of 12 /12

GamesWeb.sk Apríl 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sumár mesačných článkov slovenského herného portálu GamesWeb.sk

Text of GamesWeb.sk Apríl 2013

Page 1: GamesWeb.sk Apríl 2013
Page 2: GamesWeb.sk Apríl 2013

APRÍL 2013

DOJMY&PREVIEW008 Payday 2010 Dungeons & Dragons: Neverwinter

TÉMA004 LucasArts 1982 - 2013

OBSAH

http://twitter.com/GamesWeb_SK

twitter

https://www.facebook.com/GamesWeb.sk

facebook

http://www.gamesweb.sk

web

Nájdete nás...

Page 3: GamesWeb.sk Apríl 2013

008

010

004

LucasArts

Neverwinter

Payday 2

Page 4: GamesWeb.sk Apríl 2013

AUTOR: Michal "MickTheMage" Nemec

LucasArts1982-2013Keď skončila svoju službu pre hráčsku verejnosťspoločnosť Sierra, bol to relatívne tichý odchod.Mnoho ľudí si to ani nevšimlo, a tí čo si všimli, saskôr čudovali, že ešte vlastne vôbec existovala. Keďpred pár dňami preletela všetkými hernými médi-ami správa o zatvorení LucasArts, odrazu sa zdvihlasilná vlna nostalgie a spomínania. Panebože zabiliLucasArts, bastardi! Po tom ako Disney odkúpil celéLucasove impérium, sa však tento postup daločakávať.

LucasArts dnes bol len prázdnou schránkou, ozve-nou dávno zašlej slávy. Veď, minimálne päť rokov,nedokázal sám vytvoriť žiadnu zapamätania hodnúhru. A ak niekto také hry tvoril, bolo to vždy externévývojárske štúdio. Nie však samotný LucasArts.

Založené v roku 1982 ako Lucasfilm Games, odnožspoločnosti Lucasfilm, ktorá sa mala zameriavať naprodukovanie a vývoj hier, vtedy najmä v spolupráciso spoločnosťou Atari. Už v začiatkoch bolo jasné,že v tejto spoločnosti drieme veľká kreatívna sila.Ich prvé akčné hry pre systémy Atari, neboli vašimikaždodennými strieľačkami – boli akčné, strieľalo sav nich, ale vždy mali čosi navyše – či už to bol Ball-blazer, Rescue on Fractalus!, strategická KoronisRift, či The Eidolon.

Do pamäti hráčov sa však navždy zapíše až oniekoľko rokov neskôr. V roku 1987 vychádza adven-túra Maniac Mansion, ktorú má na svedomí RonGilbert. Adventúra, ktorá určí jeden zo smerov,akým sa budú uberať grafické point-n-click adven-túry po ďalšie dekády hernej histórie (druhý smersamozrejme určovala spoločnosť Sierra). Bola topráve táto hra, pre ktorú Ron Gilbert vyvinul hernýengine zvaný SCUMM, ktorý bude neskôr použitý vmnohých ďalších hrách od spoločnosti LucasArts.Potom už všetko šlo ako po masle. Nasledovaliďalšie adventúry, jedna lepšia ako druhá. V nasledu-júcom roku vychádza Zak McKracken and the AlienMindbenders, nasledovaný Indiana Jones and theLast Crusade: The Graphic Adventure (1989),LOOM (1990) a samozrejme do dnešných dnínezabudnuteľný The Secret of Monkey Island(1990). 90-tymi rokmi raketový nástup ďalejpokračuje. Čo sa týka adventúrneho žánru, môžemepokojne povedať, čo meno to legenda. V roku 1991

vychádza as Monkey Island 2: LeChuck's Revenge,nasledovaný najúspešnejšou hrou zo sveta IndianaJonesa, ktorú do dnešných dní zarytí fanúšikovia po-važujú za pravé štvrté pokračovanie filmovej (vtedy)trilógie - Indiana Jones and the Fate of Atlantis(1992) a samozrejme, nesmieme zabudnúť ani naskvelé pokračovanie Maniac Mansion: Day of theTentacle (1993). Ako sa však 90-te roky začali blížiťsvojej druhej polovici, žáner adventúr začína upadaťa PC centrické hranie ustupovať, jednoduchšiemuhraniu novej generácie konzol. I v tomto obdobívšak Lucas vydáva nejednu zaujímavú adventúruako napríklad: Full Throttle (1995) Tima Schafera,The Dig (1995) sci-fi postavené na koncepte odStevena Spielberga, či trojrozmerný Grim Fandango(1998), tiež od Tima Schafera.

