of 12 /12
Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158 F.J.P. Instrukcja użytkowania UWAGA: KOREK METALOWY NALEŻY STOSOWAĆ DO WSZYSTKICH MATERIAŁÓW UPLASTYCZNIANYCH W TEMPERATURZE POWYŻEJ 220 °C PRODUCENT: Pressing Dental S.r. I., Via Edorado Collamarini 5/d 47891 Dogana ( Custom) (Republica di San Marino ) ZAWARTOŚĆ: kopolimer (nylon, acetal) do wtryskiwania pod ciśnieniem, do wytwarzania protez ruchomych w technice dentystycznej (częściowych i całkowitych). OPIS: Przechowywać produkt we własnym, zamkniętym szczelnie opakowaniu, unikać bezpośredniego kontaktu z promieniowaniem słonecznym. Przetrzymywać opakowanie z dala od źródła ciepła w środowisku suchym z dala od wilgoci. PARTIA TOWARU: Używać zgodnie z datą przydatności umieszczoną na opakowaniu. ZASTOSOWANIE: Materiał używany do wtrysku ciśnieniowego, przeznaczony do zastosowania w dentystyce na ruchome protezy częściowe, całkowite i utrzymywacze przestrzeni po zabiegach chirurgicznych. Ze względu na wysoką sztywność materiału, można projektować podparcia dla protez nieosiadających. Materiał F.J.P. może być użyty przy pomocy urządzenia Pressing Dental lub innych urządzeń do wtrysku termicznego. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA UŻYCIA: Opis parametrów kod A,B,C,D,E-00900 Temperatura topienia 230 półauto. - 240°C automatycznie Czas topienia 15 min automatycznie 20 min (dla średnicy naboju 25,4 – czas uplastyczniania 30 min) Czas podgrzewania po wtrysku 2 min Czas chłodzenia 15 małe elementy – 25 min standar. Ciśnienie wtrysku 5 - 6 bar Prędkość wtrysku Szybka (jak do nylonów, śruba prędkości w urządzeniach J100 i J200 ustawiona na „+”) Dane dla „innych urządzeń” średnica naboju 22 mm – temp. materiału 240°C - czas uplastyczniania 20 min (czas od uzyskania przez urządzenie temperatury 240°C) - czas studzenia 25 min średnica naboju 25 mm – temp. materiału 240°C - czas uplastyczniania 30 min (czas od uzyskania przez urządzenie temperatury 240°C) - czas studzenia 25 min Przestrzegaj temperatury i czasu topienia materiału, temp. topienia wynosi 240°C +/ - 2°C, czas topienia nie może przekraczać 15 - 20 minut (średnica naboju 22 mm). Zapoznaj się z instrukcją użycia posiadanego urządzenia (J 100, J200 Evolution, Actio) . Zapoznaj się z technicznymi tabelami procesu. Użycie materiału ze sprzętem nie wytwarzanym przez Pressing Dental Company: Inne parametry wtrysku, obowiązują zgodnie z instrukcją wytwórcy sprzętu: szczególnie w odniesieniu do wtryskarek, które zgniatają naboje, wskazane ciśnienie może wynosić od 6 do 8 barów. Postępuj zgodnie z instrukcją pr oducenta wtryskarki. Technik, który zakupił urządzenie / materiał firmy Pressing powinien wziąć udział w szkoleniu teoretyczno-praktycznym prowadzonym przez producenta lub jego przedstawiciela (pytaj o szkolenia Holtrade). Podczas takiego szkolenia uczestnik zostanie poinformowany o procesach laboratoryjnych oraz możliwościach zastosowania takiego materiału, aby mógł prawidłowo stosować go zgodnie z zaleceniami, unikając w przyszłości niepowodzeń. 0546

F.J.P. Instrukcja użytkowania UWAGA: KOREK METALOWY ... · protezy częściowe, całkowite i utrzymywacze przestrzeni po zabiegach chirurgicznych. Ze względu na wysoką sztywność

  • Author
    lequynh

  • View
    254

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of F.J.P. Instrukcja użytkowania UWAGA: KOREK METALOWY ... · protezy częściowe, całkowite i...

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

F.J.P.

