of 24 /24
E përditshme e pavarur Viti XIX, nr. 5747 E hënë, 8 prill 2019 çmimi 0.40 www.epokaere.com Na ndiqni edhe në: facebook.com Gazeta "Epoka e re" SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A DEGA KOSOVË Rruga "Pashko Vasa", p.n Prishtinë, Kosovë, Tel: +381 (0)38 246 301 Fax: +381 (0)38 246 302, E-mail: [email protected] | www.sigma-ks.net Tel: +389 44 487 300; +389 44 487 009 +389 44 487 755 Fax: +389 44 487 200 Mob: +377 44 501 289 PUTZ PUTZ RE E-mail: [email protected] Maqedoni Xhepçisht Tetovë Gurëz-F Ferizaj INFO: 049-111-101, 044-511-177 www.princesha-ks.com NDËRTIM PROJEKTIM SHITJE 044/256-051 044/367-061 028/532-617 MITROVICË AKTUALE Pozita thotë se kërkesa e opozitës për zgjedhje të reja, e pasinqertë Ndëshkimet dhe konfiskimet rrisin të hyrat e ATK-së HARADINAJ NË SHBA: DUKE RUAJTUR KODET E JETËS SË TË PARËVE ARRITËM TA RUAJMË IDENTITETIN TONË F. 5 NDEROHEN DËSHMORËT DHE MARTIRËT E POLACIT F. 10 VETËVENDOSJA KËRKON ZBATIMIN E LIGJIT PËR SIGURIMET SHËNDETËSORE F. 6 POLICIA BËN THIRRJE PËR KUJDES GJATË QARKULLIMIT NË TRAFIK F. 11 SPORT BALLKANI MPOSHTI FLAMURTARIN, 'NIKLI' DHE PRISHTINA KËRKOJNË FITORE F. 12 EKONOMI SEKTORI I PRODHIMIT NDIHMOHET ME 90 MILIONË EURO TATIME TË APROVUARA NË FORMË TË LIRIMIT F. 6 PAN-i mund ta çojë mandatin deri në fund nëse nuk ndryshojnë rrethanat FLET PËR "EPOKËN E RE", SHKËLZEN MALIQI FAQE 4-5 FAQE 3 FAQE 8-9 Analisti politik Shkëlzen Maliqi ka vlerë- suar se koalicioni PAN është qeveri e zorit dhe e numrave të pamjaftueshëm. Megjithatë, ai ka thënë se PSD-ja po ua pamundëson LDK-së dhe Vetëvendosjes paraqitjen e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Në këtë intervistë dhënë për gazetën "Epoka e re", Maliqi ka bërë me dije se qeveria aktuale po funksionon keq në një pat pozicion që, si e tillë, sipas tij, nëse nuk ndryshohen rrethanat, mund ta vazhdojë qeverisjen deri në fund të mandatit. Mirëpo Maliqi ka vlerësuar se situata brenda vetë koalicionit PAN sikur po shkon në drejtim të nevojës për rikon- struktim ose zgjedhje të reja. Në rast të zgjedhjeve, ai ka thënë se do të ketë disa lëvizje sinjifikative në përqindjet e përkrahjeve të subjekteve politike, për disa afirmuese, për disa të tjerë eliminuese I jep lamtumira e fundit zërit të UÇK-së, Fetnete Ramosaj ISH-USHTARJA E USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS (UÇK), FETNETE RAMOSAJ, ËSHTË VARROSUR TË DIELËN NË VARREZAT E DËSHMORËVE NË GLLOGJAN Me nderime të larta ushtarake i është dhënë lamtumira e fundit ish-luftëtares së UÇK-së, Fetnete Ramosajt. Ajo është varrosur të dielën në Varrezat e Dëshmorëve në Gllogjan, ku kanë marrë pjesë familjarë, miq, bashkëluftëtarë dhe qytetarë të shumtë. Para ceremonisë së varrimit janë bërë nderime pranë arkivolit të së ndjerës, si dhe është mbaj- tur një mbledhje përkujtimore, në të cilën janë vlerësuar lart figura dhe kontributi i Fetnete Ramosajt për shtetin e Kosovës FAQE 7

FLET PËR EPOKËN E RE, SHKËLZEN MALIQIFAQE 4-5 PAN-i … · Ramosaj ISH-USHTARJA E USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS (UÇK), FETNETE RAMOSAJ, ËSHTË VARROSUR TË DIELËN NË VARREZAT

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

E përditshme e pavarur Viti XIX, nr. 5747E hënë, 8 prill 2019çmimi 0.40 �

www.epokaere.comNa ndiqni edhe në:

facebook.comGazeta "Epoka e re"

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.ADEGA KOSOVË

Rruga "Pashko Vasa", p.n Prishtinë, Kosovë,Tel: +381 (0)38 246 301 Fax: +381 (0)38 246 302,E-mail: [email protected] | www.sigma-ks.net

Tel: +389 44 487 300; +389 44 487 009 +389 44 487 755

Fax: +389 44 487 200Mob: +377 44 501 289

P U T ZP U T ZRE

E-mail: [email protected]

MaqedoniXhepçisht ––TetovëGurëz-FFerizaj

INFO: 049-111-101, 044-511-177

www.princesha-ks.com

NDËRTIMPROJEKTIM SHITJE

044/256-051044/367-061028/532-617MITROVICË

AKTUALE

Pozita thotë se kërkesae opozitës për zgjedhje

të reja, e pasinqertë

Ndëshkimet dhe konfiskimetrrisin të hyrat e ATK-së

HARADINAJ NË SHBA: DUKERUAJTUR KODET E JETËS SËTË PARËVE ARRITËM TA RUAJMË IDENTITETIN TONË F. 5

NDEROHEN DËSHMORËT DHEMARTIRËT E POLACIT F. 10

VETËVENDOSJA KËRKONZBATIMIN E LIGJIT PËR SIGURIMET SHËNDETËSORE F. 6

POLICIA BËN THIRRJE PËRKUJDES GJATË QARKULLIMITNË TRAFIK F. 11

SPORT

BALLKANI MPOSHTIFLAMURTARIN, 'NIKLI' DHEPRISHTINA KËRKOJNËFITORE F. 12

EKONOMI

SEKTORI I PRODHIMIT NDIHMOHET ME 90 MILIONËEURO TATIME TË APROVUARANË FORMË TË LIRIMIT F. 6

PAN-i mund taçojë mandatinderi në fund nësenuk ndryshojnërrethanat

FLET PËR "EPOKËN E RE", SHKËLZEN MALIQI FAQE 4-5

FAQE 3

FAQE 8-9

Analisti politik Shkëlzen Maliqi ka vlerë-suar se koalicioni PAN është qeveri e zoritdhe e numrave të pamjaftueshëm.Megjithatë, ai ka thënë se PSD-ja po uapamundëson LDK-së dhe Vetëvendosjesparaqitjen e mocionit të mosbesimit ndajqeverisë. Në këtë intervistë dhënë përgazetën "Epoka e re", Maliqi ka bërë medije se qeveria aktuale po funksionon keqnë një pat pozicion që, si e tillë, sipas tij,

nëse nuk ndryshohen rrethanat, mund tavazhdojë qeverisjen deri në fund të mandatit. Mirëpo Maliqi ka vlerësuar sesituata brenda vetë koalicionit PAN sikurpo shkon në drejtim të nevojës për rikon-struktim ose zgjedhje të reja. Në rast tëzgjedhjeve, ai ka thënë se do të ketë disalëvizje sinjifikative në përqindjet epërkrahjeve të subjekteve politike, për disaafirmuese, për disa të tjerë eliminuese

I jep lamtumirae fundit zërit tëUÇK-së, FetneteRamosaj

ISH-USHTARJA E USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS(UÇK), FETNETE RAMOSAJ, ËSHTË VARROSUR TËDIELËN NË VARREZAT E DËSHMORËVE NË GLLOGJAN

Me nderime të larta ushtarake i ështëdhënë lamtumira e fundit ish-luftëtaressë UÇK-së, Fetnete Ramosajt. Ajo ështëvarrosur të dielën në Varrezat e

Dëshmorëve në Gllogjan, ku kanë marrëpjesë familjarë, miq, bashkëluftëtarë dheqytetarë të shumtë. Para ceremonisë sëvarrimit janë bërë nderime pranë

arkivolit të së ndjerës, si dhe është mbaj-tur një mbledhje përkujtimore, në të cilënjanë vlerësuar lart figura dhe kontributi iFetnete Ramosajt për shtetin e Kosovës

FAQE 7

02 E HËNË, 8 PRILL 2019 AKTUALE

Botohet nga “Epoka e re” • Kryeredaktor: Mal QORRAJ• Drejtor i përgjithshëm: Sadik ZEQIRI (Tel: 044 127 434, dhe 049 127 434 e-mail: [email protected])

• ADRESA: Prishtinë, përballë ish-Selisë Qendrore të UNMIK-ut• Tel: 038/227-557, e-mail: [email protected] & [email protected]

SHKUP, 77 PRILL - Ka ardhur kohaqë shqiptarët ta kenë presi-dentin shqiptar, ndërsa kjo do tëdëshmohet më 21 prill. Kështuka deklaruar në Strugë kandidatipër president të MaqedonisëVeriore, Blerim Reka, i cilimbështetet nga Aleanca për

Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Aideklaroi se zgjedhja e presidentitshqiptar është e vonuar shumë,pasi 40 vjet në komunizëm dhe30 vjet pas komunizmit të tjerëtvazhdojnë t'i duan shqiptarët siqiraxhi. "Merreni me mend, nukpo ikin vetëm të papunët, nuk

është emigrim social siç ishte nëvitet'70, as nuk është emigrimnga koha e Rankoviqit nëvitet'50, po shkon inteligjenca,po shkojnë të shkolluarit, poshkojnë të punësuarit ngaadministrata shtetërore ngamungesa e perspektivës, vizionit

dhe besimit në një shtet tëkapur, në një shtet privat, në njështet ku ka drejtësi selektive,administratë të nepotizuar dhegjyqësor të politizuar. Nuk ështëkjo republika për të cilën mend-uam dhe aspirojmë", tha BlerimReka, kandidat për president.

Reka: Mungesa e perspektivës, shkak për largimin e qytetarëve

PRISHTINË, 77 PRILL - Ministrat ejashtëm të shteteve anëtare tëGrupit të Shtatë vendeve më tëzhvilluara (G7) u bënë thirrjeBeogradit dhe Prishtinës që tëangazhohen në mënyrë konstruk-tive p r̀ normalizimin e marrëd-hënieve me anë të një marrëvesh-jeje gjithëpërfshirëse dhe ligjërishttë detyrueshme. "Ne i bëjmë thirrjeKosovës dhe Serbisë të angazho-hen në mënyrë konstruktive dhe t'inormalizojnë në tërësi marrëd-hëniet e tyre me anë të një mar-

rëveshjeje gjithëpërfshirëse dheligjërisht të detyrueshme, nëmënyrë që ata mund të bëjnë pro-gres në rrugën e tyre evropiane",thuhet në një komunikatë të për-bashkët në fund të samitit. SipasG7-s, pa një normalizim të efekt-shëm dhe të plotë të marrëd-hënieve në mes të Beogradit dhePrishtinës përmes dialogut mendërmjetësimin e BE-së nukmund të ketë stabilitet afatgjatë nërajon, transmeton "KosovaPress".Shefat e diplomacive të G7-s kon-

firmojnë angazhimin e tyre ndajsigurisë, stabilitetit, prosperitetitdhe perspektivës evropiane tëgjashtë partnerëve të BallkanitPerëndimor. Ata theksojnë rëndës-inë e përmirësimit, reformat enevojshme të brendshme,veçanërisht në lidhje me sundimine ligjit, sipas një komunikate në 25faqe të publikuar në faqen eMinistrisë së Punëve të Jashtme tëFrancës.Takimi i ministrave të G7-s u mbajttë premten dhe të shtunën në

rajonin francez të Bretanja.Anëtarët e G7 janë Franca,

Gjermania, Italia, Japonia, SHBA,Britania e Madhe dhe Kanada.

