of 16 /16
Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Aleksandar Ostojić Regionalna privredna komora Leskovac

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Page 1: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Fondovi i mogućnosti finansiranja

razvoja ruralnog turizma

Aleksandar Ostojić

Regionalna privredna komora Leskovac

Page 2: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Ruralni turizam u Srbiji

Republika Srbija ima komparativne prednosti za razvoj

ruralnog turizma, s obzirom da se 85% teritorije smatra

ruralnim oblastima.

Bogato kulturno istorijsko nasledje, povoljan geografski položaj,

brojne gastronomske i etnografske manifestacije i tradicionalna

gostoljubivost su postojeće prednosti za razvoj ruralnog

turizma.

Finansijski resursi su jedno od najvećih ograničenja razvoja

ruralnog turizma, i to kako sa aspekta nedovoljnosti tako i

nedostupnosti finansijskih resursa.

Page 3: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Načini finansiranja ruralnog turizma Samofinansiranje

Kreditiranje

Bespovratno finansiranje

Državna podrška finansiranju

Koncesije

Javno-privatna partnerstva

Zajednička ulaganja

Hartije od vrednosti

Investicioni fondovi

Lizing

Mikrokreditne organizacije

Poslovni andjeli

Strane direktne investicije

Pretpristupni fondovi Evropske unije

Mogu se grupisati na interne

i eksterne , bespovratne i

povratne, privatne, javne i

medjunarodne

Page 4: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Osnovni ciljevi su:

1) Unapredjenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja

2) Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture

3) Uskladjivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu

Pravo na korišćenje imaju

1) privredno društvo registrovano u oblasti turizma,

2) preduzetnik registrovan za delatnost u oblasti turizma,

3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Page 5: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

- Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50%vrednosti projekta

- Kreditna sredstva se realizuju preko Fonda za razvoj Republike Srbijesa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou uz valutnu klauzulu

- Rok otplate je 72 meseca po isteku odložnog roka od 12 meseci

- Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivrednagazdinstva, preduzetnike i mikro privredna društva je 500.000 dinara, aza MSP sektor je 2.000.000 dinara.

- Rok za predaju 01 novembar 2016. g.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/3139697

Web: www.mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dedelu-kreditnih-sredstav/

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Page 6: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2016. godini

- Konkursom su predviđeni a) podsticaji za izgradnju infrastrukture isuprastrukture u turističkim destinacijama kao i za b) projektepromocije, edukacije i treninga u turizmu

- Rok za projekte pod a) je 01.10. 2016, dok je za stavku b) rok bio do31. 03. 2016.

- Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, privrednadruštva i druge organizacije, institucije čiji je osnivač Vlada R. Srbije ililokalna samouprava, kao i pravna lica koja upravljaju turističkimprostorom i objektima kao i NVO.

- Učešće sredstava ministarstava u finansiranju projekata pod a) možebiti i do 100%.

web: www.mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-dotaci/

Page 7: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRIVREDE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja – Gradimo zajedno u 2016

Cilj Programa je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava krozunapredjenje infrastrukture, standarda i kvaliteta života gradjana.

Namena Programa je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnihprojekata od značaja za lokalni i regionalni razvoj i to za:

.......

5) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju objekatakulturno-istorijskog značaja koji mogu da podstiču razvoj turizma.

Podnosilac prijave je jedinica lokalne samouprave, dok ministarstvoučestvuje u finansiranju projekta u visini do 50% vrednosti projekta bezPDV.

Više informacija na internet prezentaciji ministarstva privrede:

www.privreda.gov.rs/program-mera-o-rasporedu-i-koriscenju-sredstava-za-

podsticanje-regionalnog-razvoja-gradimo-zajedno-u-2016/

Page 8: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uprava za agrarna plaćanja

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

u 2016 godini

- član 8. Uredbe obuhvata i podsticaje za “unapređenje

ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim

aktivnostima u iznosu od 15.000.000 dinara” od ukupno

35.000.000 dinara izdvojenih za održivi ruralni razvoj.

- budžetska sredstva u iznosu od 2.296.950.000 dinara

raspoređuju se u skladu sa ovom uredbom dok se sredstva

finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD mera u

iznosu od 600.000.000 raspodeljuju putem konkursa, u skladu sa

posebnim aktom - IPARD Programom.

-Info: www.mpzzs.gov.rs/dokumenti/

Page 9: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

IPARD II Program EU

- U drugoj polovini 2016 poljoprivredna gazdinstva i firmemogu očekivati konkurs za bespovratna sredstva EU –IPARD

- Najznačajniji program pretpristupne podrške ruralnomrazvoju i prvi dokument iz oblasti poljoprivrede i ruralnograzvoja R. Srbije odobren od EU.

- Cilj i svrha je da pomogne poljoprivedne proizvodjače ipreradjivače, kao i stanovnike ruralnih područja.

- U 2016 g. na raspolaganju 16 mil. EUR, dok je do 2020 g.ukupan iznos 175 mil. EUR

Page 10: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

IPARD II - Mera “Diversifikacija ruralne ekonomije”

Mogu da konkurišu:

-poljoprivrednici koji se bave poljoprivrednim ilinepoljopivrednim aktivnostima na selu

-MSP iz ruralnih područja – u skladu sa Zakonom oračunovodstvu

Specifični kriterijumi prihvatljivosti:

-maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 duplih kreveta(60 mesta za spavanje)

-troškovi marketinga su prihvatljivi u maksimalnom iznosuod 10%

Page 11: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

IPARD II - Mera “Diversifikacija ruralne ekonomije”

Opši uslovi:

-investicija mora biti u skladu sa nacionalnim standardima

-korisnik mora biti vlasnik kategorisanog objekta u skladu saodredbama Zakona o turizmu, na kraju realizacije investicije i prefinalne isplate

-za investicije preko 50.000 eur neophodan je kompletan biznisplan, dok za ispod od 50.000 eur – pojednostavljena verzija biznisplana

-podnosilac dugovanja dokazuje da nema dugovanja prema državi

-investicije za koje su odobrena sredstva moraju se koristiti za tunamenu najmanje 5 godina.

Page 12: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

IPARD II - Mera “Diversifikacija ruralne ekonomije”

Prihvatljivi troškovi:

- Izgradnja i obnova nepokretne imovine, kupovina nove opremei nameštaja, kupovina novih mašina, investicije u objekte zarekreaciju, opti troškovi i troškovi aktivnosti.

-Visina pomoći je do 65% vrednosti investicije

- Minimalni iznos prihvatljivih investicija je 5.000 EUR

- Maksimalni iznos prihvatljivih investicija je 300.000 EUR

- Korisnik može dobiti maksimalnu podršku od 400.000 EUR utoku perioda 2014-2020.

- Uprava za agrarna plaćanja priprema i raspisuje konkurse, vršiprijem kompletiranih dokumenata i vrši administrativnu proveru

i kontrolu.

web: http://www.mpzzs.gov.rs/

Page 13: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

IPA PREKOGRANIČNI PROGRAMI

REPUBLIKE SRBIJE

Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije zapružanje finansijske podrške saradnji institucija u pograničnimoblastima susednih država ili saradnji delova ili celih država(transnacionalna saradnja) sa ciljem da se unapredi društveno-ekonomski, kulturni i istorijski potencijal tih oblasti.

Finansiraju se mali infrastrukturni prekogranični projekti, projektiekonomske saradnje, kao i aktivnosti vezane za zaštitu životnesredine, turizam, kulturu, poljoprivredu, obrazovanje...

Sredstva su bespovratna, sa obavezom da korisnik donacijekofinansira svoj projekat u iznosu od minimum 15% od vrednostiprojekta.

Neprofitne organizacije imaju pravo podnošenja predloga projekatana osnovu raspisanog javnog konkursa.

Web: http://www.evropa.gov.rs/cbc/PublicSite/Default.aspx

Page 14: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

IPA PREKOGRANIČNI PROGRAMI

REPUBLIKE SRBIJE

IPA CBC MAĐARSKA SRBIJA http://www.hu-srb-ipa.com/

IPA CBC RUMUNIJA SRBIJA http://www.romania-serbia.net/

IPA CBC BUGARSKA SRBIJA http://www.ipacbc-bgrs.eu/

IPA CBC CRNA GORA SRBIJA http://www.cbcsrb-mne.org/

IPA CBC BIH SRBIJA http://srb-bih.org/

IPA CBC HRVATSKA SRBIJA http://www.croatia-serbia.com/

Page 15: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

IPA PREKOGRANIČNI PROGRAMI

REPUBLIKE SRBIJE

DUNAVSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM

www.interreg-danube.eu

JADRANSKO JONSKI

TRANSNACIONALNI

PROGRAM – ADRION

http://www.adrioninterreg.eu/

Page 16: Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

HVALA NA PAŽNJI

Regionalna privredna komora Leskovac

Stojana Ljubića 12

16000 Leskovac

tel. 016 250011

www.rpkle.rs