of 44 /44
Proiectul Phare Ro 2006 “Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari ” Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12 Formator Data: 02.03.2009 1 AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI STANDARD OCUPATIONAL FORMATOR Sectorul : .. Educatie s i formare profesionala, cercetare/proiectare, sport Versiunea: 00 Data aprobarii: Data propusa pentru revizuire: septembrie 2012 Initiator proiect: Comitetul sectorial Educatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport Echipa de redactare: Viorica Pop, expert sectorial Educatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport, formator Mihaela Laroche, formator independent Paloma Petrescu, formator, Asociatia Nationala a Formatorilor în Management Educational Verificator sectorial: Vasilica Stefania Duminica, sef serviciu Centrul National pentru Formare a Personalului din Învatamântul Preuniversitar Comisia de validare: Denumirea documentului electronic: FORMATOR Responsabilitatea pentru continutul standardului ocupational revine Comitetului Sectorial Educatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport.

FORMATOR Versiunea: 00 Data propusa pentru revizuire

Embed Size (px)

Text of FORMATOR Versiunea: 00 Data propusa pentru revizuire

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  1

  AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI

  STANDARD OCUPATIONAL

  FORMATOR

  Sectorul : .. Educatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport

  Versiunea: 00Data aprobarii:Data propusa pentru revizuire: septembrie 2012

  Initiator proiect: Comitetul sectorial Educatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport

  Echipa de redactare:Viorica Pop, expert sectorial Educatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport, formatorMihaela Laroche, formator independent

  Paloma Petrescu, formator, Asociatia Nationala a Formatorilor n Management Educational

  Verificator sectorial: Vasilica Stefania Duminica, sef serviciu Centrul National pentru Formare a Personalului din nvatamntul PreuniversitarComisia de validare:

  Denumirea documentului electronic: FORMATOR

  Responsabilitatea pentru continutul standardului ocupational revine Comitetului SectorialEducatie si formare profesionala, cercetare/proiectare, sport.

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  2

  Descriere:

  Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltarii analizei ocupationale pentru ocupatia FORMATOR....grupa COR.2412205......(se indica grupa de baza- 4 cifre)

  Formatorul este specialistul n formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuieste activitati teoretice/ practice si/sau programe de formare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate n institutii specializate sau la locul de munca.

  Aceasta definitie extinsa este compatibila cu definitiile date formatorului la nivel european.

  Ca urmare, formatorul descris prin acest standard ocupational este:

  Conceptor al programelor/stagiilor de formare, pe baza documentelor normative n vigoare, a standardelor ocupationale/de pregatire profesionala si a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate - inclusiv al celui de formare a formatorilor

  Proiectant al programelor/stagiilor si al activitatilor de formare, pe baza identificarii nevoii si cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate

  Organizator al programelor/stagiilor de formare, asigurnd toate conditiile necesare desfasurarii optime a acestora

  Facilitator al procesului de nvatare si de dezvoltare prin crearea de situatii de nvatare adecvate dezvoltarii competentelor profesionale care se constituie n tinte ale formarii

  Evaluator al competentelor efectiv formate sau dezvoltate la participantii la formare, precum si al propriei prestatii ca formator

  Evaluator al programelor/stagiilor de formare, att al celor proprii, ct si al programelor/stagiilor de formare propuse spre evaluare n vederea autorizarii

  Persoana care nvata pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltndu-si permanent competentele de formator

  Prezentul standard ocupational este valabil pentru toate domeniile de calificare n care lucreaza formatorul si se aplica tuturor categoriilor de formatori:

  Formatorul responsabil cu activitatile teoretice si practice de dezvoltare de competente indiferent de nivelul de calificare la care lucreaza. Lucreaza ca formator (cu norma ntreaga sau fractiuni de norma) n institutii de formare, dar poate fi si angajatul unei organizatii (indiferent de natura ei) care are o structura responsabila cu formare propriilor angajati.

  Formatorul responsabil cu activitatile practice de dezvoltare a competentelor profesionale. Lucreaza ca formator (cu norma ntreaga sau fractiuni de norma) n institutii de formare, dar poate fi si angajatul unei organizatii (indiferent de natura ei) care are o structura responsabila cu formare propriilor angajati.

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  3

  ndrumatorul de practica din cadrul ntreprinderilor si altor organizatii. Este responsabil cu activitatile practice de dezvoltare a competentelor profesionale n conditii reale de munca n organizatia n care lucreaza. Este angajat al acesteia pe post de conducere sau executie si, ca ndrumator de practica, poate fi degrevat sau nu de sarcinile obisnuite de lucru

  Maistrul de ucenicie, n conditiile legislatiei privind ucenicia la locul de munca

  Formatorul de formatori

  Informatii generale de interes privind practicarea ocupatiilor la care s-a facut referire.

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  4

  Lista unitatilor de competenta

  Unitati de competenta cheie

  Titlul unitatii 1:Comunicarea n limba materna

  Titlul unitatii 2: Comunicarea n limbi straine

  Titlul unitatii 3: Competente de baza n matematica, stiinta, tehnologie

  Titlul unitatii 4: Competente informatice.

  Titlul unitatii 5: Competenta de a nvata.

  Titlul unitatii 6: Competente sociale si civice

  Titlul unitatii 7: Competente antreprenoriale

  Titlul unitatii 8: Competenta de exprimare culturala

  Unitati de competenta generale

  Titlul unitatii 1: Respectarea legislatiei specifice

  Titlul unitatii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea n munca si n domeniul situatiilor de urgenta

  Titlul unitatii 3: Aplicarea normelor de protectie a mediului

  Titlul unitatii 4: Asigurarea calitatii activitatii

  Unitati de competenta specifice

  Titlul unitatii 1: Pregatirea programului/stagiului de formare

  Titlul unitatii 2: Pregatirea formarii practice

  Titlul unitatii 3: Realizarea activitatilor de formare

  Titlul unitatii 3: Evaluarea participantilor la formare

  Titlul unitatii 4: Evaluarea programului/stagiului de formare

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  5

  Titlul unitatii de competenta 1

  Pregatirea programului/stagiului de formare

  (competenta specifica)

  (tipul unitatii)

  Nivelul de responsabilitatea si autonomie

  3

  Elemente de competenta

  Criterii de realizare asociate rezultatului activitatii descrise de elementul de competenta

  Criterii de realizare asociate modului de ndeplinire a activitatii descrisa de elementul de competenta

  1. Stabileste scopul si obiectivele programului de formare

  2. Culege informatii despre cursanti

  Proiecteaza activitatile de formare

  .Planifica activitatile de formare

  1.1. Scopul si obiectivele sunt n concordanta cu competentele tinta ale formarii

  1.2. Obiectivele sunt formulate n termeni de rezultate ale nvatarii

  1.3 Obiectivele sunt SMART

  1.1 Stabilirea scopului si obiectivelorse face cu responsabilitate, rigurozitate, corectitudine

  2.1. Informatiile sunt relevante

  2.2 Informatiile sunt corecte

  2.3 Informatiile sunt sintetice

  2.4 Informatiile acopera toate aspectele de interes n derulareaprogramului/stagiului de formare

  2.1 Culegerea informatiilor se face cu rigurozitate, respect, corectitudine

  3 3.1 Activitatile proiectate sunt corelate cu obiectivele si competentele vizate

  3.2 Activitatile sunt adaptate la grup si la resurse

  3.3 La proiectare se au n vedere aspectele formative si corective

  Proiectarea activitatilor de formare se realizeaza cu realism, rigurozitate, ncurajarea la cursanti a atitudinii proactive si a autoevaluarii obiective

  4 4.1 Planificarea se realizeaza conform legislatiei n vigoare

  4.2 Planificarea este corelata cu

  4.1 Planificarea se realizeaza cu responsabilitate, realism, optimizarea utilizarii resurselor, spirit de

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  6

  obiectivele si caracteristicile grupului tinta

  4.3 Planificarea are n vedere toate tipurile de resurse necesare pentru formare

  prevedere, flexibilitate

  5. 5.1 Suportul de curs si materialele auxiliare sunt corelate cu obiectivele

  5.2 Suportul de curs si materialele auxiliare sunt adecvate la grup

  5.3 Suportul de curs si materialele auxiliare sunt pregatite ntr-un numar suficient de exemplare pentru a se atinge obiectivele

  5.4 Suportul de curs si materialele auxiliare respecta legislatia n vigoare

  5.1 Pregatirea se realizeaza cu responsabilitate, meticulozitate, optimizarea utilizarii resurselor

  6. 6.1 Informatiile se refera la toate aspectele importante pentru participarea n cadrul programului/stagiului de formare

  6.2 Cursantii sunt informati n timp util

  6.3 Informarea se realizeaza prin metode adecvate grupului

  6.1 Comunicarea se realizeaza cu respect, rigurozitate, responsabilitate,

  corectitudine

  Informatiile despre cursanti se pot referi la numar, caracteristicile de gen, vrsta, culturale, religioase, studii/stagii de pregatire anterioare, aptitudini, cerinte si nevoi speciale sau orice alt tip de informatii considerate relevante de catre formator.

