FREZOW ANIE ROZKADANIE ASFALTU W ALCOW ANIE

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FREZOW ANIE ROZKADANIE ASFALTU W ALCOW ANIE

 • ROZWIZANIA TRIMBLE DO KSZTATOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

  FREZ

  OW

  AN

  IE

  RO

  ZKA

  DA

  NIE

  ASF

  ALT

  U

  WA

  LCO

  WA

  NIE

 • wysza jako ju od pierwszej warstwy

  W obecnych czasach wykonawcy projektw drogowych musz pracowa szybciej,

  z wiksz precyzj i bardziej oszczdnie. Oznacza to, e nie mog oni pozwoli sobie

  na nieplanowane przestoje, wysokie zuycie materiaw czy poprawki.

  Rozwizania Trimble do rozkadania nawierzchni powstaj z myl o wspczesnym,

  konkurencyjnym rynku. Niewane czy budujesz now drog czy odnawiasz nawierzchni

  starej rozwizania Trimble uatwiaj uzyskanie nawierzchni lepszej jakoci przy

  mniejszym zuyciu materiaw. Im czciej korzystasz z rozwiza Trimble do

  rozkadania nawierzchni, tym bardziej produktywnie pracujesz.

  Odnawianie starej nawierzchni:

  Topografia Nadzr i kontrolaFrezowanieProjektowanie i tworzenie kosztorysw

  Systemy pozycjonowania Systemy pozycjonowaniaSystem sterowania do frezarki PCS900Oprogramowanie Business Center HCE

  Budowanie nowej drogi:

  Topografia Nadzr i kontrolaProfilowanie i zagszczanie Projektowanie i tworzenie kosztorysw

  Systemy pozycjonowania Systemy pozycjonowaniaSystem sterowania maszynami GCS900Oprogramowanie Business Center HCE

 • Trimble oferuje rozwizania obejmujce wszystkie etapy budowy

  drogi od koncepcji po wykonanie, od projektu po ostatni przejazd

  walca. Stosujc oprogramowanie Business Center - Heavy Construction

  Edition wraz z technologi 3D Trimble oraz rozwizaniem VisionLink

  przeznaczonym do zarzdzania flot, osigniesz znacznie lepsz

  powierzchni kocow - precyzyjniej nawiesz si do powierzchni

  podbudowy lub istniejcych warstw asfaltu.

  Najlepsze projekty drogowe zaczynaj si od wysokiej jakoci

  warstwy podbudowy jeszcze zanim uruchomisz rozcieacz.

  Zacznij projekt drogowy od wykonania wysokiej jakoci projektu

  3D w oprogramowaniu Business Center HCE opartym na

  technologii Trimble.

  wysza jako ju od pierwszej warstwy

  System sterowania maszynami Trimble 3D zainstalowany w

  rwniarkach i walcach do gleby pozwoli Ci rwnomiernie zagci i

  doskonale wyprofilowa powierzchni.

  Jeli odnawiasz istniejc drog, zainstaluj we frezarkach system

  sterowania maszynami Trimble 3D, aby wyrwna pofalowan

  powierzchni i usun z niej niedoskonaoci.

  Odnawianie starej nawierzchni:

  Nadzr i kontrola Serim

  Systemy pozycjonowania Systme PCS400 Paving Control

  Zagszczanie

  System sterowania do walca CCS Flex

  Analiza

  Rozwizanie VisionLink

  Budowanie nowej drogi: LUB LUB

  Nadzr i kontrola ZagszczanieRozkadanie nawierzchni

  Systemy pozycjonowania System sterowania do walca CCS900 System sterowania do rozcieacza PCS900

  Analiza

  Rozwizanie VisionLink

 • INTELIGENTNE FREZOWANIE

  Instalujc PCS900 na frezarce moesz liczy na nastpujce korzyci:

  Gadsze podoe wyrwnaj pofalowan powierzchni, tworzc gadsze

  podoe pod rozkadanie nawierzchni

  Krtszy okres wyczenia pasa z ruchu pojazdy poruszaj si

  swobodniej, poniewa nie s ograniczone linkami ani kokami

  Mniejsze zuycie maszyn poniewa frezujesz tylko do wymaganej

  gbokoci, maszyna zuywa mniej paliwa i wolniej ciera frezy

  Mniej materiau do usunicia usunicie gruzu wymaga mniejszej

  liczby ciarwek i mniejszych nakadw finansowych

  Mniejsze zuycie asfaltu frezuj do minimalnej gbokoci, a zuyjesz

  mniej asfaltu na powierzchni kocow

  Frezowanie 3D z systemem Trimble PCS900Frezowanie do ustalonej gbokoci zwykle wystarcza, aby

  osign specyfikacj projektu odnowienia nawierzchni. Jednak

  wykoczenie powierzchni drogi wymaga zastosowania rozcieacza.

  Z zainstalowanym na frezarce systemem Trimble PCS900 Paving

  Control System moesz frezowa ze zmienn gbokoci i nachyl-

  eniem, wyrwnujc jednoczenie pofalowane powierzchnie i

  przygotowujc gadsz warstw pod nowy asfalt. W poczeniu

  z rozcieaczem wyposaonym w system PCS400 lub PCS900

  gwarantuje to znacznie gadsz powierzchni drogi oraz mniejsze

  zuycie materiau i krtszy czas wykonania.

  lepsze frezowanie to precyzyjne rozkadanie asfaltu

  Lustro maszynowe:

  Dziki opatentowanej przez Trimble

  technologii tachimetr zawsze ledzi

  lustro zamontowane na maszynie.

  Umoliwia to kontrolowanie bbna

  frezarki z milimetrow dokadnoci.

  Wywietlacz Trimble CB460:

  Wywietlacz Trimble CB460

  wskazuje pozycj bbna w

  odniesieniu do projektu 3D lub

  zadanego przesunicia pionowego.

  Rezultaty po frezowaniu do ustalonej gbokoci drogi z koleinami

  Rezultaty po frezowaniu drogi z koleinami z zastosowaniem systemu 3D

 • PRECYZYJNE FREZOWANIE BEZ UYWANIA LINEK

  Precyzyjne frezowanie zaczyna si od wysokiej jakoci modelu 3D

  przygotowanego w oprogramowaniu Business Center HCE. Projekt 3D

  zostaje wczytany do urzdzenia sterujcego i wywietlony operatorowi

  maszyny z uwzgldnieniem obszarw o waciwym, zbyt duym lub zbyt

  maym nachyleniu. System porwnuje rzeczywist pozycj bbna frezarki

  oraz jego nachylenie z cyfrowym projektem. Bben frezarki jest

  automatycznie naprowadzany zapewniajc idealn gboko i

  nachylenie bez stosowania linek i bez rcznych korekt.

  Instalujc PCS900 na frezarce z atwoci poradzisz sobie z przejciami,

  profilami zakrtw, zmiennym nachyleniem oraz koleinami - a wszystko

  to bez koniecznoci poprawiania.

  lepsze frezowanie to precyzyjne rozkadanie asfaltu

  TACHIMETR TRIMBLE SPS930 JEST IDEALNY PONIEWA:

  Oferuje najwysz precyzj na rynku kady zaoszczdzony milimetr oznacza znaczne zmniejszenie kosztw frezowania i rozkadania

  nawierzchni. SPS930 bardzo precyzyjnie prowadzi

  bben frezarki, umoliwiajc frezowanie

  na podstawie trjwymiarowego modelu z

  dokadnoci do 36 milimetrw.

  Jest elastyczny i niezawodnymoesz pracowa w miejscach z zasonitym

  widokiem nieba.

  Kt ledzenia wynosi 45 stopnimoesz rozstawi urzdzenie bardzo blisko frezarki w

  wskich korytarzach lub poniej jej poziomu

  w obszarach drenaowych dzielcych drogi

  dwujezdniowe.

  Jest szybszytechnologia Trimble Hot Swap zapewnia pynne przeczanie midzy

  tachimetrami umoliwiajc zachowanie

  cigoci i dokadnoci frezowania bez

  zatrzymywania maszyny.

  Maksymalizuje zwrot z inwestycjijeden instrument moe suy do wykonywania rozmaitych

  pomiarw oraz sterowania rnymi maszynami.

  Model 3D wykonany w Business Center HCE

  Funkcja pynnego przeczania Hot Swap midzy tachimetrami

 • Rozkadanie nawierzchni z systemem 2D PCS400System Trimble PCS400 doskonale nadaje si do projektw

  wymagajcych osignicia danej gruboci. Jeli frezowanie na

  podstawie danych projektowych wykonujesz z uyciem technologii

  Trimble 3D, rozkadanie nawierzchni o staej gruboci moesz bez

  obaw powierzy technologii Trimble 2D.

  System Trimble PCS400 odwzorowuje powierzchnie referencyjne,

  jak np linki lub krawniki.. Dziki temu PCS400 jest doskonaym

  i niedrogim rozwizaniem w przypadku drg profilowanych lub

  frezowanych z uyciem systemu Trimble PCS900.

  JEDEN SYSTEM WIELE ZALET

  System Trimble PCS400 uatwia:

  Ukadanie powierzchni kocowej z dokadnoci do trzech milimetrw

  Minimalizowanie zuycia kosztownego materiau rozkadaj

  nawierzchni przy mniejszym marginesie bdu i osignij grubo asfaltu

  zgodn ze specyfikacj

  Redukowanie kosztw pracy przez powierzenie kontroli nad stoem

  rozcieacza jednemu operatorowi

  Eliminowanie bdw operatora dziki atwemu w obsudze

  wywietlaczowi z intuicyjnym interfejsem

  Osiganie maksymalnej gadkoci i jakoci drogi

  Terminowe realizowanie projektw

  doskonaa powierzchnia

  Wywietlacz Trimble CB440:

  Wywietlacz CB440 rwnoczenie

  wywietla wartoci zmierzone i

  docelowe pochylenia poprzecznego

  oraz gruboci warstwy.

  Czujnik ultradwikowy ST200:

  Listwa uredniajca PCS400

  wykorzystuje trzy czujniki

  ultradwikowe ST200 rozmieszczone

  w rwnej odlegoci do uredniania

  nierwnych powierzchni odniesienia.

 • NAWIZYWANIE SI DO POWIERZCHNI REFERENCYJNYCH

  Kada strona rozcieacza jest zwykle wyposaona w jeden czujnik ultradwikowy. Czujniki

  mog te by zamontowane na listwie uredniajcej. Czujniki wysyaj liczne sygnay dwikowe

  w celu sporzdzania wirtualnych powierzchni odwzorowujcych istniejce powierzchnie oraz

  obliczania redniej wysokoci, co umoliwia ukadanie gadkich nawierzchni.

  NAWIZYWANIE SI DO LINEK REFERENCYJNYCH Czujnik ultradwikowy ST200 mona skonfigurowa w taki sposb, aby umoliwi korzystanie

  z linek jako linii odniesienia dla sterowania rozcieaczem. W tym trybie czujnik ultradwikowy

  mierzy ruch poprzeczny maszyny wzgldem linki. Kiedy rodek czujnika oddala si od linki,

  wywietlacz emituje ostrzeenie i podaje informacje niezbdne do skorygowania toru jazdy.

  UYWANIE CZUJNIKA NACHYLENIA System PCS400 mona rwnie wyposay w czujnik nachylenia Trimble AS200, umoliwiajcy

  uzyskanie danego pochylenia poprzecznego drogi. Czujnik zosta zaprojektowany specjalnie

  dla rozcieaczy asfaltu, dlatego nie wymaga czstej kalibracji i umoliwia precyzyjne oraz

  rwnomierne wykonywanie pochyle poprzecznych z dokadnoci do 0,5%.

  WYWIETLACZ TRIMBLE CB440

  System PCS400 jest wyposaony w duy wywietlacz

  o czytelnym ukadzie, ktry uatwia kontrolowanie

  nachylenia poprzecznego i gruboci materiau.

  Opcjonalnie dzielon