više informacija možete naći na strani 96 / 97 u tehničkom uputstvu ili pitajte vašeg Hörmann partnera. 69

Page 70: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Vaš Hörmann partner će vas rado posavetovati i na licu mesta.

Od starog postaje novo

Nekada jednostavno dođe vreme

za modernizaciju garažnih vrata.

Kod Hörmann-a ćete za svaku situaciju

ugradnje naći odgovarajuće rešenje

za montažu sa atraktivnim izgledom.

Sa povoljnim standardnim veličinama,

specijalno za modernizaciju, štedite novac

i brže dolazite do novih segmentnih vrata.

Uz to vam Hörmann partner nudi

sveobuhvatni paket bez briga:

• Kvalifikovano savetovanje

• Uzimanje dimenzija na licu mesta

• Stručna montaža

• Demontaža i odlaganje starih vrata u skladu sa zaštitom životne sredine

M O D E R N I Z A C I J A I U L E P Š A V A N J E

70

Page 71: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

71

Page 72: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Standardna montaža

Segmentna vrata se mogu ugraditi iza otvora. Otvor garantuje stabilnu montažu. Na taj način se ram može zašrafiti iza otvora direktno na zid.

U idealnom slučaju postojeća garaža nudi min. 100 mm slobodnog prostora u području grede (min. 115 mm kod vrata sa motorom) i 90 mm u neophodnom bočnom prostoru.

Za ovu situaciju ugradnje se Hörmann-ova segmentna vrata isporučuju sa svim neophodnim materijalom za montažu.

Specijalni anker za bočno pričvršćivanje rama

Pomoću opcionalno primenjivog, specijalnog ankera možete pričvrstiti ram segmentnih vrata na bočni zid garaže. Neravnine zida se lako izjednačavaju i otvor ostaje netaknut.

Montaža do 35 mm rastojanja do zida

Montaža kod ukošenog i neravnog bočnog zida

Montaža kod fasada koje nisu samonoseće (cigla ili toplotna izolacija) sa min. 90 mm odn. maks. 125 mm neophodnim bočnim prostorom

M O D E R N I Z A C I J A I U L E P Š A V A N J E

72

Page 73: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Više informacija možete naći u tehničkom uputstvu ili pitajte svog Hörmann partnera.

Maska blende sa izolacijom sa montažu u otvoru sa većim zazorom prema plafonu

Maska blende sa izolacijom i istog izgleda pokriva zazor između plafona i maske iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede. Ona je na raspolaganju za sve površine i boje odnosno dekore. Postoji mogućnost i ostakljenja prema tehničkim ispitivanjima.Ova maska se može opcionalno isporučiti i kao aluminijumski ram.

Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede za standardnu montažu iza otvora sa spuštenom gredom

Standardna maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede se isporučuje za sve modele vrata u istoj površini i boji odnosno dekoru vrata, pa se tako može i vidljivo montirati u otvoru.

Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede u ravni sa površinom

Kod LPU vrata ova maska je najelegantnije rešenje za nevidljiv prelaz od maske do krila vrata. Kada su vrata zatvorena, gornji segment vrata zatvara masku u ravni sa površinom. Ona je na raspolaganju za sve motive vrata, u svim površinama i bojama odnosno dekorima (kaseta na upit).

73

Page 74: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Maska za okove u boji vrata

Bočni ramovi se kod Hörmann-a standardno isporučuju u Woodgrain beloj boji. Sa maskom rama u istoj površini i boji odnosno dekoru lamela vrata dobijate i kod segmentnih vrata sa Sandgrain, Micrograin, Silkgrain ili Decograin površinom jedan harmoničan izgled vrata. Kod Micrograin vrata masku rama isporučujemo sa glatkom Silkgrain površinom.

Dve različite širine omogućavaju pokrivanje bočnog rama za različite situacije ugradnje.

Maska rama širine 55 mm za montažu iza otvora, sa smanjenim neophodnim bočnim prostorom (< 90 mm)

Maska rama širine 90 mm za montažu u otvoru, u ravni sa zidom

Set za ram za gredu i bočne strane

Za montažu u otvor se mogu montirati vrata sa povoljnijom standardnom veličinom ili veličinom za modernizaciju. Zaostali zazor između bočnog zida i rama vrata (maks. 35 mm) se pokriva pomoću seta za ram . Ovaj set se sastoji od maski u površini i boji odnosno dekoru lamela vrata, krajnjim poklopcima i materijala za pričvršćivanje. Kod Micrograin vrata masku rama isporučujemo sa glatkom Silkgrain površinom.

Maska iznad vrata koja popunjava prazan prostor između gornje ivice vrata i grede se isporučuje standardno u površini i boji odnosno dekoru vrata. Sa maskom rama u površini i boji odnosno dekoru lamela vrata dodatno pokrivate bočni ram.

M O D E R N I Z A C I J A I U L E P Š A V A N J E

74

Page 75: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Više informacija možete naći u tehničkom uputstvu ili pitajte svog Hörmann partnera.

Kompletno rešenje za segmentna vrata u gotovim betonskim garažama

Proširena maska iznad vrata za ugradnju u gotovim betonskim garažama pokriva čisto područje grede u otvoru.

Specijalni ram vrata sa fabrički montiranim specijalnim ankerima i maskama rama se pričvršćuju na bočnom zidu ili na konusnim neophodnim bočnim prostorima. Pri tome široka maska okova prekriva postojeći zazor između rama i otvora.

Ovaj model vrata je na raspolaganju u svim bojama kod površina Woodgrain i Silkgrain.

Set maski za renoviranje za jednostavno pokrivanje otpalih ivica zida

Ružni procepi u gredi i području otvora se mogu lako prekriti sa opcionalnom maskom za renoviranje. Na taj način nema potrebe za malterisanjem.

Set sa 3 maske (svaka duga po 3 m) dobijate u svim površinama i bojama odnosno dekorima vrata. Kod Micrograin vrata isporučujemo maske za renoviranje u glatkom Silkgrain modelu.

75

Page 76: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Pouzdani, sigurni, bez održavanja

Hörmann motori garažnih vrata

su perfektno usklađeni na Hörmann

segmentna vrata. To za vas znači:

jednostavno rukovanje, maksimalan komfor

i najveća bezbednost prilikom upotrebe.

Sa našim daljinskim upravljačima možete

udobno iz auta otvarati Vašu kapiju,

kao što ste navikli sa televizorom. Ili ćete

aktivirati vaša vrata sa stacionarnim

upravljačkim elementima, kao npr. bežični

kôdni taster ili čitač otiska prsta.

M O T O R I Z A G A R A Ž N A V R A T A

Motori za garažna vrata i kapije

Odgovarajuća rešenja za motore od br. 1 u Evropi

NOVODaljinski upravljač sa strukturnom površinom

Više informacija možete naći u brošuri Motori za garažna vrata i kapije.

76

Page 77: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

77

Page 78: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

SUPRA-BRZO OTVARANJE VRATA

GODINAgarancije

M O T O R I Z A G A R A Ž N A V R A T A

SupraMatic, supra brz motor sa puno dodatnih funkcija

HS 5 BS crne strukture sa hromiranim poklopcima

• Standardno sa daljinskim upravljačem HS 5 BS sa 5 tastera

• Upit o poziciji vrata

• Smanjena potrošnja struje

• Jednostavno programiranje

• Dvostruki sedmosegmentni displej

• Halogena rasveta koja se može uključivati zasebno

• Podesivo otvaranje radi ventilacije

• Poklopac motora od četkanog aluminijuma

SupraMatic E SupraMatic P

Karakteristike Za drvena vrata i vrata sa pešačkim vratima

Oprema Fotoćelija

Vučna i potisna sila 650 N 750 N

Vršna sila 800 N 1000 N

Maks. brzina otvaranja 22 cm/s 22 cm/s

Maks. širina vrata 5500 mm 6000 mm

Maks. površina vrata 13,75 m² 15 m²

78

Page 79: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

GODINAgarancije

ProMatic, povoljan ulaz u Hörmann-ov premijum kvalitet

HSE 2 BS crna struktura sa plastičnim poklopcima

ProMatic akumulator sa solarnim modulom

ProMatic ProMatic Akku

Karakteristike Za garaže bez električnog priključka

Vučna i potisna sila 600 N 350 N

Vršna sila 750 N 400 N

Maks. brzina otvaranja 14 cm/s 13 cm/s

Maks. širina vrata 5000 mm 3000 mm

Maks. površina vrata 11,25 m² 8 m²

* Opširne uslove garancije naći ćete na Internet stranici: www.hoermann.com

• Standardno sa daljinskim upravljačem HS 2 BS sa 2 tastera

• Podesivo otvaranje radi ventilacije

• ProMatic akumulator za garaže bez električnog priključka

• Opcionalni solarni modul za punjenje akumulatora

79

Page 80: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

P R I B O R

BiSecur mrežni prolaz sa aplikacijom za pametni telefonZa upravljanje motorima, kućnim vratima i drugim uređajima: pametno, bilo kada i širom sveta

Dalje informacije možete naći u brošuri BiSecur mrežni prolaz.

Mobilan i stacionaran

Kod Hörmann-a je sve usklađeno. Pored vaših

garažnih vrata pomoću daljinskog upravljača

možete otvarati i npr. kapiju opremljenu

sa 100 % kompatibilnim Hörmann motorom

ili druge uređaje sa Hörmann-ovim prijemnikom.

Pomoću BiSecur aplikacije možete udobno

upravljati sa vašim Hörmann motorima

za garažna vrata i kapije, vašim Hörmann

kućnim vratima* kao i drugim uređajima

preko pametnog telefona ili tableta.

Uz to možete prikazati poziciju vaših

motora garažnih vrata i kapije, kao i stanje

zaključanosti vaših kućnih vrata* kada

ste i na putu.

