Click here to load reader

FRACTURI MANDIBULA

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FRACTURI MANDIBULA

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  1/225

  Traumatismeleregiunii

  OMF

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  2/225

  TRAUMATISMELE ORO-MAXILO-FACIALE

  Traumatismele partilor moi

  Fracturi de mandibula

  Fracturile etajului mijlociu al fetei

  Fracturile complexului zigomatico-maxilar

  Traumatismele priamidei nazale

  Traumatismele dento-parodontale

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  3/225

  I.Traumatisme de parti moi

  Caracteristici :

  Derm elastic

  Strat grasos sarac eceptie ge!ia!"maseteri! #asculari$atie %ogata &re$e!ta di!tilor Mucoasa adere!ta Raporturi cu caile aero-digesti'e"!eurocra!iu Risc mare de i!(ectie &ot duce la des)gurari * importa!ta asupra

  psi+icului pac ,

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  4/225

  Etiopatoge!ie/ le$iu!i traumatice0-1/ traumatisme ce(alice

  2/ %ar%ati3-4 a!i3/ accide!te rutiereAgresiu!i uma!e

  Accide!te de mu!ca5sporti'e5 muscaturiIatroge!ii stomatologiceArme de (oc * rar 6pe timp de pace7Automuscare

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  5/225

  Forme a!atomo-cli!ice

  Clasi)care 8 - i!c+ise 9 co!tu$ii 8 ec+imo$e5+ematoame5etc - desc+ise 9 plagile 8

  - ecoriatii - li!iare - $dro%ite - muscate5s(asiate5smulse - asociate cu (racturi - mutila!te Arsurile * 'eci!atatea cu caile aero-digesti'e

  superioare ,

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  6/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  7/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  8/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  9/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  10/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  11/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  12/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  13/225

  SimptomatologieDurereaSolutia de co!ti!uitate 8 (orma margi!ilor

  plagii5 particularitatile plagilor pri! arme de(oc

  A!este$ia locala&arali$ia localaFistule sali'are:ipersialieTul%urari (u!ctio!ale

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  14/225

  Tul%urari asociate:emoragiaSoc traumatic 8

  I!su)cie!ta resp. ac. 8 o%structia CAS5edem CAS

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  15/225

  Complicatiile Secundare :

  . I!(ectii

  3. :emoragii secu!dare

  ;. Fistule sali'are

  0. Complicatii septice4. Complicatii !er'oase 8

  a!este$ie5+ipo

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  16/225

  Tratame!t de urge!ta al

  complicatiilor:emoragia 8

  - +emosta$a de urge!ta

  - ligaturi i! masa 6dispo$iti' =a$a!>ia!7 - compresiu!e digitala 6ACE5ramuri7

  - repletie 'olemica

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  17/225

  Tratame!tul de urge!ta al

  plagilorFara eci$ii largi

  Se 'a (ace imo%ili$area (racturilor

  Lam%ouri )ate cat mai asema!ator cu!ormalul

  Fragme!te adere!te de periost se pastrea$a

  Se etrag doar di!tii (oarte mo%ili

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  18/225

  Tratame!tul plagilorTimpii 8

  - curatarea

  - imo%ili$area (ragme!telor osoase - sutura 8 per prima5 de po$itie5 primara

  i!tar$iata5 secu!dara

  - com%aterea i!(ectiilor 8 dre!a>5 pa!same!t5

  igie!a - alime!tatie

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  19/225

  Tratame!t asociat

  A% Seropro)laie teta!ica

  #acci!are a!tira%ica

  Tratame!t reparator tardi'

  Sec+ele plagilor 8 cicatrici c+eloide5etc

  Supuratii sti!se

  &laga complet cicatri$ata

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  20/225

  TRAUMATISMELE ORO-MAXILO-

  FACIALEI. Traumatismele partilor moi

  I.3 Fracturi de ma!di%ula

  I.; Fracturile eta>ului mi>lociu al (eteiI.0 Fracturile compleului $igomatico-mailar

  I.4 Traumatismele priamidei !a$ale

  I.1 Traumatismele de!to-parodo!tale

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  21/225

  I.3 Fracturi de ma!di%ulaEtiologie 8 agresiu!i5accide!te.

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  22/225

  Meca!isme de producereSediul este co!ditio!at de Locul de aplicare a F Directia I!te!sit age!tului Re$iste!ta osului data de8 - (orma

  - grosime - co!)guratia osului - 'arsta - %oli ge!erale

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  23/225

  Deplasarea (ragme!telor&rimara 8 soc traumaticSecu!dara 8

  - co!tractia musculara - directia " !r li!ilor de (ractuta

  - statusul de!tar

  Deplasari 8

  - 'ertical9decala> - ori$o!tal9i!calecare

  - sagital9rastur!are #

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  24/225

  Forme a!atomo-cli!iceFu!ctie de sediu5grad de i!teresare5!r li!ii

  (ract.

  Simple

  Li!iare

  Comi!uti'e

  Complete < i!complete

  Totale 8 media!e5paramedia!e5laterale5 deu!g+i5 de ram5 de co!dil5 de apo)$acoro!oida.

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  25/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  26/225

  Fracturi media!e

  I!c+iderea

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  27/225

  Fracturi paramedia!eIC-C

  454/ (racturi ma!d

  Deplasari secu!dare (ragme!tul mare * postero-i!(erior

  (ragme!tul mic - a!tero-superior

  R!-OT

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  28/225

  Fracturi laterale

  C-M;@-;/ (racturi ma!di%ulaDeplasari primare si secu!dare

  I!teresarea ca!alului ma!di%ularClinic8- tume(actie ge!ia!a si su%ma!d

  - ec+imo$e i! pla!seu %ucal

  - dis(agie - deplasare ori$o!tal 8 scurtari dema!d5de'ieri de me!to!Mandibula de"lata#panoramica# axiale

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  29/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  30/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  31/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  32/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  33/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  34/225

  Fracturi de u!g+i

  Cur%ura osului " eruptia M;

  -34/ (ract de ma!dDirect " i!direct 6%ar%ie 7Deplasari (u!ctie de i!teresarea i!sertiilor

  musculare pterigoid"maseterClinic

  - tume(actie marcata a reg parotideo-maseteri!e

  - trismus - dis(agie - durere la apasare pe u!g+i sau me!to! - daca apar deplasari 8 tume(actii

  marii5+ematoame de pla!seu

  Mandibula de"lata

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  35/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  36/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  37/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  38/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  39/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  40/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  41/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  42/225

  Fracturi de ram

  3-4/#erticale 8 marg %a$-i!ci$ura sigm (ara deplasari

  Ori$o!tale 8 lociuO%lice 8 i!ci$ sigm * marg post ramScurtari ale ramului * de'ierea li!iei

  media!eClinic

  - tume(actie parotideo-maseteri!a - durere - i!oclu$ie (ro!tala

  - oclu$ie i! 3 timpi-

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  43/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  44/225

  Fracturi de co!dil

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  45/225

  Fracturi de co!dil

  @5-;1/Fractura intracapsulara - $dro%irea capului co!dilia! - i!teresarea co!ductului auditi' - limitarea misc ma!d5dureri5otoragie

  - ma!di%ula de)lata5&arma5BealFractura extracapsulara - su%co!dilia!a i!alta - me!to! de'iat de partea (racturata

  - palparea co!ductului 8 a%se!tamiscarilor - oclu$ie i! 3 timpiFractura subcondiliana joasa 8 li!ie postero-

  i!(erioara

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  46/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  47/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  48/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  49/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  50/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  51/225

  Fracturile apo)$ei

  coro!oideI!(u!darea arcadei temporo-$igomaticeDirectie o%lica pri! i!ci$ura sigmoida i! >os si

  a!terior

  Limitare dureroasa a desc+iderii gurii

  Fara deplasare 8 e'ide!tiere strict RX6ma!di%ula de)lata5 aiala :irt$7

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  52/225

  Fracturi multipleDeplasari mari ale (ragme!telor&aramedia!e " laterale sau u!g+i

  Laterale du%le

  Media!e

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  53/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  54/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  55/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  56/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  57/225

  Fracturi comi!uti'eLocali$ari multiple#arietate (oarte mare a li!ilor de (ractura

  Le$iu!i marcate ale partilor moi

  Age!t puter!ic 8 metal5eplo$ii5proiectile

  De(ecte osoase

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  58/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  59/225

  Fracturi partialeCo!ti!uitate pastrataFracturi de creasta5 (ro!taleSimptome 8

  - impote!ta (u!ctio!ala

  - durere 'ie

  - sialoree

  - de(ormare a co!turului (acial

  - tume(actie5ec+imo$e

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  60/225

  Fracturi partialealpare8 - mo%ilitate a!ormala - a%se!ta tra!smiterii miscarilor

  - +ipoeste$ie5a!este$ie5pareste$ie$iagnostic 8

  - de(ormatii osoase - crepitattii osoase - lipsa tra!smiterii miscarilor - tul%urari oclu$ieOT #tomogra"e#arma#%eal&

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  61/225

  E'olutia (racturilor. Calus )%ri!oproteic 9 posttraumatic 4-$

  3. Calus )%ri!os pro'i$oriu 0-1$

  ;. Calus osos primiti' 9 em%rio!ar

  0. Calus osos de)!iti' 9 propriu-$is ;-0$

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  62/225

  Complicatiile

  . Complicatii imediate

  3. Complicatii secu!dare

  ;. Complicatii tardi'e

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  63/225

  Complicatiile imediateComotia cere%rala:emoragia

  Tul%urari respiratorii acute

  Soc traumatic

  Tul%urari de a!este$ie a %u$ei i!(erioare

  - sem!ul #i!ce!t dAlger

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  64/225

  Complicatiile secu!dareI!(ectii

  Supuratii 8 a%cese sau osteite5osteomieliteRar a%cese pulmo!are

  Complicatiile tardi'e 9

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  65/225

  Complicatiile tardi'e 9SEC:ELE

  I!atar$ierea i! co!solidare * dupa 2 s

  &seudoartro$a * dupa 1-2 lu!i

  - stra!sa5laa5%ala!ta

  - cli!ic 8 de(ormare5tul% (u!ctio!ale5mo%ilita!ormala5 oclu$ie patologica

  - tratame!t c+irurgical

  Co!solidare 'icioasa * de(ormare5tul% deoclu$ie

  Co!strictie de ma!di%ula * %ride cicatriciale

  A!c+ilo$a ATM * (racturi i!tracapsualre copii

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  66/225

  Tratame!tul (racturilorDe urge!ta 8 tul%urari ge!erale gra'eUrge!ta al plagilor

  De)!ti' al le$iu!ilor osoase si de parti moi

  Reparator tardi'

  ,, Atitudi!ea (ata de di!tii di! (ocarele de

  (ractura

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  67/225

  Tratame!tul de urge!ta al (racturilor

  Ba!da> me!toce(alicFro!da me!to!ieraImo%ili$are ma!di%ulo-mailara

  - elastica 8 atele #esti%ulare5)re de sarma5i!elecauciuc

  - rigida 8 - Le%la!c 8 ligat colet %ima

  - I' 8 3dd ma la a!tago!istii

  - Stout 8 colet ultimul M5%uclei!terde!tare

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  68/225

  Imo%ili$area de)!iti'aCo!te!tieMe!a>area parodo!tiuluiIgie!a %u!a5 alime!tatie adec'ata

  Metode 8 - mo!omailare 8 atele metalice #5 si!e L5

  si!e du%le #-L6=ersti!g75 prote$e5 gutiere acrilice

  - %imailare 8 elastica 8 atele metalice

  :auptmaer rigida 8 ligaturi

  - dispo$iti'e preco!(ectio!ate 8i!estet5Darcisac

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  69/225

  Tratame!tul c+irurgical al

  (racturilor I!dicatii 8

  - (racturi comi!uti'e5 cu deplasari

  - (racturi asociate (aciale

  - (racturi pri! arme de (oc

  Co!trai!dicatii 8

  - iradiere

  - tesuturi co!tami!ate - a!omalii

  - plagi !ei!c+ise si i!ti!se

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  70/225

  Tratame!tul c+irurgical al

  (racturilor&roceduri 8

  - osteosi!te$a

  - )atori eter!i

  - sercla> perima!di%ular

  - suspe!dari la dista!ta

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  71/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  72/225