G7 ka një porosi për Prishtinën dhe Beogradin

TIRANË, 77 PRILL - Situata kritikepolitike pritet të marrë një kthesëtë re me vizitën e zëvendësndih-mëssekretarit amerikan të Shtetit,Matthew Palmer, i cili do të mbër-rijë në Tiranë në fillim të javës, nëkuadër të një turi ballkanik. Pas përpjekjeve pa rezultat tëevropianëve, në lojë futet diplo-macia amerikane, e cila zbarkonnë Shqipëri në një kohë që opozi-ta ka djegur mandatet dhe kanisur protestat e pandalshme,ndërsa mazhoranca po përgatitetpër zgjedhje. Takimin e parë zyrtari i lartëamerikan do ta ketë me kryemi-

nistrin Edi Rama sot (e hënë),ndërsa nesër (e martë) pritet tëtakohet me presidentin e vendit,Ilir Meta. Në të njëjtën ditë,Palmer do të zhvillojë një bisedëme kryetarin e PartisëDemokratike, Lulzim Basha dhedrejtuesen e LSI-së, MonikaKryemadhi. Pas takimeve me zyrtarët e lartë,mësohet se Matthew Palmer do tëketë një takim edhe me një grupgazetarësh shqiptarë. Një ditëpara vizitës së të dërguarit tëShteteve të Bashkuara tëAmerikës, presidenti Ilir Meta bërithirrje për dialog, transmeton

"Tch". "Unë besoj vetëm te zgjid-hja politike përmes një dialogu tëpërgjegjshëm dhe real për tarivendosur normalitetin e plotëkushtetues, institucional dhedemokratik të vendit. I nxis e iinkurajoj të gjithë politikanët epërgjegjshëm, kudo që ata ndod-hen, në mazhorancë apo nëopozitë, të tregojnë që këta 22 vjet

nuk mund të shkojnë dëm për hirtë kokëfortësive dhe të demon-strimeve të forcës përmes miting-jeve dhe antimitingjeve tëpanevojshme", tha Meta. Vizitës së Palmerit i parapriuvizita e zyrtarit të DepartamentitAmerikan të Shtetit, JonathanMoore, i cili zhvilloi disa takime,ndërsa publike për mediet u bë

vetëm takimi i deputetes tëPartisë Demokratike, RudinaHajdari dhe ish-kryeministrit SaliBerisha. Vizita e diplomatit amerikanduket si një "dejavu" e dy vjetëvemë parë, kur krizës politike i dhazgjidhje zëvendësndihmëssekre-tari amerikan i Shtetit, Hoyt BryanYee, ndërsa mbetet për t'u parënëse Palmer do ta marrë rolin enegociatorit mes palëve. Megjithatë, ndikimi i MatthewPalmerit u duk që në fillimet ekrizës. Një ditë para se deputetët eopozitës t'i linin mandatet,Palmer zhvilloi dy biseda tele-fonike me liderët e opozitës,Lulzim Basha dhe MonikaKryemadhi, ndërsa pas komu-nikimit me zyrtarin amerikan,edhe pse opozita nuk u tërhoqnga akti ekstrem, protesta e sajrezultoi e qetë dhe pa akte dhune,ndryshe nga ajo e 16 shkurtit.

Kriza politike, Mathew Palmer zbarkon në Tiranë

Osmani: Maqedonia e Veriut ka ardhmëri të sigurt euroatlantike

SHKUP, 77 PRILL - Zëvendëskryetaripër Çështje Evropiane iMaqedonisë së Veriut, BujarOsmani, gjatë vizitës në Portugalika zhvilluar një takim me min-istrin për Investime dhe ZhvillimEkonomik të Republikës sëPolonisë, Jezhi Kviecinjski, kuhapën temat për bashkëpunimbilateral dhe ekonomik mes dy

vendeve, si dhe për mbështetjennga ana e Polonisë për integrimetevropiane të Republikës sëMaqedonisë së Veriut, ka njoftuar"Zhurnal"."Vetëm para tri ditëve Kuvendi iPolonisë ratifikoi protokollin eNATO-s. Ma jepni nderin që t'ipërcjell mirënjohjet e sinqerta tëQeverisë dhe qytetarëve të

Republikës së Maqedonisë sëVeriut për mbështetjen e vazh-dueshme të Republikës sëPolonisë, si në bilateralet, dukeinvestuar në progresin e vendittonë, ashtu edhe mbështetjen përintegrimet tona euro atlantike",deklaroi Osmani, duke theksuaredhe rolin e Polonisë për krijimine mbështetjes në procesin e

zgjerimit si në vetë BashkiminEvropian, ashtu edhe në kuadërtë vendeve të grupit tëVishegradit. "Republika eMaqedonisë së Veriut kaardhmëri të sigurt euroatlantike,që krijon kushte të përshtatshmepër investitorët e huaj të cilët janëtë mirëseardhur për vendin",theksoi Osmani.

Zëvendësndihmëssekretari amerikan i Shtetit,Matthew Palmer, në kuadër të një turi ballkanik,do të mbërrijë në Tiranë sot (e hënë), në njëkohë që opozita ka djegur mandatet dhe kanisur protestat e pandalshme, ndërsa mazhoranca po përgatitet për zgjedhje

03E HËNË, 8 PRILL 2019AKTUALE

Muhamet KKOCI

PRISHTINË, 77 PRILL - Pozita nuk poiu frikësohet paralajmërimevetë opozitës për mocion mos-besimi ndaj qeverisë dhekërkesës së zgjedhjeve të reja.Zyrtarët e lartë të PartisëDemokratike të Kosovës (PDK)dhe Aleancës për Ardhmërinë eKosovës (AAK) kanë thënë përgazetën "Epoka e re" se kërkesae LDK-së dhe LV-së për zgjed-hje të parakohshme është epasinqertë. Shefi i grupit parlamentar iPDK-së, Memli Krasniqi, kathënë se këto paralajmërime

më shumë kanë të bëjnë memarketing politik. "Kjo nukështë aspak shqetësuese sepsenuk është kërkesë e sinqertë.Asnjëra prej partive opozitarenuk dëshiron zgjedhje dhearsyet janë të ndryshme dhekanë të bëjnë me kontekstet etyre të brendshme. Por, përtejmarketingut politik nuk besoj seka asgjë të vërtetë", ka thënë ai,duke shtuar se, nëse opozita dotë ishte e interesuar për zgjedhje,do të vepronte në mënyrëkonkrete në atë drejtim."Përndryshe, Lista Serbe tashmëua ka ofruar votat dhe bashkëme Listën Serbe, LDK-ja,Vetëvendosja, por edhe PSD-ja,

do t'i kenë numrat emjaftueshëm për mocion tëmosbesimit ndaj qeverisë. Por,vetë fakti se një gjë e tillë nukpo ndodh, tregon se ata nukjanë të sinqertë në kërkesën etyre. Opozita nuk e ka rrezikuardhe nuk e rrezikon këtë koali-cion në asnjë mënyrë. Sa i për-ket kësaj opozite, besoj se koa-licioni mund ta çojë mandatinderi në fund", është shprehurKrasniqi.Edhe shefi i grupit parlamentari Aleancës për Ardhmërinë eKosovës (AAK), Ahmet Isufi, kabërë me dije opozita nuk ështëe gatshme për zgjedhje të reja,duke shtuar se koalicioni qev-erisës është funksional dhe po ikryen obligimet që ka marrë."Opozita e ka për obligim takorrigjojë qeverinë, pra t'i gjejëgabimet e saj dhe ta kritikojëatë. Por, njëherë përnjëherënuk ka shenja të ndonjë krizeinstitucionale apo të koali-cionit qeverisës. Edhe pseopozita deklarativisht po thek-son nevojën e mbajtjes sëzgjedhjeve të reja, ajo nuk ështëe gatshme të hyjë në zgjedhje,

sepse ka zgjedhje të brendshmedhe ka pasur qarje brenda sub-jekteve politike. Prandaj, duke epasur një opozitë të çakorduar,nuk është koha për zgjedhje tëparakohshme", ka thënë Isufipër gazetën "Epoka e re". Ai kashtuar se, sipas dinamikës qëështë duke vazhduar, nukmund të priten zgjedhje të rejagjatë kësaj vere.Ndërsa deputeti i PSD-së,Frashër Krasniqi, ka thënë për"Epokën e re" se Kosova tani dotë duhej ta shfrytëzojë momen-tumin për ta arritur marrëvesh-jen historike me Serbinë e jo tëmendojë për zgjedhje.Megjithatë, ai ka bërë me dijese PSD-ja është e gatshme përzgjedhje. "Mendoj se Kosovaduhet ta kapë këtë moment tëvolitshëm gjeopolitik dhe tënxjerrë nga procesi i negoci-atave një marrëveshje sa më tëmirë për të. Nuk është mirë tëhumbim kohë, në një situatëkur edhe faktorët ndërkombë-tarë janë të interesuar për njëzgjidhje të qëndrueshme nëmes të Kosovës dhe Serbisë.Sidoqoftë, PSD-ja është e për-

gatitur për cilëndo situatë. Nëseka situatë dhe mundësi përzgjedhje, ne do të jemi të për-gatitur maksimalisht për to",është shprehur Krasniqi.Në fund të javës së kaluar liderii Lëvizës Vetëvendosje, AlbinKurti, ka paralajmëruar protes-ta dhe mocion mosbesimi përrrëzimin e qeverisë. Ai katreguar se paraprakisht do tëmbajë tubime në gjithëKosovën për t'i përgatitur qyte-tarët për protesta. Sipas tij,PAN-qeveria është PAN-hajni."Me këto tubime nëpër komunagjithandej Kosovës shkojmëbashkë drejt protestave qytetaredhe mocionit të mosbesimit nëKuvend që e largon këtë qeveridhe mundëson zgjedhjet eparakohshme demokratike përndryshimet e domosdoshmepolitike, ekonomike dheshoqërore", ka thënë Kurti. Edhe LDK-ja ka shprehurgatishmërinë e saj për tarrëzuar qeverinë aktuale. Sipaszyrtarëve të saj, zgjidhja më emirë për vendin në këto çasteështë shkuarja e vendit nëzgjedhje të reja.

PRISHTINË, 77 PRILL (ER) -Zëvendëskryeministri i parë dheministri i Punëve të Jashtme,Behgjet Pacolli, ka takuar të dielënministrin e Jashtëm të Republikëssë Turqisë, Mevlit Caushoglu, metë cilin ka diskutuar për thellimine raporteve në mes të dy vendeve.

Në profilin e vet në "Facebook",Pacolli ka shkruar se homologu itij turk fuqishëm ka rikonfirmuarmbështetjen e gjithanshme përKosovën. "Pas përfundimit tësuksesshëm të vizitës në Jordani,në Stamboll u prita nga ministri iJashtëm i Republikës së Turqisë,

Mevlit Caushoglu. Raportet eshkëlqyera ndërmjet dy shtetevetona do të vazhdojnë edhe mëtutje drejt avancimit. Turqianëpërmjet ministrit të Jashtëmfuqishëm rikonfirmonmbështetjen e gjithanshme përKosovën", ka shkruar Pacolli.

Turqia rikonfirmon mbështetjen e gjithanshme për Kosovën

Pozita thotë se kërkesa e opozitës për zgjedhje të reja, e pasinqertë

Zyrtarët e lartë të partive të koalicionit qeverisës nukbesojnë se vendi mund të shkojë tani në zgjedhje tëreja. Shefat e grupeve parlamentare të PartisëDemokratike të Kosovës (PDK) dhe Aleancës përArdhmërinë e Kosovës (AAK) kanë thënë përgazetën "Epoka e re" se paralajmërimet e subjekteve opozitare për rrëzim të qeverisë dhezgjedhje të reja janë të pasinqerta. Sipas MemliKrasniqit dhe Ahmet Isufit, as LDK-ja dhe as LV-januk janë të gatshme për zgjedhje të reja

Pozita nuk iu frikësohet paralajmërimeve të opozitës për rrëzimin e qeverisë

04 E HËNË, 8 PRILL 2019 INTERVISTË

Shqipe HHETEMI

PRISHTINË, 77 PRILL - "Epoka ee rre": Z. Maliqi, kryemi-nistri Haradinaj po qëndron nëShtetet e Bashkuara tëAmerikës. Si e komentoni këtëvizitë dhe a do të thotë kjo sejanë tejkaluar mospajtimetKosovë-ShBA për çështjen etaksës? Prisni reflektim tëkryeministrit për pezullim tëtaksës pas kthimit ngaAmerika? Maliqi: Për udhëtimin e kryem-inistrit Haradinaj po thuhet seështë privat, jozyrtar, kështu qënuk jep mundësi të bëhensupozimet e bazuara, se potejkalohet mospajtimi rrethtaksës. Gjithsesi, është indika-tive se ai nuk është ndëshkuarme ndalesë të hyrjes në ShBA,

siç përflitej më herët. Por,duhet të shohim a do të ketëkryeministri kontakte meadministratën amerikane,qoftë edhe ato jozyrtare, për tënxjerrë konkluza se meHaradinajn po bisedohet. Ngaana tjetër janë bërë mbase mëshumë se një muaj prejse rrethtaksës nuk po bëhet presioni ikoordinuar dhe intensivndërkombëtar, çfarë demon-strohej gati për çdo ditë kurUashingtoni dhe Brukseli dër-gonin zyrtarë të lartë për tabindur qeverinë tonë se taksaduhet të pezullohet për t'iahapur rrugën dialogut. Por tani,edhe pse dje (të shtunën)kishim një pohim se ShBA-jadhe Gjermania janë unike rrethpezullimit të taksës, e kam për-shtypjen se është humbur jovetëm koha, por edhe besimi se

dialogu mund ta sjellë rezultatine paralajmëruar për fund tëqershorit, para zgjedhjeve përinstitucionet e reja të BE-së.Uljes së pritjeve i kontribuoi jovetëm refuzimi dhe kushtëzimikokëfortë i Haradinajt, poredhe zbehja e 'entuziazmit' nëBeograd për marrëveshje tëshpejtë përmes 'korrigjimit tëkufijve'. Zbehja nuk ështëshenjë se Vuçiqi heq dorë ngaprojekti. Jo, ai e do 'korrigjimin',por është zmbrapsur pakshkaku i protestave masive tëopozitës, të qytetarëve dhe tëkrerëve të kishës ortodokseserbe, të cilat ia lëkundënpushtetin. Në këto rrethana atijpo i konvenon pezullimi i dialogut, pasi fajin për këtëmund t'ia lë Kosovës. Mëshumë kënaqet kur po e shehpadëgjueshmërinë e kosovarëve

ndaj ShBA-së dhe BE-së, meshpresën se raportet mesKosovës dhe aleatëve perëndi-morë do të prishen edhe mëshumë.