* sa posebnom opremom

80

Page 81: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

81

Page 82: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

M O B I L A N P R I B O R

Daljinski upravljač HS 5 BSČetiri funkcijska tastera plus taster za upit,

Visoki sjaj u crnoj ili beloj boji

Crna struktura

Daljinski upravljač HSE 2 BSDva funkcijska tastera uklj. ušice za privezak za ključeve

Visoki sjaj u crnoj ili beloj boji

Zelena, ljubičasta, žuta, crvena, narandžasta boja visokog sjaja

(sl. levo)

Crna struktura hromiranim ili plastičnim poklopcima

Dekori u srebrnoj i karbonskoj boji, svetloj boji korena, svetlo drvo, tamno drvo, tamna boja korena

(sl. levo)

Daljinski upravljač HS 4 BSČetiri funkcijska tastera,

Crna boja visokog sjaja

Daljinski upravljač HS 1 BSJedan funkcijski taster,

Crna boja visokog sjaja

Daljinski upravljač HSE 1 BSJedan funkcijski taster, uklj. ušica za privezak za ključeve

Crna boja visokog sjaja

82

Page 83: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Daljinski upravljač HSZ 1 BSjedan funkcijski taster, za umetanje u upaljaču u vozilu

Daljinski upravljač HSZ 2 BSDva funkcijska tastera, za umetanje u upaljač za cigarete

Daljinski upravljač HSD 2-A BSAluminijumski izgled, dva funkcijska tastera, može se koristiti i kao privezak za ključeve

Daljinski upravljač HSD 2-C BSHromiran visokim sjajem, dva funkcijska tastera, može se koristiti i kao privezak za ključeve

Daljinski upravljač HSP 4 BSčetiri funkcijska tastera, sa blokadom slanja, uklj. prsten za ključeve

Daljinski upravljač HSZ

Alternativa za skupe Homelink sisteme: neupadljiv i na fiksnom mestu postavljen u vozilu. Utaknut u upaljač za cigarete, daljinski upravljač HSZ je lako dostupan i udoban za korišćenje.

Daljinski upravljač

Kod Hörmann-a imate mnoštvo modela lepog oblika, koji mogu imati do 5 funkcija. Svi upravljački elementi koriste našu inovativnu BiSecur bežičnu tehnologiju.

83

Page 84: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Bežični kôdni taster FCT 3 BSZa tri funkcije, sa osvetljenom tastaturom

Bežični kôdni taster FCT 10 BSZa 10 funkcija, sa osvetljenim tasterima i zaštitnom maskom

Bežični čitač otiska prsta FFL 12 BSZa dve funkcije i do 12 otisaka prstiju

Unutrašnji bežični taster FIT 2Za dve funkcije ili dva motora

Kodni taster CTV 1 / CTV 3Za jednu odn. tri funkcije, naročito robusan sa zaštitom od vandalizma

Unutrašnji taster IT 1bVeliki, osvetljeni taster za komforno otvaranje vrata (za ProMatic i SupraMatic).

Taster transponder TTR 100 / TTR 1000Za jednu funkciju, sa dva ključa (više na zahtev) za 12, 100 odn. 1000 ključeva

Unutrašnji taster IT 3bVeliki, osvetljeni taster za komforno otvaranje vrata, dva dodatna tastera za korišćenje osvetljenja na motoru i isključivanje bežične funkcije npr. tokom vremena odmora (za SupraMatic).

Taster ključ STUP 40 / STAP 40Model koji se ugrađuje u zid ili montira na zid, uključujući 3 ključa

S T A C I O N A R N I P R I B O R

84

Page 85: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Akumulator za slučaj nestanka struje HNA za motore za garažna vrataMrežno napajanje da bi se premostio nestanak struje do 18 časova i maks. 5 ciklusa vrata, punjenje se vrši tokom normalnog režima rada, za sve aktuelne Hörmann motore garažnih vrata

Fotoćelija EL 101Sistem fotoćelija, odmah zaustavlja vrata kada se prekine svetlosni snop

LED svetlosna trakaNeutralno belo svetlo, varijabilni utični sistem koji se može montirati na gredi ili donjoj ivici krila vrata, LED rastojanje: 125 mm, klasa energetske efikasnosti A

Unutrašnji bežični taster FIT -1Jedna funkcija tastera sa velikim tasterom za jednostavno rukovanje ■ NOVO

Unutrašnji bežični taster FIT -5Četiri funkcijska tastera plus taster za upit o statusu vrata■ NOVO od jesen 2015.

Unutrašnji bežični taster FIT -4Četiri funkcijska tastera■ NOVO od jesen 2015.

85

Page 86: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Komfor opsluživanja sa najvećom sigurnošću

Kod Hörmann-a bezbednost prilikom korišćenja stoji

na vrhu liste prioriteta. Sa inovativnim rešenjima Hörmann

postavlja standarde. To potvrđuju mnogobrojni Hörmann

patenti. Kod Hörmann-a su sama segmentna vrata,

a i u kombinaciji sa motorima, proverena i sertifikovana

u skladu sa visokim zahtevima za bezbednost evropskog

standarda 13241-1. Segmentna vrata teško da mogu biti

još sigurnija.

I to Vama i Vašoj porodici daje svakodnevno sigurnost.

Tu se isplati upoređivati!

T E H N I K A

86

Page 87: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Tehnika zateznih opruga sa sistemom opruga u opruzi

Duple zatezne opruge i sajla po strani osiguravaju krilo vrata od padanja. Patentiranim sistemom opruga u opruzi, slomljena opruga ne može izleteti i niko se neće povrediti.Segmentna vrata širine do 3000 mm i visine do 2625 mm se standardno opremaju sa proverenom tehnikom zateznih opruga.

