of 16 /16
Bilanţul financiar Mijloace Resurse Mijloace cu durata de exploatare mai mare de un an (M >1an ) Resurse cu scadenţa mai mare de un an (R >1an ) Mijloace cu durata de exploatare mica de 1 an (M <1an ) Resurse cu scadenţa un an (R <1an ) Mijloace de trezorerie (MT) 1.M>1an - pornim de la totalul activului imobilizat la valoarea netă din bilanţul contabil – activele fictive din cadrul activelor imobilizate (cheltuielile de constituire, cheltuielile de cercetare-dezvoltare)care nu au valoare economic – acele active imobilizate cu durata < 1an + active circulante > 1an. (M>1an = TAI – A fict.din AI – AI<1an + AC>1an) Active fictive- acele active ce nu au valoare economica pt.intreprindere, nu au val. De piata, deci nu pot fi valorificate prin vanzare. Pot fi: -A.fictive din cadrul activelor imobilizate (chelt.de constituire si chelt.de cercetare-dezvoltare) -Alte active fictive (chelt.in avans) 2.M<1an - pornim de la totalul activului circulant la valoarea netă din bilanţul contabil – activele circulante cu durata >1an – disponibilitatile din casa si banca + imobilizari financiare <1an. (M<1an = TAC – AC>1an – Disponibilitati + AI<1an) 3.MT – reprezinta disponibilitatile din casa, banca si alte valori. (MT = Disponibilitati) Total active de la bilantul financiar = Total active de la bilantul contabil – Active fictive totale 1.R>1an - pornim de la totalul capitalurilor proprii din bilanţul contabil – total active fictive + provizioanele pentru riscuri şi 1

Formule finante

  • Author
    gogueu

  • View
    893

  • Download
    21

Embed Size (px)

Text of Formule finante

Bilanul financiar Mijloace Mijloace cu durata de exploatare mai mare de un an (M >1an ) Mijloace cu durata de exploatare mica de 1 an (M 1an ) Resurse cu scadena un an (R 1an - pornim de la totalul activului imobilizat la valoarea net din bilanul contabil activele fictive din cadrul activelor imobilizate (cheltuielile de constituire, cheltuielile de cercetare-dezvoltare)care nu au valoare economic acele active imobilizate cu durata < 1an + active circulante > 1an. (M>1an = TAI A fict.din AI AI1an) Active fictive- acele active ce nu au valoare economica pt.intreprindere, nu au val. De piata, deci nu pot fi valorificate prin vanzare. Pot fi: -A.fictive din cadrul activelor imobilizate (chelt.de constituire si chelt.de cercetare-dezvoltare) -Alte active fictive (chelt.in avans) 2.M1an disponibilitatile din casa si banca + imobilizari financiare 1an + conturile de regularizare cu scadena mai mare de un an (veniturile nregistrate n avans). (R>1an = Tcp T A fict. + Prov.pt.riscuri si chelt. + Datorii>1an + Venituri in avans) 2.R 0 b) (R>1an) < (M > 1 an) FRF < 0 c) (R>1an) = (M > 1 an) FRF = 0 In functie de marimea elementelor din partea de jos a bilantului, avem:1

a) [(M< 1an) + MT] > (R< 1 an) FRF > 0 b) [(M< 1an) + MT] < (R< 1 an) FRF < 0 c) [(M < 1an) + MT] =(R< 1 an) FRF = 0 2.Fondul de rulment permanent (FRperm) FRperm = C perm AI nete FRperm = rata fondului de rulment permanent CP = capitalurile permanente AI nete = active imobilizate nete 3.Fondul de rulment propriu (FRP) excedentul capitalurilor proprii (CP) in raport cu activele imobilizate nete (AI nete). (FRP = CP AI nete) Rezultatul negative al acestei relatii de calcul => 4.Fond de rulment imprumutat (FRI) FRI = FRperm FRP sau FRI= Datoriile >1an 5. Nevoia de fond de rulment (NFR) NFR = (M < 1 an) [(R < 1an) CBTS] CBTS = creditele bancare pe termen scurt Daca: a. NFR > 0 =>surplus de nevoi temporare posibile de imobilizat; situatie normal daca rezulta din derularea normal a ciclului de exploatare. In caz contrar, evidentiaza un decalaj nefavorabil ntre lichiditatea stocurilor i creanelor i exigibilitatea datoriilor de exploatare, adica s-au ncetinit ncasrile i s-au urgentat plile. b. NFR < 0 =>incasari mai rapide decat platile; excedent de resurse temporare in raport cu nevoile corespunztoare de capitaluri circulante. 6.Trezoreria neta (TN) TN = FRF NFR sau TN = MT CBTS Daca: a.TN > 0 =>este rezultatul intregului echilibru financiar; excedentul de finantare se va regasi sub forma disponibilitatilor din casa si banca. Situatia favorabila se concretizeaza intr-o imbogatire a trezorerie, se dispune din abundenta de lichiditati. b. TN < 0 =>dezechilibru financiar; la incheierea exercitiului contabil, deficit monetary acoperit prin angajarea de noi credite pe termen scurt. Echilibrul financiar are la baz relaia fundamental a trezoreriei: FRF = NFR + TN Exemple: 1.FRF> 0 P 2.FRF< 0 A 3.FRF< 0 A NFR> 0 A NFR< 0 P NFR< 0 P TN> 0 A TN> 0 A TN< 0 P A P A P A P NFR FRF FRF 2 FRF NFR NFR TN TN TN

Bilanul funcional Mijloace Mijloace stabile (MS) Active circulante de exploatare (ACE) Active circulante n afara exploatrii (ACIE ) Active de trezorerie (AT )

Resurse Resurse durabile (RD ) Pasive de exploatare ( PE ) Pasive n afara exploatrii ( PIE ) Pasive de trezorerie ( PT )

1.MS totalul activelor imobilizate la valoare bruta + cheltuieli in avans care au durata >1an. (MS = AI val.bruta + Chelt.in avans) 2.ACE valoarea bruta a stocurilor + creantele din exploatare: creanele comerciale (Clieni Clieni creditori+ Efecte de ncasat/primit), creanele sociale (creane fa de salariai, creane fa de stat i instituii publice etc.), creanele fiscale (creane din impozite i taxe, TVA de recuperat etc.), cheltuielile constatate n avans, care se refer la activitatea de exploatare. [ACE = Stocuri + Creante exploatare (Clienti Clienti creditori (adica avansuri de la clienti, la datorii) + TVA de recuperate + Efecte de incasat + impozitul pe profit cu sold debitor + Alte creante fata de stat si institutii publice (adica CAS, CASS, etc.) + avansurile acordate angajatilor)] 3.ACIE debitorii diversi + econtarile din operatiunile in curs de clarificare cu soldul debitor + decontarile cu grupul si asociatii cu sold debitor + titlurile de plasament detinute de societatile necotate la bursa + dobnzile aferente creditelor acordate. 4.AT include disponibilitatile din casa si banca si alte valori + titlurile de plasament detinute de societatile cotate la bursa. 1.RD total capitaluri proprii + provizioane pt.riscuri si cheltuieli + venituri in avans + totalul amortizrilor i provizioanelor pentru depreciere + datoriile financiare pe termen mediu i lung (mprumuturile din emisiunea de obligaiuni,creditele la bnci pe termen mediu i lung, alte mprumuturi i datorii financiare i leasingul). 2.PE datorii comerciale (Furnizori Furnizori debitori + Efecte de plata) + creditele pe termen scurt acordate de bnci pentru derularea operaiunilor de import-export + datorii sociale (datoriile fa de personalul salariat pentru munca depus, CAS, CASS, CFS etc.) + datorii fiscale (TVA de plat + impozit pe profit + alte impozite i taxe legate de activitatea de exploatare etc.) [PE = Furnizori Furnizori debitori + Efecte de plata + TVA de plata + Impozit pe profit + Alte datorii fata de stat si de institutii publice]3

3.PIE dobnzile aferente creditelor primate + decontrile cu grupul i asociaii cu sold creditor + decontrile din operaii n curs de clarificare cu sold creditor + creditorii diveri + dividendele de plat etc. [PIE = Creditori diversi + Decontari cu grupul si asociatii + Decontari din operatiuni in curs de clarificare cu sold creditor + Dividende de plata] 4.PT Credite bancare pe termen scurt + Conturi curente descoperite

Indicatorii echilibrului functional1. Fondul de rulment funcional sau fondul de rulment net global (FRNG) a. FRNG = RD MS => reprezinta surplusul resurselor durabile n raport cu activele imobilizate la valoarea brut. b. FRNG = (MC+ AT) (RC + PT) => arat mrimea mijloacelor ciclice i de trezorerie rmas nefinanat din resursele ciclice i de trezorerie. MC = mijloace ciclice RC = resurse cicliceMC = ACE + ACIE

RC = PE + PIE 2.Nevoia de fond de rulment (NFR) NFR = MC RC a.Nevoia de fond de rulment de exploatare (NFRE) NFRE = ACE PE b.Nevoia de fond de rulment in afara exploatarii (NFRIE) NFRIE = ACIE PIE NFR = NFRE + NFRIE

3.Trezoreria neta (TN) TN = AT PT sau TN = FRNG NFR Echilibrul funcional are la baz relaia fundamental a trezoreriei: FRNG = NFR + TN sau FRNG =(NFRE + NFRIE)+ TN

Analiza rezultatelor intreprinderii1.Rezultatul exploatarii (RE) RE = TV expl TCh expl4

RE =EBE + Av expl Ach + V expl.din provizioane Ch expl.din provizioane 2.Rezultatul financiar (RF) RF = TV fin TCh fin 3.Rezultatul curent (RC) RC = RE + RF 4.Rezultatul extraordinar (RExtr) RExtr = V extr Ch extr 5.Rezultatul brut al exerciiului (RBE) RBE = TV TCh sau RBE = RE + RF + RExtr sau RBE = RC + RExtr 6.Rezultatul net al exerciiului (RNE) RNE = RBE I/Pr

Soldurile intermediare de gestiune1.Cifra de afaceri (CA) CA= Pv + Vvmf Pv = producia vndut Vv mf = veniturile din vnzarea mrfurilor 2.Marja comercial (MC) MC = Vvmf Ch mf Ch mf = cheltuieli cu mrfurile vndute 3.Producia exerciiului (PE) PE=Pv + Ps + Pi Ps = producia stocat (variaia stocurilor), care se determin astfel: Ps= Sc Sd Sc = soldul creditor al veniturilor din producia stocat Sd = soldul debitor al veniturilor din producia stocat Pi = producia imobilizat 4.Valoarea adugat (VA) VA = MC + PE CE CE = consumul extern provenind de la teri, sau consumul intermediar care se calculeaz astfel:5

CE = Ch mpm +Ach m + Ach af + Ch pext Ch mpm = cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile Ach m = alte cheltuieli materiale Ach af = alte cheltuieli din afar (energie i ap) Ch pext = cheltuieli cu prestaiile externe 5.Excedentul brut de exploatare (EBE) EBE=VA + S expl I tx Ch pers S expl = subvenii de exploatare I tx = impozite, taxe i vrsminte asimilate Ch pers = cheltuieli cu personalul 6.Capacitatea de autofinanare (CAF) a.metoda deductiv CAF = EBE + Av expl Ach expl + V fin Ch fin + V extr Ch extr P sal I/pr Av expl = alte venituri din exploatare Ach expl = alte cheltuieli din exploatare, din care se rein numai cheltuielile cu despgubirile, donaiile i activele cedate V fin = venituri financiare Ch fin = cheltuieli financiare V extr = venituri extraordinare Ch extr = cheltuieli extraordinare; P sal = participarea salariailor la profit; I/pr = impozitul pe profit. b.metoda adiional CAF = RNE + Ch ced V ced + Ch Am + prov V prov Ch ced = cheltuieli privind cedarea activelor V ced = venituri din cedarea activelor Ch Am + prov = cheltuieli cu amortizri i provizioane V prov = venituri din provizioane 7.Autofinantare (AF) AF = CAF Dividende distribuite

I.Ratele de rentabilitate1.Rentabilitate comerciala a)Rata marjei comerciale (RMC) RMC =6

b) Rata marjei brute de exploatare (REBE) REBE = c)Rata marjei nete de exploatare (RENE) RENE = d)Rata marjei nete (RRNE) RRNE =

2.Rentabilitate economica a)Rentabilitatea economica a activului total (RTA) RTA = REC = RE sau EBE b)Rentabilitatea economica a activului economic (RAE) RAE = AEC = AI brute + NFR (tine de bilantul functional; cel financiar se calculeaza la valorile nete) + Disponibilitati 3.Rentabilitate financiara a)Rentabilitate financiara neta (R fin n) R fin n = b)Rentabilitatea financiara inainte de impozitare (R f imp) R f imp = RC imp = rezultatul current inaintea deducerii chelt.cu dobanda (impozitarii) RC imp = RC + Ch dobanda c)Randamentul capitalurilor proprii (RCP) RCP =

II.Ratele de lichiditate, solvabilitate si indatorare1.Rata lichiditatii generale (RLG)7

RLG =AC = active circulante totale Dts = datorii pe termen scurt 2.Rata lichiditatii reduse (RLR)

RLR =

=

S = stocuri Cr = creane Inv t = investiii financiare pe termen scurt Disp = disponibiliti -valoarea favorabila e curpinsa intra 0,8 si 1 3.Rata lichiditatii immediate (rata capacitatii de plata imediata RLI) RLI = -valoarea favorabila > 0,3 4.Rata solvabilitatii pe termen mediu si lung (RSTL) RSTL = = DT = datorii totale TA = total activ -situatia este normal cand valoarea ratei > 1,5, iar valorile acceptate apartin intervalului [1;1,5] 5.Gradul de indatorare a)Gradul de indatorare generala (Coeficientul total de indatorare sau Rata levierului - L) L= b)Gradul de indatorare financiara (Rata datoriilor financiare pe termen mediu si lung- RDf tml) RDf tml = Df tml = suma datoriilor financiare pe termen mediu i lung Cperm = capitalurile permanente Cperm = CP + Df tml

III.Ratele privind viteza de rotatie1.Viteza de rotatie a stocurilor de materii prime (VrMp) VrMp = x 360 SmMp = valoarea medie a stocului de materii prime CaMpc = costul de achiziie al materiilor prime consumate n cursul anului (ieirile) sau inversul:8

VrMp =

=> exprim numrul de rotaii (aprovizionri cu materii prime) dintr-un an

2.Viteza de rotatie a stocurilor de productie neterminata (VrPn) VrPn = x 360 SmPn = valoarea medie a stocului de producie neterminat CpPnf = costul produciei neterminate finalizat n cursul anului (ieirile) sau inversul: VrPn = => exprim numrul de rotaii (de cicluri de fabricaie de produse neterminate)

3.Viteza de rotatie a stocurilor de produse finite (VrPf ) VrPf = x 360 SmPf = valoarea medie a stocului de produse finite CpPfv = costul de producie al produse finite vndute n cursul anului (ieirile) sau inversul: VrPf = => exprim numrul de rotaii (de cicluri de producie) dintr-un an

4.Viteza de rotatie a stocurilor de marfuri (VrMf) VrMf = x 360 SmMf = valoarea medie a stocului de mrfuri; CaMfv = costul de achiziie al mrfurilor vndute n cursul anului (ieirile). sau inversul: VrMf = => exprim numrul de rotaii (de aprovizionri cu mrfuri) dintr-un an

5.Coeficient de structura a materiilor prime/productiei neterminate/produselor finite/marfurilor (Cs mp/pn/pf/mf) Cs mp = Cs pn = Cs pf = Cs mf =

6.Durata medie a creditului acordat clientilor (Dm Cl) Dm Cl = x 360 Cl = valoarea clienilor la sfritul anului Epr = valoarea efectelor de primit Es = valoarea efectelor scontate i neajunse la scaden CA = cifra de afaceri TVAc= taxa pe valoarea adugat colectat9

sau inversul: Dm Cl = => care exprim numrul de rotaii (de ncasri de la clieni) dintr-un an

7.Durata medie a creditului primit de la furnizori (Dm Fz) Dm Fz = x 360 Fz = valoarea furnizorilor la sfritul anului Epl = valoarea efectelor de plat Ap = valoarea aprovizionrilor realizate n cursul anului TVAd = taxa pe valoarea adugat deductibil sau inversul: Dm Fz = => exprim numrul de rotaii (de pli ctre furnizori) dintr-un an

8.Coeficient de structura a Dm Cl si Dm Fz (Cs Dm Cl si Cs Dm Fz) Cs Dm Cl = Cs Dm Fz =

Categorii de capitaluri pe perioada de exploatare1.Capitalul economic = AI expl + NFRE 2.Capitalul investit = Cap.ec. + AI in afara exploatarii = TAIC + NFRE 3.Capitalul angajat = AI expl + AI in afara expl + AI fin +NFRE + NFRIE + Disp = TAI + NFR + Disponibilitati

Dobanzi1.Dobn = Dobn = dobanda nominala Sccd = soldul debitor al contului curent t = numrul de zile n care soldul contului curent a fost debitor 2.Comb = Sccd Rcomb (%) Comb = commision bancar Rcomb(%) = rata comisionului bancar 3.Dobr = Dobn +Comb Dobr = costul real al creditului10

4. Pentru a determina rata real a dobnzii, utilizm formula dobnzii simple n care necunoscuta este rata real a dobnzii.

Costul creditului de scont1.Scontul comercial ( Sc) Sc = Vn = valoarea nominal a cambiei; t = durata de timp din momentul prezentrii i pn la scaden. 2. Valoarea actual a cambiei n momentul scontrii (Va) Va = Vn Sc 3. Scontul raional (Sr) Sr = Va -

4. Taxa efectiv a scontului (Rsr(%))

Rsr(%) =

11