Click here to load reader

Forslag/innspill til muntlig eksamen - folk.uio. · PDF file Forslag/innspill til muntlig eksamen fra faglærere i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Forslag/innspill til muntlig eksamen - folk.uio. · PDF file Forslag/innspill til muntlig...

 • Forslag/innspill til muntlig eksamen

  i studieretning for allmenne, økonomiske

  og administrative fag for lærere som ønsker å gjennomføre muntlig eksamen

  etter retningslinjene i LS-31-2003

  Læringssenteret takker oppgaveforfatterne for innspillene. LS ser positivt på at noen er villig til å ta jobben med å sende inn forslag og håper at dette vil kunne bidra til å videreutvikle muntlig eksamen. Forslagene er forfattet av faglærere i studieretningen for allmenne, økonomiske og administrative fag. Læringssenteret vil presisere at det faglige innholdet ikke er gjennomarbeidet av saksbehandlere i LS, og at oppgavene derfor fullt og helt står for forfatternes regning. Eventuelle spørsmål til oppgavene må stilles direkte til oppgaveforfatterne. Dette dokumentet vil bli revidert fortløpende etter hvert som det kommer inn nye forslag til oppgaver. Dokumentet ble sist revidert 31. mars 2004

 • Innholdsfortegnelse (klikk i innholdsfortegnelsen for å gå til faget du vil se på, klikk øverst i høyre hjørne på den siden du er på for å gå tilbake til innholdsfortegnelsen) Norsk .......................................................................................................................... 4

  Norsk eksempel 1 ................................................................................................... 4 Norsk eksempel 2 ................................................................................................... 6

  Samfunnsfag, historie og geografi .............................................................................. 8 Nyere historie eksempel 1....................................................................................... 8 Nyere historie eksempel 2..................................................................................... 11 Nyere historie eksempel 3..................................................................................... 13 Politisk idéhistorie ................................................................................................. 15 Geografi ................................................................................................................ 16

  Religion .................................................................................................................... 21 Religion ................................................................................................................. 21

  Språkfag ................................................................................................................... 23 Innspill til gjennomføring av eksamen i B/C-språk ................................................ 23 Innspill til gjennomføring av eksamen i fransk C-språk 2 ...................................... 24 Fransk C 2 eksempel 1 ......................................................................................... 25 Fransk C 2 eksempel 2 ......................................................................................... 26 Spansk C språk 2, 5 eksempel 1 .......................................................................... 28 Spansk C 2, 5 eksempel 2 .................................................................................... 30 Innspill til gjennomføring av eksamen i tysk B-språk............................................. 32 Tysk B-språk 2 eksempel 1................................................................................... 34 Tysk B-språk 2 eksempel 2................................................................................... 35 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 1 .................................................................. 37 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 2 .................................................................. 37 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 3 .................................................................. 38 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 4 .................................................................. 38 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 5 .................................................................. 39 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 6 .................................................................. 39 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 7 .................................................................. 40 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 8 .................................................................. 40 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 9 .................................................................. 41 Tysk B-språk 2/C-språk 3 eksempel 10 ................................................................ 41 Tysk B 3 + 4 eksempel 1....................................................................................... 42 Tysk B 4-4-5 eksempel 2 ...................................................................................... 44

  Realfag ..................................................................................................................... 46 Innspill til gjennomføring av eksamen i matematikk .............................................. 46 Matematikk 3MX eksempel 1 ................................................................................ 51 Matematikk 3MX eksempel 2 ................................................................................ 52 Matematikk 3MX eksempel 3 ................................................................................ 54 Matematikk 3MX eksempel 4 ................................................................................ 56 Innspill til fysikkoppgavene.................................................................................... 62 Fysikk 2FY eksempel 1 ......................................................................................... 68 Fysikk 2FY eksempel 2 ......................................................................................... 68 Fysikk 3FY eksempel 1 ......................................................................................... 69 Fysikk 3FY eksempel 2 ......................................................................................... 70 Fysikk 3FY eksempel 3 ......................................................................................... 71 Fysikk 3FY eksempel 4 ......................................................................................... 72 Fysikk 3FY eksempel 5 ......................................................................................... 73 Fysikk 3FY eksempel 6 ......................................................................................... 73

  Forslag/innspill til muntlig eksamen fra faglærere i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag 2

 • Fysikk 3FY eksempel 7 ......................................................................................... 74 Fysikk 3FY eksempel 8 ......................................................................................... 74 Fysikk 3FY eksempel 9 ......................................................................................... 75 Fysikk 3FY eksempel 10....................................................................................... 75 Kjemi 3KJ eksempel 1 .......................................................................................... 76 Kjemi 3KJ eksempel 2 .......................................................................................... 77 Biologi 3BI eksempel 1 ......................................................................................... 78 Biologi 3BI eksempel 2 ......................................................................................... 79 Biologi 3BI eksempel 3 ......................................................................................... 80

  Mediekunnskap ........................................................................................................ 81 Mediekunnskap modul 1 eksempel 1.................................................................... 81 Mediekunnskap modul 1 eksempel 2.................................................................... 81 Mediekunnskap modul 1 eksempel 3.................................................................... 82 Mediekunnskap modul 1 eksempel 4.................................................................... 82 Mediekunnskap modul 1 eksempel 5.................................................................... 83 Mediekunnskap modul 1 eksempel 6.................................................................... 84 Mediekunnskap modul 1 eksempel 7.................................................................... 85 Mediekunnskap modul 1 eksempel 8.................................................................... 86 Mediekunnskap modul 1 eksempel 9.................................................................... 87 Mediekunnskap modul 1 eksempel 10.................................................................. 87 Mediekunnskap modul 1 eksempel 11.................................................................. 88 Mediekunnskap modul 1 eksempel 12.................................................................. 88 Mediekunnskap modul 1 eksempel 13.................................................................. 89 Mediekunnskap modul 1 eksempel 14.................................................................. 90 Mediekunnskap modul 1 eksempel 15.................................................................. 91 Mediekunnskap modul 1 eksempel 16.................................................................. 91 Mediekunnskap modul 1 eksempel 17.................................................................. 92 Mediekunnskap modul 1 eksempel 18.................................................................. 93 Mediekunnskap modul 1 eksempel 19.....

Search related