FLOATING - .psychologia sportu. magazyn trenera nr 42 stycze„-luty 2016 Wydawca Explanator Iwona

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FLOATING - .psychologia sportu. magazyn trenera nr 42 stycze„-luty 2016 Wydawca Explanator...

nr 42 stycze-luty 2016 / 43,58 z z VAT

MAG

AZYN TREN

ERA 4 0 5 9 2 2

43,58 z (w tym

5% VAT)

FLOATING w sporcieZ tej techniki korzystaj m.in.: Wayne Rooney, Jade Johnson

czy te mistrzowie Super Bowl 2015 futbolici z New England Patriots

Z trenerskiego wiata Warsztat trenera dieta sportowa Wywiad MTABC budowania odpornoci psychicznej

Trener z papierami proces treningowy jest kompleksowym planem, ktry wymaga profesjonalnego dokumentowania.

Tuszcze w diecie sportowca obok wglowodanw s wanym rdem energii.

Indywidualizm ipostawa rozmowa z R. Janiszewskim, trenerem ucznictwa klasycznego.

sztuka koncentracji w sporcie iaktywnoci fizycznej

Z nami wychowaszmistrza!

Technika,taktyka,trening

kondycyjny,wywiady,

psychologia sportu.

Z nami wychowaszmistrza!

Technika,taktyka,trening

kondycyjny,wywiady,

psychologia sportu.

magazyn treneranr 42 stycze-luty 2016

Wydawca Explanator Iwona Dehinaul. Kocielna 30 lok. 5960-538 Poznawww.explanator.pl

REDAKCJAul. Kocielna 30 lok.59, 60-538 Poznatel. (61) 85 50 112, fax (61) 85 50 078www.magazyntrenera.pl

REDAKTOR NACZELNYSawomir Erkiertslawomir.erkiert@magazyntrenera.pl

SEKRETARZ REDAKCJIBarbara Doroszbarbara.dorosz@explanator.pl

STALI WSPPRACOWNICYPawe Bieniek, Marta Chalimoniuk, Jakub Jelonek, Jakub Myszkorowski, Pawe F. Nowak, Matylda Olek, Magorzata Ofman, Grzegorz Wicaw

KOREKTAPaulina Wierzbicka, PSD Boenna Sigismund

ZDJCIAArchiwum, Fotolia, Marcin Nowak

REKLAMAEwa Marciniak61 649 79 24ewa.marciniak@explanator.plNorbert Skora61 649 79 26norbert.skorza@explanator.pl

OBSUGA KLIENTA I PRENUMERATA(61) 855 01 12prenumerata@explanator.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I DTPTake Media

DRUKCGS Pozna

NAKAD4000

PARTNERZY

Tekstw nie zamwionych redakcja nie zwra-ca. Zastrzega sobie rwnie prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstw nadesa-nych. Za tre ogosze i reklam oraz postw i komentarzy na blogach redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci.COPYRIGHT przedruki po uzyskaniu zgody Wydawcy.

ISSN 2082-2030

Wychowanie fizyczne czy te trenin-gi to zajcia o szczeglnym charak-terze, gdy odbywaj si w zrni-cowanych, zmiennych warunkach przestrzennych, zarwno w pomiesz-czeniach, jak i w otwartym terenie. W zwizku z tym mog zdarzy si sytuacje trudne do przewidzenia. Tylko w ubiegym roku szkolnym odnotowano w szkoach ponad 71,5 tys. wypadkw, w tym ponad 42 tys. w trakcie lekcji wychowania fizycznego. Zdaniem specjalistw, to podczas zaj ruchowych dochodzi do najwikszej liczby powanych urazw. Niebezpiecznie jest na bo-iskach, placach zabaw, szkolnych korytarzach, lecz statystycznie do nagych nieszczliwych zdarze zdecydowanie czciej dochodzi na sali gimnastycznej. Przewidy-wanie i eliminowanie zagroe to obowizek kadej osoby prowadz-cej zajcia ruchowe pisze Pawe F. Nowak w artykule Przewidywanie zdarze, czyli o (nie)bezpieczestwie na zajciach wychowania fizycznego. Uniknicie powanych kontuzji, i to na pocztku swojej kariery sporto-wej, to sprawa bardzo wana, tym bardziej e poprzeczka dla wsp-czesnych sportowcw zawieszona jest bardzo wysoko.

