18
Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene Pål Riis, rektor Ullern vgs

Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

  • Upload
    elan

  • View
    39

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene Pål Riis , rektor Ullern vgs. 24-timers Pål. Ledelse i et relasjonelt perspektiv. ”Et brennende hjerte for elever”. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever

Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Pål Riis, rektor Ullern vgs

Page 2: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

24-timers Pål

Page 3: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Ledelse i et relasjonelt perspektiv

Page 4: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

”Et brennende hjerte for elever”

• Det handler om å bry seg om – og å vise at elevene er betydningsfulle for deg

• Å se den enkelte elev dreier seg om å stille høye, men realistiske krav og forventinger til den enkelte elev - det er da de blir sett

Page 5: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

På kanten av stupet..

Page 6: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Cockpitledelse

Page 7: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Walt Disney

Page 8: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Foreldrene som medspillere og medskapere

• Tradisjonelt lite foreldrekontakt i videregående skole

• Vår strategi: Viktigere enn noensinne å få til et godt og tett samarbeid med foresatte – både om elevens sosiale, faglige og personlige utvikling

• Våre foresatte enn ressurs til å bidra til å bygge et godt skole- og elevmiljø – merverdi ved å gå på Ullern vgs

Page 9: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Vinn-vinn: Foreldreperspektivet

• Forskning sier at:• Når du som forelder bryr

deg, blir eleven mer motivert og trives bedre på skolen

• Har du et godt forhold til skolen, påvirker det elevens resultater

• Foreldre er en viktig ressurs for elevenes skolegang

Page 10: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Foreldreengasjement

• Positiv omtale av skolen er viktig• At vi som foreldre spør om skolen, lekser og

planer viser at vi som foreldre anser skolen som viktig

• Foreldreengasjement på vgs kan bidra til å hindre frafall

Page 11: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Å invitere foreldrene inn i skolen

• Foreldrelaget: Fra kampgruppe mot nedleggelse av skolen til medspiller og medskaper i skolen

• Alle skal med: Trekke alle foreldre tettere i samarbeid med skolen gjennom foreldremøter, ulike typer samtaler med kontaktlærer og faglærer

Page 12: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Alle foresatte skal med

• Fire foreldremøter på VG1, tre på Vg2 og to på Vg3

• Foreldrene inviteres til en av elevsamtalene for nye elever

• Fagkonferanser for foresatte to ganger per år – med utgangspunkt i skriftlig tilbakemelding og framovermelding i alle fag

Page 13: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Skolen tett på elev og foresatt

• TTT – ta telefonen tidlig• Tidlig vite hvilke elever

som vi er bekymret for – involvere foresatte raskt og samarbeide tett videre

• Systemisk: Organisere oss slik at vi har tid, ressurser og kompetanse til å følge tett opp i samarbeid med foresatte

Page 14: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Mobil skole – «hands on»

Page 15: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

Foreldrelaget Ullern vgs

• Alle foreldre med elever ved Ullern vgs er medlemmer av foreldrelaget

• Hvert år 20-30 medlemmer i foreldrelagets styre.

• 5-6 møter med rektor per år• Styrets oppgaver:

– Økt trivsel for elevene– Fokus på innhold og læring– Informasjonskanal– Støttespiller

Page 16: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

”I tall ligger det skjebner”

Page 17: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

2007 2008 2009 2010 2011 201270

75

80

85

90

95

100

91.290.1 89.8

94.6

90.7

93.3

Utvikling bestått - hele skolen

Page 18: Foreldretinget 2012: En god skole for alle elever Ledelse og et godt samarbeid med foreldrene

ULLERN VIDEREGÅENDE SKOLE

Aftenposten 22. september 2011

På Ullern lærer du mest