Tehnika torzionih opruga sa integrisanom zaštitom u slučaju pucanja opruge

Torzione opruge, na obe strane, imaju patentiranu zaštitu u slučaju pucanja opruge. Ona odmah zaustavlja vrata u slučaju pucanja opruge i krilo vrata ne pada. Veća garažna vrata i garažna vrata sa pešačkim vratima ili sa panelima od masivnog drveta se isporučuju sa tehnikom torzionih opruga.

Sigurno vođenje vrata u sigurnosnim vođicama

Podesivi, patentirani točkići, stabilni držači točkića i sigurnosne vođice sprečavaju iskliznuće. Tako je krilo vrata sigurno odloženo ispod plafona.

Zaštita od prignječenja prstiju spolja, iznutra i na šarkama

Pomoću jedinstvenog oblika segmenata vrata ne postoji nijedno mesto za prignječenje. Niti između lamela, niti na šarkama.

Zaštita od bočnog zahvatanja

Kod Hörmann-a je ram odozdo do vrha potpuno zatvoren. Tako da je bočno zahvatanje između krila vrata i rama praktično onemogućeno!

Hörmann patent

Hörmann patent

Hörmann patent

87

Page 88: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Do

bolja toplotna izolacija

15 %*

Optimalna toplotna izolacija

T E H N I Č K E K A R A K T E R I S T I K E

Poboljšana toplotna izolacija sa ThermoFrame

* kod garažna segmentna vrata sa izolacijom LPU u veličini: 5000 × 2125 mm

Kada je garaža spojena direktno

sa kućom, onda se preporučuju

garažna vrata sa dobrom toplotnom

izolacijom. Novi priključak rama

ThermoFrame poboljšava ionako dobre

izolacione karakteristike kod Hormann-

ovih garažnih segmentnih vrata

sa izolacijom.

Na taj način štedite energiju.

Plastični profil, koji se lako montira zajedno sa ramom vrata, obezbeđuje termo prekid između rama i zida i poboljšava toplotnu izolaciju do 15 %*. Osim toga dodatni jezičci dihtunga, na obe strane i u gornjem području vrata, sprečavaju gubitak energije za grejanje unutrašnjosti garaže. Opcionalni priključak rama ThermoFrame imate na raspolaganju za sva Hörmann-ova garažna segmentna vrata.

Samo kod Hörmann-a

88

Page 89: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Tehničke karakteristike prema evropskoj normi 13241-1

Tip vrata Toplotna izolacija Zvučna izolacija Zaptivenost Pritisak vetra5)

Vazduh Voda

LTEKrilo vrataUgrađena vrata 1)

U = 6,0 W/ (m²·K)U = 6,5 W/ (m²·K)

R = oko 20 dB Klasa 0 2) Klasa 0 2) Klasa 2

LPULamelaKrilo vrataUgrađena vrata 1)

U = 0,5 W/ (m²·K)U = 0,9 W/ (m²·K)U = 1,4 W/ (m²·K)

R = oko 25 dB Klasa 3 4) Klasa 3 3) Klasa 3

LTHKrilo vrataUgrađena vrata 1)

U = 2,5 W/ (m²·K)U = 3,0 W/ (m²·K)

Klasa 0 2) Klasa 0 2) Klasa 3

1) U-vrednosti važe za ugrađena vrata bez ostakljenja u veličini: 5000 × 2125 mm2) Vrata sa prorezima za ventilaciju, na upit klase 2 – 33) Do 70 Pa vodenog pritiska4) Važi za kasete i L-kanal (LPU-vrata sa S-, M-, D- ili T-kanalom: klasa 2)5) Veće klase pritiska vetra na upit

89

Page 90: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

D I M E N Z I J E V R A T A I P O D A C I Z A U G R A D N J U

Tipovi vrata LPU, LTE

Dimenzije tipovi vođenja Veličine za modernizaciju

Z-vođenje N-vođenje L-vođenje Z-vođenje

min. DE** LDH min. DE** LDH min. DE** LDH* min. DE** LDH

Sa motorom Sa motorom

Ras

ter-

visi

na v

rata

(RM

)

3000 3210 3000 3115 2970

Ras

ter-

visi

na v

rata

(RM

)2875 3085 2875 2990 2845

2750 2960 2750 2865 2720

2625 2740 2595 2835 2625 2740 2595

2500 2615 2470 2710 2500 2615 2470

2375 2490 2345 2585 2375 2490 2345

2250 2365 2220 2460 2250 2365 2220

2125 2240 2095 2335 2125 2240 2095 2205 2320 2175

2000 2115 1970 2210 2000 2115 1970 2080 2195 2050

1875 1990 1845 2085 1875 1990 1845 1955 2070 1925

Sa ručnim upravljanjem Sa ručnim upravljanjem

Ras

ter-

visi

na v

rata

(RM

)

