of 15 /15
FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR ~ 21 MAI 2013 ~ STRATEGII NAŢIONALE SI REGIONALE PENTRU 2014 - 2020

FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

 • Upload
  nash

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR. STRATEGII NA Ţ IONALE SI REGIONALE PENTRU 2014 - 2020. „ PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND AXELE ŞI DOMENIILE MAJORE DE INTERVENŢIE PENTRU PROGRAMELE OPERAŢIONALE ALE ROMÂNIEI 2014 - 2020 ”. ~ 2 1 MAI 201 3 ~. I. PREMISE (1/3). - PowerPoint PPT Presentation

Text of FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

Page 1: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

FORUM NAŢIONAL AL IMM-

URILOR

~ 21 MAI 2013 ~

STRATEGII NAŢIONALE SI REGIONALE PENTRU 2014 - 2020

Page 2: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

I. PREMISE (1/3)

1. IMM-URILE REPREZINTĂ COMPONENTA CEA MAI IMPORTANTĂ A ECONOMIEI ROMÂNIEI:

% ÎN TOTAL% REAL2010/2000

IMM MARI IMM MARI

LOCURI DE MUNCĂ 65,90% 34,10% 29,85% -40,58%

VAB 50,24% 49,76% 142,05% 56,69%

INVESTIŢII BRUTE 52,99% 47,01% 114,30% -28,79%

EXPORTURI DIRECTE

27,92% 72,08% 385,19% 223,58%

Page 3: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

I. PREMISE (2/3)

2. IMM-URILE SUNT SINGURELE GENERATOARE DE NOI LOCURI DE MUNCĂ ÎN PERIOADA ACTUALĂ:

2000 – 2010:

• IMM-urile au creat 494 mii locuri de muncă

• Întreprinderile mari au pierdut 760 mii locuri de muncă

3. ROMÂNIA POSEDĂ NUMAI:

21 întreprinderi la 1000 de locuitori, comparativ cu media UE de

63 întreprinderi la 1000 de locuitori

Page 4: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

I. PREMISE (3/3)

4. SMALL BUSINESS ACT A STABILIT 10 PROPUNERI ŞI

93 DE MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A IMM-URILOR –

FOARTE PUŢIN VALORIFICATE ÎN ROMÂNIA

5. CREŞTEREA NUMĂRULUI, POTENŢIALULUI ŞI

COMPETITIVITĂŢII IMM-URILOR CONSTITUIE O

DIRECŢIE ESENŢIALĂ DE RELANSARE A ECONOMIEI

ROMÂNIEI ŞI DE REDUCERE A DECALAJELOR

ECONOMICO-SOCIALE FAŢĂ DE ŢĂRILE UE

Page 5: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

II. OBIECTIVUL PROPUNERILOR

CREŞTEREA CONTRIBUŢIEI PROGRAMELOR

OPERAŢIONALE DIN PERIOADA 2014 – 2020 LA

RELANSAREA SECTORULUI DE IMM-URI ŞI LA

CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ ŞI VALOARE

ADĂUGATĂ ÎN CADRUL SĂU

Page 6: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

III. PROPUNERI REFERITOARE LA

AXE ŞI DOMENII MAJORE DE INTERVENŢIE

PENTRU PERIOADA 2014 – 2020

(AVÂND CA BAZĂ DE PLECARE STRUCTURA DIN

PERIOADA 2012 -2013)

Page 7: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

– ELEMENTE NOI

– ELEMENTE MODIFICATE

Page 8: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

A. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (1/2)

AXA PRIORITARĂ 4: CONSOLIDAREA MEDIULUI DE

AFACERI REGIONAL ŞI LOCAL ŞI INTENSIFICAREA

DEZVOLTĂRII IMM-URILOR

4.1. DEZVOLTAREA DURABILA A STRUCTURILOR DE SPRIJINIRE A

AFACERILOR ŞI STIMULAREA ASOCIERII IMM-URILOR

4.3. SE EXCLUDE

4.4. DEZVOLTAREA NOILOR FORME DE ORGANIZARE A MUNCII

SPECIFICE “SMART ECONOMY” (CLUSTERE, POLI DE

COMPETITIVITATE, PARCURI INDUSTRIALE, INCUBATOARE DE

AFACERI, PLATFORME INDUSTRIALE Ş.A.)

