of 25 /25
T A CTICA CONTEMPORANĂ ÎN MANAGEMENTUL FRACTURILOR DIAFIZARE DE HUMERUS Autor: Adrian Țăruș med/rez. an. III Coordonator: Alexandru Bețișor conf . univ.

Fracturi Humerus

Embed Size (px)

Text of Fracturi Humerus

Page 1: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 1/25

TACTICA CONTEMPORANĂ ÎNMANAGEMENTUL FRACTURILOR

DIAFIZARE DE HUMERUS

Autor: Adrian Țăruș med/rez. an. III

Coordonator: Alexandru Bețișor conf.univ.

Page 2: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 2/25

Date statistice:

-3% dintre toate fracturile.

-25 fracturi/ 100.000 locuitori, in principal de sex

masculin, cu un varf intre 21-30 ani.

-100 fracturi/100.000 locuitori, in principal de sexfeminin, cu un varf intre 60-80 ani.

-5% dintre fracturile de humerus sunt fracturi deschise 

-

 63% dintre fracturile de humerus sunt simple.

Page 3: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 3/25

  racturile diafi!ei humerale sunt cuprinse "ntre inser#ia

tendonului pectoralului mare $i o linie imainar& situat& la5 cm deasupra interliniei articulare a cotului.

Page 4: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 4/25

  'ir  (ohn )harnle* scria+ intre toate oasele maore

luni, acesta este proail, cel mai u$or, de a trata prinmetode conservatoare.

  e!ultatele, "n eneral une, a tratamentului

conservator pot fi datorate, "n parte, de toleran#a calusulvicios "n ra#, astfel a fost demonstrat c& musculaturadin urul humerusului va austa po!i#a osului cu+

 p"n& la 20 de anulatie anterioar&,30 de anulatie varus,scurtare de aproximativ 3 cm.

Page 5: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 5/25

Tratament! c"nser#at"r

  Met"$e:

•paratul ipsat de at4rnare

•andaul essault

•tela humeral& "n 7

•paratul toraco-rahial de aduc#ie

•4neca func#ional& 'armiento

9ratamentul conservator continu& ca pilon principal

 pentru tratamentul maorit&#ii acestor le!iuni, cu o rat& devindecare "n mai mult de :0% de ca!uri. 'armientoraport"nd chiar o rat& de :6-100%.

Page 6: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 6/25

e!avantae+

trofie musculara

edoare articular&eformari "n varus la pacien iiț

oe!iust&ri repetitive

e!ultate imprevi!iile

Tratament! c"nser#at"r

Page 7: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 7/25

  9raumatoloia modern& $i cerin#ele func#ionale dince "n ce mai mari ale pacien#ilor au determinat"nreistrarea unei tendin#e enerale de ;chiruricali!are7a fracturilor. 'copul final fiind de a reduce la minimumintervalul de recuperare al pacien#ilor i revenirea la unș

mod de via & anterior traumatismuluiț

etodele chiruricale pentru reali!area acestui scop+

•<steosinte!a cu plac&,•<steosinte!a cu tie centromedulare•ixarea extern&

Page 8: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 8/25

In$ica ii c%tre tratament! c&irr'ica!:ț

=ndica ii asolute+ț>)rensha? i @ere!, 2008A 9empleman B 'C, 200DE+ș

  racturi deschise,

  racturi cu le!iuni vasculare asociate,  racturi cu le!iuni asociate de nervi,  C ecul metodelor conservative,ș

  racturi ilaterale de humerus,  racturi de antera# ipsilateral >cotul alantE, racturi patoloice,  racturi cu extindere intraarticulare,

  @acien i politraumati!a i i fracturi multipleț ț ș

Page 9: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 9/25

In$ica ii c%tre tratament! c&irr'ica!:ț

=ndica ii relativeț

>F.<, Cl, (ian, i Fhan, 2012A 9empleman B 'C,ș

200DE+

  racturi cu minim deplasare,  <e!itate,  racturi periprotetice,  racture transversale, olic-scurte