  Fracturi media!e si

  paramedia!e (ro!de

  atele

  dc lipsesc (ragme!te 8 imo%ili$are i!termailara

  Fracturi laterale

  imo%ili$are i!termailara cu atele # cu %uto!i si!a L pt asce!sio!ari

  imo%ili$ rigida a!tirotatio!ala

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  73/225

  Fracturi de u!g+iAtele #

  Tractiu!e elastica

  Tractiu!e rigidaOsteosi!te$a cu )r metalic

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  74/225

  Fracturi de ramFara deplasare 8 ap me!toce(alic

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  75/225

  Fracturi la copii

  anestezie generalagutiere acrilice

  Fracturi la varstnici

  proteze sau sabloane de ocluzie

  osteosinteza

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  76/225

  Cazuriclinice

  Fracturi demandibula

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  77/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  78/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  79/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  80/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  81/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  82/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  83/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  84/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  85/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  86/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  87/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  88/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  89/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  90/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  91/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  92/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  93/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  94/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  95/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  96/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  97/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  98/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  99/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  100/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  101/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  102/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  103/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  104/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  105/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  106/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  107/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  108/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  109/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  110/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  111/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  112/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  113/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  114/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  115/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  116/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  117/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  118/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  119/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  120/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  121/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  122/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  123/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  124/225

  FRACTURI ALE ETAJULUI

  MIJLOCIU AL FEEI= ALE MASIVULUI FACIAL

  FRACTURI ALE ETAJULUI

  MIJLOCIU AL FEEI= ALE MASIVULUI FACIAL

  Etiologie

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  125/225

  accidente de circulaieaccidente de muncaccidente prin agreiuniaccidente de p!rt

  accidente pr!due de animaleaccidente prin arme de "!c

  Frec#en$%r&ai '()*de + !ri mai puine "a de mandi&ul,

  Aciunea traumatimului- ./+ medie 0agital1 2 "racturi liniare tran#erale

  l t l " t i l i t &it

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  126/225

  - lateral 2 "racturi c!mple3 4ig!mat!-!r&itar

  Traumatim #i!lent 0accident de circulaie1 2 "racturipan"aciale

  Le4iuni traumatice - prile m!i - muc!aa ca#itil!r

  - pielea 5i mu5c6ii

  - #aele

  - peri!tul

  - dinii 5i par!d!niul marginal

  - c6eletul !!Liniile de "ractur - perpendiculare pe t7lpii de

  re4iten

  - la ni#elul plat"!rmel!r !ri4!ntale

  Clasificare

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  127/225

  Fracturi pariale:de pr!ce al#e!lartu&er!4itate

  &!lt palatin

  ap!"i4 acendentperete anteri!r al inuului

  arcad 4ig!matic

  ! malar

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  128/225

  Fracturi t!tale $

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  129/225

  - "racturile !ri4!ntale - in"eri!are 2 Le "!rt I

  - mi8l!cii 2 Le F!rt II - uperi!are 2 Le F!rt III

  - "racturi #erticale 5i !&lice - "ractura medi! agital - "ractura lateral

  - "racturi c!m&inate

  - "racturi multiple 5i c!minuti#e

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  130/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  131/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  132/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  133/225

  II, Fracturi centr!-"aciale

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  134/225

  Fracturi t!tale"racturi ale !ael!r na4ale$

  - unilateral 5i &ilateral

  "ractura c!mple3ului na4!-etm!id!-ma3ilar 0C,9,E,M1

  Fracturi pariale

  ap!"i4a acendent a ma3ilarului

  eptului na4al&!lii palatine

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  135/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  136/225

  Fracturi latero-faciale.,Fracturi ale c!mple3ului 4ig!matic 0=!r&it!-4ig!matice1

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  137/225

  Fracturi anterioare

  t!tale$ - inc!mplet - di8uncie ma3il!-malar

  - c!minuti#

  pariale$ - a re&!rdului !r&itar in"eri!r

  - a re&!rdului !r&itar lateral - a plan5eului !r&itar 0&l!:-!ut1

  Fracturi posterioare"ractura arcadei 4ig!matice

  Fracturi anterioare i posterioare

  3.Fractura peretelui anter!-lateral al inuului ma3ilar

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  138/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  139/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  140/225

  Fracturi asociate$

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  141/225

  Fracturi asociate$

  - pan"aciale 0; ! "r!ntal* mandi&ul1- crani!-"aciale 0; cal!ta 5i &a4a craniului1-medi!-crani!-"aciale0C,9,E,F,M,1

  - later!-crani!-"acial$- "r!nt!-ma3il!-malar-"r!nt!-"en!-temp!r!- ma3il!-malar-4ig!mat!-"en!-temp!ral

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  142/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  143/225

  Deplasarea fragmentelor osoase

  primar 0&l!cul "acial ete retrudat* c!&!r7t* r!tat1secundar 0prin traciunea mu5c6il!r1

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  144/225

  Examenul clinic exo-bucalSemne clinice$edemul 2

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  145/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  146/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  147/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  148/225

  Examenul clinic exo-bucalSemne clinice$Deplasrile osoase -inpecie 0nc6ide* dec6ide gura1

  -palpare - de"!rmare

  - dic!ntinuitate - m!&ilitate !!aEmfizemul subcutanatTulburrile de sensibilitate$ - 6ip!ete4ii

  - anete4ii

  - durere

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  149/225

  Examenul clinic exo-bucalSemne clinice$EpistaxisulRinolicoreea 0lic6id ce"al!ra6idian n "!a na4al1

  Tulburri oculare: -dipl!pie - midria4 - de#ierea a3ului gl!&il!r !culari

  - cderea acuitii #i4uale

  - cecitateEpifora

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  150/225

  Examenul clinic endo-bucalSemne clinice$

  Ec!imoze " plgiDeformarea arcadelor dentareTulburri de ocluzie#obilitate osoas anormal

  $imitarea desc!iderii gurii

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  151/225

  Examenul clinicTulburri funcionale:Repiraie

  MaticatieF!natie

  @eglutiie

  iperali#aie

  SE#%E &' S'#(T)#E DE $)C*$'+*RE

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  152/225

  Fracturile ocluzo-faciale

  Fracturile transersale ,oase $e Fort '.:

  'c(imoze:n 5anurile na4! 5i la&i!geniene*

  n muc!aa #eti&ular 0n p!tc!a#1*

  n &!lta 5i #lul palatin

  Tulburri de ocluzie uncte dureroase /n 0anul estibular1 retrotuberozitar

  Rx-)(T

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  153/225

  Fracturile transersale mi,locii $e Fort ''.:

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  154/225

  tume"ierea "eei* edem* ec6im!4e palpe&rale* c6em!4i*ec6im!4e n "undul de ac #eti&ular

  de"!rmarea "eei 2 na turtit epita3i 2 epi"!ra

  tul&urri de !clu4ie em"i4em u&cutanat dic!ntinuitate !!a m!&ilitate an!rmal a !ael!r na4ale 5i ap!"i4el!r

  acendente ale ma3ilarel!r* a &l!cului al#e!l!-palatin parete4ii* 6ip!ete4ii* anete4ii pe ner#ul in"ra!r&itar,

  Fracturile transersale mi,locii $e Fort ''.:

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  155/225

  Fracturile transersale mi,locii $e Fort ''.:

  Rx: - semiaxial antero-posterioar - S2*2F2

  - de profil a masiului facial - C2T2 - R2#2%

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  156/225

  Fracturile transersale /nalte $e Fort '''.:

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  157/225

  - de"!rmaia "eei 2 n"undare mare 0deplaare p!teri!r 5in 8!1

  - "al pr!genie - ec6im!4e palpe&rale &ilaterale

  - c6em!4i c!n8uncti#!-&ul&ar - epi"!ra 2 epita3i - curgere de lic6id ce"al!-ra6idian - 6emat!ame retr!&ul&are

  - tul&urri !culare$ - e3!"talmie - dipl!pie

  - tra&im

  - cecitate

  m!&ilitate an!rmal 2 mai#ul "acial e ridic 5i e

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  158/225

  c!&!ar la nc6iderea 2 dec6iderea gurii

  tul&urri de !clu4ie - !clu4ie dec6i

  - !clu4ie ncruci5at

  tul&urri "unci!nale

  Rx: - semiaxial

  - S2*2F2 - C2T2

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  159/225

  Fracturile erticale:

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  160/225

  #ediane:

  tume"iere 5i ec6im!4 a &u4ei uperi!are

  !luie de c!ntinuitate ntre I,C, a "i&r!muc!aei tul&urri de !clu4ie 2 n en lateral m!&ilitate !!a an!rmal

  Fracturile erticale:

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  161/225

  - (aramediane !luie de c!ntinuitate la&ial* gingi#al* pe &!lt deplaare pre na"ar* n 8! tul&urri de !clu4ie

  m!&ilitate !!a 6em!ragii intrainuale* na4ale re"luarea alimentel!r pe na

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  162/225

  Fracturile complexe:

  deplari* de"!rmri mari

  6em!ragii

  di"iculti repirat!rii tul&urri de !clu4ie

  Rx: - C2T2 0i R2#2%2

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  163/225

  Fracturile pariale$-

  De rebord aleolar

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  164/225

  De rebord aleolar

  - "ragmentul "i3at la peri!t au deprin

  - le4iuni dent!-par!d!ntale - dec6iderea inuului ma3ilar - c!municri - ec6im!4e - tul&urri de !clu4ie

  - epita3i

  De tuberozitate - deprinderea "ragmentului !! - dec6iderea inuului - 6em!ragii - 6emat!ame - tul&urri de !clu4ie - epita3i - c!municri &uc!-inuale

  Fracturile posterioare (ale arcadei zigomatice):

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  165/225

  p ( g )

  - ec6im!4e - ec!riaii

  - puncte durer!ae

  - n"undare

  - limitarea dec6iderii gurii

  - edem 2 tume"acie

  Rx: - incidena axial 0i semiaxial

  Fracturile pariale:- de re&!rd !r&itar lateral au in"eri!r - treapt* 5an

  ec6im!

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  166/225

  - ec6im!4

  - 6emat!m - e3c!riaie - plag

  - de"!rmare

  - durere

  - de plan5eu !r&itar - edem - ec6im!4 palpe&ral

  - c6em!4i

  - en!"talmie

  - dipl!pie

  - tra&im

  - epita3i

  Fracturi asociate (cranio-faciale)

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  167/225

  - le4iuni ence"alice - c!m!ia cere&ral - c!ntu4ia cere&ral

  - dilacerare cere&ral

  - edemul cere&ral

  - le4iuni meningeale

  - le4iuni neur!l!gice

  - tul&urri !l"acti#e

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  168/225

  EVOLUBIE

  C!n!lidare rapid - calu "i&r! 2 '-.( 4ile - calu !! 2 (-+( 4ile

  COMDLICABII

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  169/225

  I, [email protected]

  . 'nsuficiena respiratorie acut prin$- retrudarea mai#ului "acial

  - c!rpii trini

  - ali# - 7nge - 6emat!m peri"aringian

  - edemul na4al 5i "aringian

  - cderea lim&ii

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  170/225

  3. !cul 6em!ragic- 6em!ragii mai#e

  ;. !cul traumatic2 prin timularea recept!ril!r ner#!5i,

  , Edemul cere&ral

  ''2 SEC3%D*RE2 in"eciile

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  171/225

  '''2 T*RD'4E:- c!n!lidare #ici!a - tul&urri de !clu4ie

  - tul&urri "i4i!n!mice

  - c!municri &uc!-na4ale 5i &uc!-inuale- dipl!pia

  - tul&urri repirat!rii

  - tul&urri neur!l!gice 2 6ip!ete4ie* anete4ie*ne#ralgii

  - &l!carea dec6iderii gurii

  - c!ntricia 5i anc6il!4a temp!r!-mandi&ular

  TR*T*#E%T

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  172/225

  Constituie urgen chirurgical:

  ., tratament de urgen 0pr!#i4!rie1

  , tratament primar 0de"initi#1

  +, tratament ecundar 0de ntreinere1

  , tratament tardi# 0al c!mplicaiil!r tardi#e1

  1. Tratamentul de urgen

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  173/225

  - de e3trem urgen 0al c!mplicaiil!r #itale1- urgena #ital am7nat 2 A,%,C,

  - aigurarea permea&ilitii cil!r aeriene 5i

  meninerea l!r - aigurarea circulaiei$ - c!m&aterea t!pului

  cardiac 5i reluarea unui ritm p!ntan

  - !prirea 6em!ragiei

  - re"acerea maei anguine

  52 Tratamentul specific n urgena imediat:- reducerea 5i im!&ili4area pr!#i4!rie a "racturil!r

  - antialgic

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  174/225

  - anti&i!pr!"ila3ia

  - er!terapia antitetanic

  'mobilizarea proizorie: - mi,loace inter-cranio-maxilare - &anda8 ment!ce"alic

  - "r!nd ment!nier - dip!4iti#ul n "!rm de 4&al

  - mi,loace interdentare intermaxilare2 ligaturile de 7rm- mi,loacele interdentare monomaxilare

  - ligatura n ' - ligatura n punte

  - ligatura n car D!nr!G

  - atele #eti&ulare

  62 Tratamentul definiti primarIdeal 2 c7t mai prec!ce 5i mai c!mplet

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  175/225

  @e !&icei n 2 la -'6* une!rila -' 4ile

  Se "ace prin$ - reducerea anat!mic a"ragmentel!r !!ae

  - im!&ili4are

  - rec!ntrucia pril!r m!i - reta&ilirea trii generale

  (regtirea traumatizatului

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  176/225

  - l!c!-regi!nal

  - general

  - anete4ia

  - anti&i!terapia- medicaia antiedemat!a

  Reducerea fragmentelor

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  177/225

  - manual

  - !rt!pedic - traciuni elatice interma3ilare

  - traciuni elatice inter-crani!-ma3ilare

  - intrumental - c6irurgical 0dec6i1

  'mobilizarea fragmentelor de fractur:

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  178/225

  #etode ortopedice:- m!n!ma3ilare - atele - &raHet-uri

  - plcua palatinal

  - iteme inter-ma3il!-mandi&ulare

  - iteme inter-crani!-ma3ilare

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  179/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  180/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  181/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  182/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  183/225

  #etode c!irurgicale- upenia intern

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  184/225

  - la arcada 4ig!matic

  - la ap!"i4a malar a "r!ntalului

  - la !ul parietal

  - la re&!rdul !r&itar in"eri!r

  - la arcada 4ig!mat!-al#e!lar

  - la pina na4al

  - "i3at!ri e3terni

  - met!de intra"!cale = !te!inte4 - cu "ir metalic- cu plcue metalice au re4!r&a&ile

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  185/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  186/225

  '%D'C*7'' TER*(E3T'CE 8% F3%C7'E DE F)R#*DE FR*CT3R9

  Fracturile ocluzo-faciale

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  187/225

  - reducere 5i im!&ili4are - !rt!pedic* prin traciunielatice inter-ma3il!-mandi&ulare

  - !te!inte4

  - upenie intern

  Fracturile centro-faciale

  - e reduc 5i im!&ili4ea4 c6irurgical

  Fracturile latero-faciale

  d 6i i l i l il d l

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  188/225

  - e reduc c6irurgical 2 n primele - 4ile de laaccident pe cale anteri!ar

  - pe cale temp!ral 2 [email protected] Te!d!recu

  - pe cale inual 5i rin!l!gic

  - pe cale end!&ucal- !te!inte4a cu "ir metalic au plcue

  metalice

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  189/225

  'ndicaiile osteosintezei$

  "racturi #ec6i cu tendin la ren"undare

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  190/225

  - "racturi #ec6i cu tendin la ren"undare

  - "racturi cu diata4i mare

  - "racturi cu interpunere de alte euturi n "!carulde "ractur

  )steosinteza se face la nielul:

  - ap!"i4ei "r!nt!-malare- re&!rdului !r&itar in"eri!r

  - 8!nciunii ma3il!-malare

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  191/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  192/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  193/225

  Tratamentul sec!elelor:

  - !te!t!mii ale "ragmentel!r #ici!c!n!lidate* rep!4ii!nare 5i "i3are prin

  !te!inte4

  - platii de adiie,

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  194/225

  Cazuri clinice

  Fracturi de masivfacial

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  195/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  196/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  197/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  198/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  199/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  200/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  201/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  202/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  203/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  204/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  205/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  206/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  207/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  208/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  209/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  210/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  211/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  212/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  213/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  214/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  215/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  216/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  217/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  218/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  219/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  220/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  221/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  222/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  223/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  224/225

 • 7/25/2019 FRACTURI MANDIBULA

  225/225