V 90-tych rokoch zastihla všetky Lucasovespoločnosti veľká reorganizácia, ktorá sa dotkla ihernej divízie Lucasfilmu. Tak sa Lucasfilm Games,stáva v roku 1990 súčasťou LucasArts Entertain-ment Company, spolu s Industrial Light & Magic aSkywalker Sound. Neskôr sa ILM a SkywalkerSound preradilo pod Lucas Digital Ltd. A LucasArtssa tak stal oficiálnou značkou hernej divízie. A právezačiatkom tohto obdobia sa rozhodli, že nastalsprávny čas pre vlastnú hru z prostredia Star Wars.

Okrem adventúr, sa tak stanú druhým najväčšímproduktom LA práve hry zo sveta Hviezdnych vojen.90-te roky sú liahňou množstva výborných hier ztohto sveta a niekoľkých nie až tak výborných. I keďby sme ich mohli považovať za experimenty sovtedajšou technológiou. V každom prípade nám totoobdobie prinieslo skvosty ako X-Wing (1993), ktorýsa stal neskôr svojou vlastnou sériou a dočkal sa iniekoľkých remakov, rovnako ako jeho nasledovník vsérií Tie Fighter (1994). Ako vytvoriť poriadnupríbehovú FPS nám zase LucasArts ukázali v roku1995, kedy na svet priviedli nielen hernú sériu DarkForces, ale aj ich hlavného hrdinu Kylea Katarna,ktorý sa neskôr stal obľúbenou postavou fanúšikov.A ako jedena z prvých postáv, vytvorených špeciálnepre hru, dostal i svoju akčnú figúrku. Dnes bežnávec – vtedy nie. Na Dark Forces nadviazalo niekoľkoúspešných pokračovaní, vrátane výbornéhodatadisku k druhému dielu. Avšak tretí a štvrtý diel,už s titulmi Jedi Knight, nevznikali priamo v

4TÉMAWWW.GAMESWEB.SK

00

Page 5: GamesWeb.sk Apríl 2013

štúdiách LucasArts. Poslednáskutočne dobrá hra zo sveta StarWars (a taktovkou Lucasu) potomvychádza v roku 2005 – je to opäťvýborná FPS hra menom RepublicCommando.

Od tohto obdobia potom užspoločnosť pomaly umiera. Zameri-ava sa najmä na licencovanie StarWars produktov – treba dodať, že ztoho vznikajú úspešné a kvalitnéhry, ale vlastné hry už nevytvára.Posledným záchvevom pred smrťouje tak obdobie medzi rokmi 2008 –2010. Kedy jednak LucasArts vy-dáva svoju novú veľkú hru zo svetaStar Wars - The Force Unleashed,zároveň požičiava licenciu na Mon-key Island spoločnosti Telltale,ktorá vďaka tomu vytvorila výbornépokračovanie klasickej série. V roku2009 vydáva vlastnú, menšiu hru,ktorá by rada siahla na klasické,kreatívne obdobie konca 80-tych aprvej polovice 90-tych rokov. Má nato všetky predpoklady – šikovnýchvýtvarníkov, hudobníkov a zvukárov.Bohužiaľ kvalitný dizajnéri im všakchýbajú. Lucidity je hra, ktorú sidnes niektorí pamätajú len vďaka jejhudobnej stránke – herná už nebolatoľko kvalitná. V rovnakom roku vy-chádza i remake prvého Monkey Is-landu. Vďaka, že to ešte stihli.Nejde ani tak o grafické prestroje-nie hry, ale jej doplnenie o výbornýdabing a opäť – kvalitný hudobnýsprievod.

Apropo, zvuk a hudba patrili vždy ksilným stránkam hier od LucasArts.Objavili tu pre herný svet mená ako

Michael Land, Clint Bajakian, PeterMcConell, Jesse Harlin, MarkGriskey. Land a McConell majú nasvedomí i slávny iMUSE (Interac-tive MUsic Streaming Engine),ktorý vyvinuli pre lucasovské hry, včasoch keď pracovali v tejtospoločnosti.

Svoj posledný zárez do hernejhistórie vydáva LucasArts v roku2010 a nie je to vôbec príjemnýpohľad – Force Unleashed 2, je trag-ickým zakončením spoločnosti,ktorá sa v 90-tych rokochnezmazateľne zapísala do sŕdcvšetkých hráčov. 90-te roky sú uždávno preč. Rovnako ako všetci,ktorí sa podieľali na tak plodnej askutočne kvalitnej tvorbe hier tejdoby. Vďaka LucasArts tu dnesmáme spoločnosti ako TelltaleGames, či Double Fine, ktoré svojimspôsobom nesú odkaz Lucasfilm

Games do dnešných dní. Tvrdím tostále, korporátna politika zabíjahry! Aký lepší príklad, ako jevzostup a pád LucasArts, by stechceli? :-)

Disney po odkúpení celého impérianespravil nič iné, len pochovalmŕtvolu, ktorá tu pár rokov hnila snádejou, že sa stane nejaký zázrak aona sa postaví. Zázrak sa nestal.Jedna kapitola sa končí, ďalšiazačína – licencovanie produktov za-ložených na Hviezdnych vojnách abohovia vedia, či aj na ostatnýchznačkách patriacich k historickémukatalógu spoločnosti.

P.S. Článok v žiadnom prípade ne-spomína všetky hry, ktoré za svojepôsobenie LucasArts vydalo. Niek-toré z nespomenutých hier môžetevidieť i v priloženej galérii. A je ichsamozrejme oveľa viac...

APRÍL 2013

Page 6: GamesWeb.sk Apríl 2013
Page 7: GamesWeb.sk Apríl 2013
Page 8: GamesWeb.sk Apríl 2013

8PREVIEW&DOJMYWWW.GAMESWEB.SK

00

APRÍL 2013

Autori z Overkill Software predpár rokmi prišli so skveloumyšlienkou, kde namiesto risko-vania vlastného krku pri reálnychkrádežiach bánk, kasín alebo zlat-níctiev si toto v celku zaujímavédobrodružstvo môžeme užiť v hre.Keďže z osobných skúsenostípríliš vychádzať nemohli, in-špirovali sa hlavne filmami, medziktorými sa najviac spomína pop-ulárny Heat z 1995. V prichádza-júcej 2-ke spraktizujú získanéplusy z prvého projektu, kde sazamerajú hlavne na predetailo-vanú taktizovanosť, techniku aväčšiu hĺbku umelej inteligenciepolicajtov, civilistov a podobne.

Poznáme príbehy, v ktorých smehrávali na strane zla alebo dobra,no pravdepodobne ešte nikdy smesa nezamerali na podrobné de-taily jedného z príbehov.Narážame prevažne na originalitutohto titulu, kde to najlepšie čaroz krádeže, je samotná krádež anie príchod na miesto alebo útek.Na čom autori ešte viac zapracov-ali je dopad vašich skutkov.Jednoducho povedané, žiadneprednastavené, predscriptovanévsuvky, akonáhle sa zapne alarm,hliadky sú na mieste apokračujete ďalej. Osobnéprešľapy, ktoré sú nepríjemné ajpri reálnej lúpeži, vám gameplaypredĺžia o čosi viac, čo vnímameako ďalšie možné plus.

Z hľadiska misií sme už načrtlimenšie podrobnosti, ako istú ab-senciu predscriptovaných opaku-júcich sa vsuviek s otrepanýmihernými klišé. Čo však pri hre

bude napredovať a bude vás nútiťju hrať ďalej je obrovská voľnosť.Tvorcovia sprostredkujúprostredie, civilistov, objekty avašou úlohou bude lenpremyslieť, pretaktizovať aobdržať danú sumu. Samozrejme,prostredie nebude pozostávať lenz hlavného vchodu a suchých mi-estností. Stavba levelov pri tejtoFPS-ke je na naozaj skvelejúrovni a určite neraz natrafíte nanejakú menšiu pomôcku, ktorúvám tam level dizajnér vložil.Úlohy sú budované na princípepyramídovej hry. Postupne sadostávate vyššie, získavate novékontakty, postupne bohatnete aakcie sa stávajú čoraz ťažšími. VPayday 2 vám bude najviacnapomáhať CrimeNet interfacezosobňujúci úlohu GPS, ktorýbude obsahovať databázu kontak-tov, mapu a zoznam dostupnýchmisií.