3000 3210 2950 3100 2900

Ras

ter-

visi

na v

rata

(RM

)2875 3085 2825 2975 2775

2750 2960 2700 2850 2650

2625 2725 2545 2835 2575 2725 2525

2500 2600 2420 2710 2450 2600 2400

2375 2475 2295 2585 2325 2475 2275

2250 2350 2170 2460 2200 2350 2150

2125 2225 2045 2335 2075 2225 2025 2205 2305 2125

2000 2100 1920 2210 1950 2100 1900 2080 2180 2000

1875 1975 1795 2085 1825 1975 1775 1955 2055 1875

Tipovi vrata LPU, LTE

Dimenzije Veličine za modernizaciju*

Ras

ter-

visi

na v

rata

(RM

)

3000 ●

Ras

ter-

visi

na v

rata

(RM

)

2875

2750 ● ●

2625

2500 ● ● ●

2375 ● ● ●

2250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2125 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2080 ● ● 2205 ● ●

2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2080 ● ● ● ●

1875 ● ● ● 1955 ● ● ●

2250

2375

2500

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

6000

2190

2315

2440

2940

Raster-širina vrata (LZ) LZ

2430

2555

2680

2805

2930

3180

3430

3680

3930

4180

4430

4680

4930

5180

5430

5680

6180

2370

2495

2620

3120

Unutrašnja mera garaže (GIM) GIM

* Ne postoji mogućnost kod motiva kaseta sa Decograin površinom i kod vrata sa masivnim drvetom

Mere u mm =● isporučive standardne veličine zavise od tipa i motiva vrata90

Page 91: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Tipovi vođenja Objašnjenja

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu vođenja za vrata sa povišenim vođenjem molimo Vas da se obratite Vašem Hörmann partneru.

LZ svetla mera ramaRM Visina raster mere

SER visina plafonaN-vođenje:

** sa ThermoFrame i motorom + 45 mmZ- / L-vođenje:

** sa ThermoFrame i motorom + 30 mm

LDH Čista prolazna visinaL-vođenje:

* Kod vrata širine većih od 3010 mm svetli prolaz se umanjuje za dodatnih 50 mm.

GIM unutrašnja mera garažeET neophodan prostor u dubini prostorije

NapomenaDrvena vrata se ne isporučuju sa Z-vođenjem

Z-vođenje

Vođenje sa tehnikom zateznih oprugaMaks. širina 3000 mmMaks. visina 2625 mm

N-vođenje

Normalno vođenje sa tehnikom torzionih oprugaMaks. širina 6000 mmMaks. visina 3000 mm

L-vođenje

Nisko vođenje sa tehnikom torzionih oprugaMaks. širina 6000 mmMaks. visina 3000 mm

H-vođenje

Visoko vođenje na šinama sa tehnikom torzionih oprugaMaks. širina 5500 mmMaks. visina 3000 mm

Više informacija možete naći u tehničkom uputstvu ili pitajte svog Hörmann partnera. 91

Page 92: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

V E L I Č I N E I P O D A C I U G R A D N J E Z A L P U , LT E

1000

490

155

RM + 470ET ≥ RM + 510

MR DL

H

004 – M

R

56 – M

R

01 + M

R ≥ ED

0

RM + 470

1000

490

155551 + M

R

MR DL

H 582 – M

R

54 + M

R

ET ≥ RM + 51012 +

MR ≥ E

D0

Horizontalni presek

ET ≥ RM + 75 0

RM + 67 0

100 0

490

155

RM + 55 0

M

R D

L H

0 0 4 – M

R

5 6 – M

R

5 6 1

0 1 + M

R

≥ E

D

0

DM

ET

DH

570

240

≥ 2 2

0 *

9 + H

L

7 H

D

L = M

R

8 5 3 – H

L

H

L E D

≥ 90 ≥ 90

LZ

5 5 1

5 2 1

GIM ≥ LZ + 180

Ukupna dužina motora Z-vođenje N-vođenje L-vođenje

Vrata sa motorom

Maks. visina vrata

2125 (K) 3200 3200

2250 (K) 3200

2375 (M) 3450 3450

2500 (M) 3450

3000 (L) 4125 4125 4125

Z-vođenje N-vođenje L-vođenje H-vođenje

* sa

The

rmoF

ram

e ≥

255

Ugradnja sa Z-, N-, L-vođenjem

Z-vođenje

L-vođenje

N-vođenje

H-vođenje

Vertikalni presek

OFF

OFF OFF

Unutra

Unutra Unutra

Unutra

Unutra

Mere u mm

LZ

GIM ≥ LZ + 180

OFF

ET ≥ RM + 510

RM + 470

DE

≥ R

M +

210

RM

+ 1

55

RM

LDH

RM

– 2

85

RM

+ 4

5

ET ≥ RM + 510

RM + 470

DE

≥ R

M +

100

RM

LDH

RM

– 4

00

RM

– 6

5

ET ≥ RM + 750

RM + 670

DE

≥ R

M +

100

RM

LDH

RM

– 4

00

RM

– 6

5

RM + 550

ET

DH

SE

R

LH +

97

RM

= L

DH

DM

LH –

358 LH

92

Page 93: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

* Više informacija možete naći u tehničkom uputstvu ili pitajte svog Hörmann partnera.

