32
FINANSIJSKI MENADŽMENT Asistent: mr.sc Erdin Asistent: mr.sc Erdin Hasanbegović Hasanbegović [email protected] [email protected] Travnik, 2012.

FM - VJEŽBE 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Finansijski menadzment

Citation preview

Page 1: FM - VJEŽBE 1

FINANSIJSKI MENADŽMENT

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Travnik, 2012.

Page 2: FM - VJEŽBE 1

1. ULOGA FINANCIJSKOG MENADŽMENTA 2. POSLOVNA POREZNA I FINANCIJSKA OKOLINA

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 3: FM - VJEŽBE 1

1. Finanasijski menadžment se brine o

- STICANJU- FINANSIRANJU

- UPRAVLJANJU IMOVINOM

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 4: FM - VJEŽBE 1

2. Finansijski menadžer vodi brigu o sljedećm ključnim poslovima:

- INVESTIRANJU- FINANSIRANJU- UPRAVLJANJU

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 5: FM - VJEŽBE 1

3. Cilj poslovanja kompanije je

MAKSIMIZACIJA PROFITA

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 6: FM - VJEŽBE 1

4. Kome je financijski direktor direktno odgovoran?

GLAVNOM IZVRŠNOM DIREKTORU

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 7: FM - VJEŽBE 1

5. Financijsko poslovanje koje kontrolira financijski direktor, djeli se na dva dijela:

- VODITELJ FINANSIJA- VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 8: FM - VJEŽBE 1

6. Odgovornosti voditelja finansija su:

Ocjenjivanje isplativosti ulaganja,

Upravljanje gotovinom,

Odnosi sa bankama i investitorima,

Upravljanje kreditima, izdaci za dividende

Finansijska analiza i planiranje,

Upravljanje penzijama,

Upravljanje osiguranjem / rizikom

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 9: FM - VJEŽBE 1

7. Odgovornosti voditelja računovodstva su:

Računovodstvo troškova,

Upravljanje troškovima,

Obrada podataka,

Glavna knjiga (zarade, obaveze prema dobavlj./potraž.od kupaca),

Izvještavanja za državne organe,

Interna kontrola,

Priprema finans.izvještaja,

Priprema budžeta,

Priprema prognoza.Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 10: FM - VJEŽBE 1

8. Tržišna cijena dionice preduzeća predstavlja

VRIJEDNOST NEKOG PREDUZEĆA

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 11: FM - VJEŽBE 1

9. Teorija posredovanja naglašava da

U velikim preduzećima menadžeri (agenti) mogu imati različite ciljeve u odnosu na dioničare. Dioničari mogu

uvjeriti sami sebe da će mandžeri donijeti odluke koje će maksimizirati njihovo bogatstvo samo ako su menadžeri

motivirani.

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 12: FM - VJEŽBE 1

10. Tri osnovna oblika poslovne organizacije su:

- PREDUZEĆE U VLASNIŠTVU POJEDINCA

- ORTAKLUCI - KORPORACIJE

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 13: FM - VJEŽBE 1

11. Naj stariji oblik poslovne organizacije je

Preduzeće u vlasništvu pojedinca

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 14: FM - VJEŽBE 1

12. Karakteristike preduzeća u vlasništvu pojedinca su:

- Jedna osoba je vlasnik i odgovara neograničeno za obaveze preduzeća

- Uspjeh i život preduzeća vezani samo za jednu osobu,

- Jednostavna za osnivanje

- Troškovi osnivanja niski

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 15: FM - VJEŽBE 1

13. Ortakluk je

Oblik preduzeća u kojemu dva ili više lica posluju kao vlasnici

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 16: FM - VJEŽBE 1

14. Glavno svojstvo korporacija je

Pravna odvojenost od njezinih vlasnika

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 17: FM - VJEŽBE 1

15. Karakteristike korporacija

- Poslovni oblik koji je pravno odvojen od vlasnika

- Uključuje ograničenu odgovonost

- Jednostavan prenos vlasništva

- Neograničen život preduzeća

- Sposobnost prikupljanja većih suma kapitala

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 18: FM - VJEŽBE 1

16. Nedostatak korporacije odnosi se na

POREZ (DVOSTRUKO OPOREZIVANJE)

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 19: FM - VJEŽBE 1

17. Na mnoge poslovne odluke direktno ili indirektno utjeću

POREZI

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 20: FM - VJEŽBE 1

18. Na koji način se može smanjiti poreska osnovica za plaćanje poreza na dobit?

Povećanjem troškova (ubrzanom amortizacijom) ili smanjenje prihoda.

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 21: FM - VJEŽBE 1

19. Amortizacija je

POSTEPENO TROŠENJE STALNIH SREDSTAVA (Kapitalne imovine)

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 22: FM - VJEŽBE 1

20. Ubrzana amortizacija je

Metod amortizacija koje trškove stalnih sredstava (kapitalne imovine) otpisuju

brže od linearne amortizacije.

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 23: FM - VJEŽBE 1

21. Linearna amortizacija je

Metoda amortizacije kojom se rashodi raspodjeljuju u jednakim iznosima tijekom amortizacijskog razdoblja

imovine

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 24: FM - VJEŽBE 1

22. Financijska tržišta su, definicija?

Sve financijske institucije i postupci koji povezuju kupce i prodavatelje

financijskih instrumenata.

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 25: FM - VJEŽBE 1

23. Financijska se tržišta mogu podijeliti u dvije grupe:

- TRŽIŠTE NOVCA - TRŽIŠTE KAPITALA

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 26: FM - VJEŽBE 1

24. Tržište novca se odnosi na

Kupoprodaju kratkoročnih HoV

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 27: FM - VJEŽBE 1

25. Tržište kapitala se odnosi na

Kupoprodaju dugoročnih HoV (dospjeće dulje od jedne godine)

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 28: FM - VJEŽBE 1

26. Unutar tržišta novca i kapitala postoje

Primarna i sekundarna tržišta

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 29: FM - VJEŽBE 1

27. Primarno tržište je

Tržište na kojemu se prodaju i kupuju nove HoV (tržište novih emisija)

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 30: FM - VJEŽBE 1

28. Sekundarno tržište

Je tržište postojećih HoV, a ne novih emisija

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 31: FM - VJEŽBE 1

29. Financijski posrednici su

Financijske institucije koje primaju novac od štediša i ta sredstva koriste za odobrenje

zajmova i druge financijske investicije u njihovo vlastito ime.

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba

Page 32: FM - VJEŽBE 1

30. U financijske institucije ubrajamo:

- Komercijalne banke- Štedne institucije

- Osiguravajuća društva- Penzioni fondovi

Asistent: mr.sc Erdin HasanbegovićAsistent: mr.sc Erdin Hasanbegović [email protected]@unvi.edu.ba