Štúdio teasuje aj pomerne dosťdlhými gameplay zábermi, kdemáme všetko pekne čierne na

bielom. V demo leveli nižšie námautori predstavujú dvoch ukrajin-ských mobsterov: Wolfa a Dallasa,ktorí sú práve zaneprázdnení zlat-níctvom a jednotkou rýchlehonasadenia.

Peniaze vyzbierané zo všetkých“dobročinných“ akcií nevyhadzu-jete len tak do vzduchu. Pravde-podobne najobjemnejšiemnožstvo sa vytratí v hernomBlack Markete. Aby sa zrabovačiek nestala rutina, autorirozšírili možnosti o množstvá up-gradov zbraní, špecializácií,nakupovaní oblekov, masiek,dokonca zavítali aj s možnosťoupomaľovania si vlastnej maskypodľa vlastného gusta. Bohatý jeslabé slovo na objemnosťvšetkého tovaru na čiernom trhu.Ponuku špecializácie však netvo-ria len zbrane, no aj výbercharakterov.

V prípade charakterov budememať na výber zo štyroch odlišnýchtried: Ghost, Enforcer, Master-

AUTOR: Lukáš "Malle324" Bryndziar PREVIEWPAYDAY 2INFO *Výrobca: Overkill Software *Distribútor: 505 Games *Platformy: PC, PS3, Xbox 360

*Žáner: FPS *Dátum vydania: N/A

Pokiaľ ste fanúšikom rafinovaných lúpeží, prestreliek a dobrého pocitu z dobre vykonanej práce,posaďte sa, pretože v poradí už druhé pokračovanie Payday série je stvorené ako pre vás. Poprvom Payday: The Heist titule si pokračujúci brat udržiava tváre klaunov s drsňáckym výrazom aobrovskou dávkou entuziazmu. Čo nové nám však prinesie?

Page 9: GamesWeb.sk Apríl 2013

mind a Technician. Vaše zameraniemôžete upriamiť na jedného poprí-pade dvoch z nich, a tak sa rýchle-jšie stať špecialistom s vysokýmlevelom a všetkými odomknutýmizbraňami a oblekmi. Napriek tomu,že vás autori vystavia pri začiatkochnepeknému rozhodovaniu, titulmaster s obrovským rešpektombude stáť za to. Čo však daná classabude ponúkať?

Ghost, z ktorého názvu možnousúdiť ekvivalent Hitmana, by malbyť jeden z tichších, pokojnejšíchosôb berúci veci s miernymnadhľadom. Pozitívne vynikámožnosťou zneškodneniabezpečnostných kamier, no doakčných scén by ste ho nemalinasadzovať. Pri Enforcerovi by sadalo rozprávať, ako o absolútnomopaku Ghosta. Prívlastkovo si nesiepojem tank a do boja rád pochodujes celou heavy kavalériou s cieľomnarobiť čo najviac škôd. MožnostiTechnikov sú presne také, aké sidokážeme zo samotného názvupredstaviť. Popri nabúraní sa doalarmového alebo kamerového sys-tému, prichádza možnosť využívaniasily sentry gunu, ktorý podľa vášhovýberu môžu so sebou nosiť. Nakoniec nám ostala v celku netypickáclassa, nie príliš spojená s lúpežami.Majster sa v zmýšľaní javí ako psy-chologický expert, popri ktoromnebude potreba žiadnych zbraní. Nazáklade svojich presviedčacíchschopností dokáže oblafnúťsekuriťáka alebo upokojiť civilistovpokojnou formou.

Na záver nám už len ostáva posúdiťmenej dôležitý prvok, ktorého ne-

dostatky by takúto pravdepodobneskvelú strielačku ani nepokazili.Grafika sa v celku od predchádza-júceho dielu o dosť vylepšila. Zrozprávkovo farebnej, detsky vyzer-ajúcej The Heist zábavy sa stala vskutku realisticky vyzerajúcakvalita. PD2_2Napriek menej prede-tailovaným objektom, autám a bu-dovám, tomu sýtosť a pestrosťgrafiky dodáva v spolupráci s Diesel

enginom reálny efekt, ktorý nerazpri všetkom lúpežníckom zhoneneoľutujete.

Payday 2 bude mať určite čoponúknuť. Od zábavy až po triezvezmýšľanie a detailné taktizovanie ztoho vyjdú hodiny a hodiny hrania.Hra oficiálny dátum ešte neob-držala, no príchod je spojený s let-nými prázdninami 2013.

APRÍL 2013

Page 10: GamesWeb.sk Apríl 2013

10PREVIEW&DOJMYWWW.GAMESWEB.SK

0

APRÍL 2013

Pravda je taká, že sa Neverwintersnaží. Snaží sa zaujať a rovnakosa snaží z hráča vytrieskať ne-horázne reálne peniaze. Aby smesi to hneď na začiatku ujasnili –nemám rád MMO hry a nemámrád, keď sa zo mňa autori hrysnažia vytrieskať peniaze navyše.Čo je v tomto prípade trochuirelevantné, keďže máme zák-ladnú hru zadarmo. Ale aj tak...Jasné, základné prvky dostanete vhre zadarmo a rovnako ichmôžete získať hraním – veľmidlhým, intenzívnym a stereotyp-ným hraním (čo je jadrom tohoproblému). Astrálne diamanty simôžete – podobne ako dilithium vStar Trek Online – meniť na Zenpeniaze a naopak. Za Zen peniazesi potom môžete nakupovaťšpeciálne predmety a prvky zoZen obchodu. V hre získavate lenastrálne diamanty (a kopecďalších mien, v ktorých sa užjeden nevyzná), ktoré sa dajúzameniť za zen peniaze. Kon-verzný kurz je šialený a odráža saod dopytu a ponuky hráčov. Aleak ste netrpezlivý, tak si môžete

zen peniaze nakúpiť aj za vašetvrdo zarobené valuty (doláre, čieuro). Len sa pripravte na to, ževás taký lepší, špeciálnejší koníkvyjde aj na 18 euro reálnej meny.Nie nerobím si srandu. A ak byste chceli aby vaša postava nosilaoblečenie inej farby, tak... áno,zas to chce zen peniaze a tedabuď poriadne dlho a poctivo hraťalebo... nehorázna mena za jednufľaštičku virtuálnej farby. Neviemako vy, ale ja mám niekedy chuťvrátiť sa k starým metódam, kedysi človek kúpil hru v obchode zafixnú sumu a potom si platilmesačné poplatky – avšak všetkyostatné herné vymoženosti mal –takpovediac – v cene.

Ale preč od tejto virtuálno-reálnejekonomiky. Dá sa to hrať aj bezinvestícií? Samostatne ako single-player hra? Nuž, zatiaľ (postava vleveli 30) áno – bez problémov.Len sa rozlúčte so špeciálnymihovadinkami, ktoré by mohli ne-jako definovať vašu postavu.Dokonca, i keď je to miestamiprísno kruto akčné ako tri divé

svine deda vševeda, sa to ajcelkom pekne hrá. Príbeh tusamozrejme nejaký je – rozprá-vaný cez dialógy, ktoré sú prihlavných (zadávajúcich quest)postavách aj nahovorené. Vlastnepardon, ono to nie sú moc dialógyako skôr monológ. Občas sa nájdečosi, čo naznačuje dialógovúvetvu, avšak v autormipostavených príbehoch len málo.To hráčmi tvorené príbehy, to jetrochu iná pesnička. Aj keď musípovedať, že som zatiaľ nenarazilna tak kvalitné dielka ako v prí-pade foundry misií Star TrekuOnline. Samotné boje majú blízkoku Kingdoms of Amalur. Niedoslova, ale je tu potrebné ak-tívne zapojenie hráča. Teda trebasa v správny moment vyhýbať,„tancovať“ okolo monštier apoužívať tie správne kombinácieútokov, aby ste v boji boli úspešní.Na druhej strane – to zrejmebude záležať aj na vybranom po-volaní. Keďže mág akosi nikdynehráva za nič nemagické, takžeostatné povolania som anineskúšal. Ale aspoň pre ich vy-menovanie (a link na príslušnúčasť v Neverwinter Wiki):Guardian Fighter, TricksterRogue, Great Weapon Fighter,Control Wizard, Devoted Cleric.Hej, neprítomnosť Paladina skla-mala aj môjho brata :-). Avšak au-tori sľubujú do budúcnosti ajďalšie povolania. Predpokladám,že budú za mastnú finančnúúhradu - Paladin za 20 euro. Au. ;-)

Hej, i mne sa občas zdá, že tocelé znie akosi debilne. Great

DUNGEONS & DRAGONS

AUTOR: Michal “MickTheMage” Nemec DOJMY

NEVERWINTERINFO *Výrobca: Cryptic Studios*Distribútor: Perfect World *Platformy: PC

*Žáner: MMORPG *Dátum vydania: 30-04-2013 (Open Beta)

Je to zadarmo, tak čo by som chcel? Na čo vlastne písať o niečom, čo si môžekaždý vyskúšať a prísť sám na to, ako sa má jeho vzťah k menovanej hre? Okremtoho, množstvo ľudí ju bude hrať kvôli onému MMO aspektu a nie ako single-player hru (ako niektorí nemenovaní autori..., však).

Page 11: GamesWeb.sk Apríl 2013

Weapon Fighter, och bohovia stojtepri nás. Keď už som pri tých bohocha pozadí celého sveta. Ak mámpravdu povedať, tak mám radšejForgotten Realms zo začiatku 90-tych rokov, ako tieto úpravy, porôznych katastrofách, ktoréprinášajú nové papierové pravidláDungeons & Dragons. Iste, hrá vtom veľkú úlohu nostalgia – a tosom prosím pri tom nikdy v „pa-pierovej“ forme D&D nehral. Mojahistória s D&D a Forgotten Realmssa tiahne od Pool of Radiance, cezEye of the Beholder až k Baldur’sGate a pôvodnému (druhému,pôvodnému ;)) Neverwinter Nights.Mám tie svety rád, mám tie hry ráda celkom som spokojný aj s MMONeverwinterom. Zmieril som sa sekonomickým modelom. A sozaťatými zubami prijímam aj nenávi-dený MMO model. Choď tam, splňtoto a potom pomaly pôjdeš doďalšej oblasti, kde budú noví pro-tivníci, nové príšery a nové výzvy.Ktoré sú vlastne úplne rovnaké akotie predtým, len sú ťažšie a odohrá-vajú sa v novom prostredí. Never-winter nie je výnimkou.

Na druhej strane, občas preblesknena povrch snaha spraviť aspoň tiedungeony zaujímavé. Dungeony, takako ich pozná tradícia D&D, nielentá počítačová. Ale sú to len drob-nosti, správne otočiť sochu; nájsť

predmety, ktoré im treba dať doruky či vybojovať kľúč, ktorý vásdostane ďalej. Vlastne to skôr celépripomína – v rečí klasickýchpočítačových hier - viac DungeonHack ako Dungeon Master. Čo nieje nutné zlé. Obzvlášť keď sú jed-notlivé questy celkom rýchle a nieúnavné dlhé a niekedy vďaka tomunezábavné (ako v prípade Champi-ons Online alebo Star Treku On-line).

Čo mi však vadí je absencia anemožnosť úpravy spoločníkov.Nechápem to, keď v prípade spomí-naného Star Trek Online to išlo takkrásne. Takto sa zalogujete do hry aprvé čo uvidíte je armáda dvojníkovvášho spoločníka. Iné meno, rov-naké všetko ostatné. Nemôžeteupravovať absolútne nič – anitrochu. Čo je smutné a deprimujúcezároveň – pre mňa určite. Rovnakonepríjemné je i zistenie, že ak-tívneho môžete mať len jednéhospoločníka. Jasné, poviete si, veď jeto MMO, spolupracuj s ostatnými.To však nie je také jednoduché.Neznášam ono LFG... na nejakúmisiu. Ja by som rád spolupracoval,ale s niekým kto pozná môj MMOcasual štýl hrania a kto chápe avníma virtuálne svety podobne akoja. Takého človeka som v mojichMMO hrách ešte nestretol :-).

Neverwinter vyzerá na decentnúhru. Nič čo by vás vytrhlo zostoličky a nič čo by ste museli hraťokamžite. Nie, dajte tomu čas navývoj a uvidíme. Hrať MMO hru jebeh na dlhé trate. Neverwintermôžete pokojne sólovať, alenečakajte za to veľké odmeny, aniveľkolepý príbeh á la Star Wars: TheOld Republic. Dungeon Hack to je vMMO podobe!

APRÍL 2013

Page 12: GamesWeb.sk Apríl 2013