BZ-vođenje BL-vođenje sa gredom

RA

M

RM

B

H

10

TB

RM

B

H

DE

TB

RA

M

OFF

95

Ukupna dužina motora BZ-vođenje BL-vođenje

Vrata sa motorom

Maks. visina vrata

2125 (K) 3272 3272

2375 (M) 3522 3522

3000 (L) 4197 4197

Ugradnja sa maskom u ravni s površinom

Šina motoraK Kratka šinaM Šina srednje dužineL Duga šina

Tipovi vođenjaZ Vođenje sa zateznim oprugaman Standardno vođenjeL Nisko vođenjeH Vođenje na šinama koje se vode u visiniBZ Vođenje sa zateznim oprugama i maskom

u ravni s površinomBL Nisko vođenje i maskom u ravni s površinom

Narudžbene mereLZ Svetla mera ramaRM Visina raster mereRAM Spoljna mera rama

(kod maske u ravni sa površinom)min. = RM + 240 mmmaks. = RM + 600 mm (visina segmenta vrata)

SER Visina plafonaN-vođenje:ručno upravljanje ≥ RM + 210 mmsa motorom ≥ RM + 210 mmsa motorom i ThermoFrame ≥ RM + 255 mmZ- / L-vođenje:ručno upravljanje ≥ RM + 100 mmsa motorom ≥ RM + 115 mmsa motorom i ThermoFrame ≥ RM + 145 mm

LDH Čista prolazna visinaN-vođenje:ručno upravljanje = RM – 50 mmsa motorom = RMZ- / BZ-vođenje:ručno upravljanje = RM – 80 mmsa motorom = RM – 30 mmL- / BL-vođenje:ručno upravljanje = RM – 100 mmsa motorom (LZ < 3000) = RM – 30 mmsa motorom (LZ > 3000) = RM – 80 mm

GIM Unutrašnja mera garažeET Neophodan prostor u dubini prostorijeTB Krilo vrataBH Visina maskeLH Visina vođicaDM Vešanje na plafonu, po srediniDH Vešanje na plafonu, pozadiOFF Kota gotovog poda

NapomenaPre ugradnje segmentnih vrata neophodno je da su radovi na otvoru vrata i podu garaže završeni. Slobodan prostor za ugradnju vrata mora da bude oslobođen od vodova za napajanje, grejanje itd.

Vertikalni presek

BZ-vođenje BL-vođenje bez grede

OFF

Objašnjenja

Mere u mm

RA

M

RM

BH

SE

R

OFF

Mak

s. 6

00

TB

RA

M

RM

BH

TB

93

Page 94: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

V E L I Č I N E I P O D A C I U G R A D N J E Z A V R A T A S A P E Š A Č K I M V R A T I M A

Mere u mm

Vrata sa pešačkim vratima sa kanalima

Pešačka vrata sa kanalima

Dimenzije Čista prolazna visina Visina kvakeod OFFBez ostakljenja Sa ostakljenjem

Ras

ter-

visi

na v

rata

(RM

)

3000 1955 1955 831

2875 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1871 1871 799

2750 2155 2155 906

2625 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2055 2055 868

2500 1955 1955 831

2375 1855 1855 793

2250 2123 2203 924

2205 2075 2155 906

2125 1999 2079 877

2080 1955 2035 861

2000 1875 1955 831

1955 1827 1907 813

1875 1747 1827 782

2250

2375

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

Raster-širina vrata (LZ)

Vrata sa pešačkim vratima sa kasetama

Pešačka vrata sa kasetama

Dimenzije Čista prolazna visina Visina kvakeod OFF

Ras

ter-

visi

na v

rata

(RM

)

3000 1955 831

2875 □ □ □ □ □ □ □ □ 1871 799

2750 □ □ □ □ □ □ □ □ 2155 906

2625 □ □ □ □ □ □ □ □ 2055 868

2500 1955 831

2375 1855 793

2250 2203 924

2205 □ □ □ □ □ □ □ □ 2155 906

2125 2079 877

2080 □ □ □ □ □ □ □ □ 2035 861

2000 1955 831

1955 □ □ □ □ □ □ □ □ 1907 813

1875 1827 782

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

Raster-širina vrata (LZ)

=○ ne postoji mogućnost kod Decograin, Micrograin, Sandgrain i Silkgrain =□ ne postoji mogućnost kod Decograin94

Page 95: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Više informacija možete naći u tehničkom uputstvu ili pitajte svog Hörmann partnera.

RM + 47 0

ET ≥ RM + 51 0

2 2 + M

R

≥ E

D

0

100 0

490

175

5 1 + M

R

5

M

R D

L H

5 8 2 - M

R

0 3 + M

R

2 1 + M

R

≥ E

D

5

ET ≥ RM + 750

RM + 670

100 0

490

175

RM + 550

M

R D

L H

0 4 - M

R

0

0 8 - M

R

0 2 5

≥ 90 ≥ 90

LZ

5 7 1

GIM ≥ LZ + 180

Innen

Tipovi vođenjan Standardno vođenjeL Nisko vođenje

Narudžbene mereLZ Svetla mera ramaRM Visina raster mere

DE visina plafonaN-vođenje:ručno upravljanje ≥ RM + 220 mmsa motorom ≥ RM + 235 mmsa motorom i ThermoFrame ≥ RM + 255 mmL-vođenje:ručno upravljanje ≥ RM + 125 mmsa motorom ≥ RM + 125 mmsa motorom i ThermoFrame ≥ RM + 145 mm

