of 87 /87
Fosili kao Fosili kao pokazatelji okoliša pokazatelji okoliša

Fosili kao pokazatelji okoliša

 • Author
  eve

 • View
  58

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fosili kao pokazatelji okoliša. Klastičan šelf Dubokomorski bazeni Karbonatni okoliši Okoliši karakterizorani manjkom kisika ili promjenjivim salinitetom. KLASTIČNI ŠELF. 5% SVJETSKIH PROSTOR POKRIVENIH MORSKOM VODOM DUBINE MANJE OD 200M. KLASTIČNI ŠELF. Raznolikost okoliša. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Fosili kao pokazatelji okoliša

 • Fosili kao pokazatelji okolia

 • Klastian elfDubokomorski bazeniKarbonatni okoliiOkolii karakterizorani manjkom kisika ili promjenjivim salinitetom

 • KLASTINI ELF5% SVJETSKIH PROSTOR POKRIVENIH MORSKOM VODOM DUBINE MANJE OD 200M

 • KLASTINI ELFRaznolikost okolia

 • KLASTINI ELFUNUTRANJI ELF: pod utjecajem plime-oseke, valova i olujaSREDNJI ELF: omeen dubinama valnih brazda za lijepa i olujna vremenaVANJSKI ELF: dubine ispod valne brazde olujna vremena Oceanska cirkulacija, upwelling, stratifikacija po gustoi

 • Unutranji elf: Litoral (+ plae)Srednji elf: prijelazna zonaVanjki elf: puina (off-shore)

 • Varijabilnost fizikalnih i biolokih aspekata prema razliitoj energiji vode, tipu podloge i koliini stopljenog kisika

 • Varijabilnost fizikalnih i biolokih aspekata prema razliitoj energiji vode, tipu podloge i koliini stopljenog kisika

 • KLASTINI ELF: Brakino lagunarni okolii

 • KLASTINI ELF: Brakino lagunarni okoliiPoloaj: blizu kopna, estuarija, movarnih ili plitkomorskih facijesa obalnih lica.Litologija: ejlovi, pjeenjaci, rijetko grubljezrnati sediment kojeg su plimske struje ili oluje donijeleTafonomija: koncentracije tankih ljutura. Pretaloene zajednice iz ala ili sa elfa.

 • Taksonomija: In-situ mala H(S)

 • Brojnost: variraIhnologija: Psilonichus, Glossifungites, Cruziana

 • KLASTINI ELF: Okolii obalnog lica ili potopljenog ala

 • KLASTINI ELF: Obalno lice ili potopljeni al (SHOREFACE)Priobalni facijesi i facijesi plaa. Morsko dno ispod srednje razine oseke pa sve do dubine osnovice valova lijepog vremena. Duobalni prudoviPjeani barijerni otoci, pjeani hrptovi, odobalni prudovi Gornji, srednji i donji dio obalnog lica

 • Litologija: pjeenjaci (planarna, kosa ili humiasta kosa slojevitost).

 • Tafonomija: alohtone koncentracije ljutura, kokine na slojnim plohama

 • Taksonomija: niska H(S), ali moe biti umjetno poveana (valovima, plimom ili olujama).

  Pz zajednicuMZ/Kz zajednica:

 • Brojnost: niska u PZ, u Kz velika. In- situ fauna rijetka.

 • Ihnologija: dominira

  Psilonichus i Cruziana facijes razvija se ovisno o pokretljivosti podloge. Raznolikost mala.

 • KLASTINI ELF: Unutranji elfesti olujni valovi i plimski procesi

 • SEDIMENTOLOKE OSOBINE U UNUTRANJEM ELFU

  Plimski, asimetrini, pjeani grebenii (40 m visoki, 200 m iroki i do 15 km dugaki)Kosa slojevitost (plime i valovi)Olujne naslage i hamoki kosa slojevitostBioturbirani pijesci i muljevi

 • LITOLOGIJA: pjeenjaci, ejlovi humasta kosa slojevitost

 • Tafonomija: alohtona zajednica Kokine. In situ zajednica rijetka ili je nema.Taksonomija: Pz

  Mz/Kz

  Brojnost: umjerena, velika u kokinama

 • Ihnologija: raznolikost malado srednja. Dominira ili Skolithos facijes. Muljevi Pokazuju veliku bioturbaciju.

 • KLASTINI ELF: Srednji elf Dubine izmeu osnovica valnih brazda za lijepa i olujna vremena

 • Litologija: mudstones sa slojevima pjeenjaka, bioturbacija, kosa slojevitostTafonomija: In-situ zajednica u mudstones, pretaloena u pjeenjacimaTaksonomija:Pz

  Mz/Kz

 • Brojnost: velika, s dubinom opadaIhnologija: Arenicolites

 • KLASTINI ELF: Vanjski elfOkolii blizu padini/ bazenu. Samo oluje ekstremnih razmjera se osjete.

 • Litologija: bioturbirani mudstoni, tanki, distalni tempestitiTafonomija: In-situ ratrkana fauna sloenih skeletaTaksonomija: Pz

  Mz/Kz

 • Brojnost: malaIhnologija:

 • Padina i bazen

 • Litologija: pelagiki i hemipelagiki mudstones, turbiditni pjeenjaciTafonomija: autohtona (rasprena, ali cijela) i alohtona faunaTaksonomija: pelagiki organizmiPz

 • Mz

  Raznolikost: malaBrojnost: mala, velika u gravitacijskim tokovimaIhnologija:

 • Zajednice dna su grupirane od najplie do bazenske paralelno s okoliima:

  BA1 zajednica plaa i gornjeg obalnog licaBA2 zajednica obalnog lica do FWWBBA3 zajednica unutranjeg elfaBA4 zajednica srednjeg elfaBA5 zajednica vanjskog elfaBA6 zajednica bazena i dublje

 • Granice su procijenjene na slijedee dubina:Dubina valne brazde za lijepa vremena 10mDubina valne brazde za olujna vremena je razliita (ovisi o izloenosti obale i djelovanju valova).

 • Riplove valovi stvaraju ak do 200m, ali dubina do koje valovi erodiraju je 100m. Stoga granica BA4 i BA5 zone je dubina od 100m.Dubina fotike zone u sedimentima je odreena nestankom algi ili najveom dubinom na kojoj grebeni rastu

 • Za fosilne okolie mogu se primijeniti slijedei kriterijiBA1 zona: plae i gornji dio obalnog lica = 0 5 m dubineBA2 obalno lice do dubine valova za lijepa vremena = 5 15 mBA3 unutranji elf = 15 30 m dubineBA4 srednji elf = 30 60 mBA5 vanjski elf = 60 200m

 • 2. Kako prepoznati dubokomorske prostore?Sedimentoloki: Padina turbiditni ili gravitacijski tokovi, klizita , podmorske lepezePodruja hemipelagikih muljeva

 • Paleontoloki: organizmi s klijetkama ispunjenim plinom imaju probleme s dubinama (implodiraju)Plankton: mogu biti odneseni horizontalnim strujama dalekoPrincip aktuopaleontologijeOmjer planktonskih, vapnenakih bentikih i aglutiniranih foraminifera

 • 3. Karbonatni okoliiTvornice karbonata

 • Razlikuju se od klastinih okolia jer su sedimenti biogenog porijekla i nastali u okoliima gdje se i taloe.Veliina zrnaca i sortiranje nisu posljedica hidrodinamikih osobina okolia.Sedimentna zrna su tzv. Obavijena zrna (ooidi, onkoidi, grapestones), peloidi i skeletni ostaci.

 • Bioklasti su najee nastali abrazijom ili fragmentacijom, bioerozijomVapnenaki muljevi: razliitog porijeklaPlatforme su unutar fotikih zona (do dubina manjih od 50m)Klima: evaporacija i precipitacija

 • LitofacijesiMudstonesWackestonesPackstonesGrainstonesGrapestones

 • Grebenii (patch-reefs)

 • Plimski kanali

 • Shoals= pliaci

 • Fauna: Platforme tropa (chlorozoan zajednica ili coralgal): platformama umjerenih geografskih irina (foramol zajednica)

 • Oceanografija: svjetlo, temperatura, kisik i salinitetTektonika: nain i brzina subsidencije i donos terigenog materijala

 • Karbonatne rampe ili kosine: bentike su zajednice u formi pojaseva slinim onima na klastinom elfuObrubljeni elf: ima grebene (koralji, crvene alge)Epeirika ili epikontinentalna platformaIzolirana platforma

 • KARBONATNI OKOLII

  Toplo more

  Hladno more

 • Karakteristike10 do 300 km iroko dno koje se blago sputa prema bazenuFacijesni pojasevi su razliite irine i podudaraju se s batimetrijskim promjenamaPostepeno se prelazi iz unutranjeg pojasa prema vanjskom elfu i dalje u bazenZrnati litofacijesiKarbonatni pijesci u unutranjem elfu gdje se osjea djelovanje valova ili plimskih struja

 • Zrnati litofacijesiKarbonatni pijesci u unutranjem elfu gdje se osjea djelovanje valova ili plimskih strujaMuljeviti pijesci i muljevi u mirnijim okoliima u dubljim dijelovima vanjskog elfa koji povremeno mogu biti zahvaeni olujamaSporadini mali grebeni i nakupine pijeska

 • Obrubljene platforme

 • Obrubljene platforme: morfologija koralja u odnosu na energiju valova

 • Izolirana platforma

 • Izolirana platforma: idealizirano taloenje

 • 4. Okolii s manjkom kisika

 • Dizaerobni i anaerobni okoliiesti u dubokomorskim prostorima u Zoni osiromaenja kisika (ali moramo imati pojaanu produkciju!)Crni ejlovi: niske geografske irine, paralelno sa rubom kontinenta. esti u Cm, D, O, S i K.

 • U zatvorenim bazenima s puno nutrijenata s pozitivnom ravnoteom vode

 • U intrakontinentalnim bazenima i transgresijom

 • Sedimenti: tamniji, bogati OTIntenzitet bioturbacije se smanjuje (sauvaju se njene lamine. Chondrites ihnofacijesi su povezuju s dizareobnim facijesem.

 • Bentika fauna pokazuje slijedee osobine:Raznolikost opadaJazbine su plie i manjeRaste broj oportunistikih vrsta (suspenzojedi dominiraju).Plankton prisutan!

 • 4. Okolii s malim ili visokim salinitetomFaunalan raznolikost opada sa sniavanjem saliniteta Stenohalilni organizmi rijetki u brakinim sredinama (koralji, ramenononoci, bodljikai, i glavonoci)Tipina zajednica organizamaJedinke manje i tanjih ljutura

 • Hipersalilni reim