  Metode de culegere a informatiilor despre cursanti: de la furnizorul de formare, prin fise de nscriere elaborate de furnizor si/sau formator, telefonic, prin e-mail, fax pe baza de interviu

  Pregateste suportul de curs si materialele auxiliare

  Informeaza cursantii despre conditiile generale de desfasurarea a formarii

  Contexte:

  Gama de variabile:

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  7

  structurat etc.

  Sunt prevazute metode si instrumente de evaluare formativa si autoevaluare corelate cu obiective si caracteristicile grupului

  Sunt prevazute proceduri de corectie si ameliorare.

  Resursele necesare unei activitati de formare sunt umane, materiale si financiare si de timp.

  Suportul de curs poate sa fie pe suport de hrtie sau n format electronic sau n orice alta forma dorita de formator si acceptata de furnizor.

  Materialele auxiliare pot fi: planse, fise de lucru, fise de observare, instructiuni pentru exercitiile practice, note informative, liste bibliografice, nregistrari audio/video, mulaje, machete, prototipuri etc.

  Informatiile furnizate cursantilor se refera la planul de formare, locul si conditiile de desfasurare, conditiile de evaluare si certificare/atestare a formarii, materialele si/sau documentele pe care trebuie sa le aiba asupra lor la primul curs.

  Intervalul de timp dintre anuntarea planului si a conditiilor de formare si nceperea efectiva a activitatilor depinde de complexitatea programului/stagiului si este la decizia furnizorului/formatorului n conformitate cu prevederile legale si cu politicile furnizorului.

  Informarea cursantilor se poate realiza: site-uri specializate, afise, telefonic, prin e-mail, prin fax, anunturi n plenul unor reuniuni etc.

  Echipamentele IT si birotica pot fi computer, scaner, proiector, videoproiector, ecran multifunctional, telefon, fax si altele dintre care se selecteaza cele potrivite pentru efectuarea operatiilor practice ce corespund activitatii specifice respective.

  Aspecte formative si corective: instrumente de din partea cursantilor realizat dupa etape considerate importante n desfasurarea formarii, proceduri corective si ameliorative

  Proiectarea si organizarea activitatilor de formare

  Standardul ocupational si-sau de formare relevant pentru programul respectiv

  Continuturi teoretice din aria formarii

  Operationalizarea obiectivelor

  Proiectarea si organizarea activitatilor de formare

  Standardul ocupational si-sau de formare relevant pentru programul respectiv

  feed-back

  Cunostinte:

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  8

  Continuturi teoretice din aria formarii

  Operationalizarea obiectivelor

  Proiectarea formarii

  Analiza si sinteza

  Metode, tehnici de formare

  Metodologia evaluarii

  Caracteristicile grupului

  Tipuri de instrumente si metode de evaluare formativa si autoevaluare

  Legislatia n vigoare

  Organizarea formarii

  Date despre grupul de cursanti

  Cunostinte teoretice actualizate la tema formarii

  Planul de formare

  Conditiile si locul de desfasurare ale formarii

  Conditiile de evaluare si certificare

  Documentele si /sau materialele necesare la primul curs

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  9

  Titlul unitatii de competenta Pregatirea formarii practice

  (tipul unitatii) competenta specifica

  Nivelul de responsabilitatea si autonomie

  3

  Elemente de competenta Criterii de realizare asociate rezultatului activitatii descrise de elementul de competenta

  Criterii de realizare asociate modului de ndeplinire a activitatii descrisa de elementul de competenta

  Culege informatii despre cunostintele teoretice ale cursantilor

  2 Verifica functionarea dispozitivelor/echipamentelor/ aparatelor pentru formarea practica

  Colaboreaza cu persoanele responsabile pentru

  1.

  1.1. Informatiile sunt culese de la formatorul responsabil cu pregatirea teoretica

  1.2 Informatiile culese sunt corelate cu cerintele institutiei furnizoare

  1.3 Informatiile culese sunt corelate cu cerintele standardului ocupational ti/sau de formare

  1.4 Informatiile culese sunt relevante pentru programul/ secventa de formare practica

  Informatiile sunt culese cu responsabilitate, rigurozitate, corectitudine

  2.1 Verificarea se face pentru a se sesiza abateri de la functionarea normala

  2.2 Verificarea se face la toate dispozitivele/ echipamentele/ aparatele ce vor fi utilizate

  2.3 Verificarea se face nainte de nceperea activitatii

  3. Remedierea se realizeaza n Remedierea se realizeaza cu responsabilitate, rigurozitate,

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  10

  remedierea abaterile sesizate

  Contexte:

  Gama de variabile:

  Cunostinte:

  timp util

  Remedierea face ca dispozitivele/ echipamentele/ aparatele sa functioneze normal

  Abaterile neremediate exclud dispozitivele/ echipoamentele/ aparatele respective din activitatea de formare

  spirit de prevedere

  4.

  5.

  Pregatirea practica se poate realiza n ateliere/laboratoare, pe simulatoare sau la locul de munca, cu utilizarea n conditii reale a utilajelor/echipamentelor/dispozitivelor/aparatelor.

  Norme specifice: SSM, PSI, igiena etc.

  Colaborarea pentru remedierea abaterilor de la norme si a defectiunilor se realizeaza nainte de nceperea formarii practice, ntr-un timp ce sa permita solutionarea tuturor problemelor

  Proiectarea si organizarea activitatilor de formare

  Standardul ocupational si-sau de formare relevant pentru programul respectiv

  Continuturi teoretice din aria formarii

  Operationalizarea obiectivelor

  Norme specifice

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  11

  Continutul cartilor tehnice ale dispozitivelor/ echipamentelor/aparatelor

  Cunostinte teoretice referitoare la functionarea normala a dispozitivelor/ echipamentelor/aparatelor

  Notiuni teoretice de depanare/ remediere a defectiunilor

  Norme specifice

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  12

  Titlul unitatii de competenta

  (tipul unitatii)

  (competenta specifica)

  Nivelul de responsabilitatea si autonomie

  3

  Criterii de realizare asociate modului de ndeplinire a activitatii descrisa de elementul de competenta

  1.

