4
ROOTEX FOLIJARNA PRIHRANA POVRĆA H-85 stimulator tla Sadrži 85% huminskih i fulvinskih kiselina Preporučamo . primijeniti H-85 na tla koja imaju nizak postotak organske tvari, strukturalne probleme, nizak postotak dostupnih hranjiva i nisku mikrobiološku aktivnost zbog ne unosa stajnjaka kroz duži vremenski period. Primjena: 5 - 10 kg/ha Pakiranje: 5 i 10 kg Rootex je snažna formula sa visokom koncentracijom fosfora, organskih ekstrakata, slobodnih aminokiselina, savršena za jačanje korijena u svim fazama rasta. Primjena: 3 - 5 kg/ha Pakiranje: 1 kg IN NUTRITION THE BEST TOTAL SOLUTION IN NUTRITION THE BEST TOTAL SOLUTION

FOLIJARNA PRIHRANA POVRĆA - am-agro.hr prihrana povrća 2015.pdf · Uzgoj presadnica Presađivanje Intenzivan porast Početak zriobe Zrioba Kelatex Fe Mogućnost primjene folijarno

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FOLIJARNA PRIHRANA POVRĆA - am-agro.hr prihrana povrća 2015.pdf · Uzgoj presadnica Presađivanje Intenzivan porast Početak zriobe Zrioba Kelatex Fe Mogućnost primjene folijarno

ROOTEX

FOLIJARNA PRIHRANAPOVRĆA

H-85stimulator tla

Sadrži 85% huminskih i

fulvinskih kiselina Preporučamo.

primijeniti H-85 na tla koja imaju

nizak postotak organske tvari,

strukturalne probleme, nizak

postotak dostupnih hranjiva i

nisku mikrobiološku aktivnost

zbog ne unosa stajnjaka kroz

duži vremenski period.

Primjena: 5 - 10 kg/haPakiranje: 5 i 10 kg

Rootex je snažna formula sa

visokom koncentracijom fosfora,

organskih ekstrakata, slobodnih

aminokiselina, savršena za jačanje

korijena u svim fazama rasta.

Primjena: 3 - 5 kg/haPakiranje: 1 kg

IN NUTRITION

THE BEST TOTAL SOLUTION

IN NUTRITION

THE BEST TOTAL SOLUTION

Page 2: FOLIJARNA PRIHRANA POVRĆA - am-agro.hr prihrana povrća 2015.pdf · Uzgoj presadnica Presađivanje Intenzivan porast Početak zriobe Zrioba Kelatex Fe Mogućnost primjene folijarno

KELATEX BSuho topivo gnojivo, dobiveno iz borne

kiseline i natrij-tetraborata, posebno

pripravljeno da spiječi pomanjkanje

bora i liječi od njegovog nedostatka.

Primjena: 1 kg/haPakiranje: 1 kg i 10 kg

TRAZEXV a aisok koncentracij mikroelemenataza folijarnu primjenu.Primjena: 0,5 - 1 kg/haPakiranje: 1 kg

Visokokvalitetni ne-ionski,

surfaktant koji ne pjeni,

formuliran posebno za

poboljšanje performansi većine

pesticida: insekticida, fungicida,

herbicida, također pojačava

apsorpciju i translokaciju

folijarnih gnojiva.

Primjena 0,1l/ha:Pakiranje: 1l i 5l

Ne pjeni i uklanjapostojeću pjenu!

INEXOkvašivač, penetratori aktivator

Primjena sredstava za zaštitubilja bez okvašivača Inex- velika površinska napetost

Inex - okvašivač, aktivatori penetrator, omogućavabolje usvajanje

Najbolja učinkovitost i najpovoljniji na tržištu

Odličan za jačanje biljnihfunkcija. Sadrži makro i mikroelement (N, P, K, Ca, Mg, Fe,eZn, Mn, Cu) i fitohormone:auksin, giberelin i citokinin iorgansk ekstrakt manitol,e ealginske kiseline, polisaharid ,eaminokiseline itd.Primjena: 0,4 - 0,7l/haPakiranje: 1l i 5l

BIOPLEXTekuće foliarno gnojivoi biostimulator.

Tekuće gnojivo bez dušika

za folijarnu ili zemljišnu

primjenu. Odlična je za

efikasnu opskrbu kalcijem

kroz cijeli ciklus razvoja

biljke.

Primjena 2 - 5l/ha:Pakiranje: 5l i 20l

CALCIUM MAINSTAYKalcij (Ca)200 g/kg (280 g/L)

Calcium Mainstay -kalcij bez dušika

Poboljšava zametanje,

razvoj i obojenost plodova.

Primjena: 1 - 3 kg/haPakiranje: 1 kg

TROPICEL

Suha topiva formulacija sa visokomkoncentracijom željeza, cinka, mangana,L-aminokiselina i organskih ekstrakta,koju treba koristiti preventivno, posebnicekod tala gdje je pH 8 i viši, kao i kodzemljišta sa visokim sadržajem fosfora.Primjena: 1 - 3 kg/haPakiranje: 1kg

KELATEX Fe

1l / 2000l vode

Page 3: FOLIJARNA PRIHRANA POVRĆA - am-agro.hr prihrana povrća 2015.pdf · Uzgoj presadnica Presađivanje Intenzivan porast Početak zriobe Zrioba Kelatex Fe Mogućnost primjene folijarno

NOVALON

NPK foliarnavodotopiva gnojiva

Primjena: 2 - 5 kg/haPakiranje: 1 kg i 25 kg

Namijenjena su za folijarnu primjenu te kroz.sustave navodnjavanja kap po kap

Brzo i lako se otapaju u vodi. Poboljšava stanjeusjeva i kvalitetu ploda, posebno utječena otpornost i prinos.

Optimalan izbor formulacija za pojedinu fazu uzgoja

FOLIJARNA PRIHRANA POVRĆA

H-85

Rootex

Novalon12-48-6 +TE

Amcopaste12-30-6 m/m

Bioplex

Rootex

Novalon12-48-6 +TE

Amcopaste12-30-6 m/m

Bioplex

Novalon20-20-20 +TE

Amcopaste13-13-13 m/m

Kelatex Ca+B

Ca-Plex

Bioplex

Amcopotato

Trazex

Tropicel

Mg Mainstay

Inex

Novalon15-5-35 +TE

Keymag10-0-40 +2MgO

Novalon6-12-36 +3MgO

Novalon0-5-35+4,5MgO

Bioplex

Ca Mainstay

Mg Mainstay

Inex

Novalon0-5-35+4,5MgO

Bioplex

Ca Mainstay

Inex

Uzgoj presadnica Presađivanje Intenzivan porast Početak zriobe Zrioba

Kelatex Fe

Mogućnost primjene folijarno ili fertirigacijom

Page 4: FOLIJARNA PRIHRANA POVRĆA - am-agro.hr prihrana povrća 2015.pdf · Uzgoj presadnica Presađivanje Intenzivan porast Početak zriobe Zrioba Kelatex Fe Mogućnost primjene folijarno

Primjena: 5 - 20 l/haPakiranje: 5 l

Primjena: 1 - 2 kg/haPakiranje: 1 kg

Pakiranje: 440 gPrimjena: 0,1 l/haPakiranje: 1 l

Uprava / Skladište:Jelengradska 12, 31208 Petrijevci

Tel: 031/398-027, Fax: 031/398-028

Skladište sjemena povrća:Antuna Gottlieba 3, 10090 Zagreb

Tel: 01/3461-954, Fax: 01/3453-106

Stjepan Kanižajdirektordipl. ing. agronomije

stručni savjetnik za povrće,

kontinentalna Hrvatska i Istra

098 387 012

e-mail: [email protected]

Vinka Pospišildipl. ing. agronomije

stručni savjetnik za SZB i gnojiva,

Slavonija i Baranja

099 738 3498

e-mail: [email protected]

Ivica Vrankuljdipl. ing. agronomije

stručni savjetnik za područje

Dalmacije

099 738 31 38

e-mail: [email protected]

Marijo Ivandićdipl. ing. agronomije

stručni savjetnik za sjeme povrća

Slavonija i Baranja

099 308 3588

e-mail: marijo.ivandić@agrimatco-eu.com

Sve informacije iz kataloga su informativnog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno otipu tla, PH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu i ili sorti, načinu uzgoja i drugi faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda.Sve informacije iz kataloga su informativnog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno otipu tla, PH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu i ili sorti, načinu uzgoja i drugi faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda.