Furniranje i Savijanje Drva

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mali prirucnik o savijanju drveta

Text of Furniranje i Savijanje Drva

 • Milan apina

  FURNIRANJE I SAVIJANJE DRVA

 • Uvod Ova je cd flip knjiga nastavak cd flip knjige

  'Osnove tehnologije drva' u kojoj je objanjeno osnovno stolarsko umijee. Ovdje su obraene osnove tehnike furniranja i savijanja drva.

  Ovo je samo isjeak knjige. Gdje se nalaze +++++++++ nedostaje gradivo. Narudbe na:

  [email protected] ili [email protected] ili na telefon 01 / 617 75 05 i 617 75 02 (Drvodjeljska kola Zagreb savska cesta 86 10 000 Zagreb)

 • Furniri

  Furniri su pronaeni u staroegipatskim grobnicama, u arheolokim nalazima iz stare Grke i Rimskog carstva. Furniri su u uporabi ve preko 3000 godina. Rije furnir nastala je u 16. stoljeu od francuske rijei fournier (doslovno - isporuiti s neim). Opisivala je nain oblaganja loijeg drveta s listovima kvalitetnijeg drva.

  Pronalazak furnira lei u injenici da masivan namjetaj tijekom uporabe promijeni oblik (pojave se raspukline), kao i u injenici da se prema skupocjenim vrstama drveta postupa racionalno. Prava industrijska proizvodnja furnira poinje krajem 19. i poetkom 20. stoljea. Danas se furnirani namjetaj nudi u svim salonima namjetaja, dostupan je svakome, te krasi milijune stanova svojom unikatnom povrinom.

 • neke vrste furnira: +

  + + + + + +

  + + + +

  + + + + + +

  + + +

  Metode furniranja

  Metoda furniranja 1: optereenje teretom i/ili stege

  Ako furnirate ravne velike panele, moete koristiti obinu teinu da bi dobili dobro prianjanje furnira i podloge. Pri tome koristite hladno preano ljepilo, te na obradak stavite teku ravnu plou, koju opteretite to je mogue veom teinom (metalni nakovanj, balvan, kutija s alatom,). Ravna e ploa omoguiti ravnomjeran prijenos pritiska na cijeli spoj. Ploa mora biti velika bar kao obradak. Preporuujem da koristite plou debljine bar 2 cm, ustvari, dvije takve ploe bi bile idealne. Za manje obratke, jedna ploa od 2 cm debljine je dovoljna, te mnotvo stolarskih stega po rubovima. Imajte na umu da ovakav nain furniranja zahtijeva vrlo ravan furnir. Ako furnir ima i minijaturne ogrebotine, prvo ga trebate izravnati. Ako projekt ima konture ili zavoje, preko obratka moete postaviti jastuk dopola napunjen najfinijim pijeskom. Tad poravnajte ovu 'vreu s pijeskom', te na nju stavite plou i opteretite je uobiajenom teinom. Ovo se inae radi kod proizvodnje instrument ploe u automobilima.

  Izravnavanje furnira (zaglaivanje povrine furnira)

 • ak i najfiniji furnir moe imati blage male neravnine. Furniri od debljih ralji grana i od panja, uvijek imaju veliku koliinu neravnina i mjehura. Ovo je esto uzrokovano podrujem stabla iz kojeg se takav furnir dobiva, jer u takvom stablu postoji velika kompresija u stanicama drva, koja se iri ili skuplja na razne dijelove furnira s nekompresiranim stanicama. Furniri koji imaju minijaturne 'mjehurie' mogu biti nalijepljeni na panel bez izravnavanja. Klju je u laganom.. +

  + + + + +

  + + + + + +

  + + + + + + + + +

  + + + Slijedee, na isti nain kao na podlozi, nanesite ljepilo na nalije furnira. Najbolji nain je da furnir isijeete s nadmjerom, te mu ljepljivom vrpcom zalijepite rubove na neku drugu ravnu podlogu. Ovo e sprijeiti ljepilo da dospije na lice furnira. esto je potrebno nanijeti dva sloja ljepila. Ako ljepilo dospije na lice, odmah ga oistite toplom vodom. Valjak isperite i ocijedite odmah nakon uporabe. Ljepilo se poinje brzo suiti, pa ovo morate brzo uiniti.

 • ljepilo se sui

  Ako malo popricate omekivaa na podlogu koja se furnira, to e dati furniru malo savitljivosti, osobito ako je valovit, ispupen ili ako je malo vlaan. Neke vrste drva, kao javor, bubinga i hikorija (ameriki orah) imaju tendenciju da se raskole kada se izloe dovoljno jakoj temperaturi. Zato e dodavanje omekivaa jako umanjiti tu mogunost.

  Vezanje Priekajte da se ljepilo osui, prije nego ponete glaati preko krpe. Da se ljepilo potpuno osui, obino je potrebno 20 do 30 minuta. Kad se jednom ljepilo osuilo, ne odgaajte s glaanjem. Nakon.. +

  + + + + + + + + +

  +

  +

  + + +

  +

 • .. Zapamtite da se ovo ljepilo koristi samo s kairanim furnirima. Da dobijete dobar vez, kod rada se morate paljivo drati uputa. Prije konkretnog posla, preporuujem obvezni test na probnom komadu.

  postruga za kairane furnire

  Ova uska postruga za furnire, dizajnirana je za rad s kairanim i PSA furnirima kad se oni lijepe s kontaktnim cementom i rezorcinskim ljepilom (Flex-pro). Ovaj alat na izgled ne ini se neto znaajnim, ali ini uda. Koristi jednostavan, ali snaan koncept u kojem se sila ruke koncentrira na vrh postruge, te se na taj nain postie izvrsna veza izmeu podloge i kairanog furnira. Ovaj alat/metoda ini vezu jaom, nego li obian valjak. Kod rada s postrugom zaponite +

  + + +

  + +

  + + + + + + + +

  + + +

 • obiljeavanje rezne linije rezanje skalpelom poprijeko drvnih vlakanaca

  poravnavanje ruba furnira blanjom ili otrenje pile ako imate stacionarnu ravnalicu, onda na njoj poravnajte brid furnira

 • Pila za furnir daleko je bolja od skalpela za rezanje sljubnica furnira. Rezanje vrite uz ravnu vodilicu (komad ploe ili masiva npr. orah), tako da zaponete prije furnira, tako da im otrica pile dotakne furnir vriti e rezanje. Pritisak neka bude ravnomjeran. Obino je + + + + +

  + +

  + + + + + + +

  + + + + + Elektrine vakuumske pree i vree za furniranje

 • elektrina vakuumska prea za furniranje

  Mali pogoni koriste ovakve pree za furniranje raznih obradaka. Vakuumske vree mogu biti od polivinila i trajnije od poliuretana. Ako furnirate zakrivljene obratke, vrea od poliuretana je bolji izbor. Kod furniranja furnir ima tendenciju da se skuplja, pa se av izmeu dva furnira moe razdvojiti. Pritisak u vakuumskoj prei to eliminira, jer pritisak i ljepilo prisiljavaju stanice drva da se rasteu, pa je na taj nain sljubnica (av) skoro nevidljiva. Vrijeme vezanje ljepila u vakuumskoj prei.

  vakuumska vrea za furniranje

  + + + +

 • + +

  + + + +

  + + + +

  + + Za furniranje morate uvijek koristi neparan broj listova furnira (u ovom sluaju 11 komada furnira javora od 0,9 mm). Za furniranje moete koristiti epoksidna ljepila, koja imaju dugako otvoreno vrijeme (ljepilo Titebond III ima 9 minuta otvoreno vrijeme, a i vodootporno je). Kvalitetno poliuretansko ljepilo je isto dobar izbor. Namaite sve strane pomou valjka. Ako namaete jednu stranu moe doi do mrekanja furnira. Furnirati moete klasino sa stegama, u vakuumskim preama ili vreama gdje s runom pumpom istiskujete zrak (slino kao 'vakusak').

 • Kad ste stavili furnire u vreu i isisali zrak, vreu poloite na kalup

  + +

  + + + + + + +

  + + + +

  +

 • + + + + Izrada kalupa

  Pretpostavimo da trebate izraditi ovalna ili valovita vrata za neku furniranu komodu. Vrata su dimenzija 90 x 44,6 cm. Prvo to trebate je izraditi kalup za furniranje. Kalup mora biti malo vei od dimenzije vrata, npr. 95 x 50 cm. Moete uzeti obinu ivericu ili iverale debljine 18, 19 ili 25 mm (otpatke bilo koje boje).

  Prvo izradite ablonu za prijenos mjera. ablona moe biti od lesonita, perploe ili iverala. Na svakom komadu iverala, pomou kojih ete izraditi kalup, uz pomo ablone zacrtajte konture uzorka. Na tranoj pili ili pomou ubodne pile, ispilite svaki komad iverala po tim konturama. Svaki komad iverala probuite (opet uz pomo ablone) na istom mjestu, jer ete kroz te rupe, koje se moraju potpuno podudarati, provui navojnu ipku od 1 m. stoga buite svrdlom promjera 10 mm, a koristite navojnu ipku