Instrukcja uytkowania

UWAGA: KOREK METALOWY NALEY STOSOWA DO WSZYSTKICH

MATERIAW UPLASTYCZNIANYCH W TEMPERATURZE POWYEJ 220 C

PRODUCENT: Pressing Dental S.r. I., Via Edorado Collamarini 5/d 47891 Dogana ( Custom) (Republica di San Marino )

ZAWARTO: kopolimer (nylon, acetal) do wtryskiwania pod cinieniem, do wytwarzania protez ruchomych w technice

dentystycznej (czciowych i cakowitych).

OPIS: Przechowywa produkt we wasnym, zamknitym szczelnie opakowaniu, unika bezporedniego kontaktu z

promieniowaniem sonecznym. Przetrzymywa opakowanie z dala od rda ciepa w rodowisku suchym z dala od wilgoci.

PARTIA TOWARU: Uywa zgodnie z dat przydatnoci umieszczon na opakowaniu.

ZASTOSOWANIE: Materia uywany do wtrysku cinieniowego, przeznaczony do zastosowania w dentystyce na ruchome

protezy czciowe, cakowite i utrzymywacze przestrzeni po zabiegach chirurgicznych. Ze wzgldu na wysok sztywno

materiau, mona projektowa podparcia dla protez nieosiadajcych. Materia F.J.P. moe by uyty przy pomocy urzdzenia

Pressing Dental lub innych urzdze do wtrysku termicznego.

SZCZEGOWA INSTRUKCJA UYCIA:

Opis parametrw kod A,B,C,D,E-00900 Temperatura topienia 230 pauto. - 240C automatycznie Czas topienia 15 min automatycznie 20 min

(dla rednicy naboju 25,4 czas

uplastyczniania 30 min) Czas podgrzewania po wtrysku 2 min Czas chodzenia 15 mae elementy 25 min standar. Cinienie wtrysku 5 - 6 bar Prdko wtrysku Szybka (jak do nylonw, ruba

prdkoci w urzdzeniach J100 i J200

ustawiona na +) Dane dla innych urzdze rednica naboju 22 mm temp. materiau 240C

- czas uplastyczniania 20 min (czas od uzyskania przez urzdzenie temperatury 240C)

- czas studzenia 25 min

rednica naboju 25 mm temp. materiau 240C

- czas uplastyczniania 30 min (czas od uzyskania przez urzdzenie temperatury 240C)

- czas studzenia 25 min

Przestrzegaj temperatury i czasu topienia materiau, temp. topienia wynosi 240C +/- 2C, czas topienia nie moe

przekracza 15 - 20 minut (rednica naboju 22 mm). Zapoznaj si z instrukcj uycia posiadanego urzdzenia (J 100, J200 Evolution, Actio) . Zapoznaj si z technicznymi

tabelami procesu.

Uycie materiau ze sprztem nie wytwarzanym przez Pressing Dental Company:

Inne parametry wtrysku, obowizuj zgodnie z instrukcj wytwrcy sprztu: szczeglnie w odniesieniu do wtryskarek, ktre

zgniataj naboje, wskazane cinienie moe wynosi od 6 do 8 barw. Postpuj zgodnie z instrukcj producenta wtryskarki.

Technik, ktry zakupi urzdzenie / materia firmy Pressing powinien wzi udzia w szkoleniu teoretyczno-praktycznym

prowadzonym przez producenta lub jego przedstawiciela (pytaj o szkolenia Holtrade). Podczas takiego szkolenia uczestnik

zostanie poinformowany o procesach laboratoryjnych oraz moliwociach zastosowania takiego materiau, aby mg

prawidowo stosowa go zgodnie z zaleceniami, unikajc w przyszoci niepowodze.

0546

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

UWAGA! W przypadku poczenia F.J.P. z czci metalow lub np. z ywic akrylow (zby akrylowe), naley zawsze

stworzy retencj typu mechanicznego, poniewa F.J.P. nie czy si chemicznie z adnym z tych materiaw.

Poczenie chemiczne z akrylem tylko przy uyciu kleju Acecril.

NAPRAWY PROTEZ uszkodzenia akrylu - mona wykonywa przy pomocy akrylu na zimno i kleju Acecril, lub

dotryskiwa materia F.J.P w gorcej puszce. Zawsze naley jednak stworzy rwnie retencj mechaniczn i

oczyci powierzchni uywajc piaskarki.

