Forside bilag 4 - Region Midtjylland ?? Collum femoris fraktur (lrbensbrud) samles ved Regionshospitalet Holstebro • Der nedlgges samlet 40 medicinske sengepladser i

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Forside bilag 4 - Region Midtjylland ?? Collum femoris fraktur (lrbensbrud) samles ved...

 • Region Midtjylland

  Bilag til Forretningsudvalgets

  mde 7. oktober 2008

  Punkt nr. 4

  Anlgsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest

 • Hospitalsenheden Vest

  Ledelsessekretariatet

  Gl. landevej 61DK-7400 Herning

  Tel. +45 9927 2727www.regionmidtjylland.dk

  Region Midtjylland

  Sundhedsstaben

  Skottenborg 26

  8800 Viborg

  Anlgsbevilling til bygningsmssige ndringer i forbindelse

  med gennemfrelsen af fase O-projekt i akutplanen.

  Baggrund

  Med udgangspunkt i akutplanen for Region Midtjylland har hospitalsledelsen i samarbejde med Leif Hansen, rdgivende ingenirer, udarbejdet et samlet projekt med etablering af flles akutmodtagelse p Regionshospitalet Herning, akutmodtagelse p Regionshospitalet Holstebro samt akutklinik p Regionshospitalet Ringkbing. Efterflgende er der foretaget mindre justeringer, grundet de forslag som er godkendt af regionsrdet vedr. budgettilpasningen i 2009-budgettet for Hospitalsenheden Vest. Det samlede projekt er opdelt i to etaper fase 0-projekt samt et efterflgende afsluttende projekt, fase 1. Fase 0-projektet er beskrevet i det flgende og der vedlgges projektbeskrivelsen. Konsekvenser af akutplanen og budgettilpasningen 2009 er:

  Traumemodtagelsen samt den kirurgiske funktion, med undtagelse af mammakirurgien, samles ved Regionshospitalet Herning

  Den flles akutte modtage enhed FAME etableres ved Regionshospitalet Herning

  Protesekirurgien samles ved Regionshospitalet Holstebro Collum femoris fraktur (lrbensbrud) samles ved

  Regionshospitalet Holstebro Der nedlgges samlet 40 medicinske sengepladser i

  Hospitalsenheden Vest, med 10 i Holstebro og 10 i Herning, samt 20 pladser p Regionshospitalet Ringkbing.

  Dato 2. oktober 2008

  Journalnr:

  Sagsbehandler: Holger Skott

  Tel.99272711

  E-mail:hechs@ringamt.dk

  Side 1

 • Side 2

  Det medfrer at der er behov for

  Opstart p ndringer af de fysiske rammer i de arealer der bliver en delmngde af den akutte skade/modtagelse, sledes der bliver etableret 12 kirurgiske senge/behandlerrum. Behovet for denne ndring skyldes at traumetologien samt den kirurgiske funktion samles p Regionshospitalet Herning. Sengene/behandlerrummene etableres som en-sengsstuer og ibrugtages som den frste delmngde af akutsengene som tilknyttes den nye flles akut modtage enhed. P trods af der flyttes ortopdkirurgiske senge fra Herning til Holstebro er der behov for ovennvnte tilpasning, idet indevrende pladser er en forudstning i den sengekabale som direktionen har fet fremsendt fra Hospitalsenheden Vest, i forbindelse med Regionsrdets mder vedrrende budgetforliget. Endvidere er der tale om indretning/placering af senge/behandlerrum som er forskelligt fra traditionelle sengestuer.

  Etablering af yderligere 3 intermedire (halv intensive) sengepladser ved Regionshospitalet Herning. Behovet skal ses i sammenhng med samlingen af traumetologien samt den kirurgiske funktion.

  Yderligere og mere hensigtsmssig beliggende vagtvrelser ved Regionshospitalet Herning. I forbindelse med det forannvnte vil der vre flere lger i vagt i Herning, desuden betyder den nye uddannelse af yngre lger at der etableres 2 vagthold i Herning og et vagthold i Holstebro af basislger, som skal have den frste del af uddannelsen i den nye flles akutte modtage enhed.

  En strre sengerokade p Hospitalsenheden Vest, sledes at der sikres en hensigtsmssigt logistik i forhold til placering af den flles akutte modtagelsen i Herning samt akutmodtagelsen i Holstebro til de stationre sengeafsnit.

  En anden karakter i sengemassen, med frre patienter per stue, sledes at den frste etape af den flles akutte modtage enhed kan etableres.

  Konvertering af kapacitet til yderligere medicinske ambulatoriefaciliteter, idet der nedlgges et ikke ubetydeligt antal medicinske senge.

  Herudover er der i fase 0-projektet medtaget en arbejdstilsynssag vedr. fysisk og psykisk belastning af pleje- og sekretrpersonale p et sengeafsnit p medicinsk afdeling p Regionshospitalet Herning. Problemet omhandler manglende fysiske rammer til samtalerum, uddannelsesrum, sekretrarbejdsplads og konferencelokale. Samtlige disse funktioner lses i dag p et vagtkontor med de deraf betingede psykiske problemstillinger. Problemet er medtaget i projektet, sledes at funktionerne etableres i pavilloner.

  Projektet

 • Side 3

  Projektet indeholder:

  Etablering af to midlertidige pavilloner p samlet 1.600 m2 ved Regionshospitalet Herning. Pavillonerne skal indeholde ikke kliniske funktioner som kontorer, konferencerum, lgesekretariater samt kliniske funktioner som samtalerum og mindre former for ambulatoriefaciliteter. Funktionerne flyttes ud fra de nuvrende bygninger, sledes at der her kan skabes rum til yderligere ambulatoriefaciliteter, frre patienter pr. stue sledes at frste etape af den kommende flles akut modtage enhen kan etableres samt flytning af funktioner der lser APV-problemstillinger, jf. arbejdstilsynssagen.

  Herudover har de midlertidige pavillonerne en strrelse der sikrer den ndvendige fysiske fleksibilitet, set i relation til sengerokaden, ombygningen p intensiv afsnit m.v.

  Etablering af 9 nye vagtvrelser beliggende tt p den nye flles akut modtage enhed.

  Bygningsmssige ndringer p intensiv afsnit, sledes at der kan etableres yderligere 3 intermedire sengepladser (halv intensive) med tilhrende birum, d.v.s. med en bedre logistik i forhold til opvgningsafsnittet, vagtfaciliteter til intensiv personale samt udvidelse af det sterile depot p afnsittet. De nuvrende ikke kliniske funktioner flyttes ud i pavillonerne.

  Lgeligt udstyr til den yderligere kapacitet p intensiv afsnit. Mindre bygningsmssige ndringer p Regionshospitalerne i

  Holstebro og Ringkbing i de akutte modtagefunktioner. konomi

  Regionen meddelte den 20. august 2008 en anlgsbevilling p kr. 900.000 til rdgivningsbistand i forbindelse med fase 0-projektet. Herudover blev der anbefalet afsat et rdighedsbelb i 2009-budgettet p kr. 35,5 mio (indeks 127). Der ansges om en anlgsbevilling p kr. 35,5 mio, sledes at den samlede anlgsbevilling udgr kr. 36,4, som sknnes fordelt, sledes: Midler til projektering kr. 0,9 mio Sagsbehandling, udbud, tilsyn getotekniske forhold m.v. kr. 0,5 mio Indkb af 2 pavilloner, herunder opstilling, for- bindelsesgange og tilslutninger kr.23,0 mio Etablering af 3 intermedire sengepladser, samt opbygning p intensiv afsnit kr. 7,0 mio Bestykning til 3 intermeidire sengepladser kr. 0,5 mio Etablering af vagtvrelser kr. 4,0 mio Bygningsmssige ndringer i Holstebro og Herning kr. 0,5 mio I alt kr.36,4 mio

 • Side 4

  Der kan vre forskydninger i ovennvnte, alt afhngig af licitationsresultatet. Det afsatte rdighedsbelb i 2009-budgettet p kr. 35,5 mio nskes fordelt med et rdighedsbelb i 2008 p kr. 5,0 mio, som primrt anvendes til projektering, udbud og igangstning af pavilloner og kr. 30,5 mio i 2009, som anvendes til frdiggrelse af byggearbejder, tilsyn samt evt. rekruttering af ndvendig personale for at gennemfre byggeriet. Anskaffelser af pavilloner, samt etablering af vagtvrelser udbydes i hovedentreprise, efterflgende udbydes bygningsmssige ndringer p intensiv afdeling i hovedentreprise. rsagen til delingen er at den frste entreprise omhandler konstruktioner og nybyggeri og den anden hovedentreprise omhandler installationer og ombygning. Tidsplanen i projektet er sledes: Udbud af opgaven under forbehold for regionsrdets godkendelse Oktober 2008 Igangstning af projektet December 2008 Afslutning af projektet Juli 2009 Med venlig hilsen Henning Vestergaard Hospitalsdirektr

 • Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest Etablering af FAME Fase 0 Byggetekniske forhold September 2008

  ___________________________________________________________________________

  Leif Hansen Rdgivende Ingenir A/S LH sag nr. 47011301

  2

  1 Indholdsfortegnelse

  2 Forord......................................................................................................... 3

  3 Regionshospitalet Herning ....................................................................... 3

  3.1 Indledning ...................................................................................................... 3 4 Regionshospitalet Herning ....................................................................... 7

  4.1 Medicoteknisk udstyr ..................................................................................... 7 4.2 Myndigheder .................................................................................................. 7 4.3 konomi ........................................................................................................ 7 4.4 Tidsforlb....................................................................................................... 8

  5 Regionshospitalet Ringkbing................................................................. 9

  5.1.Generelt .................................................................................................. 9

  6 Regionshospitalet Holstebro...................................................................10

  6.1 Indledning .....................................................................................................10

  http://www.lhas.dk/

 • Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest Etablering af FAME Fase 0 Byggetekniske forhold September 2008

  __