Page 9: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

A. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (2/2)

AXA PRIORITARĂ NOUĂ: ÎNFIINŢAREA ŞI

DEZVOLTAREA MICROÎNTREPRINDERILOR

X.1. ÎNFIINŢAREA DE NOI MICROÎNTREPRINDERI DE CĂTRE

TINERI

X.2. DEZVOLTAREA MEŞTEŞUGĂRITULUI ŞI A SERVICIILOR ÎN

MEDIUL RURAL

X.3. ACCESUL MICROÎNTREPRINDERILOR LA FINANŢARE (MICRO-

CREDITE, MICRO-GRANTURI, GARANŢII, CONTRAGARANŢII Ş.A.)

Page 10: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

B. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE (1/2)

AXA PRIORITARĂ 1: UN SISTEM DE PRODUCŢIE INOVATIV ŞI

ECO-EFICIENT

1.4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE ADAPTARE ŞI INOVARE A IMM-

URILOR – DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ (MANAGEMENT,

MARKETING, RESURSE UMANE ETC.)

1.5. SPRIJINIREA ADOPTĂRII STANDARDELOR EUROPENE ŞI

INTERNAŢIONALE LA NIVELUL IMM-URILOR (TEHNOLOGICE, DE

PRODUS, ORGANIZAŢIONALE Ş.A.)

1.6. FACILITAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC ÎN ÎNTREPRINDERI

1.7. SPRIJINIREA IMM-URILOR ÎN UTILIZAREA ENERGIILOR

NECONVENŢIONALE

Page 11: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

B. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE (2/2)

AXA PRIORITARĂ 2: CERCETARE, DEZVOLTARE

TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE PENTRU COMPETITIVITATE

2.4. EVALUAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI PRIVIND

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

AXA PRIORITARĂ NOUĂ: DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR

FINANCIARE PENTRU PROIECTELE INOVATIVE

X.1. FACILITAREA ACCESULUI IMM-URILOR/START-UP-URILOR

INOVATIVE LA CAPITAL DE RISC

X.2. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII IMM-URILOR/START-UP-URILOR

INOVATIVE PRIN STIMULAREA ACCESULUI LA SERVICII DE

CONSULANŢĂ

Page 12: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

C. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

AXA PRIORITARĂ 1: EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE

1.5. PROGRAME DOCTORALE ŞI POST-DOCTORALE ÎN SPRIJINUL CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII APLICATIVE

AXA PRIORITARĂ 3: CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR

3.4. FORMARE DE SPECIALIŞTI PENTRU PROFESIILE NOI ALE “SMART ECONOMY”

AXA PRIORITARĂ 6: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE

6.5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII PARTENERILOR SOCIALI – SINDICATE ŞI PATRONATE – DE A CONTRIBUI LA REALIZAREA INCLUZIUNII SOCIALE

Page 13: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

D. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

AXA PRIORITARĂ 1: ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI

PROCES ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI

PUBLICE

1.4. SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR PUBLIC –

PRIVATE

Page 14: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR

ÎN LOC DE CONCLUZII . . .

1. REFLECTAREA ROLULUI, SPECIFICULUI ŞI

POTENŢIALULUI IMM-URILOR ÎN AXELE ŞI

DOMENIILE MAJORE DE INTERVENŢIE ALE

SISTEMULUI DE PROGRAME OPERAŢIONALE 2014-

2020 ESTE ESENŢIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA

ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A ROMÂNIEI

2. INCLUDEREA REPREZENTANŢILOR

ORGANIZAŢIILOR DE IMM-URI ÎN TOATE

ORGANISMELE CARE ELABOREAZĂ STRATEGIILE

ŞI SISTEMUL DE PROGRAME OPERAŢIONALE ALE

ROMÂNIEI 2014-2020

Page 15: FORUM NAŢIONAL AL IMM-URILOR