Klej Acecril zapewnia trwae poczenie FJP i akrylu (40 kg/cm2 stosowany np. przy naprawach)

Wypiaskowa powierzchni FJP piaskiem 250 pod cinieniem 2,5 bar

Naprawa akrylu:

Nanie skadnik A kleju Acecril, poczeka a odparuje (5 min)

Nanie skadnik B kleju Acecril (etapami na powierzchni po okoo 5 mm2) i jak najszybciej posypa suchym

polimerem akrylowym , po 15 minutach nanie akry i spolimeryzowa pod cinieniem

WANE: Po wprowadzeniu materiau F.J.P. do naboju aluminiowego w

celu uniknicia zniszczenia teflonowego korka naley wprowadzi do tulei

(naboju) rwnie korek metalowy (kod A-21), pozostawiajc okoo 1 cm

odlegoci pomidzy korkiem metalowym, a zamkniciem tulei jako miejsce

na materia powikszajcy si podczas topienia.

ZALECANY KOLORNIK : F.J.P.

OBRBKA I POLEROWANIE:

Do wstpnej obrbki materiau naley stosowa wycznie frezy z wglikw spiekanych

przeznaczone do akrylu lub kompozytu (obroty: 5 12 000),

gumek do akrylu (do wygadzania o niskiej cieralnoci obroty 5 12 000)

gumek diamentowo silikonowych zalecanych do akrylu

lub kompozytu (obroty: 5 12 000) ,

nastpnie rozwodnionej pasty z pumeksu syntetycznego !

Uywa tylko szczotek bawenianych, by zabezpieczy materia przed przegrzaniem np.: szczotk - 20 mm rednicy - 20 000/40 000 obrotw, polerowa z 5/10 sekundowymi przerwami lekko dociskajc, stosowa ta sam

procedur z 80 mm rednic szczotki z 2800 obrotami.

Uywa delikatnych past do polerowania np. Universal Polish lub Super Polish (pasta do nylonw).

Zalecana metoda polerowania kocowego szczoteczki baweniane na trzymadekach (mikrosilnik - obroty: 5 12 000).

Produkt moe by czyszczony tylko zimna wod i z uyciem materiaw nie abrazyjnych.

Nie uywa myjek ultradwikowych z kwasem, w zwizku z moliwoci powstania niekorzystnych zmian struktury.

Materia jest naraony na zmian koloru w nastpujcych przypadkach:

- Materiaem podstawowym do produkcji tego materiau jest nylon, ktry po dugim czasie przebywania w ustach chonie

wod i pyny w ktrych jest zanurzony.

- Jeeli materia jest poddawany topieniu i podgrzewaniu duej ni to jest wskazane .

- Przy braku dobrego wypolerowania.

-Przy pooeniu lakieru fotopolimeryzujcego, ktry z czasem moe zosta zniszczony pozostawiajc szorstk powierzchni

na ktrej moe osadza si pytka bakteryjna.

STERYLIZACJA: Po wykoczeniu protezy, mona podda j sterylizacji w temperaturze 121C

POWTRNE UYCIE: Pozostay materia po wtrysku moe by uyty ponownie (1 raz), poprzez dodanie 50% nowego

materiau (uzupenienie iloci niezbdnej do zachowania nadcinienia w naboju). Najpierw naley umieci przetopiony

materia a nastpnie wsypa do uski nowy. Nie stosowa tej pozostaoci ponownie.

OSTRZEENIA: Produkt nie jest odporny na czynniki chemiczne - utleniajce, rwnie zbyt mocn kwasowo (ph

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

Nie przetwarza powtrnie produktu, ponowne uycie jest moliwe wycznie w stosunku 40-50% starego materiau do

nowego.

Nie przekracza maksymalnego punktu topienia.

Nie przekracza temperatury topienia: 240C

Nie przekracza ustalonego czasu topienia: 15 - 20 min. poniewa mogyby wystpi niekorzystne zmiany dla

wykonywanej pracy.

W przypadku wytwarzania klamer unika aktywacji materiau przy pomocy rde ciepa.

Nie zanieczyszcza produktu w trakcie wstrzykiwania pod cinieniem.

Nie miesza produktu z innymi materiaami.

W przypadku reakcji alergicznej na materia, natychmiast przerwa stosowanie i skontaktowa si z lekarzem.