LDH Čista prolazna visinaN-vođenje:ručno upravljanje = RM – 160 mmsa motorom = RM – 100 mmL-vođenje:ručno upravljanje = RM – 160 mmsa motorom = RM – 160 mm

GIM Unutrašnja mera garažeET Neophodan prostor u dubini prostorijeOFF Kota gotovog poda

Ugradnja sa ThermoFrameUgradnja sa ThermoFrameLDB = LZ – 12 mmUgradnja sa ThermoFrame i maskom ramaLDB = LZ – 15 mmUgradnja sa ThermoFrame i motoromN-vođenje + 20 mmL-vođenje + 20 mm

NapomenaVisina otvora ne sme biti manja od narudžbene mere vrata (RM), jer se u suprotnom pešačka vrata neće moći otvarati.

L-vođenje

N-vođenje

Vertikalni presek

N-vođenje L-vođenje

Horizontalni presek

Unutra

Unutra

Unutra

OFF

OFF

Objašnjenja

Mere u mm

LZ

GIM ≥ LZ + 180

ET ≥ RM + 510

RM + 470

DE

≥ R

M +

220

RM

+ 1

55

RM

LDH

RM

– 2

85

RM

+ 3

0

ET ≥ RM + 750

RM + 670

DE

≥ R

M +

125

RM

LDH

RM

– 4

00

RM

– 8

0

RM + 550

95

Page 96: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

V E L I Č I N E I P O D A C I U G R A D N J E Z A B O Č N A V R A T A

Horizontalni presek

Mere u mm

Bočna vrata sa aluminijumskim obuhvatnim štokom, tip profila 1Ugradnja iza otvora

Dvokrilna bočna vrata sa aluminijumskim obuhvatnim štokom, tip profila 2Ugradnja u otvoru

Bočna vrata sa aluminijumskim obuhvatnim štokom, tip profila 2Ugradnja u otvoru

Bočna vrata od masivnog drvetaUgradnja iza otvora

Bočna vrata od masivnog drvetaUgradnja u otvoru

Bočna vrata sa aluminijumskim ugaonim štokom, tip profila 3montaža sa spoljne strane

55 55

LF = LDB

RAM = LF + 136

6868

Innen

LF

68 10Innen164

RAM = Bestellmaß = LF – 20

LDB = RAM – 136

6810

LFRAM = LF – 20

10 68 1068

Innen

RAM = BRB + 46

BRB – 10BRB

LDB = BRB – 86

Innen

RA

M =

LF

+ 75

57

53

LF =

LD

H

OFFInne

n

RA

M =

LF

+ 75

57

53LF

= L

DH

OFFInne

n

LDH

= R

AM

– 6

886

OFF

RA

M =

Bes

tellm

60

Inne

n

021

01LD

H =

RA

M –

68

LF =

RA

M +

10

RA

M =

Bes

tellm

aßIn

nen

RB

H

81 + H

RB =

MA

R

84 – H

RB =

HDL

01 – H

RB

Inne

n

LF

Innen

RAM = LF

Bočna vrata od masivnog drvetaUgradnja iza otvora

Bočna vrata od masivnog drvetaUgradnja u otvoru

Bočna vrata sa aluminijumskim obuhvatnim štokom, tip profila 2Ugradnja iza otvora

Bočna vrata sa aluminijumskim obuhvatnim štokom, tip profila 2Ugradnja u otvoru

Bočna vrata sa aluminijumskim ugaonim štokom, tip profila 2montaža sa spoljne strane

7575 LF

RAM = LF+150

Innen

Vertikalni presek

Unu

tra

RA

M =

nar

udžb

ene

mer

eU

nutr

a

RA

M =

nar

udžb

ene

mer

eU

nutr

a

OFF

OFF

RAM = narudžbena mera = LF – 20LF

LDB = RAM – 136

RAM = narudžbena mera = LF – 20LF

LDB = RAM – 136

BRB – 10BRB

RAM = BRB + 46

LDB = BRB – 86

LF

RAM = LF + 150

LF

RAM = LF

RAM = LF – 20LF

RAM = LF + 136

LF = LDB

LDH

= R

AM

– 6

8

LDH

= R

AM

– 6

8

LF =

RA

M +

10

Unutra

Unutra

Unutra

Unutra

UnutraUnutra

BR

H –

10

LDH

= B

RH

– 4

8

RA

M =

BR

H +

18

RA

M =

LF

+ 75

Unu

tra

LF =

LD

H

LF =

LD

HO

FF

RA

M =

LF

+ 75

Unu

tra

96

Page 97: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

Mere u mmViše informacija možete naći u tehničkom uputstvu ili pitajte svog Hörmann partnera.

