FN-fakta: Att jobba i FN

 • Published on
  10-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Faktablad som tagits fram i samarbete med FN-frbundets tidning Vrldshorisont.

Transcript

 • FN OCH EURTTVIS HANDELFN-fakta ATT jObbA I FN

  Fortstter p nsta sida.

  Mnga olika yrken i FN-systemet

  FN bestr frutom huvudorganen av en rad underorgan, fackorgan, program, kommitter och underorganisationer som tillsammans utgr FN-systemet. Det som beskrivs i generella termer i detta fakta-blad gller FN:s sekretariat, det vill sga hgkvarteret i New York och alla regio-nala FN-kontor och kommissioner. Lik-nande frutsttningar gller dock fr FN-systemet i stort ven om anstllningsfor-mer och rekrytering kan skilja mellan olika FN-organ och program.

  Vid sidan av sekretariatet hr FN:s ut-vecklingsprogram UNDP, FN:s barnfond UNICEF och FN:s flyktingorgan UNHCR till de strsta arbetsgivarna inom FN.

  Som anstlld i FN r du internationell tjnsteman och mste vara beredd att flytta frn en tjnstgringsort till en an-nan och att arbeta under svra frhllan-

  den. Oavsett yrkeskategori frvntas an-stllda p hg niv behrska ngot annat sprk frutom engelska. Arbetssprken i sekretariatet r engelska och franska. De officiella sprken i FN r arabiska, engel-ska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Vid rekrytering ska hnsyn tas till en rtt-vis geografisk frdelning bland medlems-lnderna.

  FN:s generalfrsamling har antagit kla-ra direktiv om att frmja kvinnor vid re-krytering till sekretariatet fr att f en bttre balans mellan mn och kvinnor. Funktionshindrade ska ges samma mj-lighet som andra.

  ARbETSOMRDEN OCH yRkESkATEgORIERDet brukar i platsannonserna finnas krav p erfarenhet eller utbildning inom ngot av FN:s arbetsomrden. Vilka r d dessa?

  Kort sagt allt som har att gra med fred och skerhet, utveckling eller mnskliga rttigheter. Fr att driva alla projekt be-hvs det inte enbart specialister inom res-pektive omrde utan ven i stor utstrck-ning folk som ansvarar fr olika stdfunk-tioner som administration, ekonomi, IT, logistik, information, juridik osv.

  OLIkA TypER AV TjNSTERGenerellt rder inom FN hierarki: ju mer erfarenhet och utbildning, desto hgre tjnst. Ngot frenklat finns tv typer av tjnster: General Staff, som rekryteras lokalt, och International Professionals, som rekryteras internationellt. De allra hgsta chefspositionerna i sekretariatet r politiska och tillstts genom utnmningar. Dit hr generalsekreteraren och underge-neralsekreterarna. Lngden p kontrakten varierar beroende p tjnst och policy fr respektive FN-organ.

  INTERNATIONAL pROFESSIONALSInternational Professionals r internatio-nellt rekryterad FN-personal med hgre akademisk examen. Tjnsterna i sekreta-riatet r indelade i kategorierna P-1 till P-5

  FN-systemet i sin helhet sysselstter mer n 50 000 personer ver hela vrlden. Bland de anstllda finns ekonomer, jurister, ingenjrer, datatekniker, sekreterare, assistenter, journalister, versttare, experter inom olika omrden och mnga fler yrkesgrupper. Kraven p utbildning och erfarenhet varierar, generellt gller dock hga krav med utbildning p lgst magisterniv och relevant yrkeserfarenhet. Men det finns ven mjligheter att f in en fot fr den som genomgr eller nyligen avslutat en utbildning.

  En plats p praktikprogrammet p FN i New york r eftertraktad. Hr skakar FN:s generalsekreterare ban ki-moon hand med en av deltagarnaunder vinterssongen 2009. programmet r p tv mnader och varje r finns tre skbara perioder. Foto: FN//Mark garten

 • beroende p utbildning och yrkeserfaren-het. I toppen finns normalt tv positioner, D-1 och D-2. Det frekommer ocks andra indelningar i FN-systemet, dock efter lik-nande principer.

  Kraven p den skande varierar men frutstter i regel avslutad examen p lgst magisterniv och yrkeserfarenhet inom ett eller flera av FN:s arbetsomrden. Merite-rande brukar vara tidigare arbete i utveck-lingslnder eller inom FN. Ofta krvs att du behrskar ngot av sprken engelska eller franska flytande.

  Fr att vara kvalificerad fr P1/P2-tjnster mste du ha relevant akademisk examen och vara hgst 32 r men behver bara be-grnsad yrkeserfarenhet. Fr P3-tjnster mste du normalt, frutom akademisk exa-men, ven ha minst fyra rs yrkeserfarenhet och vara hgst 39 r. ldersgrnserna r ett stt att f ner en idag relativt hg medellder bland anstllda i sekretariatet.

  gENERAL STAFF General Staff r lokalt rekryterad FN-perso-nal som tjnstgr p ett lokalt eller regionalt FN-kontor. Tjnsterna r vanligtvis s k sup-

  porttjnster ssom administration, data-support, vaktmsteri och personaladminis-tration och r indelade i G2-G7, baserat frmst p yrkeserfarenhet. Lokalt anstllda finns ven inom andra delar av FN-systemet och hos olika program eller projekt som FN driver i flt.

  INTERNATIONELLA kONSULTERFN anstller ven konsulter. Det handlar om specialistkompetens som upphandlas till olika uppdrag och r vanligt hos t ex FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

  SpRkRELATERADE jObbFN:s sekretariat har en resursbank med kan-didater som kan ta sprkrelaterade jobb eller uppdrag ssom tolkar eller versttare. Fr att komma i frga mste du ha det sprk du verstter till som ditt frstasprk, behrska engelska perfekt och ha mycket goda kun-skaper i franska och ytterligare ett av FN:s officiella sprk. Du ska ha utbildning frn universitet eller likvrdig skola. Det finns ven jobbmjligheter fr sprklrare. Fr samtliga dessa tjnster gller intagningsprov.

  jObb INOM FREDSbEVARANDE OpERATIONERVid de fredsbevarande operationerna be-hvs, vid sidan av militr och polis som medlemslnderna bidrar med, ven civil personal till allt frn att vervaka mnskliga rttigheter till att skta logistik och informa-tion. Kraven varierar men du mste vara vid mycket god hlsa och beredd att arbeta un-der svra och ibland farliga frhllanden. FN:s jobbsajt lnkar direkt till rekryterings-sidan fr fredsbevarande operationer.

  I Sverige arbetar Folke Bernadotteakade-min p uppdrag av UD med att bidra med civil personal till internationella fredsinsatser. Rekrytering av militr personal till den svens-ka utlandsstyrkan skts av Frsvarsmakten.

  UN VOLUNTEERS (FN-VOLONTRER)Idag finns det omkring 4 000 kvinnor och mn med mer n 140 olika nationaliteter som rligen tjnstgr i utvecklingslnder som specialister och fltarbetare genom FN:s volontrprogram. Kandidater till pro-grammet delas in i olika kategorier bero-ende p utbildningsniv och yrkeserfaren-het. Generellt krvs relevant erfarenhet frn arbete i flt, att du r minst 25 r och har ngon typ av akademisk examen.

  LNER OCH FRMNERLneniverna inom FN r i allmnhet fasta och baseras bde p akademiska och yrkes-mssiga erfarenheter och p tjnstens niv. Fr att tcka kade levnadskostnader vid tjnstgring utomlands finns vanligtvis olika typer av ersttningar och frmner. Fr med-fljande barn utgr normalt ett underhllsbi-drag samt utbildningsbidrag. Exempel p andra frmner r betald semester, sjukln och fria hemresor varje eller vartannat r.

  Frldraledighet finns om n begrnsad jmfrt med svenska frhllanden. Interna-tionellt anstllda omfattas av ett sjukfrsk-ringsprogram som ska tcka vrdkostnader. r du fast anstlld eller gr p lngre kontrakt omfattas du normalt av FN:s pensionssystem.

  gR p gyMNASIET OCH FUNDERAR p UNIVERSITETSUTbILDNINg

  Vad r du verkligen intresserad av och beredd att lgga ner din tid p?Vilka r antagningskraven? Kan du pverka dina chanser?

  HLLER p MED DIN UNIVERSITETSUTbILDNINgKolla praktikmjligheter inom FN. Leta! Leta! Leta!Blir du kvalificerad fr att ska JPO-tjnst eller liknande? Sk i programguiden hos Internationella pro-gramkontoret.

  NyExAMINERAD UTAN yRkESERFARENHETHur kan du skaffa dig vrdefull erfarenhet? Kan-ske fr du brja din karrir med praktik? Kolla efter ppningar hos Sida, Forum Syd, FN:s jobb-sajt eller p hemsidorna fr de olika organen och programmen. Utg inte frn att du direkt ska komma in i FN-systemet.

  Vem r du?

  En rad av FN:s organisationer och program arbetar i flt med rdgivning nr det gller jordbruk. Lokala och traditionella kunskaper kompletteras med vetenskap och moderna tekniker. Foto: FN

 • bILATERALA bITRDANDE ExpERTER (bbE)BBE administreras av Sida och r ett utbildnings-program fr yngre akademiker som vill skaffa sig erfarenhet av arbete inom det internationella ut-vecklingssamarbetet. Bilaterala bitrdande experter arbetar under handledning i ngot av Sida:s samar-betslnder. Krav r bl a minst tv rs relevant yr-keserfarenhet efter examen och att tidigare yrkeser-farenhet i utvecklingslnder inte fr verstiga ett r. Skande fr inte ha fyllt 33 r vid anskningstillfl-let och ska vara svensk medborgare eller inneha permanent uppehllstillstnd i Sverige.

  jUNIOR pROFESSIONAL OFFICER (jpO)JPO-programmet r en mjlighet fr unga akade-miker med begrnsad erfarenhet att f in en fot i FN. Tjnsterna r normalt p tv r och sponsras

  av de unga akademikernas respektive regeringar. I Sverige r det Sida som rekryterar och finansierar JPO-tjnster. Efter avslutad tjnst r du inte ga-ranterad anstllning, dock r det ofta ett frsta steg till en FN-karrir. Krav r bl a akademisk examen motsvarande magisterniv och tv till fyra rs relevant yrkeserfarenhet. Skande fr inte ha fyllt 33 r vid anskningstillfllet. Fr lkare och barnmorskor gller 35 r, ibland ven hgre.

  SpECIAL ASSISTANT TO THE RESIDENT COOR-DINATOR (SARC) SARC r ett initiativ som startades av Sida till-sammans med UNDP 2006. Programmet syftar till att ka kunskapen hos svenskar som vill arbeta med FN:s reformarbete. Maxlder r 38 r.

  NEw AND EMERgINg TALENT INITIATIVE (NETI)NETI r en inkrsport fr internationella experter till en vidare karrir inom FN:s barnfond, UNICEF. Tjnsten r p ett r och efter tv mnaders ut-bildning i New York blir du placerad p ngon tjnstgringsort ute i vrlden. NETI r frmst till fr dem som redan har ngon form av arbetskon-trakt med FN, ven praktikanter.

  UNDp LEAD pROgRAMMEDetta r ett chefsutvecklingsprogram p P3-niv inom FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Kraven p utbildning och erfarenhet r hga. Programmet r p tv r och utannonseras normalt i juni/juli. Antagningsprocessen r relativt lng med bd