OSTRZEENIA UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU:

R 40/20 - Szkodliwo- moliwo wystpienia nieodwracalnych efektw (skutkw) wywoanych wdychaniem (w

przypadku rozkadu produktu na wydobywajce si z niego gazy) .

R 42/43 - Moe wywoywa zaburzenia oddychania oraz w kontakcie ze skr (w zwizku z pyem w kocowej fazie

procesu).

R 34 - Moe wywoywa oparzenia (w zwizku z pynnym stanem w trakcie topienia).

R 36/37 Dranicy oczy i drogi oddechowe (w zwizku z pyem w trakcie wykaczania konstrukcji, i w zwizku z gazami w

przypadku przegrzania).

INFORMACJE DLA PACJENTA: Kiedy nastpuje wydanie ukoczonego produktu, technik dentystyczny lub lekarz musi

dostarczy pacjentowi instrukcj uycia zawierajc nastpujce informacje:

a) Nie czyci protez przy uyciu materiaw ciernych lub produktw przeznaczonych do czyszczenia protez z ywic akrylowych lub protez metalowych: uywa tylko delikatnych produktw do higieny jamy ustnej.

b) Do czyszczenia nie stosowa rodkw utleniajcych i zawierajcych kwas (nie stosowa tabletek do protez ani myjek ultradwiekowych).

c) My protezy tylko z uyciem zimnej wody o temperaturze niszej ni 42 C. d) Unika pozostawiania blisko rda ciepa. e) Zaleca si standardow higien jamy ustnej . f) Proteza nie jest widoczna w promieniach Rtg. g) Nadmierne zuycie protezy nastpuje w wyniku kontaktu z zbami antagonistycznymi, ponad wymiarowych wielkoci

lub w przypadku bruksizmu.

h) Materia atwopalny (ywica syntetyczna). i) Proteza moe zmieni kolor z powodu wchaniania pynw. j) W przypadku reakcji alergicznych na materia niezwocznie przerwa uywanie i skontaktowa si z lekarzem.

ETAPY PRACY W LABORATORIUM

Poblokowa wszystkie podcienie i przygotowa model do powielenia

Powieli model silikonem

Odla model z gipsu naturalnego o wytrzymaoci 450/500 kg/cm2 ( gips ekspansyjny Marble Stone zalecany na

wszystkie protezy, zwaszcza rozlege)

Poizolowa model lakierem Gyplux przed wymodelowaniem protezy

Uy wosku modelowego o gruboci 1,5 mm. Modelowanie w wosku (grubo minimalna 1 mm). Po wyparzeniu wosku i osuszeniu formy, lakierem Giplux mona poizolowa rwnie kanay, co uatwi

zapywanie materiau. Lakier polimeryzowa przez 4 minuty w lampie fotopolimeryzacyjnej.

UWAGA!

Naley wykona retencj mechaniczn na kadym zbie (kana w ksztacie litery T, kana na wylot od

mezjalnej do dystalnej i od spodu zba.

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

Mona wykona rwnie rynienk dookoa kadego zba, ktra zapewni szczelno kieszonki dzisowej i

lepsze utrzymanie.

Zapuszkowa w sposb tradycyjny, gipsem III klasy

Doczy kanay wtryskowe o rednicy 5 mm - zalecane 3 kanay lub

pojedyncze kanay o podwjnej rednicy doczone do modelowanej protezy od strony przedsionka w odcinku

przednim ustawienie protezy w puszce w ksztacie litery U, zala kontr gipsem III kl. mieszanym w przni.

Zawsze uywa kanaw o gruboci 5mm !

Wyparzy wosk w sposb tradycyjny

Aby uzyska gadk powierzchni mona nanie lakier Gyplux rwnie na gips w kontrze ( uwaa aby nie

spyn przy zbach i nie wychodzi poza obszar protezy !)

Podgrzewa puszk w gorcej wodzie przez 6 minut (etap uplastyczniania woskw)

Przygotowa nabj wtryskowy z korkiem metalowym:

MATERIA

+

KOREK TEFLONOWY

+

KOREK METALOWY

a/ Wprowadzi F.J.P. do naboju aluminiowego potem korek teflonowy na kocu korek metalowy. b/ Posmarowa nabj uywajc specjalnego smaru TUBE LUBRICANT .

c/ Zablokowa nabj przy pomocy specjalnych kleszczy uwaajc eby zostawi minimum 1 cm przestrzeni midzy

korkiem metalowym a zamkniciem. d/ Woy nabj do tulei uwaajc eby dochodzi do jej brzegu lub lekko wystawa z tulei. Dobrze oczyci cz

grn naboju zwracajc uwag eby nie zostay na niej resztki smaru.

e/ Po posmarowaniu gwintu, wkrci centrator upewniajc si, e jest prawidowo ustawiony (nie naley go zbytnio

dokrca).

f/ Umieci tulej z nabojem w urzdzeniu oraz skrcon puszk o temperaturze pokojowej. Uruchomi odpowiedni

program. Gorc puszk naley stosowa rwnie w przypadku napraw wykonywanych w F.J.P.

5 minut przed wtryskiem wyj puszk z wody i osuszy spronym powietrzem, skrci, wstawi do wtryskarki

Puszk mona podgrza rwnie na sucho, umieszczajc chodn puszk na centratorze przed

uruchomieniem procesu topienia materiau (Uwaga! Dotyczy tylko urzdze J100 i J200 firmy Pressing

Dental, nie jest moliwe w innych wtryskarkach!) - PROCES W PENI AUTOMATYCZNY.

Lekka elastyczno materiau pozwala na pokonywanie niewielkich podcieni. Przy protezach rozlegych i duych

podcieniach, naley poblokowa wszystkie due podcienie w sposb tradycyjny.

Aby uzyska wiksz elastyczno protezy podczas obrbki mona j wycieni, minimalna grubo powinna

jednak wynosi 0,8 mm, zbyt cienka proteza moe ulec nieodwracalnemu zgiciu lub zamaniu.

PROGRAMOWANIE URZDZENIA

Temp. topienia: 240C

Czas topienia: 15 min

Grzanie pieca po wtrysku: 2 min

Czas chodzenia pod cinieniem: 15min

Cinienie wtrysku: 6 Bar

ruba od ktrej zaley szybko - wtrysku cakowicie otwarta na +.

Widok protezy po wtrysku

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

Proteza grna

Proteza dolna

Gotowe protezy

PRESSING DENTAL SRL Strony 1 z 6

Inspekcja N 0 - Maj 2008

KARTA BEZPIECZESTWA

KARTA BEZPIECZESTWA Produkt: F.J.P.

1. Identyfikacja substancji, przygotowania i producenta.

Numer telefonu w razie nagych przypadkw

- F.J.P.- kopolimer na protezy dentystyczne

- Pressing Dental s.r.l.

- Via Edoardo Collamarini 5/d

- 47041 Dogana Repubblica di San Marino

z Woch 0549-909948 faks. 0549-909958, z zagranicy **378-

909948 faks **378-909958

2. Identyfikacja zagroe

- Przygotowania nie sklasyfikowao poniej dyrektywy

1999/45/CE

- Rozkad prowadzi do formowania si fluorowodoru

3. Kompozycja informacja o skadnikach

Zalecane zastosowanie:

- Mieszanina wykonana z granulatu lub krkw acetalu,

polisiarczkw winylidenu i poliamidu (nylonu).

- Do wykonywania protez dentystycznych, zobacz instrukcj

uycia.

4. Sposb udzielania pierwszej pomocy

4.1 Inhalacja: 4.2 Kontakt z oczami:

4.3 Kontakt ze skr: 4.4 Spoycie: - Jeeli osoba jest wiadoma

- Jeeli osoba jest niewiadoma

- Nie wymagana

- Przemywa oczy pod biec wod przez kilka minut,

trzymajc powieki otwarte.

- Nie wymagana

- Nie wymagana. W innych przypadkach, naley

skontaktowa si z lekarzem.

- Nie wymagana.

5. rodki przeciwpoarowe 5.1 Odpowiednie rodki ganicze

5.2 Niewaciwe rodki ganicze: 5.3 Szczeglne zagroenia:

5.4 rodki ochronne w przypadku interwencji:

5.5 Uzupeniajce rodki ostronoci:

W przypadku wystpienia ognia w pobliskim obszarze,

wszelkie rodki ganicze s dozwolone

- brak ogranicze

- w przypadku ognia, polimer jest uznawany za samogasncy

i nie powodujcy rozprzestrzeniania si ognia

- Wszystkie osoby, ktre nie s niezbdne, musz opuci

obszar

- tylko dobrze wyszkolone osoby mog podejmowa akcj

- w kadym przypadku uywa maski przeciwgazowej

- zaoy kombinezon odporny na dziaanie odczynnikw

chemicznych

- po interwencji oczy uywany sprzt ( ostronie zdejmij

czci garderoby i we prysznic)

- jeli to moliwe, zabierz wszystkie pojemniki wystawione

na dziaanie ognia

- po wygaszeniu ognia, umyj wszystkie powierzchnie, ktre

zostay wystawione na dziaanie dymu, aby zminimalizowa

uszkodzenia instrumentw i narzdzi

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

- przyjmij normalne rodki postpowania po poarze,

przewietrz i wyczy rzeczy, ktre nadaj si do ponownego

uycia.

6. rodki, ktre naley podj w razie przypadkowych strat

6.1 rodki ostronoci dla osb 6.2 rodowiskowe rodki ostronoci

6.3 Systemy dekontaminacji

- przestrzegaj regu ochrony przedstawionych w sekcji 8

- unikaj wyrzucania produktu do rodowiska (system

ciekw, rzeki, gleba)

- zbieraj produkty powstajce w wyniku obrbki

mechanicznej, nie dopuszczaj do formowania si kurzu

- zbieraj wszystko w pojemnik kompatybilny z produktem,

nastpnie zapiecztuj pojemnik i naklej etykiet

- aby usun produkt, postpuj zgodnie ze wskazwkami

wymienionymi w sekcji 13

7. Obsuga i przechowywanie 7.1 Obsuga:

7.2 Przechowywanie:

- Chro produkt przed rozkadem, chronic przed kontaktem

z gorcymi powierzchniami (podgrzewajcymi si).

- Trzymaj z daleka od rde gorca

- Daleko od substancji atwopalnych

- Z dala od zasigu dzieci

8. Kontrola eksplozji ochrona osobista 8.1 Komponenty z progiem wartoci do zastosowania

w miejscu pracy

8.2 Ochrona powietrza:

8.3 Ochrona rk:

8.4 Ochrona oczu:

8.5 Ochrona skry: 8.6 Okrelone rodki higieny:

8.7 Kontrola ryzyka rodowiskowego:

- TWA+ 10mg/m3

- Uywaj maski z filtrem typu P1, aby chroni si przed

kurzem

- W przypadku rozkadu (zobacz sekcj 10), maska na twarz z

filtrem typu B-P2 filtr czony

- Rkawice chronice przed gorcem, podczas przetwarzania

przy wysokiej temperaturze

- No okulary ochronne podczas wykonywania zada

przewidzianych dla tego produktu

- adna nie jest wymagana

- adna nie jest wymagana, pod warunkiem, e stosuje si

normalne warunki higieny pracy

- Przestrzegaj miejscowych i midzynarodowych regulacji

dotyczcych ciekw (zobacz sekcj 15)

9. Waciwoci chemiczne i fizyczne 9.1 Stan fizyczny: - kolor

- zapach

9.2 Informacje o zdrowiu ludzkim, bezpieczestwie i

rodowisku

- PH

- punkt wrzenia

- punkt atwopalnoci

- atwopalno

- waciwoci wybuchowe

- waciwoci zaponu

- cinienie parowania

- rozpuszczalno

- gsto pary (powietrze =1)

9.3 Dodatkowe informacje

- zakres topienia

- temperatura rozkadu

- Dyski lub granulat

- Wedug kolornika

- Bezwonny

- Nie stosowany

- Nie stosowany

- Nie stosowany

- Dane nie dostpne

- Nie posiada

- Nie zaponowy

- Nie przydatne

- Nierozpuszczalny w wodzie

- Nie przydatne

- 173 175 C

- 287C

10. Stabilno i reaktywno

10.1 Warunki, ktrych naley unika

10.2 Materiay, ktrych naley unika 10.3 Produkty niebezpieczne powstajce podczas

rozkadu

- Podgrzewanie produktu powyej temperatury rozkadu

(zobacz sekcj 9)

- Otwarte pomienie i iskry

- aden

- Fluorowodr

- Mikroczsteczki wgla

- Monotlenek wgla

11. Informacje toksykologiczne

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

11.1 Dane toksykologiczne 11.2 Efekty dla zdrowia: - Inhalacja:

- Kontakt z oczami:

- Spoycie:

- Produkt jest biologicznie bezwadny

- adne

- Mechaniczne podranienie spowodowane rozdrobnieniem

produktu

- adne

12. Informacje ekologiczne 12.1 Wraliwo ekotoksyczna: Staa ekotoksyczno

12.2 Mobilno: 12.3 Odporno i podatno na degradacj Abiotyczna podatno na degradacj:

Biotyczna podatno na degradacj:

12.4 potencjalna bioakumulacja:

12.5 Inne niekorzystne efekty

12.6 Oceny

- Brak danych

- Brak danych

- Brak danych

- Brak danych

- Brak danych

- Brak danych

- Brak danych

- Brak danych

- Jako pprodukt jest biologicznie bezwadny i niepodatny na

degradacj

13. Uwagi dotyczce rozkadu 13.1 Utylizacja

13.1 Postpowanie przy pakowaniu- opakowania

- adne dane nie s dostpne

- Egzekwowuj narodowe i miejscowe reguy

- Recykling, skonsultuj si z dostawc

- Wysyaj odpady do upowanionej spalarni

- Piec spalarni musi by wyposaony w system oczyszczajcy

dymu z fluorowodoru

- Wylij produkt do upowanionego skadu.

- Opakowanie moe zosta przetworzone lub usunite

zgodnie z obowizujcymi regulacjami.

14. Informacje dotyczce transportu

14.1 Dodatkowe informacje

-Towar nie jest objty regulacjami dotyczcymi transportu

produktw niebezpiecznych

- Przed uyciem, naley dokadnie przeczyta instrukcj

obsugi urzdze i tabel technicznych procesu

15. Informacje o regulacji 15.1 Etykiety(CE)

- oklejane zgodnie z regulacjami dotyczcymi urzdze

medycznych 93/42CE

16. Dalsze informacje

Produkt przeznaczony do wykonywania protez

dentystycznych, do zastosowania wycznie przez

wykwalifikowanych operatorw w brany

stomatologicznej (technikw dentystycznych)

Wszelkie informacje zawarte w tym arkuszu danych

bezpieczestwa s poprawne i zgodne z nasz najlepsz

znajomoci produktu opisanego w publikacji.

Dostarczona jest w celu zapewnienia najbardziej poprawnego

i najbezpieczniejszego uycia, przechowywania, transportu i

usuwania produktu.

Taka informacja nie moe by rozwaona gwarancj lub

specyfikacj jakoci produktu. Odnosz si tylko do

wskazanego materiau i nie s wane w przypadku uycia

takiego materiau w poczeniu z innymi materiaami lub

procesami, ktre szczeglnie nie s wskazane w tekcie

arkusza danych bezpieczestwa odnonie materiau.

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

INSTRUKCJA UYTKOWANIA WYROBU MEDYCZNEGO WYKONANEGO NA ZAMWIENIE Proteza (The.r.mo. STAR F.J.P.)

1 OPIS

Proteza wykonana z ywicy termoplastycznej na bazie nylonu i acetalu (POM) metod wtrysku termicznego.

Proteza zbowa jest ciaem obcym, z tego powodu w pocztkowym okresie uywania moe wywoywa objawy nietolerancji polegajce m.in. na zwikszonym wydzielaniu liny, upoledzeniu smaku, powstawaniu odruchw wymiotnych, zaburzenia w odbiorze bodcw termicznych, odczuciu

braku miejsca na jzyk itp. Dolegliwoci te stopniowo ustpuj w procesie przystosowania tj. tak zwanej adaptacji protez.

2 ADAPTACJA

Protez naley nauczy si posugiwa. Trudnoci w uciu i odgryzaniu pokarmw naley

pokonywa ograniczajc si pocztkowo do ksw maych oraz mikkich pokarmw. W celu zapobieganiu wywaania protez, ucie powinno by obustronne. " Trening mwienia " naley rozpocz od gonego wolnego i wyranego wysawiania si, a take gonego czytania tekstu. Protezy wykonuje si z materiau sztywnego, dlatego te nie jest moliwe wyeliminowanie wszystkich ujemnych skutkw ich oddziaywania na tkanki podoa. W zwizku z tym w pocztkowym okresie mog pojawi si dolegliwoci blowe, ktre wymagaj przeprowadzenia przez lekarza odpowiednich korekt. Na pierwsz wizyt kontroln pacjent winien si zgosi po 24-

48 godzinach uytkowania protez. Jeeli ze wzgldu na silny bl proteza nie moga by uytkowana przez cay ten okres, naley j koniecznie zaoy na kilka godzin przed wizyt, aby lekarz mg

zlokalizowa przyczyn dolegliwoci . Proces adaptacji do nowej protezy trwa od kilku dni do kilku miesicy. Bardzo wiele zaley od samego pacjenta, jego nastawienia, woli przezwyciania trudnoci, cierpliwoci i przestrzegania wskazwek lekarza. W celu skrcenia okresu adaptacji naley w pierwszym okresie uytkowania protezy bez przerwy nocnej, obustronnie u pokarmy, ssa cukierki, gono czyta itp.

3 HIGIENA

Bardzo wana jest higiena jamy ustnej i pielgnacja protez. Protezy ruchome stwarzaj dogodne warunki do gromadzenia si resztek pokarmowych ulegajcych procesowi fermentacji i gnicia, co

m.in. powoduje rozwj drobnoustrojw chorobotwrczych. Protezy powinno si czyci mikk szczoteczk w letniej wodzie z mydem (temperatura wody nie powinna przekracza 42 C. Do czyszczenia nie stosowa rodkw utleniajcych i zawierajcych kwas (nie stosowa tabletek do protez ani myjek ultradwikowych). Nie naley stosowa duego ucisku, gdy proteza wykonana ze sztucznego tworzywa moe ulec uszkodzeniu. Trzeba starannie usun z protezy wszelkie resztki jedzenia i przepuka usta wod. Nie powinno si my protezy past do zbw poniewa przestanie by gadka. My protez naley po kadym posiku, a co najmniej rano i wieczorem. Jeeli nie mona umy protezy powinno si j przepuka pod biec wod. Preparatw do czyszczenia mona uywa dodatkowo, a nie zastpczo do rcznego czyszczenia protezy.

Dane zleceniodawcy (Gabinet) Dane wytwrcy (Pracownia)

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

Pod adnym pozorem protezy nie wolno gotowa, ani wyparza gorc wod! Do dezynfekcji mona uy alkoholu, nie stosowa pynw z chlorexydyn.

4 PRZECHOWYWANIE

Jeeli lekarz nie zaleci inaczej, protez mona wyjmowa na okres spoczynku nocnego z ust i po jej

umyciu przechowywa w suchym, szczelnym pojemniku. Nie przechowywa protezy w pobliu rde ciepa tj. grzejniki, palniki, kuchenki itp. Wysoka temperatura moe spowodowa odksztacenia protezy. Materia atwopalny.

5 WIZYTY KONTROLNE, NAPRAWY

Poniewa nie wszystkie procesy patologiczne sygnalizowane s blem, istnieje konieczno

okresowych wizyt kontrolnych. Pacjent powinien zgasza si do kontroli co p roku w celu przeprowadzenia bada profilaktycznych (przynajmniej 1 raz w roku), korekty protez, czy innego leczenia. Zogi kamienia nazbnego powinny by usunite przez wykwalifikowanego technika dentystycznego. Nie uywa ostrych narzdzi i materiaw ciernych do czyszczenia protezy.

W przypadku uszkodzenia protezy ( zamanie, wypadnicie zba ) nie naley jej uytkowa lub

podejmowa prby naprawy we wasnym zakresie co moe uniemoliwi napraw. Naley zebra wszystkie czci protezy i osobicie zgosi si do lekarza w celu ustalenia przyczyny i naprawy.

6 IFORMACJE DODATKOWE

Protezy nie uywane przez duszy czas NIE nadaj si do uytkowania. Nie nosi zamiennie

starych protez z nowymi, co kilka lat (maksymalnie 5 lat) robi nowe protezy. Proteza moe zmieni kolor z powodu kontaktu z karotenem i dymem tytoniowym. Nie wchodzi w reakcj z alkoholem. Nadmierne zuycie protezy nastpuje w wyniku kontaktu z zbami antagonistycznymi, nienormalnych wielkoci lub w przypadku bruksizmu. Proteza nie jest widoczna w promieniach RTG.

W przypadku reakcji alergicznych na materia niezwocznie przerwa uywanie i skontaktowa si z

lekarzem.

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158

Infolinia techniczna Holtrade +48 697 139 158