Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  1/117

  OSNOVE AUTOMATIZACIJE

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  2/117

  Automatizacija je tehnika disciplina koja obuhvaa sve

  mjere s kojima se smanjuje udio ljudskog rada u proizvodnjii s kojima se postie vii stupanj ekonomine i rentabilneproizvodnje u pogledu utroka sirovine, energije i vremena.

  Automatika (engl. Automatic control) je znanstveno-tehnikadisciplina ija su podruja teorija voenja, istraivanje ianaliza uvjeta djelovanja i zakonitosti voenja razliitih

  sustava te sinteza i gradnja sustava za automatsko vo

  enje.

  Osnovne definicije

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  3/117

  Automatizacija broda

  - smanjenje brojnosti posade, - smanjenje trokova za posadu, - smanjenje vremena operacija s teretom,

  - smanjenje kvarova, - smanjenje utroka goriva,

  - poboljanje odravanja, - poboljanje radnih uvjeta.

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  4/117

  Automatizacija se provodi:

  daljinskim upravljanjem brodskih ureaja, regulacijombrodskih ureaja,daljinskim mjerenjima, signalizacijom,centralizacijom dobivenih informacija o procesima,predoavanjem i registracijom informacija u

  obliku najpogodnijem ovjeku, automatskom obradom dobivenih informacija,- programiranjemizvoenja vanijih i sloenijihoperacija, itd.

  Automatizacija broda

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  5/117

  protusudarni sustavi,

  odreivanje poloaja pomou satelita,

  izraunavanje poloaja zbrajanjem kurseva,

  navigacijski prorauni,

  upravljanje ukrcavanjem i iskrcavanjem tereta,

  nadzor strojarnice,

  registriranje podataka o strojevima u strojarnici,

  upravljanje zakretnim momentom glavnog

  stroja, dojava poara, automatsko gaenje ..

  Primjeri sustava automatizacije na brodu

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  6/117

  Osnovne definicije

  Mjerenje (engl. monitoring) je kad se odreuje stanje nekefizikalne veliine, primjerice da li je neto npr. vrue ilihladno, a mjerenje kad se odreuje kolika je temperatura,npr. 22C.

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  7/117

  Primjer sustava dinamikog pozicioniranja

  sustav automatizacije

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  8/117

  Pod pojmom automat podrazumijeva se tehniki ureajkoji samostalno izvrava rad kojeg je zamislio njegovkonstruktor.

  S motrita upravljanja sva sredstva rada i strojevi koji seupravljaju nazivaju se objektima upravljanja, a onajsustav kojim se ostvaruje to upravljanje naziva se sustav

  upravljanja.

  Osnovne definicije

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  9/117

  Stanje objekta upravljanja odreeno je:

  - unutarnjim svojstvima objekta- vanjskim djelovanjima na objekt.

  U vanjska djelovanja na objekt upravljanja ubrajaju se:

  - poremeajne veliine i upravljake veliine.

  Poremeajne veliine openito su sluajnog karaktera.

  Objekt upravljanja - proces

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  10/117

  Upravljaka veliina Izlazna veliina

  Poremeajna veliina

  Objekt upravljanja - proces

  Razina vode u tankuUlazni tok

  Izlazni tok

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  11/117

  Primjer procesa sa mrtvim vremenom

  Izlazna veliina se mijenja nakon kanjenja t

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  12/117

  Primjer procesa sa kanjenjem prvog reda

  Tank se puni po eksponcijalnomZakonu (zatvoren izlazni ventil):

  0 (1 )t

  TL L e

  T RC

  =

  =

  T- vremenska konstanta sustava

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  13/117

  Primjer procesa sa kanjenjem vieg reda

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  14/117

  Regulirana ili izlazna veliina sustavay(t)je fizikalna

  veli

  ina koja se regulira.Algoritam funkcioniranja sustava su zahtjevi kojimatrebaju udovoljiti izlazne veliine sustava.

  Algoritam upravljanja sustava je zakonitost djelovanjaautomatskog ureaja na objekt upravljanja.

  Zadaci sustava upravljanja

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  15/117

  Zadaci sustava upravljanja

  Razina vode u tankuUlazni tok

  Izlazni tok

  Sustav automatskog upravljanja

  osigurava da se izlazna veliinasustava mijenja prema algoritmu

  funkcioniranja bez obzira navanjske poremeaje.

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  16/117

  TEMELJNA NAELA

  SUSTAVA UPRAVLJANJA

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  17/117

  Temeljna naela sustava upravljanja

  Temeljna su naela sustava upravljanja:

  1. naelo otvorenog sustava,

  2. naelo kompenzacije

  3. naelo povratne veze.

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  18/117

  NAELO OTVORENOG

  SUSTAVA

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  19/117

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  20/117

  Regulator na temelju vodee veliine generiraupravljaku veliinu koja se pojaava u

  aktuatoru i stvara se izvrna veliina kojom sedjeluje na objekt upravljanja.

  Zeleno, uto i crveno svijetlo na semaforu mijenjajuse naizmjenino prema unaprijed utvrenimvremenskim intervalima, a bez obzira na gustousaobraaja.

  Naelo otvorenog sustava

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  21/117

  Primjer otvorenog sustava

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  22/117

  NAELO KOMPENZACIJE

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  23/117

  Sutina naela kompenzacije je u mjerenjuporemeajnih veliina, te, ovisno o rezultatimamjerenja, formiranja izvrnog djelovanja naobjekt regulacije.

  Namjera je osiguranje promjene izlazne veliineprema zadanoj vodeoj veliini uz ponitavanjemjerljivih poremeaja.

  Naelo kompenzacije

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  24/117

  Naelo kompenzacije

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  25/117

  Naelo kompenzacije

  Ako se eli odrati konstantan pritisak u posudi P (krivulja bez obzira na

  promjenu na pritiska vanjskog zraka (krivulja 1) tada treba pomicati zasun iregulirati protok zraka G2

  Poveanjem pritiska vanjskog zraka stie se posuda i pritisak zraka u posudi tei

  ka poveanju, meutim pritisak vanjskog zraka pritiska takoer i mijeh 2 teoprugu 1 i die zasun.

  Opruga koja otvara zasun, poveava se protok G2. Pritisak zraka u posudi ostaje

  konstantan

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  26/117

  NAELO POVRATNE VEZE

  Bl k h i

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  27/117

  Blok shema otvorenog sustava i sustava s povratnom

  vezom

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  28/117

  Primjeri povratne veze

  Primjer: zatvoreni sustav upravljanja automobilom. Privonji automobilom potrebno je uoiti etiri osnovneradnje:

  1) vozaprati poloaj automobila u odnosu na put - tuoi imaju funkciju detektora informacije o ostvarenomrezultatu upravljanja, ta se informacija prenosi u mozak;

  2)mozak vozaa vri usporedbu i analizu primljenihinformacija o putu (to je referentna ili vodea veliina) io trenutnom poloaju automobila (to je reguliranaveliina); mozak donosiodluku o aktiviranju izvrnogorgana, to su ruke, tj. stvara izvrnu veliinu yr (t);

  3) izvrenje odluke na objektu reguliranja: to jeupravljaautomobila kojega vozarukama pomie.

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  29/117

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  30/117

  Bitno je uoiti da se kod naela zatvorenog sustava ne mjere

  poreme

  ajne veli

  ine.

  Blok shema povratne veze

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  31/117

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  32/117

  Razlika izmeu referentne r(t) i regulirane veliiney(t) naziva seregulacijsko odstupanje sustava automatske regulacije.

  (t) = r(t) - r(t)

  Signal regulacijskog odstupanja se dovodi na ulaz regulatora.

  Zadatak regulatora je da generira signal u(t) koji e upravljatipomou aktuatora sa objektom regulacije na nain da to vie smanjiregulacijsko odstupanje (= 0).

  Naelo povratne veze

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  33/117

  U sustavu sa slike izlazna veliina je kurs (t). Odstupanjeizlazne veliine (t) od zadanog kursa 0 = konst.

  registrira se (mjeri) iroskopom (2). Uz pomo

  kormilarskog stroja (3) pomie se regulacijski ureaj (list

  kormila) za potreban kut . Izvrna je veliina (t) i ona

  kompenzira djelovanje poremeajnih veliina (valovi,

  morske struje, vjetar, itd.) te zadrava brod na zadanom

  kursu 0.

  Kormilarski sustav

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  34/117

  Kormilarski sustav

  U sustavu sa slike izlazna veliina je kurs (t). Odstupanje izlazne

  veliine (t) od zadanog kursa 0 = konst. registrira se (mjeri)

  iroskopom (2). Autopilot (regulator), na temelju signala greke

  upravlja kormilarskim strojem (3) pomie (list kormila) za potreban kut. Izvrna je veliina (t) kompenzira djelovanje poremeajnih veliina

  (valovi, morske struje, vjetar, itd.) te zadrava brod na zadanom kursu

  0.

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  35/117

  Servomehanizam

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  36/117

  Upravljanje procesom i servomehanizmom

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  37/117

  REGULATORI

  Primjer odravanja konstantne razine tanka

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  38/117

  Primjer odravanja konstantne razine tankaregulacijom izlaznog toka

  ulazni tok

  razina tanka

  Zadana razina

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  39/117

  Tipovi regulatora

  Postoje razliite vrste regulatora:

  P regulatorD regulator

  I regulator

  Mogue su i kombinacije

  P

  PI

  PID

  PD se ne koristi

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  40/117

  P-REGULATOR

  100( _ )

  p

  PB proportional bandk

  =

  p pojaanjek =

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  41/117

  Primjer P regulatora

  Realan sustav mora postojatiodstupanje od par stupnjeva

  vee pojaanje manje odstupanje- vee pojaanje manje vrijeme uspona- vee pojaanje vee oscilacije

  Idealan sustav

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  42/117

  Zadatak

  Proporcionalni kontroler se koristi za regulaciju pritiska zraka u cjevovodu, i podeen jena 80% PB. Senzor pritiska koji je spojen na kontroler je opsega 10 bara i registrirapritisak 6,5 bara (izmjerena regulacijska veliina).Vodea veliina (set point) je 7 bara.

  Ako se kontroler odspoji od aktuatora, kolika e biti promjenasignala na izlazu iz kontrolera (izraziti u postotcima). Izlazna stuja kontrolera je urasponu 4-20 mA. Struja na izlazu kontrolera je 12 mA u sluaju nema signala greke.

  [ ] 0,5 100% 5%10bare

  bar= = 100 100 1,2580

  GPB

  = = =

  Na izlazu kontrolera greka e se pojaava: 5% 1, 25 6, 25%e G = =

  Postotna promjena izlaza kontrolera je

  Raspon izlazne struje kontrolera je16 6,25

  1100

  mA

  =

  20 4 16mA =

  Izlazna struja iz kontrolera 12 1 13mA+ =

  I REGULATOR

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  43/117

  Integracijsko djelovanje regulatora

  I-REGULATOR

  e(t)- regulacijsko odstupanjeyr(t)-izlazni signal iz regulatora

  I REGULATOR

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  44/117

  I-REGULATOR

  PI REGULATOR

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  45/117

  Proporcionalno integracijsko djelovanje

  PI-REGULATOR

  kp proporcionalno pojaanje sustavaki integracijsko pojaanje sustava

  Ti integracijsko vrijeme [s, min]

  PI REGULATOR

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  46/117

  Vrijeme potrebno da izlazni signal

  iz regulatora postigne dvostrukoveu vrijednost od poetnogskoka(koji je posljedicaproporcionalnog dijelovanja) se

  naziva integracijsko vrijeme Tiizraava se u sekundama,minutama ili u broju ponavljanja uminuti

  PI-REGULATOR

  Z d t k

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  47/117

  Zadatak

  PI kontroler je u otvorenoj petlji (nije spojen na aktuator) sa podeenim PB 50% iintegracijskim vremenom od Ti=10 s. Izlazna struja kontrolera je 20% od maksimalnestruje.

  Ako se vode

  a veli

  ina (set point) iznenada pove

  a za 10%, treba odrediti za koliko

  evremena izlazna struja kontrolera postii svoju maksimalnu vrijednost?

  [ ]% 10%e = 100 100 2

  50

  G

  PB

  = = =

  Na izlazu kontrolera greka e se pojaava: 10% 2 20%e G = =

  Da bi se postigla maksimalna struja potrebno je jo 60% izlazne struje ili 3 putavei proporcionalni efekt (3*20%=60%)

  Postotak od maksimalne izlazne

  struje u t=0

  ( )20%(originalno) 20% 40%nakonpobude= =

  60% signala se postie za 3 3 10 30iT s = =

  TEMELJNE ZNAAJKE PI REGULATORA

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  48/117

  TEMELJNE ZNAAJKE PI REGULATORA

  Proporcionalno djelovanje daje neposrednost istabilnost djelovanja, dok integracijsko djelovanjeotklanja odstupanje.

  Postoje oscilacije za vrijeme prijelaznih pojava.

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  49/117

  D REGULATOR

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  50/117

  D-REGULATOR

  PD REGULATOR

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  51/117

  PD-REGULATOR

  Proporcionalno derivacijsko djelovanje

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  52/117

  Zadatak

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  53/117

  Zadatak

  PD kontroler je u otvorenoj petlji (nije spojen na aktuator). Izlazna struja kontrolera je40% od maksimalne struje. Signal mjerene temperature se poveava brzinom 1% u

  sekundi. Ako je pojaanje kontrolera PB=200% te derivacijsko vrijeme Td=40 s,odrediza koliko e vremena izlazna struja kontrolera postii svoju maksimalnu vrijednost?

  %1e

  s=

  100 1000,5

  200G

  PB= = =

  Na izlazu kontrolera greka e se pojaava: % %1 0,5 0,5e Gs s

  = =

  Inicijalni D efekt dakle iznosi 20%

  Za vrijeme

  Za ostalih 40% signala potrebno je

  40dT s= izlazni signal jednak je 1%

  0,5 40 20%e G T ss

  = =

  Izlaz = 40% (originalno)+20% (D efekt) = 60% (dakle ostaje 40%)

  40%80

  %0,5

  s

  s

  =

  TEMELJNE ZNAAJKE PD REGULATORA

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  54/117

  TEMELJNE ZNAAJKE PD REGULATORA

  Proporcionalno djelovanje daje neposrednost istabilnost djelovanja te otklanja vea odstupanja,dok se derivacijsko djelovanje daje brzinu odziva.

  Preostaje odstupanje regulirane i voene veliine.

  PID-REGULATOR

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  55/117

  PID REGULATOR

  Proporcionalno integracijsko derivacijsko djelovanje

  TEMELJNE ZNAAJKE PID REGULATORA

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  56/117

  Proporcionalno djelovanje mu osigurava stabilnost,integracijsko otklanja odstupanje, a derivacijskopoboljava brzinu odziva i priguuje eventualnu

  sklonost sustava k osciliranju.

  TEMELJNE ZNAAJKE PID REGULATORA

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  57/117

  PODEAVANJE REGULATORA

  D b d l t

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  58/117

  Dobro podeen regulator:

  Kratko vrijeme uspona T

  Kratko vrijeme smirivanja Ts

  ilacije

  Mali offset ESS

  Utjecaj P, I i D pojaanja na

  ponaanje regulatora

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  59/117

  Najbolji odziv proporcionalnog

  regulatora se dobije kada jeproporcionalno pojaanje to je vie

  mogue (preveliko pojaanje moedovesti do nestabilnosti sustava)

  Integracijsko djelovanje eliminira odstupanje (offset), takoe moeprouzrokovati i nestabilnost sustava (integracijsko djelovanje unosi

  pozitivnu povratnu vezu). Ukoliko se proporcionalnom djelovanjudodaje integracijsko djelovanje, proporcionalno pojaanje se mora

  smanjiti.

  Derivacijsko djelovanje smanjuje vrijeme smirivanja i vrijemeporasta te dodatno stabilizira sustav (derivacijsko djelovanje unosinegativnu povratnu vezu). Ukoliko se proporcionalnom djelovanjudodaje derivacijsko djelovanje, proporcionalno pojaanje se moe malo

  pojaati.

  Ziegler-Nicholls metoda otvorene petlje

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  60/117

  Koristi se za odreivanje parametara regulatora kod otvorene petlje

  Ziegler-Nicholls metoda otvorene petlje

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  61/117

  1. Runo narini step signal na ulaz regulatora (pomou potenciometra)2. Snimaj promjenu izmjerene regulacijske veliine (PV)3. Nacrtaj tangentu na odzivu PV u toki najvee derivacije

  4. Izmjeri se G=M/N, L i T

  Ziegler-Nicholls metoda otvorene petlje

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  62/117

  Ziegler-Nicholls metoda zatvorene petlje

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  63/117

  Koristi se za odre

  ivanje parametara regulatora kod zatvorene petlje

  1 I klj i i ij k i d i ij k dj l j ( )T 0T

  Ziegler-Nicholls metoda zatvorene petlje

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  64/117

  1.Iskljui se integracijsko i derivacijsko djelovanje ( )

  2. Poveeva se proporcionalno pojaanje do granice stabilnosti(do kritinog pojaanja G)

  2. Mjeri se Tc

  iT = 0

  dT =

  Zi l Ni h ll t d t tlj

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  65/117

  Ziegler-Nicholls metoda zatvorene petlje

  Modificirana metoda Ziegler-Nicholls zatvorene petlje

  (quoter decay)

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  66/117

  q y

  Koristi se za odreivanje parametara regulatora kod otvorene petlje.Nije potrebno sustav donjeti na rub stabilnosti.

  Modificirana metoda Ziegler-Nicholls zatvorene petlje

  (quoter decay)

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  67/117

  1. X/Y mora biti oko 4

  2. Oitati period P

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  68/117

  KASKADNA REGULACIJA

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  69/117

  Ventil za regulaciju e moi vrlo teko regulirati razinu utanku 2 radi vremenskog kanjenja u sustavu velikoodstupanje razine tanka 2

  Kaskadno spojeni kontroleri

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  70/117

  Puno bolja regulacija razine tanka 2.Ponitava se efekt vremenskog kanjenja tanka 1.

  SLAVE P ili PI

  MASTER - PID

  Podeavanje kaskadno

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  71/117

  Podeavanje regulatora se vri tako da seprvo podeava SLAVE

  kontroler (unutranja petlja) uz iskljueni MASTER, a tek ondaMASTER kontroler (vanjska petlja) uz ukljueni SLAVE kontroler

  spojenih kontrolera

  Kaskadna regulacija temperature rashladne vode

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  72/117

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  73/117

  DISKRETNI SUSTAVI

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  74/117

  Izvrni mehanizmi (aktuatori) su u praksi ostvareni kaoelementi s kontinuiranim djelovanjem. To su najeemotori (elektriki, pneumatski, hidrauliki).

  Regulatori mogu biti diskretni - najee suelektronika raunala koji mogu obraivati digitalne

  brojeve (diskretne veli

  ine).

  Kako su prisutne i kontinuirane i diskretne veliine nuni

  su A/D (analogno-digitalni) i D/A (digitalno-analogni)pretvornici.

  Jednostavni diskretni sustav

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  75/117

  Regulacija temperature prostorije

  Sustav s pretvorbom diskretnog u kontinuirani

  signal

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  76/117

  g

  U sustavu se mogu uoiti tri diskretna elementa: D/A pretvornik,

  komparator i A/D pretvornik te tri analogna elementa: pojaalo

  K, motor M i reduktor R.

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  77/117

  Logiki kontroler moe upravljati sustavima sadiskretnim dogaajima

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  78/117

  a b p

  m

  D L Z

  upravljaki dio

  (logiki kontroler)

  procesni dio sustava

  (motor vozila, vrata

  spremita...)

  alogiki kontroler

  b

  m

  p

  D

  L

  Z

  ulazi logikogkontrolera

  izlazi logikogkontrolera

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  79/117

  79

  to je to PLC?

  Programabilni

  Logiki

  Controler (Regulator)

  - je univerzalna programibilna upravljaka

  jedinica, razvijen kao zamjena za sloenerelejne upravljake sklopove

  Osnovne cjeline PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  80/117

  80

  Podjela PLC ureja

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  81/117

  81

  Prema broju ulaznih i izlaznih stezaljki (poveanjem brojaulazno/izlaznih stezaljki poveava se i sloenost ureaja, snaga

  procesora i kapcitet memorije) S obzirom na tip signala s kojim rade ureaji, tj. imaju li

  digitalne i analogne ulaze/izlaze

  Pri podijeli na jednosavnije i sloenije ureaje treba uzeti uobzir mogunost izvoenja matematikih operacija nadrealnim brojevima (floating point), PID regulaciju,mogunost proirenja, itd.

  Prednosti koritenja PLC-a u odnosu na druge

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  82/117

  82

  (npr. relejne) upravljake skolopove

  Pouzdanost nema mehanikih pokretnih dijelova, otporan

  na pogonske uvjete rada (temperaturu, vlagu, udarce,...). Adaptivnost - kad se napie i testira, PLC program za

  upravljanje nekog ureaja moe se bez problema prenijeti nadrugi PLC u drugom ureaju.

  Fleksibilnost jedan PLC ureaj moe izmjenom programaobavljati funkciju sasvim novog, razliitog upravljakogsklopa. Za izmjenu programa potrebno je vrlo malo vremena.

  Brzina brojne aplikacije na automatiziranim strojevimazahtjevaju vrlo brzu reakciju na pojavu signala. Takveaplikacije jednostavno su izvedive uz pomo PLC-a

  Ulazni dio

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  83/117

  83

  Prikljune vijane stezaljke na koje se spajaju signali iz

  okoline (dojavni signali iz procesa kojim se upravlja) Mjesto poetka prilagodbe signala

  Digitalna ulazna informacija su sklopke, tipkala, senzori

  Analogna ulazna informacija npr. naponski signal od 0do 10 V s mjernog pretvornika tlaka, temperature i sl.

  Izlazni dio

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  84/117

  84

  Prikljune vijane stezaljke na koje se spajaju izvrni ureaji izprocesa kojima PLC alje upravljake signale

  Na digitalne izlaze spajaju se magnetni svici, releji, sklopnici,motorske sklopke, signalne lampe, pneumatski razvodnici i sl.

  Analogni izlazi daju strujne signale za prikaz neke veliine napokaznom instrumentu, slue kao referenca brzine zafrekvencijski pretvara, predstavljaju PID upravljaki signal isl.

  Centralna procesorska jedinica (CPU)

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  85/117

  85

  Centralna procesorska jedinica s memorijom glavna je jedinicaPLC ureaja.

  Procesorska jedinica ita stanja svih ulaza PLC ureaja

  (analognih i digitalnih), logiki ih obraujeu skladu sprogramom izraenim od strane korisnika, te upravlja izlazimaprema rezultatima dobivenim nakon logike obrade.

  Rad ureaja

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  86/117

  86

  PLC prema promjeni stanja na njegovim ulazima mora kontinuirano korigirati

  stanja izlaza, na nain odreen logikom u korisnikom programu. PLC tu internuobradu podataka vrticikliki u beskonanoj petlji.

  Vrijeme jednog ciklusaVrijeme jednog ciklusa

  za oko 500za oko 500

  programskih naredbiprogramskih naredbi

  se krese kree oko 1,5 ms.e oko 1,5 ms.

  Programiranje i komunikacija

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  87/117

  87

  Program za PLC se pie na raunalu, a potom snima

  na PLC. Raunalo i PLC povezani sukomunikacijskim kabelom (RS 232 standard).

  Programiranje PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  88/117

  88

  Pisanje programa najee se izvodi preko nadreenog PC

  raunala na kojem je instaliran softver za koriteni PLC.

  Svaki proizvoa uz svoj PLC daje softver koji je u stvarikombinacija programskog editora, prevodioca (compilera), tekomunikacijskog softvera.

  U editoru se napie programski kod u nekom od programskihjezika te se zatim provjeri sintaksa (compiler). Ako program nemasintaksnih graaka softver ga alje u RAM memoriju PLC-a(komunikacijski softver), koji je tada spreman za rad.

  Programiranje PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  89/117

  89

  Proizvoai PLC-a nude raznetehnike programiranja.

  Najee uporabljivane tehnike su :

  ljestviasti dijagrami (eng. ladder diagram, njem. kontaktplan), funkcijsko blokovski dijagrami (grafiko programiranje), STL (eng. statement list) instrukcijske liste. Grafcet

  Programiranje PLCa- Ljestviasti dijagram

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  90/117

  90

  Ljestviasti dijagrami (eng. ladder diagram)

  nastali su na bazi strujnih upravljakih shema kojima

  se prikazuje protok struje u strujnom krugu i koje slueelektriarima kao podloga za oienje istog

  Programiranje PLCa - Ljestviasti dijagram

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  91/117

  91

  Svaki programski logiki put u ljestviastom dijagramu moraimati najmanje jednu izlaznu naredbu, a obino sadrijedanili vie uvjeta koji moraju biti zadovoljeni da bi se izvrila

  izlazna naredba.

  Uvjeti su najee signali koji dolaze sa ureaja prikljuenih naulaz PLC-a u kombinaciji sa statusom izlaza, pomonih

  memorijskih varijabli, vremenskih i brojakih lanova.

  Na desnoj strani svakog logikog puta nalazi se izlazna naredbakoja se aktivira/deaktivira s obzirom na stanje uvjeta. Izlazne

  naredbe su npr. 'ukljui izlaz' .

  Programiranje PLCaProgramiranje PLCa -- LjestviLjestviasti dijagramasti dijagram

  U db strujnog puta ( l kt i

  k ti it t ) t j j h ii l ik t j j d li ij k k d (l ik

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  92/117

  92

  Ekvivalencije:

  Stanje kontakta ~

  istinitost naredbe

  Strujni put ~ logiki

  put

  Izvrni ureaj ~izlazna naredba

  Usporedba strujnog puta (elektri nog kontinuiteta) u strujnoj shemii logikog puta, tj. jedne linije programskog koda (logikogkontinuiteta) u ljestviastom dijagramu.

  Programiranje PLCaProgramiranje PLCa -- LjestviLjestviasti dijagramasti dijagram --

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  93/117

  93

  Razlika izmeu ljestviRazlika izmeu ljestviastog dijagrama i strujne sheme jeastog dijagrama i strujne sheme je totostrujna shemastrujna shema prikazuje stanje kontakata (otvoreno ili zatvoreno) iprikazuje stanje kontakata (otvoreno ili zatvoreno) itako ostvarujetako ostvaruje elektrielektrini kontinuitetni kontinuitet, dok se u, dok se u ljestviljestviastomastomdijagramudijagramu ispituje je li naredba istinitaispituje je li naredba istinita 11 ili neistinitaili neistinita 00 i takoi takoostvarujeostvaruje logilogiki kontinuitetki kontinuitet..

  Strujni put (elektriStrujni put (elektrini kontinuitet) u strujnoj shemi zavrni kontinuitet) u strujnoj shemi zavravaavaizvrizvrnim (upnim (upravljanim) urravljanim) ureajemeajem, a logi, a logiki put u ljestviki put u ljestviastomastomdijagramu izlaznom naredbom.dijagramu izlaznom naredbom.

  Programiranje PLCa - Ljestviasti dijagram

  S ki t j i k t j j h i ik j k b strujni put

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  94/117

  94

  Svaki strujni krug u strujnoj shemi prikazan je kao zaseban strujni put, asvaki strujni put sadri minimalno jedan upravljani ureaj (npr. motor,relej, arulja ili slino). Iz strujnog puta moe se uoiti da je rad

  upravljanog ureaja odreen uvjetima (npr. tipkala, pomoni kontakti islino) za njegovo ukljuenje.

  Programiranje PLCa - Ljestviasti dijagram -

  Osnovne naredbe za programiranje PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  95/117

  95

  Naredba !" - !ormall# "pen :

  Ova naredba ispituje je li adresirani bit stanje na ulazu !0.1" u stanju logi

  kejedinice. #ko je uvjet je zadovoljen ostvaruju se logiki kontinuitet.

  Naredba !C - !ormall# Closed :

  Ova naredba ispituje je li adresirani bit stanje na ulazu !0.$" u stanju logikenule.#ko je uvjet je zadovoljen ostvaruju se logiki kontinuitet.

  Naredba "utput% ukljui izlaz:

  Naredba Output koristi se za promjenu stanja 0&1" adresirane lokacije izlaza '0.0"kada stanje kruga logiki kontinuitet" poprimi vrijednost (1( & (0(.

  Programiranje PLCa - Ljestviasti dijagram -

  Osnovne naredbe za programiranje PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  96/117

  96

  Osnovne naredbe za programiranje PLC-a

  $"! % timer, on)dela*

  +ON vremensko brojilo poinje brojati vrijemekada se stanje pripadajueg kruga postavi u (1(.

  ve dok je stanje kruga visoko, vrijednost

  akumulatora se poveava.

  -ada vrijednost akumulatora dostigne predeinirano vrijeme eng. preset time / +"vremensko brojilo zavri s radom i na izlazu daje (1(, u me2uvremenu je na izlazu (0(.

  Ovaj bit, da bi bio iskoriten, je potrebno adresirati.

  Programiranje PLCa - Ljestviasti dijagram -

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  97/117

  97

  Osnovne naredbe za programiranje PLC-a

  $"&& % timer' o)dela*

  +O33 vremensko brojilo poinje brojati vrijemekada se stanje pripadajueg kruga postavi u (1(.ve dok je stanje kruga visoko,

  vrijednost akumulatora se poveava.

  -ada vrijednost akumulatora dostigne predeinirani vrijeme +" vremensko brojilozavri s radom i na izlazu daje (0(, u me2uvremenu je na izlazu (1(. Ovaj bit,

  da bi bio iskoriten, je potrebno adresirati.

  Ovi bitovi se koriste na nain da se pozove na stanje izlaza vremenskog brojilanaredbom NO ili N4 .

  Programiranje PLCa - Funkcijski dijagram -

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  98/117

  98

  Kod programiranja u funkcijskom blok dijagramu ulazi, izlazi i

  naredbe su predstavljene blokovima, tako da se programiranjePLC-a svodi na povezivanje blokova.

  Na ulaz bloka dovode se uvjeti koji se ispituju (ulazi u PLC iliizlaz iz prethodnog bloka). U skladu s funkcijom koju predstavljana izlazu iz bloka generira se izlazni signal.

  Programiranje PLCa

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  99/117

  99

  Primjer logike funkcije ILI u ljestviastom i funkcijskom dijagramu

  Primjer startera motora

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  100/117

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  101/117

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  102/117

  Grafcet grafiki alat za programiranje

  PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  103/117

  1

  2

  3

  neaktivan korak

  aktivan korak

  poetni korak

  a)

  jednostavan prijelaz

  dva ulazna i dva izlazna

  luka iz prijelaza

  b)

  dva ulazna luka uprijelaz

  dva izlazna luka iz

  prijelaza

  Grafiki prikaz koraka i prijelaza u Grafcetu

  Grafcet grafiki alat za programiranje

  PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  104/117

  1

  (1)

  (2)

  a)

  (5) (6)

  3

  c)

  2

  (3) (4)

  b)

  Prikazivanje orijentiranih lukova u Grafcetu

  Grafcet grafiki alat za programiranje

  PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  105/117

  1 2

  3 4

  (1) (2)a a

  1 2

  3 4

  (1) (2)a a

  a= 1

  a) b)

  7

  8 9

  (6) (7)b b

  b= 1

  7

  8 9

  (6) (7)b b

  7

  8 9

  (67)

  b= 1

  b

  7

  8 9

  (67) b

  c)

  prije

  pokretanja

  prijelaza

  poslije

  pokretanja

  prijelaza

  A B

  koritenje

  utovarenog

  materijala

  zahtjev za utovarom

  materijala u vozilo utovar

  materijala u

  vozilo

  a)

  Grafcet primjer

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  106/117

  a

  m

  p

  bL D

  Z

  b)

  1 vozilo na poziciji A

  (1) zahtjev za utovarom

  2

  (2)

  3

  dolazak u poziciju B

  putovanje udesno

  utovar materijala

  (3)

  4

  zavretak utovara

  putovanje ulijevo

  (4) dolazak u poziciju A

  1

  (1) m

  2

  (2)

  3

  D

  Z

  (3)

  4 L

  (4)

  b

  p

  a

  a) b)

  Rezervoar s tekuinom

  V1

  V2

  mGrafcet kompleksniji primjer

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  107/117

  h1

  h2

  b2

  b1

  W1 W2

  Spremnik

  1

  Spremnik

  2

  5

  1

  V2

  (1)

  2

  6

  (4)

  (6) =1

  m

  V1

  3

  (2) h1

  h2

  74

  (3) b1

  (5)b2

  W2

  W1

  a) b)

  5 V2

  (1)

  2

  6

  (4)

  m

  V1

  3

  (2) h1

  h2

  (3) b1

  (5)b2

  W2

  W1

  74

  PLC LOGO primjer jednostavnog PLC-a

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  108/117

  108

  LOGO je Siemensov univerzalni logiki modul koji je u osnovigraen kao standardni PLC ureaj, a slui za rjeavanjeupravljakih zadataka iz podruja:

  kune i instalacijske tehnike

  strojeva i raznih ureaja (upravljanje vratima, crpkama,ventilacijom)

  u upravljakim ormarima

  PLC LOGO

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  109/117

  109

  PLC LOGO!zgled i osnovni dijelovi

  4)a 6O 7asic

  8 Napajanje8 9lazi

  8 !zlazi8 rikljuak za 48 +ipkovnica8 ispla*

  PLC LOGO

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  110/117

  110

  LOGO nosi oznaku koja daje informaciju o

  njegovim karakteristikamaKoristit emo LOGO! 230RC

  Ova oznaka znai da se PLC prikljuuje na mreninapon 230V AC, da ima relejne izlaze a na izlazu230V i 10A, te da ima integrirani sat realnogvremena (timer)

  PLC LOGO

  Spajanje napajanja LOGO! PLCa

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  111/117

  111

  p j j p j j

  Spajanje ulaza PLCa LOGO! 230RC

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  112/117

  112

  Ovaj tip 4a ima samo digitalneulaze na koje se dovode dojavni

  signali sa senzora iz procesa" ilise taj signal moe simuliratispajanjem sklopke na ulazu.

  ) log 0 ;

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  113/117

  113

  !zlazi ovog 4a su digitalnito znai da stanje na izlazu moebiti ukljueno ili iskljueno, tj. logB0C ili log B1Cri tom u ukljuenom stanju smije

  kod omskog optere

  enja te

  i strujaod maksimalno 10#, a kod

  induktivnog optereenjamaksimalno =#.

  LOGO! modovi rada

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  114/117

  114

  Postoje dva moda rada :

  Stop (kada elimo da LOGO prestane sizvoenjem programa ili za promjene programa)

  Run (za izvoenje ve uitanog programa)

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  115/117

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  116/117

  HIJERARHIJSKI SUSTAV AUTOMATSKOG

  UPRAVLJANJA

 • 7/25/2019 Folije Za Predavanje Iz Automatizacije

  117/117