  1.1 Prezentarea se refera la fiecare modul/secventa de formare

  1.2 Prezentarea contine toate informatiile necesare pentru participarea la formare

  1.3 Scopul si obiectivele corespund nevoilor de formare identificate

  Informarea cursantilor se realizeaza cu respect, punctualitate, corectitudine

  2. 2.1. Secventele de formare sunt adaptate grupului

  2.2 Secventele de formare sunt n concordanta cu scopul si obiectivele

  2.3 Secventele se realizeaza utiliznd metode si tehnici adecvate

  2.1 Realizarea secventelor se face cu respect, empatie, responsabilitate,

  obiectivitate, punctualitate

  3. 3.1 Informatiile sunt culese prin metode adecvate

  3.2 Informatiile sunt culese la momente adecvate

  3.3 Informatiile sunt utilizate pentru realizarea de corectii

  3.1 Culegerea de informatii se face cu respect, empatie, obiectivitate, responsabilitate, consecventa

  Realizarea activitatilor de formare

  Elemente de competenta

  Criterii de realizare asociate rezultatului activitatii descrise de elementul de competenta

  Prezinta scopul si obiectivele activitatii de formare

  Realizeaza secventele de formare

  Culege informatii de la cursantii despre modul de desfasurare al activitatilor de formare

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  13

  4.Realizeaza evaluare formativa

  Stabileste sarcini de lucru pentru perioada dintre sesiunile de formare

  Contexte

  Gama de variabile

  4.1 Evaluarea formativa este realizata cu metode adecvate

  4.2 Evaluarea formativa se relizeaza n raport cu obiectivele si/sau competentele vizate

  4.3 Rezultatele evaluarii formative sunt comunicate cursantilor

  4.1 Evaluarea formativa se realizeaza cu respect, empatie, obiectivitate, corectitudine

  5. 5.1 Sarcinile de lucru/temele de casa sunt relevante

  5.2 Sarcinile de lucru/temele de casa sunt accesibile

  5.3 Sarcinile de lucru/temele de casa sunt adaptate intervalului de timp si grupului de cursanti

  5.1 Stabilirea sarcinilor de lucru/temelor de casa se face cu respect, realism, empatie, persuasiune

  :

  Activitatile de formare pot fi realizate n sistem formatorul si cursantii gasindu-se n acelasi moment n acelasi loc si interactionnd direct, la distanta sau mixt.

  Formarea se poate realiza n medii diferite, terestru, subteran, aerian, acvatic, subacvatic, n conditii de clima diferite etc.

  :

  Cursantii sunt informati despre: programul zilnic/saptamnal de lucru, obiectivele programului de formare formulate ca rezultate ale nvatarii, modalitatile de evaluare, spatiile de lucru si facilitatile disponibile, conditiile specifice de SSM si PSI, regulile interne ale grupului pe durata formarii, regulile interne ale amplasamentului

  Metode si tehnici de formare: activitati de grup, studiu de caz, jocuri, simulari, rezolvare de probleme, prezentari

  Adaptarea metodelor si tehnicilor de formare la cursanti: cursantii nteleg sarcinile de lucru si le ndeplinesc, sunt asigurate conditii ca toti participantii sa exerseze deprinderile formate, sa aplice cunostintele dobndite, sa poata urmari expunerile si activitatile demonstrative, folosesc experienta proprie n activitatile de formare, grupele de formare sunt constituite n conformitate cu prevederile legale

  Metode de culegere a informatiilor despre desfasurarea activitatilor de formare: fise de evaluare,

  face-to-face,

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  14

  discutii individuale si/sau de grup, implicarea cursantilor alaturi de formator n furnizarea de feed-back, vizionarea unor nregistrari audio/video a activitatilor/secventelor de formare etc.

  Corectiile se pot realiza prin: adaptarea metodelor si/sau tehnicilor alese la grup, acordarea unui timp mai lung/mai scurt pentru realizarea exercitiilor, alternarea metodelor etc.

  Momente pentru culegerea informatiilor: sfrsitul unei zile de formare, al unui modul, al unei secvente, al unui exercitiu etc

  Se poate comunica cu cursantii prin telefon, fax, e-mail sau direct n intervale orare bine precizate n oferta de formare

  Secventele de formare pot fi: expuneri, exercitii individuale sau de grup, studiu individual, activitati practice individuale sau de grup, prezentari audio-video, navigare Internet etc

  Opiniile cursantilor despre modul n care s-au desfasurat anumite secvente importante n formare cum ar fi un modul, o zi de formare, parcurgerea unei teme importante etc se pot culege si nregistra n diferite modalitati ca de exemplu completarea de catre cursanti a unor fise de evaluare.

  Metode de evaluare formativa: metoda semaforului, aplicarea de fise, chestionare de evaluare, metoda raspunsului scurt etc

  Sarcinile de lucru pentru temele de casa pot fi relevante pentru consolidarea deprinderilor, cunostintelor, competentelor dobndite de cursanti pna la momentul respectiv sau pentru anticiparea viitoarelor secvente de formare

  Cunostinte: Legislatie specifica, regulile interne ale amplasamentului n care se desfasoara formarea

  Metode de formare

  Continuturi teoretice actualizate si relevante la tema secventei/secventelor

  Metode de prevenire si gestionare a conflictelor

  Metode de evaluare formativa

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  15

  Titlul unitatii de competenta 4 Evaluarea participantilor la formare

  (tipul unitatii)

  (competenta specifica)

  Nivelul de responsabilitatea si autonomie

  3

  Elemente de competenta

  Criterii de realizare asociate rezultatului activitatii descrise de elementul de competenta

  Criterii de realizare asociate modului de ndeplinire a activitatii descrisa de elementul de competenta

  . Elaboreaza/ instrumentele de evaluare

  Organizeaza sesiunile de evaluare a participantilor

  1

  1.1. Instrumentele sunt elaborate n conformitete cu prevederile legale

  1.2 Instrumentele sunt elaborate avnd n vedere toate informatiile necesare pentru aplicare

  1.3 Instrumentele sunt adecvate obiectivelor programului si competentelor vizate

  Instrumentele sunt elaborate cu responsabilitate, realism, obiectivitate, profesionalism

  2. 2.1. Sesiuni de evaluare organizate n conformitate cu prevederile legale

  2.2 Sesiuni de evaluare organizate n conformitate cu politicile proprii ale institutiei de formare

  2.3 Sesiuni de evaluare organizate n concordanta cu scopul si obiectivele programului de formare

  2.4 Sesiuni de evaluare organizate avnd n vedere modalitati de revenire pentru cursantii care nu pot participa

  Sesiunile de evaluare sunt organizate cu responsabilitate, realism, obiectivitate

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  16

  sau nu promoveaza sesiunile de evaluare

  3 3.1 Sesiunile de evaluare desfasurate n conformitate cu prevederile legale

  3.2 Sesiunile de evaluare desfasurate n functie de situatia concreta

  3.3 Participarea se face n concordanta cu rolul atribuit

  Participarea se realizeaza cu obiectivitate, fermitate, corectitudine, respect, calm

  4. 4.1 Rezultatele sunt nregistrate corect

  4.2 nregistrarile sunt lizibile

  4.3 Fisele si registrele de evaluare sunt completate n conformitate cu legislatia n vigoare, n formatul agreat de furnizorul de formare

  nregistrarea se face cu responsabilitate, meticulozitate, corectitudine

  Aceste sesiuni de evaluare se refera la evaluarea sumativa si se pot realiza la sfrsitul unui/unor module, secvente importante sau la sfrsitul perioadei de formare

  Informatii pentru aplicare: cerinte, instructiuni de aplicare, scala de notare etc.

  Situatia concreta: sesiuni normale sau de revenire pentru cursantii care nu au putut participa sau nu au ndeplinit cerintele, n conformitate cu programul de desfasurare anuntat cursantilor, n conformitate cu cerintele anuntate cursantilor la nscriere, cu proceduri de contestare n conditiile legii si anuntate de institutia furnizoare de formare etc

  Rolul atribuit: evaluator, membru n comisia de evaluare, supraveghetor, asistent etc.

  Modalitati specifice de nregistrare a rezultatelor: fise, registre, cataloage, carnete de note etc care sunt completate n conformitate cu legislatia n vigoare n formatul agreat de furnizorul de formare, urmnd procedurile furnizorului si n colaborare cu serviciul specializat acolo unde el exista

  . Participa la desfasurarea sesiunilor de evaluare

  nregistreaza rezultatele evaluarii participantilor

  Contexte:

  Gama de variabile:

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  17

  Cunostinte:

  Programul de formare

  Principiile generale ale evaluarii

  Elaborarea instrumentelor si a procedurilor de evaluare

  Metodologia de evaluare

  Cerintele furnizorului n legatura cu completarea documentelor

  Legislatia n vigoare

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  18

  Titlul unitatii de competenta 5 Evaluarea programului/ stagiului de formare

  (tipul unitatii)

  (competenta specifica)

  Nivelul de responsabilitatea si autonomie

  3

  Elemente de competenta

  Criterii de realizare asociate rezultatului activitatii descrise de elementul de competenta

  Criterii de realizare asociate modului de ndeplinire a activitatii descrisa de elementul de competenta

  Analizeaza derularea formarii

  Monitorizeaza activitatea participantilor dupa ncheierea stagiului

  . Revizuieste programul/ stagiul de formare

  1.

