FOTOSINTEZA kapaciteta neto 2012. 1. 19.¢  FOTOSINTEZA ¢â‚¬â€œkapaciteta neto fotosinteze maksimalna fotosinteza

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FOTOSINTEZA kapaciteta neto 2012. 1. 19.¢  FOTOSINTEZA...

 • FOTOSINTEZA – kapaciteta neto fotosinteze

   maksimalna fotosinteza v optimalnih naravnih razmerah je za različne skupine in vrste rastlin tipična in značilna, imenujemo jo fotosintetska kapaciteta, označujemo pa z Amax ali Phmax.

  C4 rastlineC3 rastline

  • tropske in subtropske trave

  • vrste z veliko RUBISCa in veliko gs

  • poljščine

  • pionirske lesne rastline

  • druge C4 vrste

  • lesne rastline

  • senčne rastline • sončne rastline

  Amax

 • Povprečna maksimalna fotosinteza (Amax, fotosintetska kapaciteta) različnih skupin rastlin. Fotosinteza je bila merjena pri okoljski koncentraciji CO2 pri saturacijski svetlobi, optimalni temperaturi in preskrbljenosti z vodo.

 • OGLJIKOVA BILANCA RASTLINE

   bilanca na nivoju izmenjave plinov:

  za pozitivno bilanco niso pomembne trenutni maksimumi ampak skupni dnevni ali letni neto sprejem ogljika

  ‒ od trajanja obdobij, ki so ugodna oz. neugodna za fotosintezo

  Bilanca je odvisna:

  ‒ od razmerja med fotosintetskimi tkivi in tkivi, ki dihajo ne pa tudi fotosintetizirajo

 • Vednozelene rastline toplih in vlažnih področij, ki vršijo celoletno fotosintezo (npr. lesnate rastline in enoletne zelnate rastline tropov)

  Vednozelene rastline, pri katerih je fotosinteza v delu leta zmanjšana zaradi: - hladnega obdobja (npr. iglavci zmernega pasu) - suhega obdobja (npr. sklerofilni grmi) - kratke fotoperiode v zimskem času ( iglavci S Pacifika)

  Sezonsko zelene rastline (listopadna drevesa, večina zeli): - ki polno izkoriščajo čas, v katerem so olistane - ki delno izkoriščajo čas, v katerem so olistane, zaradi nezadostne svetlobe (podrast) - ki delno izkoriščajo čas, v katerem so olistane, zaradi suše (stepe, savane)

  Rastline, ki fotosintetizirajo le v kratkih obdobjih med sicer dalj časa trajajočimi neugodnimi razmerami: - vaskularne rastline v puščavah z nerednimi padavinami (100-200 ugodnih dni) - vaskularne rastline arktičnih in gorskih predelov (60-90 ugodnih dni) - mahovi, lišaji, alge z občasno fotosintezo (kadar so v hidriranem stanju)

  Č as

  a kt

  iv n

  o st

  i C-BILANCA – trajanje obdobij ugodnih za fotosintezo

  C

 • OGLJIKOVA BILANCA RASTLINE

   bilanca na nivoju rastline:

  - letna bruto fotosinteza Abruto - suha masa listov, nadz.dela, korenin SMlisti , SMnadz.del , SMkorenine

  - število letnih svetlih ur d

  - letno dihanje listov Rlisti

  - letno dihanje ostalega nadzemnega dela Rnadz.del

  - letno dihanje korenin Rkorenine

      d

  koreninekoreninenadz.delnadz.dellistilistibrutolisti2 R SM - R SM - R SM - A SM bilanca CO

 • Fotosinteza

  CO2

  sladkorji

  RastC rezerva Presnova Izvoz

  Listi Steblo KorenineCvet / Plod Mikoriza Talni mikrobi

  Hlapne C snovi

  Heterotrofno dihanje

  Topni organski ogljik

  Avtotrofno dihanje

  CO2

  Opad

 • OGLJIKOVA BILANCA RASTLINE – PORABA ASIMILATOV

  VIR

  PONOR

 • PORABA ASIMILATOV pri različnih ŽIVLJENSKIH OBLIKAH

   ekspanzijski tip: produkcija asimilatov omogoča rast populacije

  primer: enocelični zeleni organizmi npr. Chlorella

   investitorji- hitro pridobivanje ogljika: velika fotosintetska kapaciteta, velik delež fotosintetskih tkiv na skupno maso (vsaj 50%); tvorba listov, kasneje tvorba reproduktivnih organov

  primer: enoletnice

 •  varčevanje za varnost: počasnejša rast, vendar sposobnost preživetja neugodnih razmer; prednost je tudi ta, da je reproduktivni razvoj večkrat mogoč tudi ob negotovi letni ogljikovi bilanci

  primer: dvoletnice, večletnice

 • Nižja nadmorska višina 600 m n.m.v

  Višja nadmorska višina 2600-3200 m n.m.v

 •  Povečevanje biomase in dolgoživost: sekundarna rast, olesenitev

  primer: drevesa

  Masa listov (% od skupne mase)

  mlado drevo do 50

  odraslo drevo 1-5

 • Sezonski vzorci razporejanja in depozicije škroba pri bukvi (črno = veliko, sivo = srednje veliko, pikčasto = malo)

 • PROIZVODNJA SUHE MASE

   relativna hitrost rasti (relative growth rate – RGR):

   11 dangg SM

  1

  t

  SM RGR 

  d

  d

  RGR [g g-1 dan-1]

  Fo to

  si n

  te za

  [µ m

  o l C

  O 2

  m -2

  s- 1 ]

 • dihanje rastlin

  dihanje živali

  dihanje tal

  fotosintezna vgradnja CO2

  vnos opada v tla

  dihanje ekosistema

  emisije

  emisije

  Δ = neto izmenjava C med ekosistemom in atmosfero

  organska snov

  C-BILANCA EKOSISTEMA

 •  bruto primarna proizvodnja (gross primary production = GPP)

  - ves ogljik, ki s fotosintezo vstopi v rastlinsko biomaso

  - dejavniki, ki določajo GPP: LAI, dolžina fotosintetske sezone, variacije v glavnih okoljskih parametrih, ki vplivajo na fotosintezo)

   neto primarna proizvodnja (net primary production = NPP)

  - neto količina ogljika, ki ga s fotosintezo pridobijo rastline

  kjer je Rrastline ... dihanje rastlin

  rastlineR - GPP NPP

 • Ba = nadzemna biomasa Bb = podzemna biomasa ΔB = prirast biomase PPn = neto primarna proizvodnja L = letne izgube biomase z opadom

  OGLJIK v TROPSKEM DEŽEVNEM GOZDU

  številke kg suhe snovi m-2 leto-1

 • Ba = nadzemna biomasa Bb = podzemna biomasa ΔB = prirast biomase PPn = neto primarna proizvodnja L = letne izgube biomase z opadom

  OGLJIK v SESTOJIH SKLEROFILNIH LESNATIH RASTLIN

 • Ba = nadzemna biomasa Bb = podzemna biomasa ΔB = prirast biomase PPn = neto primarna proizvodnja L = letne izgube biomase z opadom

  OGLJIK v MEŠANIH LISTOPADNIH GOZDOVIH

  številke kg suhe snovi m-2 leto-1

 • Ba = nadzemna biomasa Bb = podzemna biomasa PPn = neto primarna proizvodnja L = letne izgube biomase z opadom G = izgube zaradi paše/obžiranja

  OGLJIK v TRAVIŠČIH

  številke kg suhe snovi m-2 leto-1

 • Ba = nadzemna biomasa Bb = podzemna biomasa PPn = neto primarna proizvodnja L = letne izgube biomase z opadom

  OGLJIK v SUBALPSKEM GRMIČEVJU

  številke kg suhe snovi m-2 leto-1

 •  Neto proizvodnja ekosistema (net ecosystem production = NEP)

  - odraža neto kopičenje ogljika v ekosistemu in je razlika med vsem ogljikom, ki vstopa v ekosistem in ogljikom, ki ekosistem zapušča

  - večina C vstopa kot GPP

  - načini, s katerimi C zapušča ekosistem so:

  - dihanje rastlin Rrastline - dihanje heterotrofov Rheterotrofi - izpiranje Fizpiranje - sproščanje hlapnih C spojin iz rastlin F emisije hlapnih C - sproščanje metana FCH4

  - dodaten način, s katerimi C vstopa v/zapušča ekosistem je t.i lateralni prenos (erozija, depozicija, prenos z živalmi: Flateralni

    )F F F F (R - FRGPP NEP 4CH C hlapnih emisijeizpiranjemotnjeiheterotroflateralnirastline

  

 •  Neto ekosistemska izmenjava(net ecosystem exchange = NEE)

  - odraža količino ogljika, ki jo ekosistem izmenjuje z atmosfero

  - merljiv parameter

  ekosistemiheterotrofrastline R - GPP )R (R - GPP NEE 

  Ponoči je GPP = 0, zato je

  ekosistemponoči R - NEE 

  Na podlagi nočne Rekosistem in temperature lahko modeliramo Rekosistem tudi za dnevno obdobje in nadaljujemo

  ekosistempodneviekosistempodnevi RNEEGPPozR - GPP NEE  .

 • dihanje rastlin

  dihanje živali

  dihanje tal

  fotosintezna vgradnja CO2

  vnos opada v tla

  dihanje ekosistema

  emisije

  emisije

  Δ = neto izmenjava C med ekosistemom in atmosfero

  organska snov

 • Invaded site

  Pasture

 • grassland invaded site

  NEE