of 14 /14
SEJARAH TINGKATAN 4 KBSM

Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The differences between each religion in Sejarah KBSM Form 4

Citation preview

Page 1: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

SEJARAH

TINGKATAN 4 KBSM

Page 2: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN

PENINGKATAN TANADUN

KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARAN UTAMA

DUNIA

LATAR BELAKANGTAMADUN

SUMBANGANTAMADUN

ASPEK-ASPEKPENINGKATAN

TAMADUN

Page 3: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARANUTAMA DUNIA

AGAMA

Suatu kepercayaan / ajaran yang dianut oleh seseorang

Maksud : Pegangan kepercayaan kepada satu-satu

tuhan / dewa.

AJARAN:Aspek-aspek

kepercayaan yang terkandung dalam satu-

satu agama

KEPERCAYAAN:Pegangan agama /ajaran

yang dianuti oleh seseorang

Page 4: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARANUTAMA DUNIA

Agama Hindu

Agama Buddha

Agama Kristian

Taoisme

ConfucianismeAgama Islam

Page 5: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

Sanata Dharma: Peraturan kerohanian yang kekal

Hindu – masy. di Sg. Sindhu(Indus)

Zaman Vedik :-wujud kitab suci Veda

Tuhan ada 3 fungsi utama:1) mencipta (Brahman)2) memelihara (Vishnu)

3) membinasa (Siva)

Ada 6 aliran:-Saivisme

-Vaishnavisme-Saktham

-Ganapathyam-Kaumaram

-Saura

Kegemilangan- empayar Gupta

Hukum Karma:Kelakuan manusia semasa hidup dan

kelahiran semula selepas mati

Tujuan hidup: mencapai Moksya (kebebasan mutlak)

-akan bersatu dgn Tuhan-tidak akan lahir lagi ke dunia

AGAMA HINDUAGAMA HINDU

Page 6: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

Pengasas: Siddharta Gautama (Buddha)

Gautama Buddha menemui kebenaransewaktu bertapa di bawah pokok

bodhi di Uruveda-dipercayai dapat melepaskan diri

manusia drpd kesengsaraan

Asas ajaran:-empat kebenaran mulia

(Dukka,Samudaya,Nirodha,Marga)yang dicapai melalui lapan jalan

Kegemilangan: pemerintahan Asoka

Agama rasmi kerajaan Maurya

Bahasa pali

Kitab Tripitaka-Sutta Pitaka

-Vanaya Pitaka-Abidhamma Pitaka

AGAMA BUDDHAAGAMA BUDDHA

Page 7: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

Jesus Christ dari Jurusalem-25 Dis (tarikh lahir) diraikan setiap

tahun sebagai Hari Natal

Bible : Old Testament: New Testament

Zaman Rom: mendapat tempat diEropah

-pemerintahan Constantine-empayar Kristian

Individu yang terlibat dengan kegiatan agama dikecualikan daripada

kerja berat

Hari Ahad: hari untuk melakukan kegiatan agama

AGAMA KRISTIANAGAMA KRISTIAN

Page 8: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

AGAMA ISLAMAGAMA ISLAM

Wahyu 4JJI s.w.t kepada NabiMuhammad s.a.w

-6 Ogos 610 M. = 17 Ramadhan-melalui malaikat Jibril di Gua Hira

12 Sept 622 M. = 1 RabiulawalBerhijrah ke Madinah

-Islam disebarkan

Dua teras:-akidah: keyakinan seluruh jiwa

terhadap keesaan Allah-syariah: undang-undang yang

terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah (hadis)

Wajib meyakini Rukun Iman dan Rukun Islam

Page 9: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

CONFUCIAMISMECONFUCIAMISME

Confucius-551 S.M. di negeri Lu (di Shantung)

-pegawai kerajaan-letak jawatan untuk mengembara,

menyebarkan ideanya

Kepercayaan masyarakat China

Tokoh Confucius:-disembah

-dewa penting

Prinsip moral tinggi:-perikemanusiaan (ren)

-kesusilaan (li)-ketaatan kepada ibu bapa (xiao)

Untuk mencapainya- pendidikan

Page 10: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

TAOISMETAOISME

Lao Tze-604 S.M. di negeri Chu

-bekerja di Chou-mengembara menyebarkan pengaruh

Tao Te Ching-idea falsafah

falasafah -> agama

Dasar ajaran –konsep Tao (jalan)-setiap tindakan ditentukan Tao-tidak ambil tindakan (wu-wei)

Tidak setuju manusia boleh mengambiltindakan

Page 11: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

SOALANSOALAN

Dimanakah Gautama Buddha menemui kebenaran?

Gautama Buddha menemui kebenaransewaktu bertapa di bawah pokok

bodhi di Uruveda

Page 12: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

SOALANSOALAN

Ajaran Confucianisme menekankan prinsip moral yang tinggi.Apakah prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam ajaran

Confucianisme?

-Perikemanusiaan (ren)-Kesusilaan (li)

-Ketaatan kepada ibu bapa (xiao)

Page 13: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

SOALANSOALAN

Apakah 3 fungsi utama Tuhan dalam agama Hindu?

Tuhan ada 3 fungsi utama:1) mencipta (Brahman)2) memelihara (Vishnu)

3) membinasa (Siva)

Page 14: Form4 Sejarah:Peningkatan Tamadun

SOALANSOALAN

Asas ajaran agama Buddha ialah empat kebenaran mulia. Apakah empat kebenaran mulia tersebut berserta maksudnya.

1.Dukka - PENDERITAAN2.Samudaya – SEBAB PENDERITAAN

3.Nirodha – NAFSU YANG MEMBAWA PENDERITAAN4.Marga – CARA MEMADAMKAN NAFSU DAN KEINGINAN