  + + +

  + + + +

  + + + + + + + +

  + + Greke Kad uklonite stege i raspakirate obradak, moe se dogoditi da na njemu budu neke greke, a meu njima mjehurii. Naalost, ako ste koristili urea ljepilo, morati ete isjei mjehuri i zakrpati ga novim zakrpom od novog furnira. Meutim, ako ste koristili PVAC ljepilo, prvo probuite mjehuri skalpelom tako da ga razreete po drvnom traku, zatim ga malo nakvasite, te preko krpe prijeite zagrijanim glaalom. Para i toplina e nadii furnir. Pustite da se ohladi. Zatim u pukotinu dodajte malo piritnog alkohola. Pomou injekcije utrcajte malo ljepila. Postavite papir, i na njega drveni blok, te stegnite stegama. Ostavite tako nekoliko sati, prije nego sve otpustite.

 • Kako popraviti greke na furniru ak i najbolje furnirske vrste drva imaju neke greke koje zahtijevaju popravak prije preanja. Ovdje je kratki popis greaka i metoda popravljanja.

  Zakrpe Naalost mnoga stabla proizvode trupce s puno kvrga i greaka, pa kad se furniri izreu iz debla, greke se pojave. Sve takve vidljive greke potrebno je ukloniti prije furniranja. Da krenete, prvo uzmite komad furnira, s istog bunta kao i furnir kojeg krpate, i isijecite ga ugrubo veliine zakrpe. koja pristaje po teksturi i boji kao list furnira kojeg krpate. Na listu kojeg krpate napravite rupu na mjestu + + + +

  + ++ +

  + + + + + + + + + + Savijanje drva (ope injenice)

 • Savijanje i modeliranje drva u razne forme je tehnika koja donosi brojne prednosti: Smanjuje se drvni otpad Stvaranje raznih oblika mnogo je jednostavnije i bre nego kod klasinih naina

  obrade Investicije u tehnologiji savijanja nisu velike Pri savijanju se troi malo snage vrstoa i krutost savinutih dijelova je vea nego kod oblika izraenih rezanjem Povrine savinutih elemenata mogu se kvalitetnije obraditi U nekim sluajevima npr. proizvodnja razliite sportske opreme (skije, sanjke,),

  drke tapova za hodanje i kiobrana, nekih dijelova stolica, drvenih krugova, i dr.; savijanje je jedina ekonomina tehnika

  Stabilnost i naprezanja u savijanju drva

  Teko je savijati suho drvo koje prije nije plastificirano tj. smekano. Takva se priprema najee vri parenjem ili kuhanjem. Za nekoliko posebnih namjena, moe se nakon kuhanja na krajevima nekih uzoraka, koristiti kombinacija savijanja i preanja (npr. elementi za pivske bave). Ostali specijalni procesi: plastificiranje specijalnim kemijskim agensima (tekui amonijak) ili poljima visokih frekvencija, koja se uspjeno koriste samo na ograniene dimenzije savijanja. Osnovni razlozi koji uzrokuju probleme kod savijanja drva su loa otpornost drva na vlana naprezanja. Listae su prikladnija vrsta drva za savijanje od bilo koje crnogorine vrste. Velika gustoa drva bukovine, jasena, amerikog oraha i brijesta ne predstavlja nikakav problem prilikom savijanja. Naprotiv, to su najprikladnije vrste za savijanje. Glavni problem kod savijanja crnogorinog drva je nastajanje pukotina, to je vjerojatno uzrokovano naglim prijelazom gustoe na granici izmeu ranog i kasnog drva.

  Bilo koja slaba toka na drvu namijenjenom za savijanje, poput nepravilnosti vlakana, kvrga, pukotina, napuknua i smolnih vreica, uzrokovati e greke. Jednako tako greku moe uzrokovati kut ice drva prema dunoj osi etvrtae, ako je vei od 5 - 10 stupnjeva (drvo nepravilne ice). Na temelju toga, samo + +

  + + + +

  + + + + + + +

  + +

 • +

  +

 • + +

  + +

  + + + + + + + + +

  + + + +

  Kako napraviti posudu za parenje drva

  Iz metalnog bureta od 200 l, odreite poklopac, nabuite ga, te ga postavite na zavarene nosae, na otprilike treini visine bureta. Na bure navarite nogare, jer se ispod bureta loi vatra. Malo manje od treine visine bureta ulijte vode (10 cm ispod nabuenog meudna). Drvo koje elite pariti naslaite u bure, te bure zatvorite aluminijskom folijom (staniolom) ili izraenim metalnim poklopcem (da sprijeite odlaz topline i pare). Ipak morate-..

  +

 • +

  + + + + + +

  + + +

  ..cijev za parenje

  drvena kutija za parenje + + +

  + + + + +

  + + + +

  +

 • + +

  + + + + +

  +