28
Stryn 30. januar 2014 Hege Roll-Hansen Høgskulen i Sogn og Fjordane Treski eller lettmetall? Om visjonar for næringsutvikling i Sogn og Fjordane den fyrste etterkrigstida

Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Stryn 30. januar 2014 Hege Roll-Hansen Høgskulen i Sogn og Fjordane

Treski eller lettmetall? Om visjonar for næringsutvikling i Sogn og Fjordane den fyrste etterkrigstida

Page 2: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

«Slaget om Norge utkjempes i dag i første rekke i Årdal» (Agnar Mykle 1950)

Page 3: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

«Tyinfallene! Navnet har hos meg alltid framkalt forestillingen om det nye storindustriens Norge vi drømte om som gutter, i den tid da ingeniøren var helten i nesten alle romaner (…) Jeg ser dem for meg (…) i røykelugaren på sognebåten, med snadde i munnen og pjolter på bordet, veritable eksempler på den nye mennesketypen, ingeniører. (..) De steppet noen takter og nynnet refrenger fra Kristiania. De presenterte seg usjenert for eldre forpjuskete embetsmenn: Ingeniør Hansen, Tyinfallene!»

Georg Brochmann 1946

Page 4: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

1946: Hva skjer med Tyinkraften?

Page 5: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Rørgate Tyin 1948

Page 6: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Samkjøringen – fra kommandosentralen på Smestad

Page 7: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Georg Brochmann om Samkjøringen: «en helt ny æra i utnyttelsen av vannkraften og den elektriske energiproduksjon. For helt ut å forstå hva samkjøringen er for noe må man ha et kjennskap til vekselstrømteknikk og norsk elektrisitetspolitikk som meget sjeldent er forunt hos ett og samme menneske, (...) mellom Kristiansand, Numedal, Lillehammer og svenskegrensen, ble alle kraftverk av noen betydning (...) enige om å etablere et teknisk-økonomisk samarbeid»

Page 8: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Sogningen 25. oktober 1946

Finansminister Erik Brofoss og primærnæringene

Page 9: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Valgplakat, Willy Midelfart, høsten 1945

Fellesprogrammet 1945: «Vår jordbrukspolitikk må gi jordbruket en jevnbyrdig stilling ved siden av de andre næringer og ta sikte på en utjevning av livsvilkårene i landet.»

Trygve Bratteli på DNAs landsmøte september 1945: «Vi har bevisst satt industri og elektrisitetsutbyggingen på første plass når det gjelder utbyggingen av næringene»

Page 10: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Sogn Folkeblad 27. juni 1946

Page 11: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Sogningen 12. april 1946

Sosialisering eller kompensatorisk næringspolitikk? Plan vs. Marked Private initiativ vs statlig styring Demokratisk kapitalisme?

Page 12: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Sogn folkeblad 11. februar 1946

Industrireising i Sogn og Fjordane

Sogningen 17. januar 1947 Sogn og Fjordane 6.12.1946

Page 13: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Bilde: Årdal Sogelag

Page 14: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

«For den som kommer fra den pyntelige lille industribyen Høyanger, virker møtet med Årdalstangen som et sjokk. Landskapet ligner, (…) men her merker vi med en gang at vi er kommet til et sted der onde makter har sitt spill. (…) I denne trange lille fjordbygda var det tyskerne i 1941 gikk i gang med å bygge kjempefabrikken sin som skulle levere aluminiumsoksyd til elektrolyseverket i Øvre Årdal. (…) Hit kom tusenvis av arbeidere tvangsutskrevet fra Norge, Frankrike, Holland, Russland osv. og forvandlet dalen til et helvete av bråk på alle tungemål. Hit kom skøyter med tøser, gauker, pokerspillere og andre småprofitører.» Georg Brochmann, Verdens Gang 19.10.1945

Page 15: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Årdal rådhus (1956), statsråd Evensens veg

Page 16: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Lars Evensen Handelsminister 1945 - 47 Industriminister 1947 - 53

Bilde: arbark

Page 17: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Frå Bergens Tidende sin artikkelserie om industribyene på vestlandet, sommeren 2012

Page 18: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Erik Brofoss på talerstolen 1946

Page 19: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Tyin kraftstasjon 1947 (bilde: SFFf)

Fra statsråd Brofoss’ dissens, St.prp. Nr. 69 (1945-46):

«Disse små utbygginger muliggjør nok dekning av behovet for lys og kraft i hjemmene og til mindre bedrifter, men utelukker oppretteslen av større bedrifter. Det er nødvendig overalt å ha en større bedrifter som måtte komme.»

En vestlandsk samkjøring?

Page 20: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Sognefjordspennet 1967 Lengst i verden, 5 km

Page 21: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Reparasjon, Ramnaberg i Fresvik.

Bilde: SFFf

Page 22: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte
Page 23: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

Sogn Folkeblad 14. August 1945

Page 24: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

1  

Hege Roll‐Hansen Innlegg Stryn 30. januar (* = nytt lysbilde) 

Treskiellerlettmetall–omvisjonerfornæringsutviklingiSognogFjordaneidenførsteetterkigstida 

Industrihistorien i fylket må selvfølgelig bli en viktig del av boken jeg skal skrive, men det er mange 

viktige deler, i forhold til dagens ekspertise må det jeg skal si bli dilettantisk og overflatisk – jeg må jo 

behandle dette feltet i størst mulig grad i en bredere samfunnsmessig sammenheng, det rent 

industripolitiske og bedriftshistoriske blir det ikke rom for. Hvordan påvirket de ulike sektorene 

hverandre, hva betydde industrialiseringen for jordbruk, kommunikasjoner, meieridrift, 

flyttemønster, skoler og sykehus, kommunegrenser, språkutvikling, osv – Viktig å få frem forholdet 

mellom statlig politikk og lokale initiativ og prosesser, med vekt på hvordan en del norgeshistoriske 

utviklings trekk får sine særegne uttrykk i Sogn og Fjordane. 

Da jeg gikk i gang med å prøve å sette meg inn i industrien i sogn og Fjordane etter krigen, var planen 

å prøve å styre unna Årdal verk, eller i hvert fall å prøve å skyve fram andre eksempler på 

industrialisering og industriens betydning – for å fram flere nyanser og  fordi det er skrevet mye om 

Årdal – både i en nasjonal kontekst og i en lokal og til dels regional. Dette er jo fortsatt intensjonen, 

men i første omgang gikk jeg likevel i årdalsfella, og det ble vanskelig å komme opp igjen, og jeg er 

redd det jeg skal si kommer til å handle mer om lettmetall enn om treski – selv om tanken er å prøve 

å forstå blant annet dette dilemmaet, ulike måter å se for seg den ideelle framtidige utviklingen av 

fylkets næringsliv, den aller første tiden etter krigen.   

Årdal altså – lett å bli fanget, fordi historien om verket og bygda handler så mye om de store kreftene 

og visjonene – og de ideologiske motsetningene – i denne fasen av norgeshistorien. *Denne 

spissformuleringen av Agnar Mykle fra 1950 er litt flott ‐ slaget om Norge – vag, men likevel presis på 

et eller annet ganske høyt abstraksjonsnivå, jeg kan ikke utlegge akkurat hva mykle la i dette, men jeg 

tenker at det sier noe om statusen, symbolverdien og mytene rundt årdal, sosialdemokratiets 

utstillingsvindu og mønsterby, og skrekkeksempelet på et ensidig industristed, (myter som det 

selvfølgelig er historikerens oppgave å plukke fra hverandre, men likevel lov å la seg rive litt med av..) 

Industrihistorien i Årdal går tilbake til kobbergruvene på 1700tallet, men det er likevel ikke feil å si at 

det begynte (som vi har hørt mye om allerede) med interessen for Tyinfallene på slutten av 1800‐

tallet. *Den nye tidens menn, fossekjøpere og ingeniører, kom til indre sogn også – ved begynnelsen 

av århundret. Arbeidet med kraftanlegget ved tyinfallene begynte i 1910 – det tok av mange grunner 

lang tid før det ble gjort nytte av kraften – det tyskeide Nordag var nesten ferdig med fabrikkanlegget 

i Øvre Årdal da freden kom. De tyske investeringene i løpet av krigen er beregnet til (40?) millioner – 

store verdier men likevel både kostnader og stor risiko knyttet til å ferdigstille fabrikken og sette i 

gang produksjonen i tråd med de tyske planene. Det var bred enighet om at hestekreftene fra innerst 

i Sognefjorden var en særs viktig ressurs når landet skulle gjenreises – men hvordan, og hvor 

hestekreftene skulle settes inn, var ikke helt klart.  

Som vi vet veldig godt, var elektrisk kraft, turbiner og hestekrefter, grunnlaget for industrialiseringen 

av Norge i det 20. århundret. Når man var kommet til midten av århundret var det ikke lenger 

Page 25: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

2  

nødvendig at produksjonen måtte skje der turbinene stod. Ny høyspenningsteknologi gjorde det 

mulig å transportere elektrisk kraft over store avstander.  

*Første februar 1946 kunne avisa Sogn og Fjordane melde om et ekstraordinært møte i Oslo og 

omlands friluftsråd i forbindelse med at traseen for en ny kraftledning fra hovedstaden nordvestover 

mot Årdal alt skulle være klargjort. Friluftsrådet var bekymret for de skjemmende sporene en slik 

kraftgate ville sette i Nordmarka – for denne avisens lesere var det nok andre sider ved denne saken 

som vakte mest bekymring. På grunn av kraftmangelen på østlandet var det mange, 

industriforbundet, de store kraftselskapene, politikere særlig i partiet høyre, som gikk inn for å sende 

tyinkraften inn til den østnorske samkjøringen. En slik løsning ville blant annet kunne redusere 

kullimporten til landet og dermed bremse valutaeksporten. *Den planlagte traseen frå Tyin endte her 

– på Smestad i Oslo, hvor sentralanlegget for samkjøringen lå. Samkjøringen var altså en 

sammenslutning av private, kommunale og statlige kraftselskaper om felles linjenett – som enkelt 

ville kunne distribuere også tyinkraften.   

Georg Brochmann skriver om samkjøringens under – den gjorde muligheten for utnyttelse av 

produsert kraft langt mer effektivt. *Dette er en veldig dårlig gjengivelse av en framstilling av 

utviklingen av samkjøringsnettene i Norge. Situasjonen i 1946 altså – ingen forbindelse mellom 

østlandssamkjøringen og det som finnes av tilsvarende systemer sør og nordover på vestlandet.  

Vi vet jo hvordan det gikk, men det var stor spenning knyttet til stortingets behandling av saken (hva 

skulle skje med Nordags eiendommer, ikke minst Tyin kraftverk og fabrikkanleggene i Årdal) 8. juli 

1946. Samme dag som vedtaket om jernverk i Mo i Rana ble fattet – noe som utenfor Sogn skapte 

enda større overskrifter enn Årdalsaken. 

Det stod om tyinkraften, – og det stod om norsk næringspolitikk – om lokale vs nasjonale interesser, 

sentralisering og desentralisering, om statens rolle i industriutviklingen ‐ hvor sterkt det statlige 

engasjementet skulle være – dette igjen hang delvis sammen med spørsmålet om skala – om store 

industribedrifter eller mindre bedrifter var det mest fornuftige å satse på. Som igjen hadde å gjøre 

med jordbrukspolitikken, hvilken plass primærnæringene skulle ha i det gjenreiste Norge. Her var 

bekymringen betydelig i Sogn og Fjordane ‐ Sterke meldinger i sogneavisene om Gerhardsen og 

Brofoss sine planer om ensidig industrisatsing våren 1946. Vi har å gjøre med store og sentrale 

temaer altså ‐ ikke minst for skrivingen av sogn og Fjordanes historie i etterkrigstiden.  

*Både fellesprogrammet og Aps første prinsipprogram  slår fast at næringene skulle likestilles – det 

er likevel nokså tydelig, særlig etter at den rene ap‐regjeringen overtok høsten 1945, at det var 

industriell modernisering det handlet om, i stor skala og eksportrettet. Det var den norske 

blandingsøkonomien som ble skapt, men på slutten av 40‐tallet var det fortsatt uklart hva slags 

økonomi det var snakk om. Statsminister Gerhardsen foregrep stortingsvedtaket da han i en tale i 

slutten av juni slo fast at det skulle bli aluminiumsfabrikk – verdens største – i Årdal. 

Årdalsspørsmålet var selvfølgelig ikke helt enkelt for arbeiderpartiavisen Sogn Folkeblad, som utkom 

i Høyanger. Det fantes stor bekymring for hva konkurransen fra den nye statsbedriften innover i 

fjorden ville bety for Høyangersamfunnet.  Likevel er avisen, i hvert fall slik det ser ut til på 

overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte til aluminiumsplanene i Årdal. 

Sogn folkeblad slår nøkternt fast til slutt i artikkelen at dette var første skritt i på veien til sosialisering 

av norsk industri. I ettertid har man i forhold til den norske industrialiseringen i etterkrigstiden ofte 

Page 26: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

3  

snakket om kompensatorisk næringspolitikk – staten kompenserte for manglende initiativ og 

investeringer fra et industrielt storborgerskap – som i liten grad fantes i norge. Historikerne har brukt 

mye tid på å fortolke og diskutere den særegne norske veien til et moderne industrisamfunn – hva 

legger man i begrepet blandingsøkonomi og hvordan skal man forstå forholdet mellom demokrati og 

kapitalisme, og mellom plan og marked. Det var selvfølgelig også en stor diskusjon i samtiden. At 

staten skulle ha en rolle var det få som var uenige i – men omfanget av statlig engasjement ble 

diskutert. I den borgerlige avisa sogningen ble det for eksempel uttrykt stor skepsis til 

arbeiderpartiets linje i den økonomiske politikken – her for eksempel et nidvers fra Sogningen, igjen 

er det finansminister Brofoss som er utsatt:* 

Parallelt med at avisene i fylket fulgte utviklingen i Årdalsspørsmålet ble det både i den borgerlige 

pressen og i arbeiderpartiavisen Sogn Folkeblad lagt vekt på utviklingen av den øvrige industrien i 

fylket. De kommunale arbeidsløshetsnemndene ble i mai 1945 omdøpt til arbeidsnemnder og 

underlagt en fylkesarbeidsnemnd med et tilhørende fylkesarbeidskontor. Dette var en statlig etat 

underlagt det nyopprettede arbeidsdirektoratet. Fylkesarbeidsnemnda og fylkeskontorsjefen 

arbeidet for næringsutvikling og nye arbeidsplasser i fylket, bl.a. som garantist for statlige lån til 

etablering, og kunne rapportere om nyetablering og planer om nyetableringer.  

*I februar 1946 kunne Sogn Folkeblad melde om nytt fra nemnda, under overskriften «Industrireising 

i fylket». Nemnda hadde avtalt med Moelven bruk å sette i gang produksjon i Utvik, med arbeid for  

omkring 100 mann. Båtbyggervirksomheten som alt fantes i Gloppen skulle industrialiseres og 

effektiviseres, det samme gjaldt ljåsmiinga i Hornindal. Videre forelå planer om tekstilfabrikk i 

Sogndal og møbelindustri i Høyanger. Børstefabrikk i Stryn, fiskebåtverft i Stavang. Sogningen kunne 

(nesten et år senere riktignok) melde om flere gunstige nyheter for næringsutvikling – takket være 

schei skulle elektrisitetsforsyningen i Sogn være sikret. Og det skule bli yrkesskole i Kinsedal.  

Verdt å merke seg i oppslaget fra Sogn Folkeblad hvor stor vekt det ble lagt på industriutviklingens 

betydning for jordbruket. Det er særs viktig å få til industrireising i fylket – mesteparten av dei som 

lever og bur her er bønder, småbrukarar og fiskarar (…) meir industri ville gje betre arbeidstilhøve for 

ungdomen vår og tryggja avsetnaden av dei produkt bøndene og fiskarane har å venda –det er ei 

svær vinning for bøndene at det er industri i ei bygd, ja kanskje mest for dei…»  

Og verdt å merke seg lovprisningen av Nicolai Schei – viktig mann for fylket. Fylkesmann fra høsten 

1945, fra årsskiftet 45/46 i styret for forvaltningsstyret for Nordag, senere i styret for verket. 

