6
SPECIAL FOUNDATION / FRANKI NG / NEW GENERATION PILES FUNDAMENTY SPECJALNE / FRANKI NG / PALE NOWEJ GENERACJI PROJECT / TECHNICAL ADVICE / EXECUTION PROJEKT / DORADZTWO TECHNICZNE / WYKONANIE

folder Franki 2016 - FRANKI Polska · The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions. Main

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: folder Franki 2016 - FRANKI Polska · The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions. Main

CONSTRUCTION SITEIN GDANSK

CONTAINER TERMINAL

WINDPARK

SOLID WASTEINCINERATION PLANT

IN KONIN

EXPRESSWAYEXPRESSWAY S5

KORZEŃSKO-WIDAWA WROCŁAW,SECTION 1

PILEHEADAFTER CUTTING

ATLASRIG

BRIDGE IN STRADOMKA

SPECIAL FOUNDATION / FRANKI NG / NEW GENERATION PILESFUNDAMENTY SPECJALNE / FRANKI NG / PALE NOWEJ GENERACJI

PROJECT / TECHNICAL ADVICE / EXECUTIONPROJEKT / DORADZTWO TECHNICZNE / WYKONANIE

REFERENCES:

31-358 Krakówul. Jasnogórska 44

tel.: +48 12 622 75 60faks: +48 12 622 75 70

e-mail: [email protected]

––

Expressway S5

Expressway S5

Expressway S5 –

Motorway A2 –

R

ATLAS RIG

Page 2: folder Franki 2016 - FRANKI Polska · The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions. Main

Manufacturing process with gravel pre-compression

GW

Ramming in the driving pipethrough inner ramming with

free fall pipe hammer until soilload-bearing foundation soil

is reached

Ramming downthe gravel whilstpulling the pipe

Ramming backthe pipe into thegravel previously

rammed down

Forming a pilebase through

ramming downconcrete

Capping the pilehead; arrangingthe connectingreinforcement

the pile isfinished and after

hardering ready tobear loads

penetrationinto the earth

always water-resistant closingwith stopper

refillingof gravel

non load-bearingfoundation soil

load-bearingfoundation soil

pulling whenforming base

refilling ofconcrete

rammingdown thebase

compressedfoundation soil

Manufacturing process

Set driving pipein place, fill in

stopper concreteand ram in

Ramming in the drivingpipe through innerramming with free

fall pile hammer

Formation of the pilebase through ramming

down the conrete

Fitting the reinforcingcage and conreting

the shaft

Capping the pilehead; arrangingthe connectingreinforcement

driving pipe

free fall pilehammer

stopper made ofconcreteor gravel

pullingduringbaseformation

refilingconcrete

pullingthe drivingpipe

refillingconcrete

fitting thereinforcing cage

the pile is finished andafter hardening ready to

bear loads

GW

non load-bearingfoundation soil

load-bearingfoundation soil

penetrationinto the earth

pile drive ontothe stopper

always water-resistant closingwith stopper

rammingdown the base

APPLICATION POSSIBILITIES

The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions.

Main advantages of FRANKI NG piles:- Possibility to control of load-bearing capacity during the ma-

nufacturing process, included with some correction of soil conditions (bigger base of pile or gravel pre-compression);

- Manufacturing process faster than by other high load capaci-ty piles;

- Mobilization of full load-bearing capacity by low settlements;- Equal settlement of all piles in one support = all pile have

comparable load-baring capacity;- No soil for recovery – ecological method;- Possibility of transfer of high horizontal forces – sloping piles.

MANUFACTURING PROCESS

The FRANKIPILE NG is a cast-in situ concrete foundation pile with a recovered driving pipe.After reaching the target depth and the pile driving criteria re-spectively, the stopper is detached and the necessary base concrete quantity is rammed down. Finally a reinforcing cage is adjusted, concrete fi lled in and the driving pipe pulled up again.

ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS

The manufacturing of the FRANKIPILE NG takes place with low emissions due to internal pile driving. In the case of fa-vourable boundary conditions it is also possible to carry out the foundation work with this pile system in the proximity of existing buildings. Due to the full earth displacement it is not necessary to transport earth, this therefore excludes the earth becoming loosened. The pile system has proven itself many times in building projects on contaminated sites.

ZASTOSOWANIE

Pal FRANKI NG może być stosowany jako element posado-wienia w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Główne zalety pali FRANKI NG:- możliwość kontroli nośności w  trakcie jego wykonywania -

w tym możliwa korekta warunków gruntowych, (korekta wa-runków polega na zwiększeniu objętości stopy pala lub wyko-naniu poduszki żwirowej);

- krótszy czas wykonywania pali w  stosunku do pali wielko-średnicowych;

- szybkie przejęcie nośności bez konieczności zrealizowania osia-dań: mobilizacja pełnej nośności przy niewielkich osiadaniach

- równomierne osiadania dla wszystkich pali w obrębie jednej podpory = eliminacja nierównomierności osiadań podpory, (dlatego, że wszystkie pale mają porównywalne nośności);

- brak gruntu do utylizacji - metoda ekologiczna i oszczędna;- możliwość przenoszenia dużych sił poziomych poprzez wy-

konanie pali kozłowych.

WYKONANIE / PRODUKCJA

Pal FRANKI NG jest żelbetowym palem przemieszczeniowym wykonywanym metodą dynamiczną przy zastosowaniu rury prowadzącej (wielokrotnego użytku).Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości zaczyna się formowa-nie stopy pala poprzez odpowiednie ubijanie betonu. Po ufor-mowaniu stopy pala wprowadzamy do rury kosz zbrojeniowy i rozpoczynamy proces betonowania trzonu pala.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zastosowanie rury prowadzącej sprawia, że proces wykony-wania Pali Franki NG jest ubogi w emisję hałasu, co umożliwia jego zastosowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już budowli.Podczas stawiania Pali Franki NG nie zachodzi potrzeba usu-wania materiału gdyż zostaje on całkowicie zagęszczony w trakcie całego procesu.Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia na-wet na wyjątkowo trudnych (skażonych) podłożach.

FRANKI NG PILE

SPECIFICATIONVery high pile loadsVery low settlement

Full ground displacementOptimum adaptation to the foundation soil

Base expansionDiameter 420, 510, 560, 610 mm

APPLICATIONSAll types of constructions especially:

bridges, power plants, industrial buildings, high buildings and objects sensitive

for differential settlements

FRANKI NG ø510 mm

FRANKI NG ø560 mm

Ground profile Pressure sounding

Filling

Clay soil

Peat

Clay soil

Peat

SandClay soil

Sand

Depth [m]

Resistance-Settlement-LineLoad [MN]

Setting [mm]

Ground profile Pressure sounding Resistance-Settlement-Line

TopsoilCourse clayGravel/Stones

Sand

Gravel/Stones

Sand

Clay

Depth [m]

Gravel pre-compressing

Load [MN]

Setting [mm]

FOUNDATION SOIL • LOAD

Page 3: folder Franki 2016 - FRANKI Polska · The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions. Main

Manufacturing process with gravel pre-compression

GW

Ramming in the driving pipethrough inner ramming with

free fall pipe hammer until soilload-bearing foundation soil

is reached

Ramming downthe gravel whilstpulling the pipe

Ramming backthe pipe into thegravel previously

rammed down

Forming a pilebase through

ramming downconcrete

Capping the pilehead; arrangingthe connectingreinforcement

the pile isfinished and after

hardering ready tobear loads

penetrationinto the earth

always water-resistant closingwith stopper

refillingof gravel

non load-bearingfoundation soil

load-bearingfoundation soil

pulling whenforming base

refilling ofconcrete

rammingdown thebase

compressedfoundation soil

Manufacturing process

Set driving pipein place, fill in

stopper concreteand ram in

Ramming in the drivingpipe through innerramming with free

fall pile hammer

Formation of the pilebase through ramming

down the conrete

Fitting the reinforcingcage and conreting

the shaft

Capping the pilehead; arrangingthe connectingreinforcement

driving pipe

free fall pilehammer

stopper made ofconcreteor gravel

pullingduringbaseformation

refilingconcrete

pullingthe drivingpipe

refillingconcrete

fitting thereinforcing cage

the pile is finished andafter hardening ready to

bear loads

GW

non load-bearingfoundation soil

load-bearingfoundation soil

penetrationinto the earth

pile drive ontothe stopper

always water-resistant closingwith stopper

rammingdown the base

APPLICATION POSSIBILITIES

The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions.

Main advantages of FRANKI NG piles:- Possibility to control of load-bearing capacity during the ma-

nufacturing process, included with some correction of soil conditions (bigger base of pile or gravel pre-compression);

- Manufacturing process faster than by other high load capaci-ty piles;

- Mobilization of full load-bearing capacity by low settlements;- Equal settlement of all piles in one support = all pile have

comparable load-baring capacity;- No soil for recovery – ecological method;- Possibility of transfer of high horizontal forces – sloping piles.

MANUFACTURING PROCESS

The FRANKIPILE NG is a cast-in situ concrete foundation pile with a recovered driving pipe.After reaching the target depth and the pile driving criteria re-spectively, the stopper is detached and the necessary base concrete quantity is rammed down. Finally a reinforcing cage is adjusted, concrete fi lled in and the driving pipe pulled up again.

ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS

The manufacturing of the FRANKIPILE NG takes place with low emissions due to internal pile driving. In the case of fa-vourable boundary conditions it is also possible to carry out the foundation work with this pile system in the proximity of existing buildings. Due to the full earth displacement it is not necessary to transport earth, this therefore excludes the earth becoming loosened. The pile system has proven itself many times in building projects on contaminated sites.

ZASTOSOWANIE

Pal FRANKI NG może być stosowany jako element posado-wienia w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Główne zalety pali FRANKI NG:- możliwość kontroli nośności w  trakcie jego wykonywania -

w tym możliwa korekta warunków gruntowych, (korekta wa-runków polega na zwiększeniu objętości stopy pala lub wyko-naniu poduszki żwirowej);

- krótszy czas wykonywania pali w  stosunku do pali wielko-średnicowych;

- szybkie przejęcie nośności bez konieczności zrealizowania osia-dań: mobilizacja pełnej nośności przy niewielkich osiadaniach

- równomierne osiadania dla wszystkich pali w obrębie jednej podpory = eliminacja nierównomierności osiadań podpory, (dlatego, że wszystkie pale mają porównywalne nośności);

- brak gruntu do utylizacji - metoda ekologiczna i oszczędna;- możliwość przenoszenia dużych sił poziomych poprzez wy-

konanie pali kozłowych.

WYKONANIE / PRODUKCJA

Pal FRANKI NG jest żelbetowym palem przemieszczeniowym wykonywanym metodą dynamiczną przy zastosowaniu rury prowadzącej (wielokrotnego użytku).Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości zaczyna się formowa-nie stopy pala poprzez odpowiednie ubijanie betonu. Po ufor-mowaniu stopy pala wprowadzamy do rury kosz zbrojeniowy i rozpoczynamy proces betonowania trzonu pala.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zastosowanie rury prowadzącej sprawia, że proces wykony-wania Pali Franki NG jest ubogi w emisję hałasu, co umożliwia jego zastosowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już budowli.Podczas stawiania Pali Franki NG nie zachodzi potrzeba usu-wania materiału gdyż zostaje on całkowicie zagęszczony w trakcie całego procesu.Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia na-wet na wyjątkowo trudnych (skażonych) podłożach.

FRANKI NG PILE

SPECIFICATIONVery high pile loadsVery low settlement

Full ground displacementOptimum adaptation to the foundation soil

Base expansionDiameter 420, 510, 560, 610 mm

APPLICATIONSAll types of constructions especially:

bridges, power plants, industrial buildings, high buildings and objects sensitive

for differential settlements

FRANKI NG ø510 mm

FRANKI NG ø560 mm

Ground profile Pressure sounding

Filling

Clay soil

Peat

Clay soil

Peat

SandClay soil

Sand

Depth [m]

Resistance-Settlement-LineLoad [MN]

Setting [mm]

Ground profile Pressure sounding Resistance-Settlement-Line

TopsoilCourse clayGravel/Stones

Sand

Gravel/Stones

Sand

Clay

Depth [m]

Gravel pre-compressing

Load [MN]

Setting [mm]

FOUNDATION SOIL • LOAD

Page 4: folder Franki 2016 - FRANKI Polska · The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions. Main

Manufacturing process with gravel pre-compression

GW

Ramming in the driving pipethrough inner ramming with

free fall pipe hammer until soilload-bearing foundation soil

is reached

Ramming downthe gravel whilstpulling the pipe

Ramming backthe pipe into thegravel previously

rammed down

Forming a pilebase through

ramming downconcrete

Capping the pilehead; arrangingthe connectingreinforcement

the pile isfinished and after

hardering ready tobear loads

penetrationinto the earth

always water-resistant closingwith stopper

refillingof gravel

non load-bearingfoundation soil

load-bearingfoundation soil

pulling whenforming base

refilling ofconcrete

rammingdown thebase

compressedfoundation soil

Manufacturing process

Set driving pipein place, fill in

stopper concreteand ram in

Ramming in the drivingpipe through innerramming with free

fall pile hammer

Formation of the pilebase through ramming

down the conrete

Fitting the reinforcingcage and conreting

the shaft

Capping the pilehead; arrangingthe connectingreinforcement

driving pipe

free fall pilehammer

stopper made ofconcreteor gravel

pullingduringbaseformation

refilingconcrete

pullingthe drivingpipe

refillingconcrete

fitting thereinforcing cage

the pile is finished andafter hardening ready to

bear loads

GW

non load-bearingfoundation soil

load-bearingfoundation soil

penetrationinto the earth

pile drive ontothe stopper

always water-resistant closingwith stopper

rammingdown the base

APPLICATION POSSIBILITIES

The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions.

Main advantages of FRANKI NG piles:- Possibility to control of load-bearing capacity during the ma-

nufacturing process, included with some correction of soil conditions (bigger base of pile or gravel pre-compression);

- Manufacturing process faster than by other high load capaci-ty piles;

- Mobilization of full load-bearing capacity by low settlements;- Equal settlement of all piles in one support = all pile have

comparable load-baring capacity;- No soil for recovery – ecological method;- Possibility of transfer of high horizontal forces – sloping piles.

MANUFACTURING PROCESS

The FRANKIPILE NG is a cast-in situ concrete foundation pile with a recovered driving pipe.After reaching the target depth and the pile driving criteria re-spectively, the stopper is detached and the necessary base concrete quantity is rammed down. Finally a reinforcing cage is adjusted, concrete fi lled in and the driving pipe pulled up again.

ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS

The manufacturing of the FRANKIPILE NG takes place with low emissions due to internal pile driving. In the case of fa-vourable boundary conditions it is also possible to carry out the foundation work with this pile system in the proximity of existing buildings. Due to the full earth displacement it is not necessary to transport earth, this therefore excludes the earth becoming loosened. The pile system has proven itself many times in building projects on contaminated sites.

ZASTOSOWANIE

Pal FRANKI NG może być stosowany jako element posado-wienia w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Główne zalety pali FRANKI NG:- możliwość kontroli nośności w  trakcie jego wykonywania -

w tym możliwa korekta warunków gruntowych, (korekta wa-runków polega na zwiększeniu objętości stopy pala lub wyko-naniu poduszki żwirowej);

- krótszy czas wykonywania pali w  stosunku do pali wielko-średnicowych;

- szybkie przejęcie nośności bez konieczności zrealizowania osia-dań: mobilizacja pełnej nośności przy niewielkich osiadaniach

- równomierne osiadania dla wszystkich pali w obrębie jednej podpory = eliminacja nierównomierności osiadań podpory, (dlatego, że wszystkie pale mają porównywalne nośności);

- brak gruntu do utylizacji - metoda ekologiczna i oszczędna;- możliwość przenoszenia dużych sił poziomych poprzez wy-

konanie pali kozłowych.