"Epoka ee rre": Këto ditë fokusikryesor ka qenë te punësimetpartiake dhe kjo ka bërë tëtërhiqet vëmendja e opinionitnga taksa dhe dialogu. Prisnidinamikë të re në ecurinë ekëtyre zhvillimeve politike? Maliqi: Tema e punësimevepartiake mbase është hapur sikundërmasë ndaj angazhimeveashiqare populiste tëHaradinajt i cili e shfrytëzoitaksën për rritjen e influencëstek elektorati duke llogaritur sesë shpejti, me gjasë në vjeshtëtë këtij viti, ose edhe më parëdo të mbahen zgjedhjet parla-mentare, me shpresën se sërish

do të mund të faktorizohetAAK-ja. Popullariteti që e kafituar Haradinaj me taksën dhembrojtjen e guximshme tësovranitetit të Kosovës edhekarshi fuqive të mëdha, tani porrëmihet nga të dyja anët, edhenga partitë rivale vendore, ndërto edhe partnerët e koalicionit,si dhe nga ambasadorët evendeve perëndimore, mëhapur nga ambasadori iBritanisë së Madhe dhe ai iZvicrës, të cilët kundërshtuanpa dorëza nepotizmin dhepunësimet masive partiake sidhe refuzimin e rishikimit dhekorrigjimit të listave të fryra tëveteranëve të luftës. Punësimetpartiake në poste të rëndësishme,rritja marramendëse ezëvendësministrave etj., pastajrehatimi i të afërmve politikëdhe familjarë nëpër institucione

Flet për "Epokën e re", Shkëlzen Maliqi

PAN-i mund ta çojë mandatin deri në Analisti politik Shkëlzen Maliqi ka vlerësuar se koalicioni PAN është qeverie zorit dhe e numrave të pamjaftueshëm.Megjithatë, ai ka thënë se PSD-ja po iapamundëson LDK-së dhe Vetëvendosjesparaqitjen e mocionit të mosbesimitndaj qeverisë. Në këtë intervistë dhënëpër gazetën "Epoka e re", Maliqi ka bërëme dije se qeveria aktuale po funksiononkeq në një pat pozicion që, si e tillë, sipastij, nëse nuk ndryshohen rrethanat,mund ta vazhdojë qeverisjen deri nëfund të mandatit. Mirëpo Maliqi kavlerësuar se situata brenda koalicionitPAN sikur po shkon në drejtim të nevojëspër rikonstruktim ose të zgjedhjeve tëreja. Në rast të zgjedhjeve, ai ka thënë sedo të ketë disa lëvizje sinjifikative nëpërqindjet e përkrahjeve të subjektevepolitike, për disa afirmuese, për disa tëtjerë eliminuese

05E HËNË, 8 PRILL 2019INTERVISTË AKTUALE

publike kanë qenë edhe mëherët të pranishme, por jo nëmasën çfarë po denoncohetpublikisht sot, kurse qeveriadhe vetë kryeministri po imbrojnë ato me arrogancë: 'Ekanë bërë edhe të tjerët, pse pona gjuheni në qafë vetëmneve'? Për më shumë dikushtha: 'Do t'i punësojmë vetëmnjerëzit e AAK-së'!

"Epoka ee rre": Çfarë vlerësimikeni për qeverisjen e deri-tashme të koalicionit PAN dhecila do të jetë e ardhmja e tij? Maliqi: Mendoj se qeveriaHaradinaj në masën më tëmadhe shpalosi, si asnjëherëmë parë, mjerimin e lidershipitkosovar, ku nuk i përjashtoj aspartitë opozitare. Janë disamasa dhe projekte të qeverisëqë kurdoherë do të hetohen si

skandale që kanë dëmtuar buxhetin e Kosovës. Sigurisht,disa prej këtyre aferave kanëlidhje edhe me vendimet dheveprimet e qeverive tëmëparshme, por kjo qeveri katepruar aq shumë sa është vënënën llupën e opinionit kritikdhe nuk mund të dalë e pastër.

"Epoka ee rre": Qeveria po insistonse do ta çojë mandatin deri nëfund, ndërkohë opozita pokërkon zgjedhje. Mendoni sedo të ketë zgjedhje tëparakohshme këtë vit? Maliqi: Qeveria e koalicionitPAN është qeveri e zorit dhe enumrave të pamjaftueshëm osetë mazhorancës minimale, qëvitin e parë mbahej në pushtetfalë votave të Listës Serbe,kurse tash sa kohë bojkoti iKuvendit nga Lista Serbe si dhepërpjekja e PartisëSocialdemokrate që e rinovuandisidentët e LëvizjesVetëvendosje, është bërë faktormbështetës pa qenë në pushtetdhe ia pamundëson opozitësLDK-së dhe LV-së që tëparaqesë mocion të mosbesimitndaj qeverisë. Pra, kemi njëqeveri që funksionon keq nënjë pat pozicion që, si e tillë,nëse nuk ndryshohenrrethanat, mund ta vazhdojë'qeverisjen' deri në fund tëmandatit! Megjithatë, situatabrenda vetë koalicionit PANsikur po shkon në drejtim tënevojës për rikonstruktim osezgjedhjeve të reja.

"Epoka ee rre": Nëse zgjedhjetmbahen këtë vit, në vjeshtë, aprisni të ketë ndryshim tëskenës politike, ndryshim tëgrafikës së radhitjeve tëpartive? Maliqi: Nuk kam bërë sondazheqë nga koha e zgjedhjeve tëfundit dhe nuk i kam të gjithafaktet relevante për sondazhetqë janë bërë nga organizatat endryshme dhe që tregojnë se kalëvizje të disponimit të elek-toratit. Besoj se në rast të zgjed-hjeve do të kemi disa lëvizjesinjifikative në përqindjet epërkrahjeve subjekteve politike,për disa afirmuese, për disaeliminuese, por më duket seështë ende herët për njëndryshim më radikal në aspektinqë ka qenë prezent tash e njëdekadë: konfigurimi i atillë iskenës që veçon dy a tre subjektetë mëdha, në këtë rast LDK,PDK dhe LV, që mes vete në njëa dy kombinime do të mund tëkrijonin qeveri më stabile, porqë mes vete kanë pasur dheende i kanë vijat e kuqe përbashkëpunim. Nuk dua tëspekuloj, por mund të them senëse mbahen zgjedhjet gjatëkëtij viti opinioni do të shpre-

sojë ose vlerësojë si sukses nësedo të demontohej qeverisjaaktuale e faktorëve të luftës.Këta faktorë janë komprometuarnë politikë dhe është koha që tëkemi një qeverisje të paqes,edhe pse nuk po shoh alternativatserioze për këtë. Ndoshta kanëtë drejtë ata që thoshin se paLDK-në nuk do të ishte i mundshëm ndryshimi i kursit të

qeverisjes, por unë kam dyshimese LDK-ja mund të jetë bosht imjaftueshëm për këtë. Do tëkisha dëshirë që PartiaSocialdemokrate, ndërthemeluesit e së cilës kam qenëpara gati 30 vjetëve, të kontribuo-jë në këtë këndellje dhe krijimin enjë qeverie të përgjegjshme qëkujdeset për zhvillimin, poranketat duken të pamëshirshme

sepse konstatojnë se PSD-ja nukdo ta kalojë as pragun zgjedhor.Unë besoj se, megjithatë, kjoparti do t'ia dalë të konsolidohet.Do të ishte e dobishme nëse nëreformën zgjedhore do të hiqetpragu prej pesë përlindësh për tëcilin fajtor është Veton Surroi, qëtani bllokon depërtimin e partive të vogla me programealternative.

fund nëse nuk ndryshojnë rrethanat

Detroit, 7 prill (ER) - "Luftëtarëtshqiptarë të lirisë, të të gjithakohëve, deri te UÇK-ja, janëshenjtorët tanë dhe vetë historiajonë. Ata janë gurët e themelit tëkësaj shtëpie të përbashkët, qëka shekuj që po përpiqemi t'iaqesim kulmin, e përmbi fla-murin e Gjergj Kastriotit, heroitkombëtar që ishte dhe vazhdontë mbetet shpirt unifikues injerëzve dhe krahinave si dhefryma jonë e shenjtë që na lidhëpërhershëm me Perëndimin,dje, sot dhe nesër", ka thënëkryeministri i Republikës sëKosovës, Ramush Haradinaj, nëfjalën e tij në shënimin e 108-vje-torit të kryengritjes së Malësisë, iftuar nga Komuniteti KatolikShqiptar, Shën Pali, në Detroit tëShteteve të Bashkuara tëAmerikës.Para të pranishmëve të shumtëkryeministri Haradinaj ka thënëse sot ndihet jashtëzakonisht inderuar që e ndajnë këtë kohëbashkë duke thënë se

bashkëkryengritja e Malësisëishte vazhdimësi e kryengritjeveantiosmane në Kosovë, 1908-1910 dhe i parapriu ngritjes sëflamurit në Vlorë nga IsmailQemal Vlora si dhe shpalljes sëmëvetësisë së shtetit shqiptarmë 1912. "Malësorë të dashur,sot është 'Dita e Flamurit tëDedë Gjo' Lulit', strategut tëMalësisë së Madhe, dita e 6 pril-lit, kur luftëtarët e Hotit pushtu-an majën e Bratilës dhe NikëGjelosh Luli ngriti flamurin kuq ezi, në afërsi të majës së Deçiqit.Jam sot me ju, si shqiptar dhepër ta nderuar simbolikën e tra-ditës për të qenë bashkë, në lutjee festa dhe për respekt ndajhyjnores, sipas fjalëve të ShënPalit Apostull'… nga Jerusalemie rreth e përqark deri në Iliri", aqmë tepër kur këto lutje bëhenshqip e për shqiptarë", ka shtuarai.Ndër të tjera, kryeministriHaradinaj ka theksuar se toler-anca unike ndërfetare te shqip-

tarët dhe solidariteti ishin dhembeten norma shembullore dhemënyrë dominuese e bashkë-jetesës në mes të njerëzve dhekomuniteteve të tërë botës mod-erne dhe kjo dëshmohet seshqiptarët e krishterë e mysli-manë identifikohen e krenohenme të Shenjtën Nënë Terezën.Në nderim të kësaj date dhegjithë rrugëtimit historik të pop-ullit shqiptar për liri dhe nënderim të rolit dhe kontributit tëShBA-së po në këtë rrugëtim,kryeministri Haradinaj do tëzhvillojë takime me përfaqësuestë shumtë të organizatave shqip-taro-amerikane dhe person-alitete të tjera që kanë dhënëkontribut në këtë drejtim.Kryeministri Haradinaj do tëketë takime edhe me përfaqë-sues të komunitetit shqiptarkatolik në Amerikë dheautoritete të Detroitit. Gjatëkësaj vizite kryeministriHaradinaj do të takojë edhe zyr-tarë të tjerë të ShBA-së.

Haradinaj në ShBA:Duke ruajtur kodet ejetës së të parëvearritëm ta ruajmëidentitetin tonë

AKTUALE06 E HËNË, 8 PRILL 2019

Qendresa RRAMA

PRIZREN, 77 PRILL - Në Shtëpinë eKulturës "Xhemajli Berisha" nëPrizren, nën përkujdesjen eministrit të Kulturës, Rinisëdhe Sportit, Kujtim Gashi, umbajt akademi përkujtimorepër nder të 30-vjetorit jubilar të

rënies në altarin e lirisë, tëdëshmorit të kombit prof.Xhemajli Berisha. Me këtë rast,ministri Gashi ka thënë selëvizja kombëtare për çlirimine Kosovës, pas mbarimit tëLuftës së Dytë Botërore, ndër tëtjera, burimin e frymëzimit ekishte në luftërat heroike tëpopullit të Kosovës, dalja në skenën politike, kombëtare e

Adem Demaçit me shokë, meprogramin kombëtar, LëvizjaRevolucionare për Bashkimin eShqiptarëve, i dha frymëzimdhe shpirt lëvizjes kombëtaretë shqiptarëve të Kosovës, nëperiudhat e viteve '60, '70 dhe'80. "Xhemajli Berisha sëbashku edhe me shokë dheshoqe të idealit të shqiptarisë,nipat dhe mbesat e IsaBoletinit, Shote Galicës,Bajram Currit, u përgjaken, uarrestuan, u burgosën, porasnjëherë nuk u dorëzuan.Xhemajli Berisha, ai trimKosove, student i shkëlqyerdhe krijues shumë i talentuar,në pranverën shqiptare të vitit1981 sërish, si dikur AdemDemaçi me brezin e vet, pohapnin faqe të re të historisë sëluftës për liri", ka thënë min-istri Gashi.Ai ka shtuar se në epokën elavdishme të Xhemajli Berishësdhe brezit të tij gjejmë gjurmët,

paralajmërimet e historisë përdaljen në skenën e lëvizjessonë kombëtare të UshtrisëÇlirimtare të Kosovës. "Palëvizjen atdhetare për çlirimine Kosovës, pjesë e së cilës ishteedhe dëshmori XhemajliBerisha, nuk do të kishte UshtriÇlirimtare të Kosovës, nuk dotë kishte çlirim të Kosovës, nukdo të kishte shtet të Kosovës",ka theksuar ministri Gashi.Po ashtu, ministri Gashi kathënë se Xhemajli Berisha ishteguximtar dhe mendjendritur iKosovës, që në rininë e tij tëhershme ishte edukuar meidetë kombëtare, me ideal-izmin e shqiptarisë, me bes-imin në luftën e drejtë të pop-ullit shqiptar për çlirim ngasundimi i armikut. "XhemajliBerisha ishte më tepër se ideal-ist, ishte trim, i pamposhtur, ivendosur në rrugën e lirisë, igatshëm, sikur edhe shumëdjem dhe vajza trime tëKosovës, që edhe me jetë t'i

shërbente kauzës, ëndrrës përKosovën e lirë, ideal të cilin epërjetësoi brezi i epokës sëUshtrisë Çlirimtare tëKosovës", ka thënë ministriGashi.Pos të tjerash, ministri Gashitha se "në këtë përvjetor tërënies heroike të dëshmorit tëkombit Xhemaijl Berisha,shteti i Kosovës tashmë është ipavarur dhe i lirë ashtu siç edeshi ai dhe brezi i tij, Kosovapo forcon identitetin e sajshtetëror si në nivel kombëtar,po ashtu edhe në atë ndërkom-bëtar". Gjithashtu, gjatë kësajakademie këshilltari i presi-dentit Hashim Thaçi, IsmailSyla, i dorëzoi vëllait të dësh-morit Xhemajli Berisha titullin"Hero i Kosovës". Ai tha "sevetë fakti se për një muaj underuan dy kategori të person-aliteteve të ndryshme tregon senë Kosovë sistemi i vleraveështë duke rënë në vend tëvet".

Xhemajli Berisha, idealist dhe trim i pamposhtur në rrugën e lirisë

PRISHTINË, 77 PRILL (ER) - Në DitënBotërore të Shëndetit,nënkryetarja e LëvizjesVetëvendosje, Fatmire Kollçaku-Mulhaxha, ka thënë se moszbati-mi i Ligjit për sigurimin shënde-tësor publik ka bërë që shumëqytetarë të këtij vendi, të prekurnga sëmundjet, në veçanti atomalinje, duhet ose të kërkojnëshërim me kosto të lartë jashtëvendit ose në pamundësi tëmjeteve financiare të bredhin pashpresë.Në një konferencë për medie ajo

ka thënë se kompanitë që ofrojnësigurim shëndetësor privat pozhvatin xhepat e qytetarëve dukekërkuar klientë që janë gati 100për qind të shëndoshë nënmoshën 65-vjeçare dhe pa dosjeshëndetësore. "BQK-ja, e cilambikëqyrë këto kompani, endenuk ka përmbushur kërkesën ecila del nga Rezoluta e Kuvendittë Kosovës për raportim lidhurme veprimtarinë e kompanive tësigurimeve. Ky njëherësh ështëedhe obligim ligjor", ka deklaruarKollçaku-Mulhaxha. Ajo ka thek-

suar se kompanitë private qëofrojnë sigurime shëndetësore, eqë pas diagnostifikimit të klientittë tyre me ndonjë sëmundje,provojnë ta ndërpresin kontratënme të, duhet të japin përgjegjësipara institucioneve të Republikësderi në ndërprerjen e veprim-tarisë së tyre po qe se është enevojshme.Kollçaku-Mulhaxha ka thënë seka dyshime të bazuara që Ligji përSigurim Shëndetësor Publik qëllimisht po prolongohet, meqëllim që të mirëmbahet monop-

oli i kompanive private në treg."Para ligjit duhet të jemi tëbarabartë dhe të kemi qasje në tëmirat shëndetësore. Ligji përSigurim Shëndetësor Publikduhet të zbatohet, dy rezolutat e

kaluara në Kuvendin e Republikëstë merren parasysh dhe BQK-ja t'imbikëqyrë kompanitë private qëofrojnë sigurime shëndetësore",është shprehur Kollçaku-Mulhaxha.

Vetëvendosje kërkon zbatimin e Ligjit për sigurimet shëndetësore

"Xhemajli Berisha ishte më tepër se idealist, ishtetrim, i pamposhtur, i vendosur në rrugën e lirisë, igatshëm, sikur edhe shumë djem dhe vajza trimetë Kosovës që edhe me jetë t'i shërbente kauzës,ëndrrës për Kosovën e lirë, ideal të cilin e përjetësoi brezi i epokës së Ushtrisë Çlirimtare tëKosovës", ka thënë ministri i Kulturës, Rinisë dheSportit, Kujtim Gashi, në akademin ë përkujtimoreorganizuar për nder të 30-vjetorit jubilar të rëniesnë altarin e lirisë të dëshmorit të kombit, prof.Xhemajli Berisha

Nënkryetarja e Lëvizjes Vetëvendosje, Fatmire Kollçaku-Mulhaxha, ka thënë semoszbatimi i Ligjit për sigurimin shëndetësor publik ka bërë që shumë qytetarëtë këtij vendi të prekur nga sëmundjet, në veçanti ato malinje, duhet ose tëkërkojnë shërim me kosto të lartë jashtë vendit ose në pamundësi të mjetevefinanciare të bredhin pa shpresë

07E HËNË, 8 PRILL 2019AKTUALE

Faton DDËRMAKU

PRISHTINË, 77 PRILL - Ish-luftëtarja eUshtrisë Çlirimtare të Kosovës(UÇK), Fetnete Ramosaj, me nder-ime të larta ushtarake të dielënështë varrosur në Varrezat eDëshmorëve në Gllogjan. Në cere-moninë e varrimit, përveç famil-jarëve dhe miqve, kanë marrëpjesë edhe bashkëluftëtarë, poli-tikanë dhe qytetarë të shumtë.Para ceremonisë së varrimit janë

bërë nderime pranë arkivolit të sëndjerës si dhe është mbajtur njëmbledhje përkujtimore nënpërkujdesjen e Komunës sëDeçanit dhe Organizatës sëVeteraneve të Luftës së UÇK-së.Me këtë rast, kryetari i Komunës sëDeçanit, Bashkim Ramosaj, kadeklaruar se zëri i Fetnetes ka qenësimbol i lirisë. Sipas tij, ajo ka qenëdhe mbetet denoncuesja më emadhe e gjenocidit që u bë nëKosovë. "Fetnete Ramosaj ështëikona e luftës në Dukagjin. Kapasur një jetë në shërbim të ven-dit, një arkiv. Fetnetja ka qenëpjesëmarrëse e luftës çlirimtare.Gjatë luftës në Kosovë ka kryerdetyrën e zëvendëses së UÇK-sënë Dukagjin, ka raportuar për

agjencinë e lajmeve 'KosovaPress'.Ishte dhe mbeti zëri i ndërgjegjessonë gjatë luftës dhe pas saj. Ajo kaqenë dhe mbetet denoncuesja mëe madhe e gjenocidit që u bë nëKosovë. Kishte fjalë pak, por kabërë shumë", është shprehurRamosaj, duke kujtuar një fjali tëFetnetes gjatë kohës sa ka qenë esëmurë. "Unë i kam marrë lakmivdekjes së vëllezërve Bytyqi, se kapasur shtet si Amerika që i kambrojtur, por pas sëmundjes simekryeministri më ka përkrahur

gjithmonë", kishte thënë FetneteRamosaj. Në emër të bashkëluftëtarëve kafolur Sali Lajçi, i cili ka thënë seFetnetja ka qenë ndër person-alitetet më të njohura në luftë."Nga ta gjitha personalitet që kamnjohur në luftë, ajo ka qenë më ekompletuara. Nga kjo foltore ajoskaliti dhe i dha epitet fitoret ebetejave në Zonën Operative tëDukagjinit. Shpeshherë u gjetënkrahë për krahë edhe me RamushHaradinajn. Raportimet nga lufta ikishte të veçanta. Gjakun e dësh-morëve e ktheu në pendë. Do takemi të vështirë ta plotësojmëboshllëkun tënd", ka theksuarLajçi.Kurse gjenerali Kudusi Lame ka

thënë se Fetnetja është treguar ezonja, trime dhe heroinë, duketejkaluar kështu kufijtë gjinorë."Fetnete Ramosaj ka ditur ta për-dorë pendën e pushkën duke mosu lëkundur. Ka jetuar shkurt, porveprat e saj kanë qenë të mëdha.Ajo u tregua e zonja dhe qën-drestare, trime dhe heroinë. Ajotejkaloi kufijtë gjinorë, duketreguar se femra mund të triumfo-jë. Roli dhe kontributi i saj ështëshumë i rëndësishëm. Për të ka seçfarë të shkruhet dhe flitet. Zgjodhime vetëdije rrugën e vështirë dhetë lavdishme drejt lirisë. Ajo kishteedhe shumë punë për të bërë dheshumë protesta për të orga-nizuar", ka thënë Lame. Për jetën dhe veprën e FetneteRamosajt ka folur edhebashkëluftëtari, njëherëshdeputeti i Kuvendit të Kosovës ngaradhët e Aleancës për Ardhmërinëe Kosovës (AAK), Daut Haradinaj."Unë e kam në kujtesë, ndoshtame qindra herë, Fetneten nëakademi e përkujtime. Fetnetja kapunuar gjatë, qoftë me shkrime,kundërshtime e denoncime. Ështëpothuajse luftëtarja e vetme qëdepërtoi ashtu, me libra për tatreguar krimin e Serbisë që ka bërënë Kosovë", ka theksuarHaradinaj. Familjes Ramosaj i kanë shprehurngushëllime presidenti HashimThaçi, kryeparlamentari KadriVeseli, kryeministri RamushHaradinaj, organizata e OVLUÇK-së, kryetarë komunash dhe

bashkëluftëtarë të FetneteRamosajt. Aktivistja e hershme,gazetarja, publicistja, reporterja eluftës, ushtarja e Ushtrisë Çlir-

imtare të Kosovës, FetneteRamosaj, ka ndërruar jetë tëpremten pas një sëmundje tërëndë.

Ish-ushtarja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Fetnete Ramosaj, është varrosur të dielën në Varrezat e Dëshmorëve në Gllogjan

I jep lamtumira e fundit zërit të UÇK-së, Fetnete Ramosajt

Me nderime të larta ushtarake i është dhënë lamtumira e fundit ish-luftëtares së UÇK-së,Fetnete Ramosajt. Ajo është varrosur të dielën nëvarrezat e Dëshmorëve në Gllogjan, ku kanëmarrë pjesë familjarë, miq, bashkëluftëtarë dheqytetarë të shumtë. Para ceremonisë së varrimitjanë bërë nderime pranë arkivolit të së ndjerës sidhe është mbajtur një mbledhje përkujtimore, nëtë cilën janë vlerësuar lart figura dhe kontributi iFetnete Ramosajt për shtetin e Kosovës

Fetnete Ramosaj ka lindur më1972 në Deçan. Shkollën filloredhe atë të mesme i kreu nëDeçan. Shkollën e LartëPedagogjike në Gjakovë, fakul-tetin dhe studimet pasuniver-sitare në Prishtinë. Ka magjistruarnë shkencat e sigurisë. Aktiviste ehershme, gazetare, publiciste,reportere e luftës, luftëtare e lirisë.Tërë jetën ia kushtoi çështjeskombëtare. Ishte një arkiv në vetee Kosovës dhe e Ushtrisë Çlir-imtare të Kosovës. Që nga viti1989 ishte pjesëtare aktive e lëviz-jes ilegale dhe asaj gjithëpopul-lore në Kosovë. Pjesëtare ecelulave të para të UÇK-së nëKosovë. Fetnetja ka qenë pjesëmarrëseaktive në luftën çlirimtare sipjesëtare e Ushtrisë Çlirimtare tëKosovës. Gjatë luftës në Kosovë(1998-1999), veç të tjerash, kakryer detyrën e zëdhënëses sëUÇK-së për Zonën Operative tëDukagjinit. Njëkohësisht karaportuar edhe për mediat eluftës, agjencinë shtetërore tëlajmeve të Kosovës "KosovaPress" dhe Radion "Kosova eLirë", Radio Televizionin Shqiptar(RTSh-në) etj. Gjatë vitit 1999 kabashkëpunuar me agjencitëndërkombëtare të lajmeve "Zëri i

Amerikës", "Deutsche Welle","BBC" dhe me shtypin shqiptartë kohës në Kosovë, Shqipëri dhediasporë. Ka qenë pjesë e TrupaveMbrojtëse të Kosovës deri në vitin2002, me gradën e koloneles. Nga viti 2013 deri në gusht të vitit2018 ka punuar në Institutin përHulumtimin e Krimeve të Luftësnë Prishtinë. Ishte anëtare eLidhjes së Shkrimtarëve tëKosovës. Autore e mbi 15 librave,dhjetëra e dhjetëra studimeve, eqindra shkrimeve të ndryshmepërmes të cilave Fetnetja ishe dhembeti penda e historisë sonëkombëtare, zëri i ndërgjegjes sëpopullit tonë gjatë luftës së UÇK-së e pas saj. Ajo organizoi shumëkonferenca në nivel vendor dhendërkombëtar përmes të cilave upromovuan vlerat e Kosovës dhepopullit shqiptar. Realizoi disaekspozita për luftën në Kosovë,ndër të cilat veçohet ekspozita"Terrori dhe gjenocidi i Serbisë nëKosovë 1998-1999", e cila u hapnë Prishtinë në vitin 2015, nëTiranë e Korçë në vitin 2016.Fetnetja ishte themeluese e disagazetave, por edhe redaktore nëdhjetëra libra e punime shken-core. Ajo ka qenë denoncuesjamë e zëshme e gjenocidit qëkryen forcat serbe në Kosovë.

BIOGRAFIA EE FFETNETE RRAMOSAJT

08 E HËNË, 8 PRILL 2019 EKONOMI

Albulena SS. MMAVRAJ

PRISHTINË, 77 PRILL - AdministrataTatimore e Kosovës (ATK) derimë 20 mars të këtij viti ka arriturtë grumbullojë mbi 11 milionëeuro më shumë të hyra sesa nëperiudhën e njëjtë të vitit para-prak. "Nga data 1. 1. 2018 derimë 27. 3. 2019 shuma e mbled-hur e borxheve është94,761,701.21 euro. Kurse nëperiudhën e njëjtë të vitit tëkaluar shuma e borxheve tëmbledhura ishte 83,607,847.77euro", është thënë në përgjigjene Zyrës për Informim të ATK-sëpër gazetën "Epoka e re".Sa i përket shumës së mbledhurtë borxheve, ATK-ja deri në fundtë marsit të këtij viti ka mbled-hur 96.88 për qind të borxhevenë mënyrë të rregullt, kurse ngakonfiskimet e xhirollogarive 3.12për qind. Po sipas ATK-së, numrii rasteve të konfiskimeve ngaxhirollogaritë përmes urdhërv-jeljeve për persona fizikë, biz-nese individuale dhe ata juridikëka shënuar rritje për 61 sosh."Nga data 1. 1. 2018 deri 27. 3.2019 numri i rasteve që u ështëmarrë borxhi nga xhirollogaritëjanë 495 dhe vlera ka qenë2,947,403.71 euro. Kurse borxhi imarrë nga xhirollogaritë ngadata 1. 1. 2017 deri 27. 3. 2018 kaqenë 434 raste, me vlerë prej4,964,883.57 eurosh", ështëthënë në përgjigjen e ATK-së përgazetën.Stoku i borxhit ndaj ATK-së kapasur një rritje të lehtë kraha-suar me vitin e kaluar. Nga 342,370,201.69 euro sa ishtenë janar të vitit 2018, në mars të2019-s stoku ka regjistruar342,370,201.69 euro borxh."Stoku i borxhit më 1. 1. 2018 ka

qenë 326,147,927.56 euro, kursestoku i borxhit më 27. 3. 2019është 342,370,201.69 euro",theksohet në përgjigjen e ATK-së.Ndërkaq lidhur me çështjen ehendekut tatimor, ATK-ja nuk ka

ndonjë studim me anë të të cilitdo të analizohej hendeku tati-mor. "Në lidhje me këtë çështje,ATK-ja me kapacitetet e veta nukka bërë ndonjë studim apo anal-izë të mirëfilltë, meqenëse duhetnjë studim i thellë dhe

gjithëpërfshirës. Në lidhje mekëtë dukuri ekziston një raport ipunuar nga një ekspertndërkombëtar dhe i financuarnga Komisioni Evropian, i pub-likuar në nëntor 2017. Në këtëraport elaborohet edhe kjo pjesëe hendekut tatimor", thuhet nëpërgjigjen e Zyrës për Informimtë ATK-së.Bazuar në nenin 51 të Ligjit nr.03/L-222 për AdministratënTatimore dhe Procedurat,"ndëshkimet për mosdeklarimme kohë janë 5 për qind të tatim-it të papaguar për secilin muajapo pjesë të muajit për të cilinështë vonuar, me një ndëshkimmaksimal administrativ përpagesë prej 25-përqindësh".Ndërkaq sa i përket mbledhjes sëtatimit, ATK-ja ka autorizime tëshumta të cilat janë të paraparame ligjet tatimore, e ndër to janë:bllokimi i llogarive bankare dhekonfiskimi i mjeteve në to, si dhebllokimi dhe konfiskimi imjeteve të pritura nga klientëtapo punëdhënësit tuaj. Kryetari i Odës së Afarizmit tëKosovës (OAK), SkënderKrasniqi, ka thënë për gazetën"Epoka e re" se ATK-ja, respek-tivisht Qeveria e Kosovës, duhettë jetë e njëtrajtshme si për biz-neset ashtu edhe për obligimetqë ka ndaj bizneseve. "Do tëishte mirë dhe do të duhej edhe

qeveria ashtu si po merr masaçdo ditë për t'i mbledhur borxhetnë të gjitha mënyrat e mund-shme nga bizneset, t'i kryenteobligimet e veta që i ka ndaj biz-neseve të papaguara prej vitesh.Ndërsa kur bizneset kanë oblig-im vetëm për një ditë dhe njëcent, dënohen dhe detyrohen tëpaguajnë ndëshkime. Më shumëështë ndëshkimi sesa pagesa eborxhit", është shprehurKrasniqi.Ai ka thënë se duhet tëndryshohet vendimi, me anë tëtë cilit bizneseve u rritet normandëshkimore. "Duhet tëndryshohet vendimi i Ministrisësë Financave, pra të verifikohetnëse ka mundësi biznesi ta krye-jë obligimin, atëherë nëse s'kamundësi do të duhej që ATK-ja tamirëkuptojë biznesin. Po ashtu,edhe për qeverinë nëse nuk ikryen pagesat ndaj bizneseve tëpërdoren masat ndëshkimore",ka thënë Krasniqi, duke shtuar seduhet të jenë më të ulëta normatndëshkimore për bizneset nëmënyrë që mos të cenohet ambi-enti biznesor.Këshilltari për ekonomi i kryem-inistrit, Haki Shatri, ka thënë përgazetën "Epoka e re" se normatndëshkimore nga ATK-ja janë tëlarta. Sipas tij, bizneset mund tëndikojnë përmes odave të tyreqë të ulet norma ndëshkimore

Ndëshkimet dhe konfiskimet rrisin të

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) në tremujorin e parë të këtij viti ngashuma e mbledhur e borxheve ka arritur të grumbullojë 94,761,701.21 euro që,krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018, kjo shumë tejkalon mbi 11 milionëeuro. Po sipas ATK-së, numri i rasteve të konfiskimeve nga xhirollogaritëpërmes urdhërvjeljeve për persona fizikë, biznese individuale dhe ata juridikëka shënuar rritje për 61 sosh. Përfaqësues të asociacioneve të bizneseve,prodhues dhe vetë përfaqësues të qeverisë, kanë dhënë vërejtje në qasjenndëshkuese të ATK-së ndaj bizneseve

09E HËNË, 8 PRILL 2019EKONOMI

në mënyrë që mos të rendohettë bërit biznes në Kosovë. "Meligj janë të parapara normatndëshkimore për ata që s'epërmbushin obligimin ligjordhe nëse shkojnë përtej datësndëshkohen dhe me kamata.Mendoj se është brenda rreg-ullave ligjore kjo, por duket sendëshkimi 25 për qind është ilartë pasi mund t'ua vështirëso-jë punën bizneseve", ka thënëShatri, duke shtuar se biznesetmund të ndikojnë në uljen enormave ndëshkimore përmesasociacioneve të tyre. "Do tëishte mirë që bizneset përmesasociacioneve të veta të kontak-tojnë dhe të ndikojnë që të ulen

normat ndëshkimore. Po ashtu,bizneset mund të na kontakto-jnë edhe neve drejtpërdrejt",është shprehur ai.Një nga prodhuesit më të mëd-henj vendor nga "Meka HalalFood", Burim Piraj, ka thënë përgazetën "Epoka e re" se rritja e tëhyrave është lajm i mirë, mirëpokjo nuk është kryekëput si rezul-tat i ATK-së, por si një rritje epunës legale të bizneseve dhedeklarimit vullnetar të TVSh-sëdhe të taksave të tjera. "Mendojse niveli i ekonomisë gri ështëende shumë i lartë dhe kahapësirë për një mbledhje edhemë të madhe të të hyrave sesa qëështë arritur deri më tani. Karshiligjit duhet të jenë të barabartëtë gjithë. Falja e borxheve është epadrejtë dhe i dekurajon kom-panitë të cilat i paguajnëdetyrimet e shtetit me përpikëri.Prandaj lehtësimet duhet tëbëhen me ligje duke i përfshirëtë gjithë që janë pjesë eekonomisë së vendit pa marrëparasysh nëse janë prodhuesapo ofrojnë shërbime, apo edhejanë kompani tregtare", kadeklaruar ai. Sa iu përket ndëshkimeve tëATK-së, Piraj ka thënë se Kosovaduhet ta marrë për bazë mod-elin e ekonomive më të avan-cuara. "Mendoj se ne jemiekonomi shumë e vogël, me tëardhura vjetore të cilat janë afërgjashtë miliardë. Të ardhura tëngjashme mund të ketë edhe njëklub i futbollit ose universitetet efamshme, e mos të flasim përkorporata të ndryshme. Andaj,ligjet tona duhet të jenë kon-form ligjeve të shteteve tëmëdha. Nëse në Gjermani ka njëligj të ngjashëm, atëherë ky ligjmendoj se është i mirë edhe përneve. Përndryshe, nëse fillojmëtë krijojmë ligje tona, jam ibindur se do të bëjmë gabime tëmëdha. Mosdeklarimi dhemospagesa e tatimit tregojnëshumë për performacën e njëkompanie. Shteti duhet ta ketëtë drejtën e penalizmit, natyrishtqë masa duhet të jetë, siç thashëdhe më parë, në kuadër të nor-mave të vendeve më të madhadhe ekonomive më të vjetra", kathënë Piraj.

PRISHTINË, 77 PRILL (ER) - Ministri iFinancave, Bedri Hamza, që ngamarrja e mandatit ka vendosursi qëllim strategjik që buxhetin eshtetit ta mbushë përmes zhvil-limit ekonomik të vendit dhe joduke vendosur tatime të rejadhe duke ngritur tatimetekzistuese. "Në frymën e kësajqë nga dita e parë e marrjes sëmandatit ka marrë hapa shumëtë mëdhenj në politika fiskaleduke liruar nga tatimi doganortë gjithë lëndën e parë, pajisjet eprodhimit, gjysmëproduktetdhe pajisjet e IT për ta ndihmuarjo vetëm prodhimin, por edhepunësimin e të rinjve dhe tërejave. Falë këtyre politikavefiskale që nga dita e parë e lirim-it janë liruar mallra në vlerëtotale më shumë se 320 milionëeuro, ndërsa vetëm në nivel tëtatimeve deri më 30 mars 2019janë 90 milionë euro të cilat nukkanë hyrë në buxhet, por i janëdhënë sektorit të prodhimit përta filluar prodhimin e ri apozgjeruar prodhimin ekzistues",është bërë me dije në komu-nikatën e Ministrisë sëFinancave.Sipas kësaj ministrie, këto politi-ka kanë dhënë rezultatet e para

shumë pozitive në tri aspekte:në aspektin e rritjes së numrit tëprodhuesve ku, sipas të dhënavetë ASK-së, më së shumti rritje tënumrit të bizneseve ka pasur tesektori i prodhimit dhe tek ai iofrimit të shërbimeve, e dyta kapasur efekt shumë pozitiv tenumri i të punësuarave prapësektori privat prin. Sipas të dhë-nave nga ATK-ja, shihet senumri i të punësuarave nga2018-ta ka një rritje për rreth 15mijë më shumë krahasuar me2017-n, sidomos te sektori pri-vat, siç janë bizneset individ-uale, shoqëritë aksionare dheSh.P.K. "Trend shumë pozitiv iprodhimit po shihet edhe në tremuajt e parë të këtij viti, ku nga 1janari deri më 30 mars janë 17milionë euro tatime të liruara",është theksuar në komunikatëne MF-së. Ndërsa në periudhën e njëjtë tëvitit 2018 ishte 13 milionë euro."Tani jemi duke e përgatiturpaketën legjislative tatimore përta sjellë sa më afër me direktivate BE-së dhe për t'i thjeshtëzuarprocedurat dhe eliminuarburokracinë për biznesin ku, padyshim, do të ketë një ulje tëshpenzimeve dhe kursim të

kohës që kalon biznesi, dukehumbur në procedura tëndryshme", është thënë në këtëkomunikatë.Përveç me politika fiskale dheme mjete të tjera, Ministria eFinancave po e ndihmon shumëbiznesin, duke i ofruar masalehtësuese për t'i rritur aftësitë epunës te të rinjtë dhe të rejatpërmes marrëveshjeve tëndryshme ndërkombëtare. "Qënga dita e parë e marrjes sëmandatit deri më sot vetëm nëformë të granteve, për shkak tëstabilitetit të qëndrueshëmmikro fiskal, janë184,096,000milionë euro, më pas jemi dukee zhvilluar me ritme shumë tëshpejta Fondin për Garantimin eKredive për t'i ndihmuar tëgjitha bizneset e reja të cilat nukkanë mundësi të ofrimit të njëmbulese në Banka apo institu-cione të tjera financiare. Deri mëtani Fondi ka garantuar shumë,janë 93,822,838 milionë eurokredi të lëshuara ngaInstitucionet Financiare tëRegjistruara të cilat janë tëshpërndara në 2 409 ndërmarrjemikro, të vogla dhe të mesme",është thënë në komunikatën eMinistrisë së Financave.

hyrat e ATK-sëNdëshkimet tatimorebazuar në domenin eATK-sëBazuar në nenin 51 të Ligjit nr. 03/L-222 për AdministratënTatimore dhe Procedurat, ndëshkimet për mos deklarim mekohë janë 5 për qind të tatimit të papaguar për secilin muajapo pjesë të muajit për të cilin është vonuar, me një ndëshkimmaksimal administrativ për pagesë prej 25-përqindësh si dhendëshkim administrativ për mospagesë me kohë prej njëpërqindësh të obligimit tatimor për secilin muaj apo pjesë tëmuajit për të cilën ajo pagesë është vonuar deri në maksimumprej 12 muajsh.

Sektori i prodhimit ndihmohet me 90 milionëeuro tatime të aprovuaranë formë të lirimitMinistria e Financave (MF) ka ndihmuar sektorin e prodhimit me 90 milionë euro tatime deri tani të aprovuara në formë të lirimit

10 E HËNË, 8 PRILL 2019 KOSOVË

Malishevë, 7 prill (ER) - Me ftesë tëkryetarit të Komunës sëMalishevës, Ragip Begaj, një dele-gacion i Komunës së Meyrinit tëGjenevës është duke qëndruar përvizitë zyrtare në këtë komunë.Vizita e delegacionit të Komunëssë Myerinit është bërë në kuadërtë bashkëpunimit të dy komunaveMalishevë - Myerin,bashkëpunim i cili ka filluar vitemë parë falë angazhimit tëaktivistëve shqiptarë të cilët jeto-jnë në këtë Komunë të Gjenevës. Krahas vizitave të ndërsjella nga

Komuna e Myerinit, përmes"rrethit shqiptaro-meyrinas", disaherë kanë ardhur edhe ndihmaapo furnizime për shkollat eKomunës së Malishevës, inventardhe pajisje elektronike, përkatë-sisht kompjuterë për kabinetet eshkollave. Delegacioni nga Meyrindo të qëndrojë tri ditë dhe, përveçtakimeve zyrtare në mes të dykomunave, do të vizitohen edheinstitucionet e tjera në Malishevësi dhe vendet historike, kulturore,turistike dhe të trashëgimisë kul-turore.

Një delegacion iKomunës së Meyrinittë Gjenevës vizitonMalishevën

GJAKOVË, 77 PRILL (ER) - Ministri iInfrastrukturës dhe Transportit,Pal Lekaj, ka marrë pjesë në inau-gurimin e fillimit të punimeve përrikonstruktimin e rrugësBishtazhin - Damjan. Ky segmentka gjatësi 12.6 kilometra, kursevlera e tij është rreth 1.6 milioneuro. Banorëve të kësaj zone, min-istri Lekaj ua ka kumtuar lajmin senga qershori do të vazhdohet edhesegmenti nga Damjani deri nëGjonaj, duke krijuar lidhje infra-strukturore me standarde të larta

për 17 fshatra dhe dy regjione. Me këtë rast, Lekaj ka thënë seështë ndjenjë e jashtëzakonshmekur gjendet afër qytetarëve, duke irealizuar kërkesat e tyre në tëgjitha regjionet e Kosovës pa dal-lim. Në këtë kontekst, ai ka thënëse të gjitha komunat dhe qytetarëtjanë të barabartë për QeverinëHaradinaj. Ndërsa kryetari iGjakovës, Ardian Gjini, e ka falën-deruar ministrin Lekaj për këtërrugë dhe shumë projekte të tjeraqë po realizohen në Gjakovë.

Nisin punimet në rekonstruktimin e rrugësBishtazhin - Damjan

SKENDERAJ, 77 PRILL (ER) -Presidenti i Kosovës, HashimThaçi, kryetari i Komunës sëSkenderajt, Bekim Jashari,deputetë të Kuvendit tëKosovës, asamblistë, përfaqë-sues të organizatave të luftëssë UÇK-së, kanë marrë pjesëtë dielën në tubimin përkujti-mor në fshatin Polac kushtuar20-vjetorit të vrasjes së 72martirëve dhe tetë dësh-morëve të këtij fshati. Në fjalën e tij, presidentiThaçi ka thënë se duke kujtu-

ar të kaluarën duhet të jemi tëbashkuar për të ardhmen."Përderisa ne kujtojmë tëkaluarën duhet të jemi tëbashkuar, tani jemi në rrugëtë drejtë për shtetin tonë.Edhe Drenica ka ndryshuardhe vendi ka ndryshuar dhemë kurrë nuk do të përsëritetajo e kaluar", ka thënë Thaçi. Ndërsa kryetari i Skenderajt,Bekim Jashari, ka thënë seështë obligim i tyre që t'inderojnë dhe kujtojnë dësh-morët dhe martirët e lirisë

pasi, sipas tij, sakrifica e tyrena ka mundësuar lirinë dhepavarësinë e Kosovës. Mëtutje, Jashari ka bërë thirrjepër unitet kur janë në pyetjendërtimi dhe e ardhmja eshtetit të Kosovës, pasi nëkëtë mënyrë ai ka thënë searrihet të përmbushetamaneti i dëshmorëve tëlirisë. Pas këtij tubimi, delegacioni iKomunës së Skenderajt kabërë homazhe te Kompleksi iDëshmorëve në Marinë.

Nderohen dëshmorët dhe martirët e Polacit

DRENAS, 77 PRILL (ER) - Kryetari iKomunës së Drenasit, RamizLladrovci, bashkë me stafin,kanë bërë homazhe në Abri tëEpërme, te varret e dëshmorëveXhevat Demaku, Imer Shaladhe Bedri Demaku. Gjatëhomazheve ata kanë shprehurnderimet dhe respektin përsakrificën e tyre me rastin epërvjetorit të 20 të rënies sëdëshmorëve të kombit.

Pas homazheve, kryetariLladrovci me stafin kanë zhvil-luar edhe një takim me HaxhiDemakun për të ritheksuar seliria jonë është ndërtuar mbidhimbjen, gjakun dhe sakri-ficën e çdo familje të atdheut, tëcilat nuk kursyen asgjë për lir-inë dhe çlirimin e vendit tonë.Ndërsa ish-deputeti i Kuvendittë Kosovës, Fadil Demaku, kathënë se rënia e tre dëshmorëve

ka ndodhur në njërën nga bete-jat më të lavdishme të UÇK-së."Në përvjetorin e 20 të rëniesheroike të dëshmorëve XhevatDemaku, Bedri Demaku dheImer Shala, në njërën nga bete-jat më të lavdishme të UÇK-sëkundër forcave pushtuese serbemë 7 prill 1999 në fshatin Abri eEpërme", ka shkruar Demakunë llogarinë e vet në"Facebook".

Përkujtohen dëshmorët Demaku dhe Shala

Prishtinë, 7 prill (ER) - Komunae Prishtinës ka njoftuar se do tafillojë shpërndarjen e faturavetë mbeturinave për tre muajt eardhshëm. "Faturat e mbeturi-

nave për tre muajt e ardhshëmjanë gati dhe do të fillojnë tëshpërndahen nëpër adresat ejuaja. Krejt çka ju duhet për tashkarkuar faturën dhe kartelën

financiare online është numrijuaj personal. Për çdo pyetjeapo paqartësi mund të shkru-ani në adresën:[email protected]. Të

kujdesemi dhe ta mbajmëpastër mjedisin ku jetojmë dhei rrisim brezat e ardhshëm! Tëkujdesemi për Prishtinën!", kanjoftuar Komuna e Prishtinës.

Komuna ee PPrishtinës ssë sshpejti ffillon sshpërndarjen ee ffaturave ppër mmbeturinat

11E HËNË, 8 PRILL 2019AKTUALE

Prof. LLisen BBASHKURTI

Si sot, 80 vjet më parë, më 7 prill1939, Shqipëria u sulmua nga

fashizmi italian. Ishte ndërvendet e para viktimë e aksitnazifashist Romë-Berlin-Tokio. Fashistët italianë u priten merezistencë popullore. Patriotët emëdhenj Mujo Ulqinaku, AbazKupi dhe mijëra të tjerë,ndonëse të braktisur nga regji-mi shqiptar i kohës, rezistuanme armë në dorë kundër sulmitfashist.Brenda pak javësh rezistencapopullore u ngre nga guerilët, te

çetat patriotike e deri në orga-nizimin kombëtar antifashistushtarak në shkallë vendi.Pak kohë pas shpërthimit tëLuftës së Dytë Botërore,Shqipëria u rendit në AleancënAntifashiste Botërore, në krah tëShBA-së, BRSS-së dhe Britanisësë Madhe. Në Luftën e Dytë BotëroreShqipëria ishte nga vendet dhepopujt me humbjet me tëmëdha njerëzore dhe materiale,

por ato humbje sollën lirinë,rikthyen pavarësinë dhe din-jitetin e një populli të vogël, tëvjetër, trim dhe të paepur. Prindërit tanë luftuan dhesakrifikuan shumë në Luftën eDytë Botërore. Vepra e tyrembetet një faqe e ndritur epatriotizmit sublim për atdhe-un.Ja përse shqiptarët duhet ta kuj-tojnë gjithnjë 7 prillin 1939.Kujtesa është mënyra e mbajt-

jes gjallë të kombeve e popujve.Kujtesa historike na jep mësimeqë të mos përsëritim të njëjtatgabime. Kujtesa ua përcjellbrezave përvojat e paraard-hësve të tyre. Kujtesa është ekaluara që rron.Është provuar se popujt pakujtesë nuk kanë të ardhme. Kypostulat është i rëndësishëmsidomos për brezat e rinj tëkohës sonë dhe të atyre që do tëvijnë në të ardhmen.

Popujt pa kujtesë historike nuk kanë të ardhme

PRISHTINË, 77 PRILL (ER) - Policia eKosovës (PK) po vazhdonaktivitetet që kanë për qëllimngritjen e vazhdueshme të sigurisë në trafikun rrugor sidhe uljen e aksidenteve. Njësitëpolicore, përveç pikave të kontrollit të automjeteve apopatrullimeve në lëvizje, janëduke u përqendruar në identifikimin dhe ndëshkimin ekundërvajtësve të cilët rrezikojnë

sigurinë në trafikun rrugor."Vetëm në muajin mars 2019gjatë implementimit të planit'Kontrolli teknik i jashtëzakon-shëm', nga njësitë policore janëshqiptuar gjithsej 290 fletëparaqitje për kundërvajtje,për të cilat është konstatuar semjetet janë teknikisht jo nërregull. Kujdesi maksimal ipjesëmarrësve në trafik,posaçërisht i drejtuesve të

automjeteve, është i domos-doshëm për t'i shmangur aksi-dentet fatale dhe në këtëmënyrë të krijohet një siguri mëe madhe në trafikun rrugor",është theksuar në komunikatëne Policisë së Kosovës. Po ashtu,policia ka njoftuar se në kuadërtë fushëveprimit të saj ligjor qëka do të aplikojë masa rigorozendëshkuese ndaj të gjithëshkelësve të ligjit të trafikut, me

të vetmin qëllim për ngritjen enivelit të sigurisë në trafik dhe

parandalimin e aksidenteverrugore në përgjithësi.

Policia bën thirrje për kujdes gjatë qarkullimit në trafik

PRISHTINË, 77 PRILL - Rreth orës04:00 të mëngjesit të së dielësështë grabitur bankomati i TEB-itnë rrugën "Nazim Gafurri" nëPrishtinë. Personat që kanë kryergrabitjen kanë përdorur një substancë shpërthyese dhe kanëarritur t'i marrin paratë që gjendeshin në bankomat. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësii policisë për rajonin e Prishtinës,Agron Borovci. "Nga informa-cionet e para dyshohet se katër

persona të dyshuar kanë depër-tuar me forcë në objektin ku kaqenë i vendosur bankomati. Passhikimit të vendit të ngjarjesështë ngritur dyshimi se tëdyshuarit, duke përdorur substancë shpërthyese, kanëarritur të marrin një sasi të konsiderueshme të parave ngakasaforta e bankomatit dhe mëpas janë larguar nga ai lokacionme veturën e tyre", ka thënëBorovci për "Klan Kosova".

