Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

Embed Size (px)

Text of Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  1/27

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  2/27

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  3/27

  R2

  (x, y)

  n N0 P: R R P(x) =anx

  n +an1xn1 +...+a1x+a0,

  a0, a1,...,an an= 0

  a0, a1,...,an

  an

  a0

  x

  R

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  4/27

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  5/27

  a >1 x1 < x2 logax1

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  6/27

  f(x) = arccos x [0, ] arccos: [1, 1][0, ]

  D(f) ={x R :|x| 1}= [1, 1]

  f(x) = arctgx

  2,

  2 arctg: R

  2,

  2

  R

  f(x) = arcctgx 0, arcctg: R 0,

  R

  f(x, y) = 14 x2 y2

  4 x2 y2 0

  4 x2 y2 = 0

  4

  x2

  y2

  = 0 x2 +y2

  = 4

  x2 +y2 4 x2+y2

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  7/27

  f(x, y) = 1

  x2

  4+ 44

  y2

  f(x, y) =

  (4x2 +y2 16)(9 x2 y2)

  f(x, y) = ln(x2 y)

  x

  x= 0 x2 y >0

  y < x2 f

  D(f) ={(x, y) R2 :x= 0, y < x2} f y = x2

  x= 0

  f(x, y) = logx(2 y)

  f(x, y) =

  8x 6y+x2 +y2

  log(xy)

  f(x, y) = lny 3x

  x 2y

  +

  4 x2 y2

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  8/27

  f(x, y) =

  ln(y+x2) ln(x y2) f(x, y) = ln[x ln(y x)]

  f(x, y) = arcsinx

  y

  y= 0 1 x

  y 1

  y > 0 y y x y y x yx y 0, yxy) ili (y

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  9/27

  z= f(x, y) T(x0, y0)D(f)

  fx(x0, y0) = limx0

  f(x0+ x, y0) f(x0, y0)x

  ,

  fy(x0, y0) = limy0

  f(x0, y0+ y) f(x0, y0)y

  .

  z = f(x, y) (x, y) x y

  fx(x, y) = limx0

  f(x+ x, y) f(x, y)x

  ,

  fy(x, y) = limy0

  f(x, y+ y) f(x, y)y

  .

  z= f(x, y)

  fx(x, y) z=f(x, y)

  x y

  fy(x, y) z= f(x, y) y x

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  10/27

  f: I R x0I y= f(x)

  f(x0) = limx0

  f(x0+ x) f(x0)x

  ,

  y= f(x) x0 x I y = f(x)

  f(x) = limx0

  f(x+ x) f(x)x

  ,

  y= f(x)

  f, g : I R I

  [f(x) g(x)] =f(x) g(x)

  [f(x) g(x)] =f(x)g(x) +f(x)g(x)

  f(x)

  g(x)

  =

  f(x)g(x) f(x)g(x)g2(x)

  [f(g(x))] =f(g(x))g(x)

  [f1(x)] = 1f(f1(x))

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  11/27

  f(x) f(x)

  c 0x 1xn nxn1

  1

  x 1

  x2ax ax ln aex ex

  logax 1

  x ln a

  ln x 1

  x

  sin x cos xcos x sin xtgx

  1

  cos2 x

  ctgx 1sin2 x

  arcsin x 1

  1 x2arccos x 1

  1 x2arctgx

  1

  1 +x2

  arcctgx 11 +x2

  T(1, 1)

  f(x, y) = x2

  y 2xy

  fx(1, 1) = limx0

  f(1 + x, 1) f(1, 1)x

  = limx0

  (1 + x)21

  2(1 + x) 1

  121 2 1 1

  x

  = limx0

  1 + 2x+ (x)2 2 2x 1 + 2x

  = limx0

  (x)2

  x = lim

  x0x= 0

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  12/27

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  13/27

  f T(1, 1) T fx(x, y) f

  y(x, y)

  fx(1, 1) =2 11 2 1 = 2 2 = 0, fy(1, 1) =1

  2

  12 2 1 =1 2 =3.

  f(x, y) =2x+y

  x y T(1, 3)

  f(x, y) =

  xy (x y)2 T(2, 1)

  f(x, y) = ctg ln(2x

  y) + xy+

  x

  y

  f(x, y) = (x2y 3x)ex+y2 + arcsin y2

  f: D R D R2

  fx(x, y) =

  f

  x (x, y), fy(x, y) =

  f

  y (x, y).

  fxx(x, y) =

  x(fx(x, y)) =

  2f

  x2(x, y), fxy(x, y) =

  y(fx(x, y)) =

  2f

  yx(x, y),

  fyx(x, y) =

  x(fy(x, y)) =

  2f

  xy(x, y), fyy(x, y) =

  y(fy(x, y)) =

  2f

  y2(x, y).

  yf

  x

  xf

  y

  D R2

  y

  fx

  (x, y) =

  x

  fy

  (x, y).

