Click here to load reader

FUNAMENTALNA ANALIZA - zse.hr  · PDF fileFUNDAMENTALNA ANALIZA 4 Uvod u fundamentalnu analizu • Kvantitativni i kvalitativni čimbenici • Koncept intristične vrijednosti •

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FUNAMENTALNA ANALIZA - zse.hr  · PDF fileFUNDAMENTALNA ANALIZA 4 Uvod u fundamentalnu...

FUNAMENTALNA ANALIZA

2010. Zagrebaka burza d.d.

3FUNDAMENTALNA ANALIZA

Kakvo je kretanje prihoda drutva koje analiziram?33Je li drutvo profitabilno?33Kako je drutvo pozicionirano u odnosu na svoje konkurente, je li dovoljno snano, fleksibilno?33Je li drutvo u mogunosti otplatiti svoj dug?33Pokuavati li menadment kuhati knjige?33Je li vrijednosni papir drutva koje analiziramo dobro ulaganje?33

Investicijom do znanja: znanjem do investicije.

4FUNDAMENTALNA ANALIZA

Uvod u fundamentalnu analizu

Kvantitativni i kvalitativni imbenici

Koncept intristine vrijednosti

Kritika fundamentalne analize

Kvalitativni imbenici - drutvo

Poslovanje, poslovni model

Konkurentska prednost

Menadment (transparentnost, komen- tari poslovanja, vlasnika struktura i insajdersko trgovanje)

Korporativno upravljanje

Kvalitativni imbenici sektor

Klijenti

Trini udio

PROGRAM

Je li vrijednosni papir drutva koje analiziramo dobro ulaganje? Je li drutvo profitabilno? Odgovore na ta i druga pitanja u vezi kvalitativne i kvantitativne analize nudi teaj Fundamentalna analiza. Teaj prua uvod u pojmove i tehnike koje odreuju vrijednost drutava. Daje osnovu za razumjevanje i provoenje funda-mentalne analize. Naglasak se stavlja na parametre koji odreuju poslovanje i budue izglede poslovanja kroz analizu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja o drutvu, sektoru i gospodarstvu kao cjelini.

Putem interaktivnog teaja saznajte zato je fundamentalna analiza osnova ulaganja! Postoji puno investici-jskih strategija koje se prilino razlikuju jedna od druge, no gotovo sve koriste fundamentalnu analizu.

Cilj ovog teaja je determiniranje pokazatelja koji predstavljaju osnovu za razumijevanje i provedbu funda-mentalne analize. Teaj prikazuje koje pokazatelje je vano primijeniti u vrednovanju drutava

O TEAJU

METODOLOGIJA

KOME JE TEAJ NAMIJENJEN

Predavaica s viegodinjim iskustvom koristei metode interaktivnog predavanja prenijet e polaznicima osnovna znanja potrebna za procjenu drutava.

Svima koji su zainteresirani doznati koje sve poka-zatelje poslovanja trebaju poznavati i koristiti u procjeni drutava. Namijenjen je prvenstveno onima koji razumiju osnovne ekonomske pojmove, no ele vie nauiti o imbenicima koji odreuju vrijed-nost drutva. Teaj je namijenjen kako za struno usavravanje u poslovne svrhe, tako i za produblji-vanje znanja (potencijlanih) individualnih ulagatelja.

AKADEMIJA ZAGREBAKE BURZE

ivotni ciklus sektora

Konkurencija

Regulatorni okviri

Osnovni pojmovi pri razumijevanju financijskih izvjetaja

Bilanca

Raun dobiti i gubitka

Izvjetaj o novanom toku

Ostali vani izvjetaji vezani uz Financijske izvjetaje (Komentari Uprave; Revizorski izvjetaji; Biljeke uz financijske izvjetaje)

Uvod u valuaciju

Zakljuak

5FUNDAMENTALNA ANALIZA

AKADEMIJA ZAGREBAKE BURZE

Zagrebaka burza prepoznala je nunost dodatne edukacije javnosti o temama koje se tiu trita kapitala budui da je formalno obrazovanje iz podruja financija ovog tipa u Hrvatskoj relativno nova inicijativa.

U sklopu priprema za osnivanje Akademije odrani su i razgovori s pred-stavnicima 15 drutava, kao i s institucijama domaeg trita kapitala. Zajedniko svim sugovornicima jest prepoznavanje potreba za dodatnom edukacijom javnosti i struke, a Akademija je odgovor Burze na izraene edukativne potrebe.

Akademija Zagrebake burze posebnu pozornost usmjerava prilagoa-vanju teajeva potrebama i okolnostima svojstvenima hrvatskom tritu, uz usredotoen i praktian pristup edukaciji.

Teajevi su prilagoeni razliitim profilima polaznika:

REZERVIRAJTE SVOJE MJESTO!

Broj polaznika je ogranien!

Odobravamo popuste za ranu registraci- ju te za vie prijavljenih iz iste tvrtke.

20% popusta studentima i nezaposlenima.

Za prijave i vie informacija posjetite www.zse.hr ili nam se javite na tel. +385 1 4686 811 ili [email protected]

PRIJAVITE SE

JO DANAS!

Individualni ulagatelji . Vie obrazovanja i infor-macija za individualne ulagatelje. U iroj je javnosti potrebno povisiti stupanj razumijevanja trita kapitala. Skuenost investicijskog univerzuma budui da njime dominira malen broj likvidnih di-onica pogodovala je stvaranju mentaliteta kockar-ske kratkovidnosti, a vano je prepoznati prednosti dugoronog financijskog planiranja. lanovi Burze i profesionalni ulagatelji . Akademija je koncipirana i kao usluna institucija lanovima Burze. Pojedine se vrste obuke rijetko ili uope ne koriste zbog njihove dugotrajnosti i nedostupnosti po prihvatljivoj cijeni. Mnogi su se sudionici na tritu snano oslanjali na uenje kroz rad, a uz turbulentnu svjetsku financijsku scenu te opsenost i brojnost propisa, vano je nadograivati i osvjeavati znanje. Ponuda kratkih, pristupanih i standardiziranih teajeva atraktivan je nain proirivanja znanja.Izdavatelji postojei i potencijalni. Edukacija je prikladan nain podizanja svijesti o tritu kapitala meu postojeim i potencijalnim izdavateljima. I dalje postoji rizik prestanka uvrtenja, dok mnoga trgovaka drutva tek trebaju uvidjeti njegove prednosti i pogodnosti. Cilj je teajeva Akademije edukacijom jaati i standarde korporativnog upravljanja meu izdavateljima i ula-gateljima. Studenti . Uz stjecanje kolskog znanja, Akademija prepoznaje vanost kratkih edukativnih sadraja s nizom praktinih primjera.Ostali zainteresirani edukacijom bi produbili postojea znanja i primjenjivali ih profesionalno i/ili osobno.

O AKADEMIJI

Akademija Zagrebake burze utemeljena je s ciljem razvoja hrvatskog trita kapitala poveanjem strunosti, iskustva i znanja brokera, investitora i ope javnosti iz podruja financijskih instrumenata, trgovanja, europske prakse i drugih financijskih tema.

Namijenjena je svim sadanjim i potencijalnim sudionicima financijskog trita, u rasponu od malih inves-titora, preko infrastrukturnih ustanova do profesionalaca.

Investicijom do znanja: znanjem do investicije.

vie na www.zse.hr

Search related