Policia ka nisur një hetim lidhurme rrethanat që karakterizojnëngjarjen me qëllim të identifikimittë të dyshuarve si dhe ndriçimi tëngjarjes. Driton Latifi nga Banka TEB kathënë se dëmi i shkaktuar ka qenëi madh për bankën. "Ende nukkemi shumë detaje për rastin, pordëmi është i madh, pasi ështëpërdorur edhe substancëshpërthyese për t'i shkatërruarmjetet", ka thënë Latifi.

Thyhet me eksploziv një bankomat në Prishtinë, grabiten të gjitha paratë

PRISHTINË, 77 PRILL - Kompania eUjësjellësit Rajonal "Prishtina"ka paralajmëruar masa ndajqytetarëve të cilët nuk i paguajnëshërbimet që i ofron kjo kom-pani. Ani pse është apeluarshumë herë për pagesën e ujit,KUR "Prishtina" po vazhdon tëpërballet me një vlerë të madheqë kap shifrën mbi 40 milionëeuro borxhe të qytetarëve. Nga tëhyrat që ka ujësjellësi po arrin t'i kthejë kreditë e mëdhapër investime që janë marrë.Drejtori ekzekutiv i KUR

"Prishtina", Ilir Abdullahu, në njëintervistë për "EkonomiaOnline", ka thënë se nuk do tëmarrin të gjitha masat për shkyç-je të konsumatorëve borxhlinj,ndonëse si kompani nuk e kanëtë dëshirueshme. "Ne do të për-dorim masa edhe nëpërmjetpërmbaruesve, por edhe të tjerasi shkyçjet që konsumatorët tëregjistrohen dhe të fillojnë t'ikryejnë obligimet që kanë ndajujësjellësit. Megjithatë, shpreso-jmë se konsumatori, pas apelevetona dhe pas vërejtjeve që do t'i

marrë, do të fillojë dhe do të hyjënë sistem që t'i kryejë obligimetqë i ka ndaj ujësjellësit", ka thënëAbdullahu. Ai ka përmendur se e kanë tëvështirë të bëhet shkyçje tekbanimet kolektive, por për atoprivate duhet të aplikohet një gjëe tillë. Abdullahu ka pohuar sevazhdon të ketë abuzime me ujine pijes, andaj edhe inkasimi përkompaninë është i domosdoshëm. Sipas tij, qytetarët duke paguar do të kenëedhe shërbime më të mira.

Ujësjellësi në Prishtinë: Shkyçjet janë të pashmangshme

Policia e Kosovës (PK) ka bërë thirrje të dielën për kujdes të shtuar gjatë qarkul-limit në trafik. "Kujdesi maksimal i pjesëmarrësve në trafik, posaçërisht i drejtuesvetë automjeteve, është i domosdoshëm për t'i shmangur aksidentet fatale dhe nëkëtë mënyrë të krijohet një siguri më e madhe në trafikun rrugor", është theksuarnë komunikatën e policisë

QENDRA SPORTIVE

“BUJQËSIA”

TEL: 045 82 82 82

12 E HËNË, 8 PRILL 2019

Revista zvicerane zbulon pagëne Bernard Challandesit

Revista zvicerane "L'illustre" ka lavdëruar trajnerinBernard Challandes për punën që po e bën mePërfaqësuesen e Kosovës në futboll. Kjo revistë kazbuluar se paga e trajnerit zviceran është rreth 250deri në 300 mijë franga në vit. "L'illustre" shkruan seBernard Challandes nuk paguhet aq sa do të ishtepaguar në Zvicër, mirëpo paguhet po aq sa trajneriVladimir Petkoviq, nëse merren parasysh standardetekonomike të të dyja vendeve. "Unë nuk ankohem.Krahasuar me standardin e jetës në vend, paguhemnjëjtë sa Petkoviqi. Ngjashëm si në Armeni, as këtunuk ka kurrë vonesa në pagë", ka thënë Challandesi.

Rahoveci mposhti PontePrizrenin

Skuadra e Rahovecit ka arritur fitore kundër PontePrizrenit (69-86) në ndeshjen e vlefshme për xhiron eXXVI të Superligës së Kosovës në basketboll. DeshonMinnis me 30, Frederick Richardson me 16 dhe JamesStanback me 15 pikë ishin më të merituarit përfitoren e Rahovecit. Te Ponte Prizreni më efikasit ishinErgin Grosha me 20 dhe Malcolm Canada me 19 pikëtë shënuara.

Teuta kualifikohet në finale tëLigës Ballkanike

Basketbolli shqiptar ka njohur një rezultat historik,pasi skuadra e Teutës për meshkuj ka arritur ta sig-urojë kalimin për në finalen e Kupës Ballkanike.Durrsakët e drejtuar nga trajneri Afrim Bilalimposhtën me rezultatin 80-68 skuadrën bullgare tëBeroes në gjysmëfinale, në pjesëmarrjen e parë nëkëtë kompeticion. Ndeshja e luajtur në sallën elojërave me dorë "Feti Borova" në kryeqytet, ku zhvil-lohet "final four", ka qenë mjaft e bukur, me rivalitetdhe emocione deri në fund. Të dyja ekipet dueluanfort për fitore, por minutat e fundit ishin fatale përbullgarët, ndërsa durrsakët ia dolën ta marrin fitorendhe të kalojnë në finale.

Kosova kthehet me 8 medaljenga Turqia

Ka përfunduar Kampionati i Mediteranit që ështëmbajtur në Antalia të Turqisë. Kosova i fitoi tetëmedalje, prej tyre një të artë, dy të argjendta dhe pesëtë bronzta. Rigon Baruti e fitoi të artën në kategorinëe kadetëve deri 57 kilogramë, Betim Maliqi e fitoi tëargjendtën, ku mori pjesë në kategorinë e juniorëvederi në 68, kurse Endrit Shaqiri junior në kategorinëmbi 76 kilogramë arriti ta fitojë vendin e tretë -medaljen e bronztë. Edhe Melos Gashi dhe EltonMusliu të bronztë nga Kampionati i Mediteranit, këtëe arritën në kategorinë e kadetëve mbi 70 kilogramë.Benjamin Shabani të argjendtën në kategorinë deri 75kilogramë, kurse Albulena Gërvalla të bronztën nëkategorinë deri në 55 kilogramë U21, si dhe DonitaElshani po ashtu të bronztën në kategorinë deri 68kilogramë U21. Kurse në vendin e 5-të, Redona Gashi,kadete, kategoria deri 47 kilogramë. Edhe NjomzaOsmani, kadete, në kategorinë mbi 54 kg, RinorAvdullahu dhe Orgent Azemi kadetë, kategoria deri 52kg, Riza Mahalla i 7-ti, kadet, deri në 70 kilogramë, poashtu edhe Vesa Ibrahimi, kadete, deri në 59 kg.

SHKURT

Veton ZZYMBERI

PRISHTINË, 77 PRILL - Skuadra eBallkanit u është rikthyer fitorevepas humbjes që pësoi në minutat efundit në ndeshjen e kaluar ngaFeronikeli (1-0). Të dielën skuadranga Suhareka arriti një fitore tëmadhe, pasi e mposhti skuadrën eFlamurtarit nga Prishtina me rezul-tat 2-0. Pavarësisht prej rasteve nëpjesën e parë, gola nuk kishte, porvendësit arritën te goli i parë vetëmpas tre minutave në pjesën e dytë,kur Almir Ajzeraj e mposhtiportierin mysafir për rezultatin 1-0.Dhjetë minuta më vonë suharekasite shënojnë edhe golin e dytë dhe tëfundit në ndeshje (2-0), kurse autorishte Edvin Kuçi. Falë kësaj fitoreje,Ballkani është ngritur në pozitën etetë dhe ka grumbulluar 32 pikë, aqsa ka Trepça '89 në vend të shtatë.Flamurtari mbetet i nënti me 29pikë dhe rrezikon barazhin. Tështunën fitore shumë të rëndë-sishme në garë për titull të kampi-ones ka realizuar skuadra e Llapit, ecila e ka mposhtur me një autogolskuadrën e KEK-ut (0-1). Autogoli ushënua nga Leonard Vitija, kurseKEK-u edhe zyrtarisht në edicionintjetër do të bëjë gara në Ligën eParë, kurse mbetet fuqishëm në

garë për titull me Feronikelin dhePrishtinën. Fitores në Skenderaj i është gëzuaredhe skuadra e Drenicës, e cila emposhti me rezultat 2-0 Trepçën'89. Hero i skuadrës kuqezi ishteKreshnik Uka që realizoi dy golat efitores. Pas kësaj ndeshje Drenicaështë në pozitën e pestë me 37 pikë,kurse 89-shi është në pozitën eshtatë me 32 pikë. Sot (e hënë)zhvillohen dy ndeshjet e fundit tëjavës së 26 në IPKO Superligën eKosovës në futboll. Dy skuadrat qëpo luftojnë për titull, Feronikeli dhePrishtina, kërkojnë fitoret e radhësndaj Lirisë dhe Ferizajt. Feronikelillogaritet favorit ndaj prizrenasve,kurse Prishtina e kërkon fitoren eparë në këtë kampionat ndajFerizajt, pasi dy ndeshjet e parakishin përfunduar 0-0. Aktualisht'Nikli' ka dy pikë më shumë se Llapinë pozitën e dytë dhe tri më shumëse Prishtina që pozicionohet e treta.

Nuk ggabojnë VVushtrria ddheBesa, ffiton eedhe VVëllaznimi

Edhe Liga e Parë në futboll ështëbërë shumë interesante, pasirivaliteti për t'u inkuadruar nëSuperligë po vazhdon të jetë imadh. Skuadra e parë në tabelë,Vushtrria, ka shënuar fitore shumë

të rëndësishme ndaj Istogut në sta-diumin "Demush Mavraj" merezultat 1-2. Fitore me rezultat 2-1shënoi edhe Besa e Pejës që emposhti 2 Korrikun. Vitia e mposhtiDukagjinin e Klinës (1-0), derisaVëllaznimi mori tri pikë ndajArbërisë (1-2).

Ballkani mposhtiFlamurtarin, ‘Nikli’ dhePrishtina kërkojnë fitore

Ballkani të dielën e mposhti Flamurtarin, duke bërë një hap të madh drejtmbetjes në elitë, kurse sot (e hënë) zhvillohen dy ndeshjet e fundit në IPKOSuperligë, kurse takohen Liria - Feronikeli dhe Ferizaj - Prishtina

LIGA E PARË

Vllaznia - Ramiz Sadiku 2-0Kika - Onix 3-1Bashkimi (K) - Fushë Kosova 1-0Arbëria - Vëllaznimi 1-2Trepça - Drenasi 1-2Besa - 2 Korriku 2-1Istogu - Vushtrria 1-2Vitia - Dukagjini 1-0

Tabela PIKË

1. Vushtrria 23 54 2. Besa 23 513. Dukagjini 23 444. Vëllaznimi 23 435. Vitia 23 406. Onix 23 317. Arbëria 23 298. Drenasi 23 289. Trepça 23 2810. Istogu 23 2611. 2 Korriku 23 2512. Fushë-Kosova 23 2413. Ramiz Sadiku 23 2414. Vllaznia 23 2415. Kika 23 23 16. Bashkimi (K) 23 22

13E HËNË, 8 PRILL 2019SPORT

CHICAGO, 77 PRILL - Skuadra eMilwaukees u mund 133-128 nëfushën e saj nga Brooklyni, njërezultat surpriz. Miqtë ishinvazhdimisht në epërsi, por nëfund takimi u bë shumë intere-sant. Mungesa e Antetokounmpo

u ndie te skuadra e Bucksit, ku udallua Bledsoe me 33 pikë e 11asistime, por që s'mjaftuan për taevituar humbjen. Për miqtë, 8lojtarë realizuan mbi 10 pikë, meRussellin që ishte shënuesi më imirë me 25 pikë e 10 asistime.

Ekipi i Philadelphias fitoi melehtësi 116-96 në fushën eChicagos, ndeshje pa shumë his-tori, pasi miqtë patën gjatë gjithëkohës epërsinë. Simpson luftoi ivetëm për Bullsin për ta evituarhumbjen, por pa sukses. Ai reali-

zoi 29 pikë që mbetën për statis-tikë. Për miqtë u dalluanReddicki me 23 pikë dhe Embiidime 20 pikë e 10 rebounde, suksesqë ngjit skuadrën e Philadelphiasnë vendin e tretë në Konferencëne Lindjes.

Fitojnë BBrooklyni ddhe PPhiladelphia

Chelsea mendon për Lewandowksin Chelsea, sipas të gjitha gjasave, nuk do të ketë të drejtë të hyjë nëmerkato, pasi është dënuar nga FIFA për abuzim me kartonët elojtarëve të rinj. Por, në Londër nuk ndalen dhe kështu ata janë nëkërkim të një sulmuesi që do ta marrë në shpatulla repartin ofen-siv të skuadrës. Sipas "Sunday Mirror", skuadra e Sarrit i ka vënësyrin Robert Lewandowksit, sulmuesit të Bayernit. Polaku ështënjë ndër lojtarët më të mirë në Evropë në pozicionin e tij dhe nukrresht së shënuari në Bundesligë. Mbetet për t'u parë nëseChelsea do të arrijë të futet në merkato dhe nëse arrin të finalizojënjë goditje si kjo, e cila do të ishte e bujshme.

