Fysiotherapie 2016 2017 page 1
Fysiotherapie 2016 2017 page 2
Fysiotherapie 2016 2017 page 3
Fysiotherapie 2016 2017 page 4

Fysiotherapie 2016 2017

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FYSIOTHERAPIE BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 Als fysiotherapeut ben je een belangrijke schakel in het bewegend functioneren van mensen. je onderzoekt, analyseert, voorkomt en behandelt lichamelijke problemen: van sportblessures tot klachten na ziekte. Je krijgt kennis op het gebied van het menselijk lichaam, bewegend functioneren en van de verschillende ziektebeelden. De focus ligt op de complexe ziektebeelden die er in de grote stad voorkomen.

Text of Fysiotherapie 2016 2017

 • FYSIOTHERAPIEBACHELOROPLEIDING VOLTIJD2016-2017

 • FYSIOTHERAPIEOPLEIDING TOT FYSIOTHERAPEUT*

  STUDIEPROGRAMMAJe leert hoe je mensen kunt onderzoeken,behandelen en begeleiden. Je krijgt kennis op hetgebied van het menselijk lichaam, bewegendfunctioneren en van de verschillendeziektebeelden. De focus ligt op de complexeziektebeelden die er in de grote stad voorkomen.

  De opleiding staat dicht bij de werkpraktijk. Aande hand van echte patintbeschrijvingen leer jehoe je patinten kunt behandelen. Om het nogrealistischer te maken, kom je in aanraking metacteurs die patinten spelen. Vanaf het eerste jaarmaak je ook kennis met de beroepspraktijk viastages. Je kunt stage lopen in een particulierepraktijk, ziekenhuis, verpleeghuis ofrevalidatiecentrum. In de laatste fase van deopleiding loop je in totaal dertig weken stage.

  Bij de start van de studie staat de gezonde menscentraal. Je leert over de verschillende aspectenvan gezondheid. Hoe gaat de patint met zijngezondheid om en welke rol vervul jij alsfysiotherapeut? Ook leer je samenwerken metandere (zorg)professionals. Je volgt vakken alsAnatomie, Fysiologie, Pathologie enCommunicatieve vaardigheden. Met de theorieleg je de basis om door klinisch redeneren depatint zo goed mogelijk te helpen. Voorambitieuze studenten die extra uitdaging willen, iser een aanvullend onderwijsprogramma.

  Je volgt een minor naar keuze, waarmee je je wilprofileren op de arbeidsmarkt. De afstudeerfasebestaat uit een beroepsopdracht en laatste stagewaarmee je aantoont op hbo-niveau te werken.

  TITELBachelor of Science

  ALS FYSIOTHERAPEUT BEN JE EEN

  BELANGRIJKE SCHAKEL IN HET

  BEWEGEND FUNCTIONEREN VAN

  MENSEN. JE ONDERZOEKT,

  ANALYSEERT, VOORKOMT EN

  BEHANDELT LICHAMELIJKE

  PROBLEMEN: VAN SPORTBLESSURES

  TOT KLACHTEN NA ZIEKTE.

  VOOR WIE? Je bent gedisciplineerd en een doorzetter. Je hebt interesse in het menselijk lichaam en

  biologie. Je weet dat revalidatie en ouderenzorg een

  belangrijk deel beslaan van de opleiding.

  * Dit is de officile naam waaronder de opleiding bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • BEROEPSMOGELIJKHEDENJe kunt als fysiotherapeut aan het werk in eenziekenhuis, gezondheidscentrum, sportvereniging,bedrijf, revalidatiecentrum, psychiatrischeinrichting, of in een eigen praktijk. Je kunt je nade opleiding verder specialiseren met een Masterof Science. Doorstromen kan onder andere naarde Master Evidence Based Practice (Universiteitvan Amsterdam) of de MasterBewegingswetenschappen (Vrije Universiteit).

  STUDIEBELASTINGBen je zowel een denker als een doener en hou jeervan flink te studeren? Dan is Fysiotherapiemogelijk een geschikte studie voor jou. Motivatieen een grote mate van zelfstandigheid zijnbelangrijke eigenschappen om in huis te hebben.Deze opleiding is een van de zwaarderebachelor-opleidingen op het gebied vangezondheidszorg.

  42 lesweken per jaar. Gemiddeld 40 uur per week, waarvan 17

  contacturen (colleges en practica). Overige uren worden besteed aan onderzoek,

  opdrachten, projecten en zelfstudie. 60 studiepunten per jaar te behalen, over de

  totale studie dus 240 punten. En studiepunt staat voor 28 uur studietijd. In het eerste jaar moet je bij de HvA minimaal

  50 van de 60 studiepunten halen om door temogen naar het tweede jaar (BSA-norm).

  TOELATINGSEISENJe wordt tot deze opleiding toegelaten als je inhet bezit bent van een havo-, vwo-, ofmbo-4-diploma. Er zijn geen aanvullendeeisen. Wel adviseren we je in je vakkenpakketbiologie en wiskunde te kiezen voor een betere aansluiting. Bijspijkeren is

  mogelijk met een deficintiecursus. Kijk voor meerinformatie over toelatingseisen op hva.nl/fysio.

  INSCHRIJVEN EN SELECTIEPROCEDUREFysiotherapie is een populaire studie: er zijn meer genteresseerden dan opleidings-plaatsen. De opleiding heeft daarom een numerusfixus: een beperkt aantal plaatsen. Studentenworden geselecteerd middels een decentraleselectie. Lees over de procedure op hva.nl/fysio.Wil je deelnemen aan de decentrale selectie?Schrijf je uiterlijk op 15 maart in via studielink.nl.

  INFORMATIEDeze folder is een samenvatting van de opleiding.Kijk voor uitgebreide informatie in elk geval op: hva.nl/fysio hva.nl/opendag hva.nl/inschrijven hva.nl/collegegeld

  CONTACT@HvA_SVstudievoorlichting@hva.nl020 599 5422 (Op werkdagen 09:30 - 16.00.)

  "BIJ FYSIOTHERAPIE MOET JE HETECHT LEUK VINDEN OM MET JE NEUSIN DE BOEKEN TE ZITTEN."Eerstejaars Lindsay Stegenga

  HVA.NL/FYSIO

 • Hogeschool van AmsterdamOpleiding tot Fysiotherapeut

  3,8 4

  376 238

  18-24 18-24

  72% 75%

  61% 66%

  3% 4%

  83%

  Van geen enkele opleiding in Nederland zijn eigen arbeidsmarktcijfers beschikbaar.Daarom wordt alleen het landelijke percentage getoond.

  STUDIE IN CIJFERSHet is belangrijk dat je je goedvoorbereidt op je studiekeuze eneen opleiding kiest die bij je past.Om een goede keuze te kunnenmaken, is het belangrijk dat je jeook verdiept in objectieveinformatie. Het schema Studie inCijfers kan je daarbij helpen. Waarmogelijk vind je naast het cijfervan de HvA-opleiding delandelijke score. Zo kun je op eensnelle en herkenbare manier eenbeeld krijgen van de opleiding enopleidingen met elkaarvergelijken. Voor het onderdeelarbeidsmarkt is alleen eenlandelijke score beschikbaar.

  Op hva.nl/hulpbijstudiekeuze enstudiekeuze123.nl vind jestudiekeuzetips en hulpmiddelen.

  HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

  Nicolaes Tulphuis

  Tafelbergweg 51

  1105 BD Amsterdam

  hva.nl/fysio

  FO-7

  0-15

  Aan

  de

  inh

  ou

  d v

  an d

  eze

  fold

  er k

  un

  nen

  gee

  n r

  ech

  ten

  wo

  rden

  on

  tlee

  nd

  .