Page 10: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 10/25

Fi(area e(tern%

=ndica#ii+

fracturi deschiseAfracturi cominutive extinse la

 pacien#ii politraumati!a#iA pacien#i cu arsuri care necesit&

tratament localA pacien#i cu fracturi ipsilaterale alehumerusului, radiusului $i ulnei >cotflotantEA

  e cele mai multe ori aceasta este ometod& de fixare, care ulterior vanecesita conversia fie prin osteosinte!&cu plac& sau centromedular&

Page 11: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 11/25

Tratament! c&irr'ica!

vantae+

•stailitate un& cu reailitarea rapid&A•rata "nalt& de consolidare, "n medie de :6,D%

•ratele sca!ute de complicatie >mai ales "n ceea ce

 prive te moriditatea de um&r i cotEș ș

<=+ <steosinte!a cu pl&ci - >standard de aur GE

Page 12: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 12/25

Tratament! c&irr'ica!

e!avantae+

•Cxpunere lar& i indelunat&ș

•isc mare de infectare >1-2% pentru fracturi

inchise, 5% pentru fracturi deschiseE

@seudartro!& sau e ecuri de fixare >D% din ca!uriEș

•isc de le!iuni a nervului radial >1-2% din ca!uri ce

aun chiar p4n& la 31,3%E

<=+ <steosinte!a cu pl&ci - >standard de aur GE

Page 13: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 13/25

 <steosinte!a cu pl&ci - >standard de aur GE

• @l&cile cele mai utili!ate î n osteosinte!a deschis& iș

fixarea intern& sunt cele cu compresie dinamic& de H,5mm cu contact limitat >I)-)@E sau varianta lor mai

 î nus& pentru oase mici >)rensha? B @ere!, 2008E,

• În fracturi osteoporotice este recomandat s& seutili!e!e pl&ci luni ce fixea!& cel pu in 8 corticale >Hț

uruuriE mai sus i mai os de focarul fracturii pentru aș ș î mun&t& i stailitatea construc iei. >)rensha? i @ere!,ț ț ș

2008E

Page 14: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 14/25

 <steosinte!a cu pl&ci - >standard de aur GE

•e!voltarea pl&cilor de compresie cu uruuri locateș

>I)@E, ofer& avantae speciale iomecanice "n placareafracturilor recente de humerus sau a pseudartro!elor >"n

special pentru pacien ii cu osteoporo!a sau "n fracturiț periarticulareE.

•La acienții cu o un& calitate a oaselor ! doar "

șuru#uri #ine $ațiate! $unt $u%ciente entru%ecare fra&ment.

Page 15: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 15/25

Oste"sinte)a c ti*e centr"me$!are )%#"r+te

Dezavantaje:•)ontraindicat& la pacien ii cu canalț

medular foarte "nust >)rensha?E

•ureri de um&r >16-3D%E,

anterorad&

•@seudartro!e >5-10%E >mai frecvente"n ca!ul tielor dec4t a pl&cilor, caurmare a distrac ion&rii "n focarulț

fracturiiE

•Ie!iune a a nervului radial >0-5%E "ntimpul ale!a sau "n timpul !&vor"rii

distale >9empleman B 'ems, 200D'

Page 16: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 16/25

Oste"sinte)a c ti*e centr"me$!are )%#"r+te

9ehnica C9<JK

  fost de!voltat& pentru a evitacomplica iile "n ca!ul um&ruluiț

dureros

De)a#enta*e:  - fracturi iatroene sau fracturisecundare din cau!a sl&irii osuluihumeral la locul de intrare a tiei,

  - limitare a moilit& ii cotului,ț

  - pericolul le!iuniunii nervului

axilar "n timpul !&voririi proximale

Page 17: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 17/25

Oste"sinte)a minim in#a)i#% c ,!ac% -MIPO.

•  9ehnicile chiruricale ale ;osteosinte!ei ioloice7cu plac& sunt special concepute pentru limitarea disec#iei

 p&r#ilor moi $i deperiost&rilor consideraile, "n vederea"mun&t&#irii consolid&rii.

•  in punct de vedere iomecanic, implanturileac#ionea!& ca pl&ci de spriin >;ride-plate7E,func#ion4nd ca atele interne. =mplantul pontea!& focarul

de fractur& $i este fixat numai la extremit&#i cu 2 sau 3$uruuri "n framentele osoase principale

Page 18: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 18/25

Oste"sinte)a minim in#a)i#% c ,!ac% -MIPO.

Page 19: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 19/25

<steosinte!a minim inva!iv& cu plac& >=@<E

=@< prin aord anterior >pentru fracturile cu locali!are "n 1/3 proximal& i medieEș

'e efctuia!& 2 inci!ii >2-3cmE

•  proximal+ "ntre m. iceps - medial  deltoid i v. cefalic& L lateralș

• distal+ "ntre m. iceps retras medial  m. rahial este disecat lonitudinal

• crearea unui tunel sumuscular 

• placa se "ntroduce din proximal spre distal

Page 20: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 20/25

Gr, / Gr, 0 Gr, 1 Gr, 2 T"ta!

Page 21: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 21/25

Gr, / Gr, 0 Gr, 1 Gr, 2 T"ta!

Nr3 Pacienti 2/ 24 0/ 2 //0Gen F 05 0/ /0 / 62

M 0/ 06 7 1 68Mem9r

aectat

Dre,t 05 06 8 0 66

Stin' 00 0/ /0 0 6;

MecanismCa$ere 18 25 /0 0 70Ser#ici 5 / / 0 2Acc<rtier / 4 4 5 /0S,"rti# 0 / / 5 2

Rese$inta Ur9 00 04 /1 0 41

Rr /7 0/ ; 0 27

C!asiicareaAO

/0A/ /4 // 1 5 05/0A0 2 4 0 5 /0/0A1 2 // 6 / 0//0=/ /6 ; 6 5 0;/0=0 5 0 5 5 0

/0=1 5 6 0 / 8/0C/ / 4 / / 7/0C0 5 5 0 5 0/0C1 / 5 5 5 /

C!asiicarea

G>A

I / 2 5 5 6II 5 5 5 / /

IIIA 5 5 5 / /

Page 22: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 22/25

()*

+,*

-+*

-*

con$ervator

tia zavorita

laca

tiat extern

Re,arti)area ,e 'r,e:

Page 23: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 23/25

COMPLICA II :Ț

.0

+

+.0

"

".0

(

+

"

3

"

Page 24: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 24/25

  1entru fracturile izolate ale dia%zei 2umerale fărădela$are! la acientul cu contraindica3ii oeratorii $audacă ace$ta refuză tratamentul c2irur&ical!tratamentul ortoedic răm4ne o3iunea teraeuticărincială! iar atela de coaptare $i orte!ele func#ionale dup&

 pricipiile lui 'armiento ofer& ratele cele mai ridicate de re!ultate

func#ionale favoraile.

  <dat& cu "ntroducerea metodelor minim inva!ive i tendin eleș ț

actuale de chiruricali!are a fracturilor, tratamentul chirurical ar

treui s& devin& principala modalitate de tratament "n fracturilediafi!ei humerale, datorit& re!ultatelor func#ionale favoraile $iratelor reduse de complica#ii. Mn cele din urm& aleerea metodei detratament r&m4ne la discre ia pacientului, dar de cele mai multe ori,ț

un pacient corect informat asupra re!ultatelor a$teptate, va alee

atitudinea chirurical&.

C"nc!)ii:

Page 25: Fracturi Humerus

8/9/2019 Fracturi Humerus

http://slidepdf.com/reader/full/fracturi-humerus 25/25

MUL UMESC ???ȚMUL UMESC ???Ț