WYKONANIE / PRODUKCJA

Pal FRANKI NG jest żelbetowym palem przemieszczeniowym wykonywanym metodą dynamiczną przy zastosowaniu rury prowadzącej (wielokrotnego użytku).Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości zaczyna się formowa-nie stopy pala poprzez odpowiednie ubijanie betonu. Po ufor-mowaniu stopy pala wprowadzamy do rury kosz zbrojeniowy i rozpoczynamy proces betonowania trzonu pala.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zastosowanie rury prowadzącej sprawia, że proces wykony-wania Pali Franki NG jest ubogi w emisję hałasu, co umożliwia jego zastosowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już budowli.Podczas stawiania Pali Franki NG nie zachodzi potrzeba usu-wania materiału gdyż zostaje on całkowicie zagęszczony w trakcie całego procesu.Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia na-wet na wyjątkowo trudnych (skażonych) podłożach.

FRANKI NG PILE

SPECIFICATIONVery high pile loadsVery low settlement

Full ground displacementOptimum adaptation to the foundation soil

Base expansionDiameter 420, 510, 560, 610 mm

APPLICATIONSAll types of constructions especially:

bridges, power plants, industrial buildings, high buildings and objects sensitive

for differential settlements

FRANKI NG ø510 mm

FRANKI NG ø560 mm

Ground profile Pressure sounding

Filling

Clay soil

Peat

Clay soil

Peat

SandClay soil

Sand

Depth [m]

Resistance-Settlement-LineLoad [MN]

Setting [mm]

Ground profile Pressure sounding Resistance-Settlement-Line

TopsoilCourse clayGravel/Stones

Sand

Gravel/Stones

Sand

Clay

Depth [m]

Gravel pre-compressing

Load [MN]

Setting [mm]

FOUNDATION SOIL • LOAD

Page 5: folder Franki 2016 - FRANKI Polska · The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions. Main

CONSTRUCTION SITEIN GDANSK

CONTAINER TERMINAL

WINDPARK

SOLID WASTEINCINERATION PLANT

IN KONIN

EXPRESSWAYEXPRESSWAY S5

KORZEŃSKO-WIDAWA WROCŁAW,SECTION 1

PILEHEADAFTER CUTTING

ATLASRIG

BRIDGE IN STRADOMKA

SPECIAL FOUNDATION / FRANKI NG / NEW GENERATION PILESFUNDAMENTY SPECJALNE / FRANKI NG / PALE NOWEJ GENERACJI

PROJECT / TECHNICAL ADVICE / EXECUTIONPROJEKT / DORADZTWO TECHNICZNE / WYKONANIE

REFERENCES:

31-358 Krakówul. Jasnogórska 44

tel.: +48 12 622 75 60faks: +48 12 622 75 70

e-mail: [email protected]

––

Expressway S5

Expressway S5

Expressway S5 –

Motorway A2 –

R

ATLAS RIG

Page 6: folder Franki 2016 - FRANKI Polska · The FRANKI NG pile can be used in wide range of foundation soil conditions as a deep foundation element for all types of constructions. Main

CONSTRUCTION SITEIN GDANSK

CONTAINER TERMINAL

WINDPARK

SOLID WASTEINCINERATION PLANT

IN KONIN

EXPRESSWAYEXPRESSWAY S5

KORZEŃSKO-WIDAWA WROCŁAW,SECTION 1

PILEHEADAFTER CUTTING

ATLASRIG

BRIDGE IN STRADOMKA

SPECIAL FOUNDATION / FRANKI NG / NEW GENERATION PILESFUNDAMENTY SPECJALNE / FRANKI NG / PALE NOWEJ GENERACJI

PROJECT / TECHNICAL ADVICE / EXECUTIONPROJEKT / DORADZTWO TECHNICZNE / WYKONANIE

REFERENCES:

31-358 Krakówul. Jasnogórska 44

tel.: +48 12 622 75 60faks: +48 12 622 75 70

e-mail: [email protected]

––

Expressway S5

Expressway S5

Expressway S5 –

Motorway A2 –

R

ATLAS RIG