Na szczcie wspczesna tech-nologia stara si wspiera zawod-nikw np. zwiksza moliwoci

regeneracji oraz innowacyjnych rozwiza treningowych, zarwno tych fizycznych, jak i mentalnych. Jednym z takich rarytasw jest floating. Jest to relatywnie nowa technika, ktrej pocztki siga-j poowy XX wieku. Ma bardzo szerokie zastosowanie t technik dokadnie opisuje Dominika Zapo-toczna w tekcie Floating dla sportu?

My take w nowym 2016 roku bdziemy wspiera trenerw, spor-towcw, nauczycieli WF. Planujemy sporo niespodzianek, ktre z pewno-ci zaciekawi naszych czytelnikw. Ju teraz zapraszam do odwiedzenia nowej strony Magazynu Trenera (www.magazytrenera.pl) z wieloma praktycznymi funkcjami. Z kolei dla nauczycieli WF w najbliszych mie-sicach zaproponujemy praktyczne narzdzie, ktrym bdzie ZESZYT NAUCZYCIELA WYCHOWA-NIA FIZYCZNEGO, ktry po-moe im m.in. usystematyzowa codzienn prac, sprawnie kon-trolowa postpy uczniw, a take z atwoci przygotowa atrakcyjne lekcje. I zapewniam to nie bdzie koniec naszych niespodzianek.

Drodzyczytelnicy!

redaktor naczelny

http://www.magazytrenera.pl

SPIS TRECI

z trenerskiego wiata

08Przewidywanie zdarze czyli o (nie)bezpieczestwiena zajciach wychowania fizycznegodr Pawe F. Nowak

12 ABC budowania odpornoci psychicznejDominika Zapotoczna

wywiad MT

40ucznictwo klasyczne. Indywidualizm i postawa rozmowa z Ryszardem Janiszewskim, trenerem ucznictwa klasycznego w AZS Surma Poznarozmawia Piotr Grski

warsztat trenera

16 Floating dla sportu?Dominika Zapotoczna

19 Trener z papieramiJakub Myszkorowski

22 Tenisisto, regeneracja to podstawa!Pawe Bieniek

25 Powrt do treningw po chorobieEwa Brzozowska

28 GRA i na-GRA-nie, czyli trening w obiektywie kameryJakub Myszkorowski

32 Tworzymy plan na cay rokRozmawia Jakub Jelonek

36 Carlo Ancelotti skromny trener o wielkim apetycie (nie tylko na zwycistwa)Jakub Jelonek

mt info

04niadanie to podstawaWychowanie Fizyczne w szkole ma wicej stronDIETA & TRENING nowe czasopismo dla aktywnych

05 Potrzebna jest profilaktyka zdrowotnaZosta MIstrzem

06Trening wibracyjnyEksperckie herbatki marki BiFixMinisuchawki do treningw

07 Biegamy na potgSuper google

SPIS TRECI

PSYCHOLOGIA W SPORCIE

Sztuka koncentracji w sporcie i aktywnoci fizycznejGrzegorz Wicaw 44

Efektywny rytua sportowcaMatylda Olek 48

Usysze talent, ktry szepczeGrzegorz Wicaw 52

rynek

Personal branding trenera. Jak rozwija swoj mark?Marta Chalimoniuk 72

FELIETON

Do pierwszej kontuzjiAgata F. Mikulska 80

prawo sportowe

Co dalej ze sportami nieolimpijskimi? Uwagi po nowelizacji ustawy o sporcieKamil Stolarski, Konrad Majewski 76

medycyna w sporcie

Kolka wysikowa skd si bierze i jak sobie z ni radzi?Ewa Brzozowska 69

dieta sportowa

10 zasad ywienia okootreningowegoMarcin Rogala 54

elazo w sporcie stymulator wyniku czy cichy zabjca?Pawe Szewczyk 56

Tuszcz w diecie sportowcaMarcin Rogala 60

Suplementy prozdrowotne hit czy kit? Witamina DPawe Szewczyk 64

Miso wieprzowe w diecie sportowca. Uwielbiam poldwiczki rozmowa z Ann Kiebasisk, lekkoatletk, sprinterk, zot medalistk mistrzostw Europy

Pawe Szewczyk68

W najnowszym wydaniu magazynu Wychowanie Fizycz-ne w szkole, jak zwykle oryginalne, scenariusze lekcji WF m.in.: Doskonalimy koordynacyjne zdolnoci motoryczne w pice nonej, Koszykwka zestaw wicze nauczajcych i doskonalcych dwutakt, wiczenia oglnorozwojowe, na-uka oceny zmiany ttna podczas zrnicowanego wysiku fizycznego, Aerobik ciekawy pomys na lekcje WF, a take Roczny program samooceny umiejtnoci ruchowych ucznia i poradnik: Jak zorganizowa lekcje WF, aby dzieci nie uni-kay wicze? Warto take pozna Warsztat komunikacji dla nauczycieli wychowania fizycznego. Od tego wydania maga-zyn zwikszy swoj objto o 8 stron. Uruchomiona zostaa take nowa strona internetowa www.wychowanie-fizyczne.pl, a przedstawiciele redakcji i wydawcy zapowiadaj jeszcze wiele niespodzianek w 2016 roku.

Nowa propozycja Wydawnictwa Explanator (rekomen-dowana przez Magazyn Trenera) magazyn Dieta & Trening to fachowy dwumiesicznik o znaczeniu diety w treningu sportowym. W pierwszym wydaniu m.in. diety wpywajce na efektywno treningu, naturalne ywienie osb aktywnych fizycznie, prawidowe na-wyki ywieniowe, diety okootreningowe oraz porady ywieniowe dietetykw, psychodietetykw, trenerw, sportowcw.

DIETA & trening nowe czasopismo dla aktywnych

niadanieto podstawa

Z bada Instytutu ywnoci i ywienia wy-nika, e 27 proc. uczniw szk podstawo-wych i 41 proc. uczniw gimnazjw wycho-dzi z domu na czczo. Drugiego niadania nie je od 24 do 50 proc. dzieci. Zdaniem prof. Mirosawa Jarosza, dyrektora Instytu-tu ywnoci i ywienia niadanie wspiera harmonijny rozwj intelektualny i fizycz-ny dzieci i modziey. Zmniejsza te ryzyko rozwoju otyoci. Warto pamita o tym, e pierwsze i drugie niadanie, dostarczajce organizmowi potrzebnej energii i skadnikw odywczych, wpywaj m.in. na lepsz kon-centracj, zapamitywanie i zdolno ucze-nia si, a w efekcie na lepsze wyniki w nauce i pracy informuje prof. Mirosaw Jarosz.

P szklanki patkw owsianych, gar rodzynek, kilka orzechw, pestek dyni i ziaren sonecznika tyle potrzeba, aby w kilka minut przygotowa zdrowe i smaczne niadanie.

Wychowanie Fizyczne w szkolema wicej stron

4 Magazyn Trenera nr 42/2016

5

zostaMIstrzemKady rodzi si Mistrzem to pro-jekt, pozwalajcy na poznanie natural-nych predyspozycji sportowych uczniw. Umoliwia wskazanie odpowiedniej dla kadego/kadej z nich dyscyplin sportu. Przygotowany zosta przez metodykw motoryki sportowej, a opracowany przez inynierw Wydziau Informatyki Poli-techniki Warszawskiej. Akademia Drogi Sportowej to program, ktry ma pomc rodzicom i ich dzieciom w podjciu de-cyzji: w jakiej dyscyplinie sportu dzieci znajd satysfakcj i spenienie i bd z ra-doci uprawia sport. Wicej na www.akademiadrogisportowej.pl

Raz na jaki czas warto wykona testy sprawnociowe czy wydolnociowe, ktre pozwol okreli kondycj na-szego organizmu i wyznaczy granice przecienia, ktrych nie powinnimy przekracza. Moe okaza si, e s sporty, ktre nie s dla nas wskazane albo powinnimy si ich podejmowa rzadziej. Badanie Jak Polacy uprawiaj

sport przeprowadzonego przez IQS na zlecenie LUX MED, pokazuje jednak, e jedynie 5% respondentw wykonao tego rodzaju testy sprawnociowe, a 2% przeprowadzio badania okrelajce wydajno i sprawno organizmu. Za-chowanie ro