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  14/27

  f(x, y) = 3x cos y 2xy

  fx(x, y) =

  x(3x cos y 2xy) = 3 cos y 2y,

  fy(x, y) =

  y(3x cos y 2xy) =3x sin y 2x.

  x y

  fxx(x, y) =

  x(fx(x, y)) =

  x(3cos y 2y) = 0;

  fxy(x, y) =

  y(fx(x, y)) =

  x(3cos y 2y) =3sin y 2;

  fyx(x, y) =

  x(fy(x, y)) =

  x(3x sin y 2x) =3sin y 2;

  fyy(x, y) =

  y(f

  y

  (x, y)) =

  y(

  3x sin y

  2x) =

  3x cos y;

  fxy(x, y) =fyx(x, y)

  f(x, y) = ln(x2 y)

  f(x, y) =

  xy+

  x

  y

  f(x, y) =xy

  +yx

  f(x, y) = arctgx

  y

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  15/27

  z(x, y) =ex

  y y

  2z

  xy =

  z

  y z

  x

  2z

  xy

  z

  y

  z

  x

  z

  x=

  x(e

  x

  y ) =1

  yex

  y , z

  y =

  y(e

  x

  y ) =xy2

  ex

  y

  2z

  xy =

  x

  zy

  =

  x

  x

  y2ex

  y

  = 1

  y2ex

  y xy3

  ex

  y

  y

  1y2

  ex

  y xy3

  ex

  y

  =x

  y2ex

  y 1y

  ex

  y xy2

  ex

  y 1y

  ex

  y =xy2

  ex

  y 1y

  ex

  y

  z(x, y) = xy

  x y

  2z

  x2+ 2

  2z

  xy+

  2z

  y2 =

  2

  x y .

  u(x, t) = arctg(2xt) 2u

  x2+2

  2u

  xt= 0

  z = z(x, y) F(x,y,z ) = 0 T(x0, y0, z0) F(x,y,z ) F(x0, y0, z0) = 0 Fz(x0, y0, z0)= 0 z(x0, y0) =z0 z= z(x, y)

  zx(x, y) =Fx(x,y,z )

  Fz(x,y,z ), zy(x, y) =

  Fy(x,y,z )

  Fz(x,y,z ).

  z= z(x, y) x3z+ yz2 =2 T(1, 1, z0 >0)

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  16/27

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  17/27

  z=f(x, y) T(x, y)

  z= f(x+ x, y+ y) f(x, y),

  x y x y f

  z = f(x, y)

  T(x, y)

  dz= z

  x(x, y)dx+

  z

  y(x, y)dy.

  x y dz = z z = f(x, y) (x+ x, y+ y) (x, y)

  f(x+ x, y+ y)f(x, y) + zx

  (x, y)x+z

  y(x, y)y.

  z=f(x, y)

  T(x, y)

  d2z= d(dz) = 2z

  x2(x, y)dx2 + 2

  2z

  xy(x, y)dxdy+

  2z

  y2(x, y)dy2.

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  18/27

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  19/27

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  20/27

  z= f(x, y) F(x,y,z ) = 0 F(x,y,z ) = 0 T(x0, y0, z0) z0 = f(x0, y0)

  Fx(x0, y0, z0)(x x0) +Fy(x0, y0, z0)(y y0) +Fz(x0, y0, z0)(z z0) = 0, T(x0, y0, z0)

  n . . . x x0

  Fx(x0, y0, z0)=

  y y0Fy(x0, y0, z0)

  = z z0

  Fz(x0, y0, z0).

  z= x2y T(2, 1, 4)

  z = x2y (2, 1)

  zx(x, y) = 2xyzx(2, 1) = 2 2 1 = 4; zy(x, y) =x2 zy(2, 1) = 22 = 4

  t. . . z

  4 = 4(x

  2) + 4(y

  1)

  t. . . 4x+ 4y

  z

  8 = 0

  n . . .x 2

  4 =

  y 14

  = z 4

  1 .

  z= y

  x y2 x+ 6y T(4, 1, z0)

  T(x0 > 0, 2, 1) xz2 +x2y= 6

  x0 T(x0 > 0, 2, 1) xz2 +x2y= 6

  x0 12 +x20 2 = 62x20+x0 6 = 0x0 =2, x0 =3

  2

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  21/27

  x0 >0 x0 =3

  2 T( 3

  2, 2, 1)

  F(x,y,z ) = xz2 +x2y 6

  T(

  3

  2 , 2, 1)

  Fx(x,y,z ) =z2 + 2xyFx(3

  2, 2, 1) = 12 + 2 3

  2 2 = 7;

  Fy(x,y,z ) =x2 Fy(3

  2, 2, 1) =

  32

  2=

  9

  4

  Fz(x,y,z ) = 2xzFz(3

  2, 2, 1) = 2 3

  2 1 = 3

  t. . . 7(x 32

  ) +9

  4(y 2) + 3(z 1) = 0t. . . 28x+ 9y+ 12z 72 = 0,

  n . . .x 3

  27

  = y 2

  9

  4

  = z 1

  3 .