Fylkesmann Schei har fått Årdal hjem – er overskriften på en svært positivt ladet artikkel i Sogn og 

Fjordane i oktober 1946. Det er ingen grenser for hva industristedet Årdal vil tilføre fylket og hele 

vestlandsregionen. Nicolai Schei satt i styret for avviklingen av AS Nordag, og var altså ganske tett på 

– hvor stor ære han skal ha for at det gikk som det gikk, vet jeg ikke. Men han var i hvert fall med da 

kommunen mottok stortingskomiteen på befaring i begynnelsen av juni 1946.  Fra avisa Sogn og 

Fjordane 4.6.46 «Årdal synte seg frå si blidaste side då stortingskommisjonen var på gjesting. Bygda 

låg der i lysande vårsol og det bløymde og vaks i kvar ei krå.» «Nokre av karane festa seg mykje med 

gardane som ligg oppetter dei trange dalane, og austlendingane vil sikkert tenkje med meir velvilje 

på vestlandsbøndene sine kår etter denne turen. Her nyttar det ikkje med sentralisering, sa ein av 

dei. – Me skulle ha teke med både Thagaard og Brofoss, sa ein annan, dette hadde vore noko for dei 

når dei skal arbeida ut pris‐ og finanspolitikken sin.» 

Page 27: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

4  

Mye var i spill altså våren 1946 – og stor spenning knyttet til spørsmålet om hva som skulle skje med 

de tyske anleggene og med tyinkraften. En viktig symbolpolitisk og – i særdeleshet for sognebygdene 

– høyst realpolitisk sak. 

Ingeniør Brochmann har jeg nevnt flere ganger. Han var også på befaring i Årdal, allerede høsten 

1945, en dag bygda definitivt ikke viste seg fra sin beste side, i hvert fall ikke for Brochmanns øyne.* 

Turen blir beskrevet i en artikkelserie i osloavisen Verdens gang. Kort sagt – Årdal var ingenting å 

satse på. Kraften måtte til østlandet – aluminiumsproduksjon i Årdal var en vanvittig ide, og når det 

gjaldt annen industri? «Ja da får de fortelle oss hvilken industri og når den kan tenkes å komme i 

gang.» 

Sterke krefter var som nevnt tidligere på linje med Brochmann og stod bak et opprop til 

handelsminister Lars Evensen ved årsskiftet 45/46, om at tyinkraften måtte østover, til samkjøringen. 

 Som fylkeshistoriker er utfordringen å prøve å forstå hvordan både lokalsamfunnet Årdal men også 

fylkets interesser kommer opp i den nasjonale diskusjonen om Tyinkraften og årdalsanleggene. Hvem 

tilhørte hestekreftene og produksjonsmidlene striden stod om? Hvordan ble forholdet mellom 

nasjonale og lokale interesser forstått? For Brochmann handlet dette om nasjonal eiendom, både 

som naturressurs og som krigsbytte. Mons Lid, finanskomiteens formann, arbeiderpartirepresentant 

fra Hordaland hadde et litt annet perspektiv. I sin innledning til finansdebatten i stortinget 1. april 

1946 hevdet han innledningsvis at tilgang på elektrisk kraft var en grunnleggende forutsetning for 

arbeids‐ og industrireising. Så langt helt på linje med Brochmann. Men ‐  

«Som vestlending  vil jeg gjerne få peke på at utover i vestlandsbygdene (…)  er det spesielt stor 

uløste oppgaver på dette feltet». «Kraftkildene er Vestlandets naturherlighet og reserve. Det er disse 

som i fremtiden skal gi vekst og utviklingsmuligheter og grunnlag for et rikere og mer nyansert 

arbeidsliv. Det kan derfor ikke forundre noen at det har vakt en viss engstelse når en har sett den 

store appetitt som østlandet har nettopp på disse vestlandets naturherligheter».   

Det legges i spesialkomiteens innstilling vekt på både landsdelens og lokalsamfunnet Årdals 

interesser. Sogn og Fjordane tilbakeliggenhet blir tydelig tematisert. Dette var et fylke som «arbeider 

under vanskelige økonomiske forhold og hvis næringsliv sammenliknet med mange andre landsdeler 

må sies å være forsømt. Allerede kommunikasjonsvanskelighetene har i lange tider satt Sogn og 

Fjordane tilbake på mange måter. (…) Fylket er i dag et jordbruksfylke. Det savner det naturlige 

marked som byer og industrielle anlegg gir (…).»  Det gjøres likevel klart at hensynet til verken bygda 

Årdal eller den større regionen kan være det viktigste i avgjørelsen – «At en negativ løsning i 

Årdalssaken ville bety en katastrofe for selve bygden er opplagt, men dette hensyn veier ikke nok, 

hvis det ikke falt sammen med de store landsinteresser.» Som Agnar Mykle sa – det var striden om 

Norge som stod i Årdal –  

*rådhuset i Årdal, ferdigstilt i 1956, mens Årdal var i ferd med å finne sin form som mønsterby. 

Rådhuset ligger i Statsråd Evensens veg – sannsynligvis svært fortjent oppkalt etter handelsminister 

Lars Evensen, som har fått del av æren for at vedtaket ble som det ble.* Sannsynligvis har Harald 

Rinde rett, i at utfallet tidlig var klart, Gerhardsen og regjeringen hadde bestemt seg, det skulle bli 

aluminiumsverk i Årdal – byen arbeiderpartiet bygde. Minnet om Årdal i vårsol og det besnærende i å 

få verdens kanskje største aluminiumsfabrikk og et sosialdemokratisk idealsamfunn veide tyngst 

både for stortingets spesialkomite og for stortingsflertallet. Likevel er diskusjonen før avgjørelsen 

Page 28: Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane - Treski eller …fylkessoga.hisf.no/wp-content/uploads/2015/03/Roll...overflaten, svært partilojal, og gir våren og sommeren 46 full støtte

5  

interessant – ikke minst diskusjonen innad i regjeringen. Konfliktlinjene var innfløkte, og det er ikke 

opplagt verken at striden stod mellom øst og vest – eller mellom sentrum og periferi – eller mellom 

høyre og venstre.  

En interessant rolle spilte Erik Brofoss, finansministeren, som mer enn noen annen kanskje assosieres 

med etterkrigstidens økonomvelde – ideen om statsstyring av næringslivet. Rune Slagstad skriver om 

Brofoss i «De nasjonale strateger» at det det var han som drev gjennom den kraftindustrielle 

moderniseringen – omformingen av sosialismen til sosialøkonomisk styringsideologi. Men i 

Årdalssaken tok Brofoss dissens, han gikk på tvers av regjeringen, ønsket ikke at det skulle bli 

aluminiumsproduksjon innerst i Sognefjorden. Siden stortingets behandling av saken foregikk i lukket 

møte, ble ikke denne dissensen offentlig før tidlig på høsten. Begrunnelsen hans lignet et stykke på 

vei på den til Brochmann og representantene for samkjøringen: Det var urealistisk og uforsvarlig å 

satse på aluminiumsproduksjon, verdensmarkedet var mettet, man ville konkurrere med nedbetalte 

amerikanske og kanadiske anlegg – og ikke minst med annen norsk aluminiumsproduksjon. De tyske 

anleggene var dimensjonert for etterspørselen i en helt spesiell krigsøkonomi – den planlagte 

aluminiumsproduksjonen inngikk i Hermann Görings lettmetallprogram for rustningsindustrien, 

avsetningsmulighetene i fredstid var noe helt annet. Kjølige økonomiske kalkyler trumfer overmodige 

sosialdemokratiske visjoner, kan man tenke. Men Brofoss gikk ikke inn for å snu mastene østover og 

koble tyinkraften til samkjøringen. Tvert i mot – i dissensen går Brofoss distriktspolitisk ekspansivt inn 

for en vestlandsk samkjøring. Han går her i mot NVEs beregninger, som ellers ble mye referert til i 

debatten, om at utbyggingen av lokale kraftverk ville dekke behovet for elektrisk kraft i Sogn og 

Fjordane – tyinkraften trengtes ikke. Dette gjaldt nok for husholdninger og mindre bedrifter, skriver 

Brofoss, men for skikkelig industrialisering var dette slett ikke nok.  

Brofoss ideer om et vestnorsk stamnett ble imøtegått med at det var urealistisk – topografien gjorde 

trekking av høyspentmaster vestover i fylket risikabelt og veldig kostbart. Men som vi så på kartene 

innledningsvis, tok det ikke veldig mange år før dette likevel var realisert.*Mest krevende var 

kryssingen av selve sognefjorden – dette er fra Refsdal‐Fardal‐kryssingen i 1967, avgjørende for 

samkjøringen på nordvestlandet.  

Brofoss kraftindustrielle visjoner handlet om vestlandsk storindustri – ganske konsistent med den 

jordbruksfiendtlige jordbrukspolitikken han ble mistenkt for i avisene. Uten at dette er noe jeg vet 

noe særlig om, tenker jeg at det er en interessant linje også herfra til Brofoss sin distriktspolitikk, og 

den tilbakevendende diskusjonen om skala og desentralisering i den regionale utviklingen.