Galb«t depresija Juos lyd—s vis… gyvenim…, taiau J«s ... su liga susijusius apribojimus,

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Galb«t depresija Juos lyd—s vis… gyvenim…, taiau J«s ... su liga...

Galbt depresija Juos lyds vis gyvenim,

taiau Js galite PADTI JIems IeITI I Io lAbIrInTo.

Padedant Cymbaltai veskite savo pacientus per klaid depresijos labirint.

CYMBALTA 30 ir 60 mg kietosios skrandyje neirios kapsuls. Receptinis. Vienoje CYMBALTA kapsulje yra 30 arba 60 mg duloksetino (duloksetino hidrochlorido pavidalu). Duloksetinas yra jungtinis serotonino (5-HT) ir noradrenalino (NE) reabsorbcijos inhibitorius. Terapins indikacijos: Didiosios depresijos sutrikimo gydymas. Skausmo dl periferins diabetins neuropatijos gydymas suaugusiesiems. Generalizuoto nerimo sutrikimo gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas:Vartoti per burn. Suaugusiesiems. Pradin ir rekomenduojama palaikomoji doz. Didiosios depresijos sutrikimas: 60 mg per par, neatsivelgiant valg. Generalizuoto nerimo sutrikimas: 30 mg kart per par. Jeigu atsakas nepakankamas, doz didinti iki 60 mg. Skausmas dl periferins diabetins neuropatijos: 60 mg per par. Pacientams, kuri reakcija 60 mg doz yra nepakankama, paros doz galima didinti iki 90 arba 120 mg. Senyviems pacientams: nerekomenduojama koreguoti doz. Vaikams ir paaugliams: saugumas ir veiksmingumas nebuvo tirtas, todl jiems skirti CYMBALTA nerekomenduojama. Kontraindikacijos:Padidjs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei mediagai. Negalima vartoti kartu su neselektyviaisiais, negrtamo veikimo MAOI, taip pat su CYP1A2 inhibitoriais, tokiais kaip fluvoksaminas, ciprofloksacinas arba enoksacinas, taip pat pacientams, sergantiems kepen ligomis, kurios sukelia kepen paeidim, ar esant sunkiam inkst funkcijos (IF) sutrikimui. Specials spjimai ir atsargumo priemons: Vengti staigiai nutraukti medikamento vartojim. Atsargiai skirti, jei buvo diagnozuota manija arba bipolinis sutrikimas ir (arba) pasireik traukuliai, yra padidjs akispdis arba mins udarojo kampo glaukomos atsiradimo pavojus. Rekomenduojama stebti kraujo spaudim, ypa gydymo pradioje, jei yra hipertenzija ir (arba) kita irdies liga. Esant sunkiam IF sutrikimui, kai taikoma hemodializ padidja duloksetino koncentracija plazmoje. Kaip ir gydant kitais antidepresantais ankstyvose sveikimo stadijose gali padidti saviudybs

rizika, todl reikia atidiai stebti didels rizikos pacientus. Turintiems ret paveldim fruktozs netoleravim CYMBALTA vartoti negalima, nes kapsulse yra sacharozs. Atsargiai skirti preparato pacientams, kuriems yra nustatytas polinkis kraujuoti. Duomen apie duloksetino vartojim ntumo met nra. Ntumo metu CYMBALTA vartoti draudiama, nebent jei galima nauda pateisina galim rizik vaisiui. Duloksetinas ir (arba) jo metabolitai isiskiria su indani moter pienu. Dl galimo sedacinio poveikio ir galvos sukimosi preparatas gali trikdyti gebjim vairuoti ar valdyti pavojingus mechanizmus. Sveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sveika: Rekomenduojama imtis atsargumo priemoni, kai CYMBALTA yra vartojamas kartu su kitais CNS veikianiais vaistais ar mediagomis, skaitant alkohol ir raminamuosius vaistus, negalima vartoti kartu su neselektyviaisiais MAOI. Atsargiai skirti pacientams, kurie vartoja antikoaguliant ir (arba) medikament, veikiani trombocit funkcij. Nepageidaujamas poveikis: Daniausiai pasireik pykinimas, burnos divimas, galvos skausmas ir viduri ukietjimas, taiau dauguma i reakcij buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, jos paprastai pasireikdavo gydymo pradioje ir dauguma praeidavo net toliau tsiant gydym. Pakuot: CYMBALTA 30 mg N28 ir CYMBALTA 60 mg N 28, kapsuls lizdinse ploktelse, padengtose aliuminio folija. Registravimo liudijimo turtojas: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 15, NL-3991 RA Houten, Nyderlandai. Atstovas Lietuvoje: UAB Eli Lilly Lietuva, Gynj 16, 01109 Vilnius. Pirmojo registravimo data: 2004 m. gruodio 17 d. Paskutin teksto periros data: 2011 m. liepos 26 d.