  x2 + 2y2 + 3z2 = 15 T(1, y0 > 0,

  2)

  x2y2+ z2 = 1 . . . x y+ 2z= ln 2

  F(x,y,z ) =0 F(x,y,z ) =x2 y2 +z2 1.

  n={1, 1, 2} nt ={Fx(x0, y0, z0), Fy(x0, y0, z0), Fz(x0, y0, z0)} T(x0, y0, z0)

  F(x,y,z )

  Fx(x,y,z ) = 2xFx(x0, y0, z0) = 2x0;

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  22/27

  Fy(x,y,z ) =2yFy(x0, y0, z0) =2y0; Fz(x,y,z ) = 2zFz(x0, y0, z0) = 2z0

  (Fx(x0, y0, z0), Fy(x0, y0, z0), F

  z(x0, y0, z0)) =(1, 1, 2), tj.

  (2x0, 2y0, 2z0) =(1, 1, 2)

  2x0= x0= 12

  2y0=

  y0=

  1

  2

  2z0= 2z0= . T(x0, y0, z0) = (

  1

  2,

  1

  2, )

  x20 y20+ z20 = 11

  42 1

  42 +2 = 12 = 1

  1 = 1 2 =1

  1 = 1 T1 = 1

  2 ,

  1

  2 , 1

  n1 = (1, 1, 2)

  t1. . . 1 (x 1

  2) 1 (y 1

  2) + 2 (z 1) = 0, tj. t1. . . x y+ 2z= 2;

  2 =1 T2 =

  12

  , 12

  , 1

  n2 = (1, 1, 2)

  t2 1 (x +1

  2) + 1 (y +1

  2) 2 (z+ 1) = 0, tj.t2. . . x y + 2z=2.

  x2 y2 +z2 = 1 . . . 2x+y+ 3z= 1

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  23/27

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  24/27

  fx(x, y) = 3x2 6y= 0

  fy(x, y) = 24y

  2

  6x= 0x = 4y2

  3(4y2)2 6y= 048y4 6y= 08y4 y= 0y(8y3 1) = 0,

  y1= 0 8y32 1 = 0y32 =

  1

  8 y2= 1

  2

  T1(0, 0) T2

  1,1

  2

  fxx(x, y) = 6x

  fx,y(x, y) =6fy,y(x, y) = 48y

  T1(0, 0) A1 = 0 B1=6 C1= 0

  D1=

  A1 B1B1 C1 =

  0 66 0 =36< 0

  T1(0, 0)

  T2

  1,1

  2

  A2 = 6 B2=6 C2 = 24

  D2=

  A2 B2B2 C2 =

  6 66 24 = 144 36 = 108> 0

  T2

  1,

  1

  2

  fxx

  1,

  1

  2

  = 6> 0

  z= x3 3xy y3

  z= 2x4

  +y4

  x2

  2y2

  z = x ln(x+ y)

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  25/27

  f(x, y) =

  x2 + 1 |y| 2|x|

  f(x, y) = ln(x2 y 3) +

  4 x2 y2 + x

  f(x, y) = lnx

  y+ arccos

  x 3yx+y

  f(x, y) =

  log|x|(3 y)

  f(x, y) =ln(36 9x2 4y2)

  x+y + arccos

  x+y

  f(x, y) =xy

  f(x, y) = (x y)3

  f(x, y) =xy T(2, 1)

  f(x, y) = (x y)3 T(1, 1)

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  26/27

  f(x, y) = ln(x2 +y2 + 1) T(1, 1)

  f(x, y) = arctgx2

  y cos2(3x 2y)

  f(x, y) = log3(2y 4

  x5) +xex

  2+y2

  y

  f(x, y) = 9 x3 y2 +xy 2x+ 3y f(x, y) =

  xy

  f(x, y) = 4

  xx

  2

  y + 4y3

  f(x, y) = sin x sin y+ sin(2x y)

  s(x, t) = ln1

  x 1

  t

  2s

  x2+2

  2s

  xt=

  1

  x2

  f(x, y) =ex2

  y2

  2f

  x2+

  2f

  y2 = 4f(x, y)(x2 +y2 1).

  z= z(x, y) z= 1 +yx +zy

  z= z(x, y)

  xz2 +x2 + 2x+y2 + 5 = 0 T(1, 0, z0

 • 8/11/2019 Funkcije Dviju Varijabli (Zadaci)

  27/27

  dz d2z

  z= 9 x3 y2 +xy 2x+ 3y T(1, 2) z=

  x, y T(2, 2)

  z= e2xy

  z= x3 ln1 +xy3

  5 T(2, 0)

  z=

  3x5 7x3y z= x2 cos(xy)

  arctg 1.02

  0.95

  5.8 + 3

  1 3.12

  1.052

  3

  7.9 4

  1.053

  z= x2 2xy+y2 x+ 2y T(1, 1, 1)

  x

  2

  2y2

  + z2

  = 3

  T(1, 1, z0