Tifozi, Boatengut: Ke ardhur për foto teBarcelona Kevin Princ Boateng zgjodhi Barcelonën për ta vijuar karrierën etij në janar të këtij viti, teksa la Sassuolon për ta pranuar ofertën ekatalanasve. Hapësirat për ganezin kanë qenë shumë të pakta,teksa edhe ndaj Atleticos qëndroi në stol. Gjithsesi, Boatengu kaqenë i lumtur pas triumfit të ekipit të tij dhe ka postuar foto në"Instagram" nga ndeshja, ku ka shkruar: "Çfarë skuadre". Ajo qëra në sy në këtë postim ishte komenti i njërit nga tifozëve, i cili ithoshte se ke ardhur në "Camp Nou" vetëm për të shkrepur foto.Komentin e tifozit Boateng nuk e ka lënë pa përgjigje teksa i kathënë: "Po, kam ardhur për të shkrepur foto, por foto të bukuraama". Një përgjigje që shkaktoi reagime dhe të qeshura.

Interi synon Modriqin dhe dy yje të LaLigësInteri gjatë verës do të jetë një ndër skuadrat më aktive.Hegjemonia e Juventusit vitet e fundit për Interin është kthyer nëtmerr dhe tashmë zikaltrit do të hidhen në sulm për të siguruartre yje të kampionatit spanjoll. "Don Balon", media spanjolle, bënme dije se Interi do të tentojë Luka Modriqin në verë dhe dy yje tëtjerë. I pari do të jetë Santiago Arias, mbrojtësi i Atletico Madridit.Ai është 26-vjeçar dhe po bën një sezon relativisht të mirë nëSpanjë. I dyti do të jetë Djene Dakonam, qendërmbrojtës teskuadra e Getafes. Ai është duke bërë një punë të mirë te skuadramadrilene, e cila është në vend të katërt, që të çon në Ligën eKampionëve.

De Rossi: Fitorja ishte e rëndësishmepër moralin e ekipitRoma është rikthyer te fitoret në Serinë A pasi ka mposhturSampdorian në udhëtim 0:1. Giallorosët në tri takimet e fundit nëkampionat kishin marrë vetëm një pikë dhe u larguan dukshëmnga gara për një pozitë që i dërgon në Ligën e Kampionëve. Kaqenë kapiteni Daniele De Rossi që ka shënuar golin e fitores ndajSampdorias në minutat e fundit të ndeshjes. "Kjo fitore ishteshumë e rëndësishme për moralin e ekipit. Shumë lojtarë dhetifozë ishin entuziastë për këtë trepikësh. Ne mund të luajmëedhe më mirë, por e rëndësishme është të mbledhim sa mëshumë pikë", ka thënë De Rossi.

Guardiola: Fitimi i katër trofeve ështëthuajse i pamundurTrajneri i Manchester City, Pep Guardiola, ka folur rreth mundë-sisë së skuadrës së tij për të fituar katër trofe në një sezon, duke ecilësuar këtë si të pamundur. "Do t'ju bëj diçka të ditur: Ështëthuajse e pamundur të fitojmë katër trofe. Të mbijetosh në atëfazë është një mrekulli, kështu që është mirë që jemi këtu", kathënë Guardiola. Manchester City tashmë ka fituar Kupën e Ligësdhe ka siguruar edhe pjesëmarrjen në finalen e Kupës FA. Nëkuadër të Premierligës, 'Citizens' është me një pikë më pak sesaLiverpool, por ka një ndeshje më shumë për të luajtur. Kurse nëLigën e Kampionëve, Manchester City ka prekur fazën çerekfinaledhe synon të shkojë tutje.

SHKURT

PRISHTINË, 77 PRILL - PërfaqësuesetU21 dhe U19 të Kosovës nëhendboll po vazhdojnë përgatit-jet për paraqitje në garën erëndësishme IHF TrophyIntercontinental që prej tëmërkurës mbahet në Prishtinë.Dy ditë më parë me përfaqësue-sen e juniorëve (U21) ështëbashkuar pivoti BlendiDalladaku që luan për grup-moshat e reja të klubit të njohurfrancez Nantes. Dalladaku vlerë-son lart punën që po bëhet nëpërfaqësuese, ndërsa është opti-mist se Kosova do ta fitojë trofe-un e IHF-së dhe kështu gjenera-ta U21 do të kualifikohet nëKampionatin Botëror tëJuniorëve që mbahet në verë nëSpanjë. "Dy ditë më parë i jambashkuar grupit dhe jam shumëi kënaqur me punën e trajn-erëve. Jam shumë i kënaqur megrupin e lojtarëve, shumicënprej të cilëve i kam njohur mëherët. Edhe me lojtarët që jamnjoftuar tani, po shkon shumëmirë. Kemi një grup shumë tëmirë të lojtarëve", ka thënëBlendi Dalladaku. "Synim igjithë grupit të lojtarëve e trajn-erëve është që ta fitojmë garënIHF Trophy Intercontinentaldhe kështu të kualifikohemi nëKampionatin Botëror. Mendojse do t'ia dalim".

Dalladaku edhe dy vjet më parëishte në përgatitje me gjener-atën aktuale të juniorëve. Ishtegrumbulluar për një kampionatevropian të mbajtur në Bullgari,u paraqit në dy ndeshje miqë-sore por, për shkak të një lëndi-mi, nuk udhëtoi me ekipin.Përfaqësuesja U21 po punonnën urdhëratë e trajnerit FatmirMuhaxheri, që udhëhoqi këtëgrupmoshë drejt triumfit në IHFTrophy për Evropë, që në vjeshtëu mbajt në Prishtinë. Kjo grup-moshë mund të shkruajë histor-inë si e para përfaqësuese eKosovës në sportet ekipore qësiguron paraqitjen në kampi-onat botëror. Kosova U21 ështënë Grupin A të garës IHF TrophyIntercontinental së bashku meNigerinë e Taipein Kinez. Nëgrupin B janë Australia, Paraguai

e ShBA-ja. Të gjitha ndeshjet efazës grupore luhen në Pallatin eRinisë dhe Sportit në Prishtinë.Gjysmëfinalet janë të shtunënmë 13 prill, kurse ndeshja përvend të tretë dhe finalja tëdielën, më 14 prill.

Dalladaku: Të bashkuar drejt kualifikimit në Kampionatin Botëror

BREMEN, 77 PRILL - Milot Rashicaështë duke kaluar një formë tëshkëlqyer kohët e fundit. Pasi aishënoi në Kupën e Gjermanisë, iështë rezervuar një suprizë ngadisa studentë nga Kosova dheGjermania. Rashica është një leg-jendë për studentët nga Kosovaose, ndoshta, një "legjendë evogël" siç e pranon vetë futbol-listi i talentuar. "Kosovarët janëtifozë të mëdhenj të futbollit, gjëqë është e dukshme kur luan për-faqësuesja jonë. Të rinjtë dhe tëmoshuarit janë të pasionuar pas

futbollit dhe na mbështesin", kathënë Rashica. Luani, një student 16-vjeçar ngaPrizreni, që ka vizituar Rashicënnë Bremen, është shprehur seRashica është një shembull përshumë të rinj në Kosovë. "Ai ështënjë burim frymëzimi dhe motivi-mi. Rashica është shembull përshumë të rinj nga vendi ynë, përatë që mund të arrish me punë. Aie ka bërë këtë gjë në një nga ligatmë të mëdha të futbollit në botë",është shprehur studenti kosovar. Një tjetër studente e re, Emona,

po nga Prizreni, tregon përshtyp-jet e saj për Milot Rashicën. "Nukmund ta përshkruaj se çfarëndjenje është që një lojtar ngaKosova është pjesë e një prejklubeve më të forta në Gjermani."Unë jam tifoze e futbollit, sido-mos kur luan ekipi ynë përfaqë-sues. Kjo më bën të ndihemkrenare, sidomos me Milotin.Takimi me të ishte diçka emadhe, pasi ai gjeti kohë për t'iupërgjigjur të gjitha pyetjevetona", ka thënë studentja ngaKosova.

Studentët: Rashica, shembull përtë rinjtë në Kosovë

ORARI I NDESHJEVE:

Të mërkurën takohen: 13:00 SHBA - Australia 15:00 Kosova - Taipei Kinez

Të enjten takohen: 15:00 Australia - Paraguaji 17:00 Taipei Kinez - Nigeria

Të premten takohen: 15:00 Paraguai - SHBA 19:00 Nigeria - Kosova

14 E HËNË, 8 PRILL 2019 PUBLICITET

15E HËNË, 8 PRILL 2019PUBLICITET

16 E HËNË, 8 PRILL 2019 PUBLICITET

17E HËNË, 8 PRILL 2019PUBLICITET

E HËNË, 8 PRILL 2019 PUBLICITET

19E HËNË, 8 PRILL 2019PUBLICITET

20 E HËNË, 8 PRILL 2019 PUBLICITET

21E HËNË, 8 PRILL 2019PUBLICITET

22 E HËNË, 8 PRILL 2019 PUBLICITET

23E HËNË, 8 PRILL 2019PUBLICITET

Emin Z. Emini shpall të pavlefshme diplomëne studimeve pasdiplomike-master të Fakultetit tëArteve - Drejtimi-Dramaturgji e lëshuar me 26korrik 2010 nga Universiteti i Prishtinës.

Gynejt Bajra shpall të pavlefshme diplomënbachelor të Fakultetit Ekonomik Universiteti iPrishtinës "Hasan Prishtina".

Sanije Geci shpall te pavlefshme diplomëndhe dëftesat e Shkollës se Mesme Teknike"Anton Çeta"Skenderaj.

Jetmir Kabashi shpall të pavlefshmediplomën e shkollës "11 marsi" Prizren.

Barlet Kajragdiu shpall te pavlefshmediplomën e shkollës "11 marsi" Prizren.

Afrim Bytyqi shpall te pavlefshme dëftesatdhe diplomën e shkolles se mesme "YmerPrizreni".

Isen Cena shpall te pavlefshme dëftesat dhediplomën e shkollës "Bajram Curri" Krushë eMadhe.

Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i pasiturmë të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali gjendet nëlagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë. Për informatamë të hollësishme mund të na kontaktoni në këtënumër të telefonit: 049-392-275

Lëshoj banesë me qira në LagjenDardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,banesa posedon të gjitha kushtet ele-mentare, dy dhoma, kuzhinë e veçanetme pamje nga parku me çmim sipas mar-rëveshjes tel: 045-891-338 ose 049-616-139

Shitet banesa në Lakërishte përballëProcredit Bankës, hyrja e parë kati i 9 bane-sa ka 50m2 me dokumentacion të rregullt,çmimi52 000€. Për info 044/672-439.

Lëshohet me qira banesa në lakërishteafër Procredit bankës është e mobiluar50m2 për një çift çmimi është 220€. Përirno 044/672-439.

Shes banesën hyrja e 7 mbi kurriz tebanesat e gjelbërta përball shkollës"Xhemajl Mustafa" e rinovuar tërësisht.Banesa ka 82 metra katror. 3 dhoma, sallon,shpajz dhe ballkon + taras me shfrytëzim.Çmimi 75000 Euro me para te gatshme, porbej edhe ndërrim me banesë me të vogël nëPrishtinë ose banesë më të madhe në FushëKosovë sipas marrëveshjes. Numri kontak-tues: 044 672 439

Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregui Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy dhoma tëfjetjes, sallon me kuzhinë, shpajz dhe dyballkona. Për info 044/332-640.

Lëshoj banesën me qira e cila gjendetprapa AAK-së me kushte të volitshme dhepo ashtu me çmim të volitshëm. Për infor-mata më të hollësishme na kontaktoni nënumrin e tel: viber +37744162783 dhe049/900-994.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Shes ttruallin pprej 336 aarë nnëfshatin BBesi; 1150 mmetra nnga

magjistralja PPrishtinë-Besianë. TTrualli kkaa ggjithë

infrastrukturën ee nnevojshmedhe ëështë sshumë ii ppërshtat-

shëm ddhe ppër bbanim kkolektiv. Tel. 0044-4413-1197, wwiber:

045-1198-0095.

24 E HËNË, 8 PRILL 2019 PËRKUJTIM

Më 7 prill u bënë 365 ditë pa ty më i dashuri ynë, gurëthemeli i shtëpisë sonë

XHEVAT HYSEN MAVRAJ(1945 - 2018)

Kujtimi për ju është bërë pjesë e pandashme e jona. Malli dhe dhembja janë strukur thellë në shpirt tek ne!

Do të na shërbesh si udhërrëfyes përherë në jetë dhe do të jetosh gjithmonë në zemrat tona!

E përkujtojnë më shumë mall dhe dashuri: Bashkëshortja Xhyla, djemtë: Rifati, Hyseni, Esati,Manushi, Arbeni, Kujtimi, Burimi, Drejtimi, Mendimi dhe Tarzani. Vajzat: Myrveti, Xhylfeti,Sehadeti dhe Merita, si dhe nipat e mbesat!