  1.1. Analiza este realizata n conformitate cu cerintele furnizorului

  1.2 Analiza precizeaza aspectele ce trebuie revizuite

  1.3 Analiza include aspecte calitative si cantitative

  Analiza se realizeaza cu responsabilitate, realism, obiectivitate, corectitudine

  2. 2.1. Monitorizarea este facuta dupa criteriile si cerintele furnizorului

  2.2 Durata monitorizarii este cea stabilita de furnizor

  2.3 Monitorizarea este facuta cu ncurajarea atitudinii proactive a participantilor

  Monitorizarea este facuta cu constiinciozitate, responsabilitate, empatie

  3 3.1 Revizuirea se face cu respectarea prevederilor legale

  3.2 Revizuirea respecta cerintele furnizorului

  3.3 Revizuirea pastraza scopul programului

  Revizuirea se face cu realism, responsabilitate, deschidere spre nou, flexibilitate

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  19

  4. 4.1 Raportul este n structura ceruta de catre furnizor/ contractor

  4.2 Raportul este prezentat n timpul solicitat de catre furnizor/contractor

  4.3 Raportul include ul de la participanti

  Aspecte cantitative: numar de cursanti nscrisi, numar de cursanti ramasi nscrisi, numar de absolventi, numar de participanti la sesiunile de evaluare si la cele de revenire, numar de absente motivate/nemotivate etc.

  Aspecte calitative: gradul de satisfactie al cursantilor asa cum rezulta din fisele de feed-back sau din aplicarea altor instrumente, propuneri din partea cursantilor de teme suplimentare/adiacente, modul de implicare n realizarea temelor de casa etc.

  Modul de implementare a programului/ stagiului de formare se revizuieste: n urma analizei derularii, la propunerea cursantilor, la achizitionarea de catre furnizorul de formare de noi echipamente, dispozitive, aparate, -uri IT si audio-video etc destinate formarii sau care pot fi utilizate n formare etc.

  Legislatia n vigoare

  Principiile generale ale evaluarii

  Probele, instrumentele si baremele de calitate utilizate n evaluare la sesiunile normale si de revenire

  Structura de raport solicitata de furnizor

  Redacteaza raportul de evaluare a formarii

  Contexte:

  Gama de variabile:

  Cunostinte:

  feed-back-

  device

 • Proiectul Phare Ro 2006 Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

  Sector: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport Cod proiect: EFS 12Formator Data: 02.03.2009

  20

  Timpul de la ncheierea programului/ stagiului de formare la care trebuie depus raportul

  Criteriile si cerintele de monitorizare ale furnizorului

  Structura si formatul raportului de monitorizare solicitat de furnizor

  Date despre activitatile desfasurate de participanti n care sunt utilizate competentele dezvoltate / dobndite la formare

  Programul/ stagiul de formare

  Cerintele de revizuire ale furnizorului

  Motivele revizuirii

  Metode de formare

 • 1

  Format de calificare

  AUTORITATEA NAIONAL PENTRU CALIFICRI

  CALIFICAREA FORMATOR

  .................................................................. COD RNC al calificrii: ......... Nivelul calificrii : .................... Sectorul : Educaie i formare profesional, cercetare-proiectare, sport.. Versiunea: 0 Data aprobrii: ........... Data propus pentru revizuire: .septembrie 2012. Echipa de redactare: .Viorica Pop, expert sectorial .sector Educaie i formare profesional, cercetare-proiectare, sport Mihaela Laroche, formator independent Paloma Petrescu, formator, Asociaia Naional a Formatorilor n Management Educaional Verificator sectorial: Vasilica tefania Duminic, ef serviciu Centrul Naional pentru Formare a Personalului din nvmntul Preuniversitar.. Comisia de validare: ............. Denumire document electronic: FORMATOR Responsabilitatea pentru coninutul acestei calificrii revine Comitetului Sectorial Educaie i formare profesional, cercetare-proiectare, sport

 • 2

  Titlul Calificrii: ...Formator . Descriere: Formatorul este persoana atestat care coordoneaz formarea profesional a adulilor. Acesta are ca obligaii principale asigurarea condiiilor necesare pregtirii teoretice i practice a cursantului adult n conformitate cu standardul ocupaional, elaborarea programului de pregtire n concordan cu standardul ocupaional. Formatorul este specialistul n formare care proiecteaz, deruleaz, evalueaz i revizuiete activiti teoretice/ practice i/sau programe de formare i dezvoltare a competenelor profesionale, derulate n instituii specializate sau la locul de munc. Motivaie: Dinamica pieei muncii impune o actualizare periodic a calificrilor cu noile cerine impuse de mediul economic i social. Efectele ateptate vizeaz creterea calitii serviciilor educaionale destinate adulilor. nvarea continu, pe tot parcursul vieii impune formatori instruii nu numai ntr-un anumit domeniu profesional, ci i n domeniul andragogiei. Condiii de acces: Persoana care solicit atestarea ca FORMATOR trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii cumulative: a) s dein o diplom de licen; b) s aib o experien profesional de cel puin 3 ani din ultimii 5 ani n ocupaia/calificarea pentru care solicit atestarea; c) s fi participat la cursuri care s ateste pregtirea necesar n formarea adulilor, finalizate cu certificate; d) s nu aib cazier judiciar; e) s fie apt din punct de vedere medical. Rute de progres: Cerine legislative specifice: Legea privind ucenicia la locul de munc Nr. 279/2005, Norme metodologice din 16/02/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 02/03/2006 de aplicare a prevederilor privind ucenicia la locul de munc

 • 3

  Titlu calificrii: .................................................... Codul calificrii: .................................................... Nivelul calificrii: .................................................. LISTA COMPETENELOR Nivelul calificrii : ...................................................... Codul unitii

  Denumirea competenei Nivel Credite

  Pregtirea programului/stagiului de formare 6 EQF Pregtirea formrii practice 6 EQF

  Realizarea activitilor de formare 6 EQF

  Evaluarea participanilor la formare 6 EQF

  Evaluarea programului/stagiului de formare 6 EQF

  Aplicarea prevederilor legale referitoare la sntatea i securitatea n munc i n domeniul situaiilor de urgen

  6 EQF

  Aplicarea normelor de protecie a mediului 6 EQF Comunicarea n limba matern 6 EQF

  Competena de a nva 6 EQF

  Competene sociale i civice 6 EQF

  Competena de exprimare cultural 6 EQF

 • 4

  Titlul competenei: .. Pregtirea programului/stagiului de formare . Codul unitii:................................................... Nivelul unitii: ............................................... Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunotine 1. Stabilete scopul i obiectivele

  programului de formare, formulate ca rezultate msurabile ale nvrii

  Modaliti de operaionalizare a obiectivelor, de identificare a scopului programului. Scopurile operaionalizrii obiectivelor ca rezultate msurabile ale nvrii. Categoriile de obiective generale i specifice ale unui program/stagiu de formare

  2. Culege informaii despre cursani care acoper toate aspectele de interes pentru programul de formare

  Modaliti de culegere de date despre participanii la formare. Scopurile culegerii de informaii n pregtirea unui program de formare. Categorii de informaii ce acoper aspecte de interes (numr, caracteristici de gen, vrst, culturale, religioase, studii/stagii de pregtire anterioare, aptitudini, cerine i nevoi speciale sau orice alt tip de informaii considerate relevante) Categoriile de actori ce pot furniza informaii despre cursani.

  3. Proiecteaz activitile de formare, corelate cu obiectivele i competenele urmrite, adaptate la caracteristicile grupului i la resursele disponibile

  Modaliti de proiectare a activitilor de formare. Scopul proiectrii unei activiti de formare. Categoriile de activiti specifice programului de formare. Modaliti de realizare a corelaiei obiective-grup-resurse.

  4. Planific activitile de formare respectnd legislaia specific i avnd n vedere toate tipurile de resurse necesare

  Modaliti de planificare a activitilor de formare. Scopul activitilor de planificare. Categoriile de resurse necesare ntr-un program de formare (umane, materiale, financiare i de timp) Categoriile de actori cu responsabiliti n planificarea activitilor i gestionarea resurselor

  5. Informeaz cursanii despre toate aspectele relevante pentru participarea la formare n timp util

  Modaliti de informare a cursanilor. Instrumente i canale de informare Scopul informrii participanilor la programul de formare Categoriile de actori cu responsabiliti n informarea cursanilor

  Metode de evaluare:

 • 5

  . Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast unitate sunt urmtoarele:

  Deprinderi Cunotine Observarea candidailor n ndeplinirea

  sarcinilor Chestionarea cursanilor asupra calitii

  informaiilor primite

  Chestionar scris Chestionar oral Exerciii de operaionalizare Analiza modului de operaionalizare a

  obiectivelor Analiza planului formrii

 • 6

  Titlul competenei: .. Pregtirea formrii practice . Codul unitii:................................................... Nivelul unitii: ............................................... Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunotine 1. Culege informaii despre cunotinele

  teoretice ale cursanilor corelate cu cerinele furnizorului i cu standardul ocupaional i/sau de formare de la persoanele responsabile

  Categoriile de informaii necesare. Modaliti de culegere de informaii Scopul culegerii informaiilor Categoriile de actori cu responsabiliti n pregtirea teoretic

  2. Verific funcionarea dispozitivelor/ echipamentelor/aparatelor ce vor fi utilizate n formare pentru a sesiza abateri de la funcionarea normal

  Modaliti de utilizare a dispozitivelor/ echipamentelor/aparatelor. Parametrii normali de funcionare Scopul verificrii dispozitivelor/ echipamentelor/ aparatelor

  3. Colaboreaz cu persoanele responsabile pentru remedierea n timp util a abaterilor sesizate

  Modaliti de colaborare Modaliti de remediere a unor defeciuni Scopul remedierii Categoriile de actori cu responsabiliti n meninerea dispozitivelor/ echipamentelor/ aparatelor

  Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast unitate sunt urmtoarele:

  Deprinderi Cunotine Observarea candidailor n ndeplinirea

  sarcinilor de serviciu Intervievarea persoanelor cu

  responsabiliti n pregtirea teoretic Declaraii ale persoanelor responsabile

  cu meninerea dispozitivelor/ echipamentelor/ aparatelor

  Chestionar scris Chestionar oral Rezultatele unor remedieri realizate singur

  sau n colaborare

 • 7

  Titlul competenei: .Realizarea activitilor de formare.. Codul unitii:................................................... Nivelul unitii: ............................................... Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunotine 1. Prezint scopul i obiectivele fiecrui

  modul/secven de formare cu toate informaiile necesare pentru participarea la formarea adulilor

  Modaliti de stabilire a modulelor/secvenelor de formare. Modaliti de stabilire a scopului i obiectivelor modulelor/secvenelor de formare n corelare cu scopul i obiectivele programului Scopul realizrii corelrii cu obiectivele i scopul programului Modaliti de prezentare

  2. Realizeaz secvenele de formare n concordan cu scopul i obiectivele, cu metode i tehnici adecvate cursanilor aduli

  Metode i tehnici de formare specifice adulilor Modaliti de adecvare a metodelor i tehnicilor la grup Scopul realizrii secvenelor de formare

  3. Culege informaii de la cursani despre realizarea formrii prin metode i la momente adecvate pentru a realiza corecii

  Modaliti de culegere de informaii despre modul de realizare a formrii Scopul culegerii de informaii Modaliti de corecie

  4. Realizeaz evaluare formativ n raport cu obiectivele i/sau competenele vizate prin metode adecvate i comunic rezultatele cursanilor

  Modaliti de evaluare formativ Scopul evalurii formative Diferena dintre evaluarea formativ i cea sumativ Modaliti de comunicare a rezultatelor evalurii formative

  Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast unitate sunt urmtoarele:

  Deprinderi Cunotine Observarea candidailor n ndeplinirea

  sarcinilor Chestionarea cursanilor Rezultatele evalurii sumative

  Chestionar scris Chestionar oral

  Portofoliul de metode de evaluare formativ

 • 8

  Titlul competenei: .. Evaluarea participanilor la formare . Codul unitii:................................................... Nivelul unitii: ............................................... Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunotine 1. Elaboreaz instrumentele de evaluare n

  conformitate cu prevederile legale, adecvate obiectivelor i competenelor vizate, avnd n vedere toate informaiile pentru aplicare

  Modalitile de elaborare a instrumentelor de evaluare Structura cadru a unui instrument de evaluare Tipuri de instrumente utilizate Scopul utilizrii de instrumente de evaluare

  2. Organizeaz sesiunile de evaluare n conformitate cu prevederile legale, politicile proprii ale instituiei de formare, n concordan cu scopul i obiectivele programului/stagiului de formare

  Modaliti de organizare a sesiunilor de evaluare Cerinele furnizorului de formare privind evaluarea Scopul organizrii sesiunilor de evaluare

  3. Particip la desfurarea sesiunilor de evaluare, n funcie de situaia concret i rolul atribuit

  Rolul ce i se atribuie n evaluare i cerinele furnizorului pentru acest rol (poate participa la evaluare ca membru n cadrul unor comisii, evaluator unic, la supravegherea desfurrii probelor etc)

  4. nregistreaz corect, lizibil n formatul agreat de furnizorul de formare rezultatele evalurii participanilor

  Modalitile de nregistrare a rezultatelor evalurii Cerinele furnizorului n legtur cu completarea documentelor, tipurile de documente ce trebuie completate (documentele pot fi fie, cataloage, registre,jurnalul de ucenicie, carnete de note etc)

  Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast unitate sunt urmtoarele:

  Deprinderi Cunotine Observarea candidailor n ndeplinirea

  sarcinilor Analiza instrumentelor de evaluare

  elaborate Analiza documentelor de nregistrare a

  rezultatelor evalurii Chestionarea cursanilor

  Chestionar scris Chestionar oral Portofoliu de instrumente de evaluare

  sumative

 • 9

  Titlul competenei: ..Evaluarea programului/stagiului de formare. Codul unitii:................................................... Nivelul unitii: ............................................... Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunotine 1. Analizeaz n conformitate cu cerinele

  furnizorului derularea formrii, stabilind aspectele ce trebuie revizuite

  Modaliti de analiz a derulrii formrii utiliznd date cantitative (numr de cursani nscrii, numr de absolveni, numr de absene, numr de abandonuri etc) i date calitative (gradul de satisfacie al cursanilor stabilit prin metode specifice) Scopul analizei Cerinele furnizorului Modaliti de stabilire a aspectelor ce trebuie revizuite

  2. Monitorizeaz dup participanii dup formare la cererea furnizorului i n condiiile stabilite de acesta, ncurajnd atitudinea proactiv

  Modaliti de monitorizare Care este structura cadru a monitorizrii Scopul monitorizrii Modaliti de ncurajare a atitudinii proactive

  3. Revizuiete programul/stagiul la cererea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale i a scopului

  Modaliti de revizuire Condiiile n care se poate realiza revizuirea Scopul revizuirii Actorii relevani n aprobarea revizuirii

  Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast unitate sunt urmtoarele:

  Deprinderi Cunotine Observarea candidailor n ndeplinirea

  sarcinilor Exerciii de colectare de date cantitative Declaraii ale cursanilor

  Chestionar scris Chestionar oral Exerciii de utilizare a datelor cantitative n

  raportare

 • 10

  Titlul competenei: .. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea i sntatea in munc Codul unitii:................................................... Nivelul unitii: ............................................... Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunotine 1. Identific riscurile n munc cu

  operativitate si responsabilitate, respectand procedurile specifice si reglementarile in vigoare

  Modalitile de identificare a categoriilor principale de riscuri specifice locului de munc (prevederi legale referitoare la securitatea i sntatea n munc, norme interne, particularitile locului de munc, categorii de riscuri, factori de risc, tipuri de accidente posibile, mijloace de semnalizare specifice)

  2. Aplic prevederile legale referitoare la securitatea i sntatea n munc cu responsabilitate, in functie de particularitatile locului de munca si reglementarile in vigoare

  Modalitile de aplicare a prevederilor legale referitoare la securitatea i sntatea n munc (norme generale i norme specifice locului de munc referitoare la securitatea i sntatea n munc, tipuri de instructaje specifice, echipamente de protecie i modaliti de ntreinere a acestora, materiale i echipamente de securitate i sntate n munc, categorii de personal abilitat)

  3. Intervine n caz de urgen cu promtitudine si responsabilitate conform reglementarilor in vigoare

  Modaliti de intervenie n cazurile de urgen (msuri de prim ajutor corespunztoare tipului de accident, categorii de intervenii, servicii i categorii de personal abilitat, planuri de evacuare, categorii de echipamente de securitate i sntate n munc i instruciuni de utilizare a acestora, proceduri interne privind evacuarea n caz de urgen sau de accident)

  Metode de evaluare: Pe ansamblu, metodele de evaluare pentru aceast unitate de competen trebuie s acopere toate aspectele legate de deprinderile i cunotinele descrise mai sus. Simularea este acceptabil numai pentru acele elemente prezentate mai sus cu caractere italice ngroate. Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast unitate sunt urmtoarele:

  Deprinderi Cunotine Observarea candidailor n ndeplinirea

  sarcinilor de serviciu Simulri

  Chestionar scris Chestionar oral

  proiecte gndite corespunztor astfel nct s aib o legtur direct cu performana de la locul de munc

 • 11

  Titlul competenei: . ntreinerea sistemelor de sntate i securitate n munc (NSSM) i de prevenire i stingere a incendiilor (PSI).. Codul unitii:................................................... Nivelul unitii: ............................................... Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunotine 1. Asigur instructajul cursanilor i

  verific competena lor n domeniul NSSM

  Modalitatea de efectuare a instructajului cursanilor (norme de sntate i securitate n munc, norme de PSI, echipament de protecia muncii i stingerea incendiilor i resursele aferente, proceduri de control al riscurilor, noiuni de acordare a primului ajutor, planuri de sntate i securitate n munc, exerciii n caz de urgen) Modalitate de verificare a cursanilor i a altor persoane care ar putea fi afectate aflate n incint

  2. Menine i ntreine anunuri obligatorii i avertizri de pericole

  Modalitatea de ntreinere a anunurilor obligatorii (notificri prevzute de legislaia n vigoare, certificate de asigurare, anunuri de protecie a muncii) i avertizrile de pericole astfel nct s fie corecte

  3. Asigur funcionalitatea echipamentului i resurselor aferente de protecia muncii i stingerea incendiilor astfel nct s se conformeze cu cerinele legislaiei n vigoare i cu regulamentele interne referitoare la NSSM

  Modalitatea de realizare i nregistrare a verificrilor echipamentului i resurselor aferente de protecia muncii i stingerea incendiilor (mbrcminte de protecie, echipament de protecie, faciliti de prim ajutor, facilitai de sigurana muncii, materiale i echipamente de depozitare i securitate, sisteme de raportare a accidentelor i incidentelor, echipament de stingerea incendiilor, asigurarea instructajului NSSM i PSI) care se conformeaz cerinelor legislaiei n vigoare i regulamentelor interne

  4. Implementeaz sisteme care se conformeaz cerinelor legislaiei n vigoare i regulamentelor interne n vederea identificrii pericolelor i reducerii riscurilor, raportrii accidentelor i a situaiilor de urgen i prevenirii repetrii acestora

  Modalitatea de implementare a unui sistem care ndeplinete cerinele legislaiei n vigoare i regulamentele interne de identificare a pericolelor i reducere a riscurilor Modalitatea de implementare a unui sistem care ndeplinete cerinele legislaiei n vigoare i regulamentele interne de raportare a accidentelor i situaiilor de urgen i de operare n vederea prevenirii repetrii acestora Motivaia pentru care este necesar implementarea unui sistem de identificare a pericolelor, reducere a riscurilor i raportare a accidentelor

  5. Identific i raporteaz orice condiii Modalitatea de identificare a acelor condiii

 • 12

  speciale din incinta de stagiu care nu se conformeaz cu cerinele legislaiei n vigoare i cu regulamentele interne

  speciale care nu se conformeaz cu cerinele legislaiei n vigoare i cu regulamentele interne Modalitatea de raportare a acelor condiii speciale care nu se conformeaz cu cerinele legislaiei n vigoare i cu regulamentele interne

  6. Asigur aplicarea procedurilor n situaii de urgen i evacuare

  Modalitatea de efectuare a procedurilor n situaii de urgen i evacuare

  7. Metode de evaluare: Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceast unitate sunt urmtoarele:

  Deprinderi Cunotine Observarea candidailor n ndeplinirea

  sarcinilor de serviciu pentru respectivul proces i/sau produs

  Simularea unor situaii concrete

  Chestionar scris Chestionar oral

  proiecte gndite corespunztor astfel nct s aib o legtur direct cu performana de la locul de munc

 • 1

  Format de calificare

  AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI

  CALIFICAREAMAISTRU DE UCENICIE

  COD RNC al calificarii: Nivelul calificarii : 3

  Sectorul : Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport..

  Versiunea: 0Data aprobarii: Data propusa pentru revizuire: .septembrie 2012.

  Echipa de redactare: .Viorica Pop, expert sectorial .sector Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sportMihaela Laroche, formator independentPaloma Petrescu, formator, Asociatia Nationala a Formatorilor n Management Educational

  Verificator sectorial: Vasilica Stefania Duminica, sef serviciu Centrul National pentru Formare a Personalului din nvatamntul Preuniversitar..Comisia de validare:

  Denumire document electronic: .MAISTRU DE UCENICIE..

  Responsabilitatea pentru continutul acestei calificarii revine Comitetului SectorialEducatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport

 • 2

  ...Maistru de ucenicie.......................................................

  Ucenicia la locul de munca reprezinta o formare profesionala pe care persoana interesata o poate realiza n conditiile legii pe baza unui contract de ucenicie la locul de munca. Maistrul de ucenicie este persoana atestata care coordoneaza formarea profesionala a ucenicului. Acesta are ca obligatii principale asigurarea conditiilor necesare pregatirii practice a ucenicului n conformitate cu standardul ocupational sau cu standardul de pregatire profesionala, elaborarea programului de pregatire n concordanta cu standardul ocupational sau cu standardul de pregatire profesionala si evaluarea periodica a progresului nregistrat n pregatirea practica. Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 1,2 si 3 de calificare stabilite prin legislatia n vigoare si pentru ocupatiile cuprinse n COR pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.

  Solicitarile pentru organizarea pregatirii profesionale prin ucenicie la locul de munca au crescut dupa publicarea n Monitorul oficial a reglementarilor legale. n aceste conditii elaborarea prezentei calificari vine n sprijinul angajatorilor care doresc sa organizeze astfel de forme de pregatire.

  Persoana care solicita atestarea ca maistru de ucenicie trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii cumulative:a) sa detina o calificare pentru ocupatia/calificarea pentru care doreste sa obtina atestarea; b) sa aiba o experienta profesionala de cel putin 3 ani din ultimii 5 ani n ocupatia/calificarea pentru care solicita atestarea; n cazul persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, sa aiba o experienta profesionala de 1 an din ultimii 2 ani; c) sa fi participat la cursuri de formare a formatorilor, finalizate cu certificate; d) sa nu aiba cazier judiciar; e) sa fie apt din punct de vedere medical

  Titlul Calificarii:

  Descriere:

  Motivatie:

  Conditii de acces:

  Rute de progres:

  Cerinte legislative specifice: Legea privind ucenicia la locul de munca Nr. 279/2005, Norme metodologice din 16/02/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 02/03/2006 de aplicare a prevederilor privind ucenicia la locul de munca

  .

 • 3

  Titlu calificarii: ....................................................Codul calificarii: ....................................................Nivelul calificarii: ..................................................

  33

  3

  3

  3

  3

  33

  3

  3

  3

  LISTA COMPETENTELOR

  Nivelul calificarii : ......................................................

  Codul unitatii

  Denumirea competentei Nivel Credite

  Pregatirea programului/stagiului de formare

  Pregatirea formarii practice

  Realizarea activitatilor de formare

  Evaluarea participantilor la formare

  Evaluarea programului/stagiului de formare

  Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea n munca si n domeniul situatiilor de urgentaAplicarea normelor de protectie a mediuluiComunicarea n limba materna

  Competenta de a nvata

  Competente sociale si civice

  Competenta de exprimare culturala

 • 4

  .. .

  1. Stabileste scopul si obiectivele programului de formare, formulate ca rezultate masurabile ale nvatarii

  Modalitati de operationalizare a obiectivelor, de identificare a scopului programului. Scopurile operationalizarii obiectivelor ca rezultate masurabile ale nvatarii.Categoriile de obiective generale si specifice ale unui program/stagiu de formare

  2. Culege informatii despre cursanti careacopera toate aspectele de interes pentru programul de formare

  Modalitati de culegere de date despre participantii la formare. Scopurile culegerii de informatii n pregatirea unui program de formare.Categorii de informatii ce acopera aspecte de interes (

  Categoriile de actori ce pot furniza informatii despre cursanti.

  3. Proiecteaza activitatile de formare,corelate cu obiectivele si competentele urmarite, adaptate la caracteristicile grupului si la resursele disponibile

  Modalitati de proiectare a activitatilor de formare.Scopul proiectarii unei activitati de formare.Categoriile de activitati specifice programului de formare. Modalitati de realizare a corelatiei obiective-grup-resurse.

  4. Planifica activitatile de formare respectnd legislatia specifica si avnd n vedere toate tipurile de resurse necesare

  Modalitati de planificare a activitatilor de formare.Scopul activitatilor de planificare.Categoriile de resurse necesare ntr-un program de formare (

  Categoriile de actori cu responsabilitati n planificarea activitatilor si gestionarea resurselor

  5. Informeaza cursantii despre toate aspectele relevante pentru participarea la formare n timp util

  Modalitati de informare a cursantilor.Instrumente si canale de informareScopul informarii participantilor la programul de formareCategoriile de actori cu responsabilitati n informarea cursantilor

  Titlul competentei: Pregatirea programului/stagiului de formareCodul unitatii:...................................................Nivelul unitatii: ...............................................Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunostinte

  Metode de evaluare:

  numar, caracteristici de gen, vrsta, culturale, religioase, studii/stagii de pregatire anterioare, aptitudini, cerinte si nevoi speciale sau orice alt tip de informatii considerate relevante)

  umane, materiale, financiare si de timp)

 • 5

  .Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:

  Deprinderi CunostinteObservarea candidatilor n ndeplinirea sarcinilor Chestionarea cursantilor asupra calitatii informatiilor primite

  Chestionar scrisChestionar oralExercitii de operationalizareAnaliza modului de operationalizare a obiectivelorAnaliza planului formarii

 • 6

  .. .

  1. Culege informatii despre cunostintele teoretice ale cursantilor corelate cu cerintele furnizorului si cu standardul ocupational si/sau de formare de la persoanele responsabile

  Categoriile de informatii necesare.Modalitati de culegere de informatiiScopul culegerii informatiilorCategoriile de actori cu responsabilitati n pregatirea teoretica

  2. Verifica functionarea dispozitivelor/echipamentelor/aparatelor ce vor fi utilizate n formare pentru a sesiza abateri de la functionarea normala

  Modalitati de utilizare a dispozitivelor/ echipamentelor/aparatelor.Parametrii normali de functionareScopul verificarii dispozitivelor/ echipamentelor/ aparatelor

  3. Colaboreaza cu persoanele responsabile pentru remedierea n timp util a abaterilor sesizate

  Modalitati de colaborareModalitati de remediere a unor defectiuniScopul remedieriiCategoriile de actori cu responsabilitati n mentinerea dispozitivelor/ echipamentelor/ aparatelor

  Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:Deprinderi Cunostinte

  Observarea candidatilor n ndeplinirea sarcinilor de serviciu Intervievarea persoanelor cu responsabilitati n pregatirea teoreticaDeclaratii ale persoanelor responsabile cu mentinerea dispozitivelor/ echipamentelor/ aparatelor

  Chestionar scrisChestionar oralRezultatele unor remedieri realizate singur sau n colaborare

  Titlul competentei: Pregatirea formarii practice Codul unitatii:...................................................Nivelul unitatii: ...............................................Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunostinte

  Metode de evaluare:

 • 7

  . ..

  1. Prezinta scopul si obiectivele fiecarui modul/secventa de formare cu toate informatiile necesare pentru participarea la formare

  Modalitati de stabilire a modulelor/secventelor de formare.Modalitati de stabilire a scopului si obiectivelor modulelor/secventelor de formare n corelare cu scopul si obiectivele programului Scopul realizarii corelarii cu obiectivele si scopul programuluiModalitati de prezentare

  2. Realizeaza secventele de formare n concordanta cu scopul si obiectivele, cu metode si tehnici adecvate grupului

  Metode si tehnici de formareModalitati de adecvare a metodelor si tehnicilor la grupScopul realizarii secventelor de formare

  3. Culege informatii de la cursanti despre realizarea formarii prin metode si la momente adecvate pentru a realiza corectii

  Modalitati de culegere de informatii despre modul de realizare a formariiScopul culegerii de informatiiModalitati de corectie

  4. Realizeaza evaluare formativa n raport cu obiectivele si/sau competentele vizate prin metode adecvate si comunica rezultatele cursantilor

  Modalitati de evaluare formativaScopul evaluarii formativeDiferenta dintre evaluarea formativa si cea sumativaModalitati de comunicare a rezultatelor evaluarii formative

  Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:Deprinderi Cunostinte

  Observarea candidatilor n ndeplinirea sarcinilor Chestionarea cursantilorRezultatele evaluarii sumative

  Chestionar scrisChestionar oralPortofoliul de metode de evaluare formativa

  Titlul competentei: Realizarea activitatilor de formareCodul unitatii:...................................................Nivelul unitatii: ...............................................Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunostinte

  Metode de evaluare:

 • 8

  .. .

  1. Elaboreaza instrumentele de evaluare n conformitate cu prevederile legale, adecvate obiectivelor si competentelor vizate, avnd n vedere toate informatiile pentru aplicare

  Modalitatile de elaborare a instrumentelor de evaluareStructura cadru a unui instrument de evaluareTipuri de instrumente utilizate Scopul utilizarii de instrumente de evaluare

  2. Organizeaza sesiunile de evaluare n conformitate cu prevederile legale, politicile proprii ale institutiei de formare, n concordanta cu scopul si obiectivele programului/stagiului de formare

  Modalitati de organizare a sesiunilor de evaluareCerintele furnizorului de formare privind evaluareaScopul organizarii sesiunilor de evaluare

  3. Participa la desfasurarea sesiunilor de evaluare, n functie de situatia concreta si rolul atribuit

  Rolul ce i se atribuie n evaluare si cerintele furnizorului pentru acest rol (

  4. nregistreaza corect, lizibil n formatul agreat de furnizorul de formare rezultatele evaluarii participantilor

  Modalitatile de nregistrare a rezultatelor evaluariiCerintele furnizorului n legatura cu completarea documentelor, tipurile de documente ce trebuie completate (

  Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:Deprinderi Cunostinte

  Observarea candidatilor n ndeplinirea sarcinilor Analiza instrumentelor de evaluare elaborateAnaliza documentelor de nregistrare a rezultatelor evaluariiChestionarea cursantilor

  Chestionar scrisChestionar oralPortofoliu de instrumente de evaluare sumative

  Titlul competentei: Evaluarea participantilor la formare Codul unitatii:...................................................Nivelul unitatii: ...............................................Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunostinte

  Metode de evaluare:

  poate participa la evaluare ca membru n cadrul unor comisii, evaluator unic, la supravegherea desfasurarii probelor etc)

  documentele pot fi fise, cataloage, registre,jurnalul de ucenicie, carnete de note etc)

 • 9

  .