LTCYM00038

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacin forma. DEPAKINE Chronosphere 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg modifikuoto atpalaidavimo granuls. Kokybin ir kiekybin sudtis. DEPAKINE Chronosphere 250 mg: paketlyje yra 758 mg modifikuoto atpalaidavimo granuli, kuri sudtyje yra 166,76 mg natrio valproato bei 72,61 mg valproins rgties, atitinkani 250 mg natrio valproato. DEPAKINE Chronosphere 500 mg: paketlyje yra 1515 mg modifikuoto atpalaidavimo granuli, kuri sudtyje yra 333,30 mg natrio valproato bei 145,14 mg valproins rgties, atitinkani 500 mg natrio valproato. DEPAKINE Chronosphere 750 mg: paketlyje yra 2273 mg modifikuoto atpalaidavimo granuli, kuri sudtyje yra 500,06 mg natrio valproato bei 217,75 mg valproins rgties, atitinkani 750 mg natrio valproato. DEPAKINE Chronosphere 1000 mg: paketlyje yra 3030 mg modifikuoto atpalaidavimo granuli, kuri sudtyje yra 666,60 mg natrio valproato bei 290,27 mg valproins rgties, atitinkani 1000 mg natrio valproato. Terapins indikacijos. Epilepsijos, pasireikianios generalizuotais (toniniais ir kloniniais (grand mal), absanso tipo (petit mal), miokloniniais bei atoniniais) bei daliniais (idininiais) priepuoliais, gydymas. Manijos epizod, sergant bipoliniu afektiniu sutrikimu, gydymas, kai liio preparatai yra netoleruojami arba yra j vartojimo kontraindikacij. Pasibaigus manijos epizodui, galima apsvarstyti, ar gydym tsti pacientams, kurie reagavo natrio valproat ir valproin rgt mi manijos epizod metu. Dozavimas ir vartojimo metodas. prastin pradin paros doz 10-15 mg/kg kno svorio. Doz geriausia didinti kas 2-3 dienas ir tinkam doz pasiekti madaug per 1 savait. Paprastai gydomoji doz bna 20-30 mg/kg kno svorio. Jei nepavyksta kontroliuoti priepuoli vartojant toki doz, j galima dar didinti. Naujagimiams ir vaikams prastin palaikomoji paros doz yra 30 mg/kg kno svorio, o suaugusiesiems 20-30 mg/kg kno svorio. Gydant manijos epizodus, sergant bipoliniu afektiniu sutrikimu, rekomenduojama pradin paros doz yra 750 mg. Doz reikia didinti kaip manoma greiiau, kol bus pasiekta maiausia terapin doz, sukelianti pageidaujam klinikin poveik. Vidutin paros doz paprastai yra 1 000 - 2 000 mg. Vaist galima skirti vartoti 1-2 kartus per par. Geriausia suvartoti ibarstytas ant alto ar kambario temperatros lengvo maisto (jogurto, kompoto ar atskiestos varks) ar subertas grim (pvz., apelsin sultis). Vaist draudiama vartoti: su kartu ir iltu grimu ar maistu; i vaikik buteliuk, nes granuls gali ukimti induk. Jeigu vaistas vartojamas su skysiu, rekomenduojama stiklin skysio pilti nedaug ir pateliskuoti, nes kai kurios granuls gali bti prilipusios prie stiklo. Gaut miin reikia nuryti nedelsiant ir nekramtant, jo negalima palikti suvartoti vliau. Kontraindikacijos. Padidjs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei mediagai. minis arba ltinis hepatitas. Anksiau persirgtas sunkus hepatitas (ligonio arba jo giminaii), ypa susijs su vaistini preparat vartojimu. Kepen porfirija. Specials spjimai ir atsargumo priemons. Kadangi gali bti kepen paeidimo atvej, reikia reguliariai tikrinti kepen veikl. Atsiradus minio pilvo skausmams, btinas skubus ityrimas, nes tai gali bti kasos paeidimo reikiniai. Vaisingo amiaus moterims io vaistinio preparato vartoti negalima, iskyrus neabejotinai btinus atvejus. Gydymo metu vaisingo amiaus moterys privalo naudoti veiksming kontracepcijos metod. Pacientai turi bti stebimi dl mini apie saviudyb bei bandymo nusiudyti poymi ir atitinkamas gydymas turi bti apsvarstytas. Valproat ir valproin rgt nerekomenduojama vartoti kartu su karbapenemais. Gydymo valproatu metu nerekomenduojama gerti alkoholio. Sveika su kitais vaistiniais preparatais. Valproatas gali stiprinti kit vaist: neuroleptik, MAO inhibitori, antidepresant, benzodiazepin, fenobarbitalio, pirimidono, fenitoino, karbamazepino, lamotrigino, zidovudino poveik. Kiti vaistiniai preparatai takojantys valproat: fermentus suadinantys vaistiniai preparatai nuo epilepsijos; felbamatas; meflokvinas; vaistai, stipriai prisijungiantys prie baltym; antikoaguliantai; cimetidinas ar eritromicinas; karbapenemai; rifampicinas. Isamesn informacija apie sveik su kitais vaistiniais preparatais pateikta preparato charakteristik santraukoje. Nepageidaujamas poveikis. Trombocitopenija, pykinimas, skrandio skausmas, viduriavimas. Galimas drebulys bei mieguistumas, izoliuota vidutinio sunkumo hiperamonemija. Gali atsirasti laikinas ir (arba) nuo dozs priklausomas intensyvesnis plauk slinkimas. Rinkodaros teiss turtojas: UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA, A.Juozapaviiaus g. 6/2, LT-09310 Vilnius, tel.: (8-5) 275 5224. Teksto parengimo ar paskutins periros data: 2011 m. gruodio mn. Pakuot ir jos turinys. Kartono dutje yra 30 paketli. Receptinis vaistinis preparatas. Naujausia vaistinio preparato charakteristik santraukos redakcija pateikiama Valstybins vaist kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainje http://www.vvkt.lt/

*Sveikatos apsaugos ministro sakymas dl Epilepsijos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistaistvarkos aprao patvirtinimo (2011 03 29 Nr. V-303), Valstybs inios Nr. 39-1898.

SA-LT-VPA-12-03-01.

Acidum Valproicum et Natrii Valproatum

ChronosphereDepakine

Straipsn skaitykite 26 psl.

Nerv ir psichikos ligos2011 m. Nr. 4 (55)

Nerv ir psichikos ligosVyr. redaktor ir redaktor neurologijai

dr. Rta MaMenikienRedaktor psichiatrijai gyd. Gintar plyt

Redakcijos nuomon nebtinai sutampa su straipsni autori nuomone.iame urnale pateikta informacija skiriama Tik specialistams. U reklamos turin ir kalb redakcija neatsako.Visos teiss saugomos. autori teiss io leidinio format ir turin priklauso UaB MiC. kopijuoti vis tekst ar bet kurias jo dalis bet kuriuo bdu, negavus ratiko UaB MiC sutikimo, draudiama.Spausdino UaB panevio spaustuv. tiraas 600 egz.

leidjas UAB Medicinins informacijos centras (MIC)Direktor ingrida JanUkeViien projekt vadov Jolanta aUGUtaViien (8 618) 0 16 40

el. patas: jolanta@medinfocentras.ltkalbos redaktor aurelija Graina RUkaitMaketuotoja asta DaMBRaVait-RakeViien

reDAkciN kolegiJAprof. dr. Virginija aDoMaitien, lS