Bočna vrata od čelika Objašnjenja

Narudžbene mere = RAM Čista gotova mera otvoraVisina kvake*

P1 P2 P3

Obuhvatni štok, ugradnja iza otvora (narudžbene mere = RAM)Tip profila 1 (otvara se samo prema unutra) i tip profila 2

990 × 2058 855 – 875 × 1990 – 2000 955 1050

990 × 2183 855 – 875 × 2115 – 2125 1010 1050

1115 × 2058 980 – 1000 × 1990 – 2000 955 1050

1115 × 2183 980 – 1000 × 2115 – 2125 1010 1050

Obuhvatni štok, ugradnja u otvoru (narudžbene mere = RAM)Tip profila 2 (samo S-, M-, L-kanal)

855 × 1990 875 × 2000 1050

855 × 2115 875 × 2125 1050

980 × 1990 1000 × 2000 1050

980 × 2115 1000 × 2125 1050

Ugaoni štok, montaža sa unutrašnje strane (narudžbene mere = BRB × BRM)Tip profila 1 i tip profila 2 (samo S-, M-, L-kanal)

875 × 2000 955 1050

875 × 2125 1010 1050

1000 × 2000 955 1050

1000 × 2125 1010 1050

Ugaoni štok, montaža sa spoljne strane (narudžbene mere = BRB × BRM)Tip profila 2 (samo S-, M-, L-kanal) i tip profila 3

875 × 2000 1050 955

875 × 2125 1050 1010

1000 × 2000 1050 955

1000 × 2125 1050 1010

P1 Tip profila 1 (tesan ram krila)P2 Tip profila 2 (širok ram krila)P3 Tip profila 3 (tesan ram krila)

LDB Čista prolazna širinaLDH Čista prolazna visinaRAM Spoljna mera ramaLF Čista građevinska meraBRM Građevinska meraBRB Širina građevinske mereBRH Visina građevinske mereOFF kota gotovog poda

Specijalne dimenzijeJednokrilna bočna vrata na upitDvokrilna bočna vrata:1200 – 2500 × 1960 – 2558

* Visine kvake kod specijalnih dimenzija možete naći u podacima za ugradnju.

Narudžbene mere = RAM Čista gotova mera otvora Visina kvake*

Ugradnja iza otvora (narudžbene mere = RAM)(S-, M-, L-kanal, kaseta)

1005 × 2190 855 – 875 × 2115 – 2125 1050

1130 × 2190 980 – 1000 × 2115 – 2125 1050

Ugradnja iza otvora (narudžbene mere = RAM)(Motiv 401, 403, 404, 405)

1130 × 2190 980 – 1000 × 2115 – 2125 1050

Bočna vrata od masivnog drveta

97

Page 98: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

98

Page 99: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

w w w . h o e r m a n n . c o m

Doživite Hörmann kvalitet kod nove gradnje i modernizacije

Sa Hörmann-om možete najbolje

sve da isplanirate. Pažljivo usklađena

rešenja Vam u svakom području

nude vrhunske proizvode

uz najveću funkcionalnost.

• Garažna vrata Optimalno usklađeno sa Vašim ličnim stilom u arhitekturi: kipujuća ili segmentna vrata od čelika ili drveta.

• Motori Uživajte u visokom komforu i protivprovalnoj bezbednosti: Hörmann motori za garažna vrata i kapije.

• Kućna vrata Za svačiju potrebu i zahtev možete pronaći motiv vrata prema Vašim željama u našem obimnom programu kućnih vrata.

• Čelična vrata Solidna vrata za sva mesta u Vašoj kući, od podruma do potkrovlja.

• Štokovi Izaberite za novu gradnju, izgradnju i modernizaciju iz opsežnog programa.

Garažna vrata i motori za garažna vrata

Kućna vrata ThermoPro

Čelična vrata

99

Page 100: Garažna segmentna vrata...Otkrijte sve prednosti Segmentna vrata otvaraju se vertikalno i zaustavljaju ispod plafona. Ovakvom konstrukcijom nude maksimalan prostor unutar i ispred

H Ö R M A N N : K V A L I T E T B E Z K O M P R O M I S A

Kompanija Hörmann jedini je svetski proizvođač koji nudi kompletan program svih važnih građevinskih elemenata na jednom mestu. Oni se proizvode u visokospecijalizovanim pogonima po najnovijoj tehnologiji. Zahvaljujući svojoj distributivnoj i servisnoj mreži u Evropi i svom prisustvu u Americi i Kini, Hörmann je Vaš pouzdan internacionalni partner za visokokvalitetne građevinske elemente. Hörmann Vam nudi kvalitet bez kompromisa.

GARAŽNA VRATA

MOTORI

INDUSTRIJSKA VRATA

PRETOVARNA TEHNIKA

VRATA

ŠTOKOVI

Hörmann KG Amshausen, Nemačka Hörmann KG Antriebstechnik, Nemačka Hörmann KG Brandis, Nemačka Hörmann KG Brockhagen, Nemačka

Hörmann KG Dissen, Nemačka Hörmann KG Eckelhausen, Nemačka Hörmann KG Freisen, Nemačka Hörmann KG Ichtershausen, Nemačka

Hörmann KG Werne, Nemačka Hörmann Genk NV, Belgija Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Hörmann Beijing, Kina Hörmann Tianjin, Kina Hörmann LLC, Montgomery IL, SAD Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, SAD

HÖRMANN SERBIA d.o.o., Udarnih desetina 32, 11271 Beograd - Surčin, SRB Tel.: +381 11 844 0800, www.hormann.rs, [email protected]

ww

w.h

oerm

ann.

com

Stan

je 0

6.20

15 /

Štam

pano

 09.

2015

/ HF

 851

84 S

R / P

DF