  1. Analizeaza n conformitate cu cerintele furnizorului derularea formarii, stabilind aspectele ce trebuie revizuite

  Modalitati de analiza a derularii formarii utiliznd date cantitative (

  si date calitative (

  Scopul analizeiCerintele furnizoruluiModalitati de stabilire a aspectelor ce trebuie revizuite

  2. Monitorizeaza dupa participantii dupa formare la cererea furnizorului si n conditiile stabilite de acesta, ncurajnd atitudinea proactiva

  Modalitati de monitorizareCare este structura cadru a monitorizariiScopul monitorizariiModalitati de ncurajare a atitudinii proactive

  3. Revizuieste programul/stagiul la cererea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale si a scopului

  Modalitati de revizuireConditiile n care se poate realiza revizuireaScopul revizuiriiActorii relevanti n aprobarea revizuirii

  Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:Deprinderi Cunostinte

  Observarea candidatilor n ndeplinirea sarcinilor Exercitii de colectare de date cantitativeDeclaratii ale cursantilor

  Chestionar scrisChestionar oralExercitii de utilizare a datelor cantitative n raportare

  Titlul competentei: ..Evaluarea programului/stagiului de formareCodul unitatii:...................................................Nivelul unitatii: ...............................................Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunostinte

  Metode de evaluare:

  numar de cursanti nscrisi, numar de absolventi, numar de absente, numar de abandonuri etc)

  gradul de satisfactie al cursantilor stabilit prin metode specifice)

 • 10

  1. Identifica riscurile n munca cu operativitate si responsabilitate, respectand procedurile specifice si reglementarile in vigoare

  Modalitatile de identificare a categoriilor principale de riscuri specifice locului de munca (

  2. Aplica prevederile legale referitoare la securitatea si sanatatea n munca cu responsabilitate, in functie de particularitatile locului de munca si reglementarile in vigoare

  Modalitatile de aplicare a prevederilor legalereferitoare la securitatea si sanatatea n munca (

  3. Intervine n caz de urgenta cu promtitudine si responsabilitate conform reglementarilor in vigoare

  Modalitati de interventie n cazurile de urgenta (

  Pe ansamblu, metodele de evaluare pentru aceasta unitate de competenta trebuie sa acopere toate aspectele legate de deprinderile si cunostintele descrise mai sus.Simularea este acceptabila numai pentru acele elemente prezentate mai sus cu caractere

  .Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:

  Deprinderi CunostinteObservarea candidatilor n ndeplinirea sarcinilor de serviciu Simulari

  Chestionar scrisChestionar oral

  proiecte gndite corespunzator astfel nct sa aiba o legatura directa cu performanta de la locul de munca

  Titlul competentei: .. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in muncaCodul unitatii:...................................................Nivelul unitatii: ...............................................Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunostinte

  Metode de evaluare:

  prevederi legale referitoare la securitatea si sanatatea n munca, norme interne, particularitatile locului de munca, categorii de riscuri, factori de risc, tipuri de accidente posibile, mijloace de semnalizare specifice)

  norme generale si norme specifice locului de munca referitoare la securitatea si sanatatea n munca, tipuri de instructaje specifice, echipamente de protectie si modalitati de ntretinere a acestora, materiale si echipamente de securitate si sanatate n munca, categorii de personal abilitat)

  masuri de prim ajutor corespunzatoare tipului de accident, categorii de interventii, servicii si categorii de personal abilitat, planuri de evacuare, categorii de echipamente de securitate si sanatate n munca si instructiuni de utilizare a acestora, proceduri interne privind evacuarea n caz de urgenta sau de accident)

  italice ngrosate

 • 11

  . ntretinerea sistemelor de sanatate si securitate n munca (NSSM) si de prevenire si stingere a incendiilor (PSI)..

  1. Asigura instructajul cursantilor si verifica competenta lor n domeniul NSSM

  Modalitatea de efectuare a instructajului cursantilor (norme de sanatate si securitate n munca, norme de PSI, echipament de protectia muncii si stingerea incendiilor si resursele aferente, proceduri de control al riscurilor, notiuni de acordare a primului ajutor, planuri de sanatate si securitate n munca, exercitii n cazde urgenta)Modalitate de verificare a cursantilor si a altor persoane care ar putea fi afectate aflate n incinta

  2. Mentine si ntretine anunturi obligatorii si avertizari de pericole

  Modalitatea de ntretinere a anunturilor obligatorii (notificari prevazute de legislatia n vigoare, certificate de asigurare, anunturi de protectie a muncii) si avertizarile de pericole astfel nct sa fie corecte

  3. Asigura functionalitatea echipamentului si resurselor aferente de protectia muncii si stingerea incendiilor astfel nct sa se conformeze cu cerintele legislatiei n vigoare si cu regulamentele interne referitoare la NSSM

  Modalitatea de realizare si nregistrare a verificarilor echipamentului si resurselor aferente de protectia muncii si stingerea incendiilor (mbracaminte de protectie, echipament de protectie, facilitati de prim ajutor, facilitati de siguranta muncii, materiale si echipamente de depozitare si securitate, sisteme de raportare a accidentelor si incidentelor, echipament de stingerea incendiilor, asigurarea instructajului NSSM si PSI) care se conformeaza cerintelor legislatiei n vigoare si regulamentelor interne

  4. Implementeaza sisteme care se conformeaza cerintelor legislatiei n vigoare si regulamentelor interne n vederea identificarii pericolelor si reducerii riscurilor, raportarii accidentelor si a situatiilor de urgenta si prevenirii repetarii acestora

  Modalitatea de implementare a unui sistem care ndeplineste cerintele legislatiei n vigoare si regulamentele interne de identificare a pericolelor si reducere a riscurilorModalitatea de implementare a unui sistem care ndeplineste cerintele legislatiei n vigoare si regulamentele interne de raportare a accidentelor si situatiilor de urgenta si de operare n vederea prevenirii repetarii acestoraMotivatia pentru care este necesara implementarea unui sistem de identificare a pericolelor, reducere a riscurilor si raportare a accidentelor

  5. Identifica si raporteaza orice conditii Modalitatea de identificare a acelor conditii

  Titlul competentei:

  Codul unitatii:...................................................Nivelul unitatii: ...............................................Credite:.............................................................

  Deprinderi Cunostinte

 • 12

  speciale din incinta de stagiu care nu se conformeaza cu cerintele legislatiei n vigoare si cu regulamentele interne

  speciale care nu se conformeaza cu cerintele legislatiei n vigoare si cu regulamentele interne Modalitatea de raportare a acelor conditii speciale care nu se conformeaza cu cerintele legislatiei n vigoare si cu regulamentele interne

  6. Asigura aplicarea procedurilor n situatii de urgenta si evacuare

  Modalitatea de efectuare a procedurilor n situatii de urgenta si evacuare

  Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:Deprinderi Cunostinte

  Observarea candidatilor n ndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru respectivul proces si/sau produsSimularea unor situatii concrete

  Chestionar scrisChestionar oral

  proiecte gndite corespunzator astfel nct sa aiba o legatura directa cu performanta de la locul de munca

  7.

  Metode de evaluare: