FIZIOLOGIJA KRVI - iceps.edu.rs FIZIOLOGIJA KRVI Sastav krvi –u organizmu odrasle osobe, krv ؤچini

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FIZIOLOGIJA KRVI - iceps.edu.rs FIZIOLOGIJA KRVI Sastav krvi –u organizmu odrasle osobe, krv...

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  ICEPS, 2018.godina

  Dr Vladimir Krstić

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krv predstavlja tečno tkivo i poseduje nekoliko veoma značajnih fizioloških funkcija:

  – transportna uloga

  – odbrambena uloga

  – uloga u termoregulaciji

  – uloga u hemostazi

  – uloga u održavanju pH

  – uloga u održavanju osmotskog,

  onkotskog i arterijskog pritiska

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Sastav krvi

  – u organizmu odrasle osobe, krv čini 8% ukupne telesne mase i nalazi se u zapremini od oko 5 litara

  – krv se satoji od krvne plazme i ćelijskih (uobličenih) elemenata:

  • Eritrocita – crvena krvna zrnca

  • Leukocita – bela krvna zrnca

  • Trombocita – krvne pločice

  – odnos između zapremine plazme i ćelijskih elemenata krvi definisan je hematokritom – predstavlja zapreminski procenat uobličenih elemenata (prevashodno eritrocita) krvi

  – hematokrit iznosi 40-46% kod muškaraca i 38-42% kod žena

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Sastav krvi

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Hematokrit

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Hematokrit

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvna plazma

  – predstavlja bistru, žućkastu tečnost koja se dobija iz pune krvi nakon uklanjanja ćelijskih

  elemenata i sprečavanja procesa koagulacije (krvna plazma sadrži faktore koagulacije)

  – Krvni serum se dobija iz pune krvi uklanjanjem ćelijskih elemenata s tim da se ne

  sprečava proces koagulacije tj. krvni serum za razliku od plazme ne sadrži faktore

  koagulacije

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Osnovni sastojci plazme i njihova funkcija SASTOJAK FUNKCIJA

  Voda Transportni medijum,

  prenos toplote

  Elektroliti

  Nadražljivost membrane,

  distribucija tečnosti između

  ICT i ECT

  Proteini plazme

  Distribucija ECT između

  vaskularnog sistema i

  intersticijuma

  Albumini Transport supstanci,

  koloidno osmotski pritisak

  Globulini (alfa i beta) Transport, koagulacija

  Gama globulini Humoralni imunitet

  Fibrinogen Koagulacija

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvna plazma

  – najvažniji organski sastojci plazme su proteini plazme; oni su sposobni da vezuju za sebe značajne količine vode čime utiču na održavanje onkotskog pritiska uz sprečavanje gubitka velike količine tečnosti u intersticijumski prostor, održavajući volumen plazme konstantnim

  – proteinima se prenose različita organska i neorganska jedinjenja, imaju ulogu u procesu koagulacije, regulaciji acidobazne ravnoteže i odbrani organizma od različitih mikroorganizama

  – svi proteini plazme sintetišu se u jetri izuzev gama globulina koje produkuju aktivisani B limfociti nakon kontakta sa antigenom

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  • Albumini

  – najbrojniji proteini plazme, vezuju bilirubin, žučne soli, penicilin

  • Globulini

  – Alfa i beta, selektivno vezuju supstance - tireoidni hormon, holesterol, gvožđe

  – Gamaglobulini predstavljaju imunoglobuline

  • Fibrinogen

  – pod uticajem trombina pretvara se u fibrinske niti neophodne u procesu koagulacije krvi

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Proteini plazme

  Albumini 35g/l

  Globulini 25g/l

  Fibrinogen 1-7g/l

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Eritrociti (4-5,2 x 1012/l)

  – poseduju specifičan bikonkavan izgled, čime se povećava površina ćelije za difuziju O2, uz

  veliku fleksibilnost ćelijske membrane

  – ne poseduju jedro i organele, pored navedenog zahvaljujući prisustvu enzima karboanhidraze

  omogućena je i funkcija transporta CO2 u obliku bikarbonatnih jona

  – stvaranje eritrocita od rođenja do 5. godine odvija se u svim kostima, a od pete godine samo

  u membranoznim kostima (pršljenovi, sternum, rebra, ilijačne kosti)

  – najbrojnije ćelije krvi čija najvažnja funkcija je dopremanje kiseonika svim tkivima

  – prisustvo manjeg broja eritrocita od normalnog naziva se anemija, a većeg broja policitemija

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Eritrociti

  – glavni i najsnažniji stimulus koji dovodi do povećanog stvaranja eritrocita je smanjena

  količina kiseonika koja se doprema tkivima - hipoksija deluje na bubreg i dolazi do

  stimulacije sekrecije eritropoetina koji zatim deluje na kostnu srž

  – za pravilnu i normalnu maturaciju eritrocita potrebno je i prisustvo vitamina B12 i B11

  (folne kiseline) koji su važni za sintezu DNK-a

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Hemoglobin

  – pri normalnim vrednostima hematokrita vrednost Hb kod muškaraca iznosi 150g/l, a kod

  žena 140g/l

  – svaki gram Hb može da veže 1,34ml O2, tako da litar krvi može da transportuje

  maksimalno 200ml kiseonika kod muškaraca

  – molekul Hb sastoji se od globina - proteina koji čine četiri polipeptidna lanca i hema

  – hem sadrži atom gvožđa (Fe2+) koje može da veže jedan molekul O2

  – jedan molekul Hb može da prenese četiri molekula O2

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Hemoglobin

  – hemoglobin učestvuje i u transportu ugljendioksida do pluća, u vezivanju H+ i regulaciji

  acidobazne ravnoteže, dok na nivou pluća može da veže NO gas sa vazodilatatornim

  efektom koji zatim otpušta na nivou tkiva

  – Oblici hemoglobina:

  • Oksihemoglobin (O2+ Hb)

  • Karbaminohemoglobin (CO2+Hb)

  • Karboksihemoglobin (CO+Hb)

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Metabolizam gvožđa

  – prisustvo adekvatnih količina gvožđa neophodno je za produciju hemoglobina, mioglobina i različitih enzima

  – ukupna količina gvožđa kod odrasle osobe iznosi 4-5g

  – nakon resorpcije iz GIT-a gvožđe se vezuje za transportni protein apotransferin i nastaje transportni oblik gvožđa - transferin

  – u hepatocitima jetre i ćelijama kostne srži gvožđe se oslobađa i vezuje sa proteinom apoferitinom gradeći uskladišteni ili rezervni oblik gvožđa - feritin, a kada je unos gvožđa veliki, u ćelijama se stvara nerastvorljivi depo gvožđa u obliku hemosiderina

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Životni vek i razgradnja eritrocita

  – zbog nepostojanja DNK i RNK molekula kao ni ribozoma, eritrociti nemaju sposobnost sinteze

  proteina neophodnih za reparaciju ćelije, zato njihov životni vek iznosi samo 120 dana

  – najintenzivnije odumiranje eritrocita dešava se pri prolasku kroz crvenu pulpu slezine uz

  oslobađanje hemoglobina od čijeg ostatka nastaje bilirubin koji se putem jetre izlučuje u žuč

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvne grupe

  – od velikog broja antigena na površini Er najvažnije su dve grupe - antigeni ABO i antigeni Rh sistema

  – Sistem ABO antigena naziva se i sistem krvnih grupa, a osoba može imati:

  • Antigen A (u plazmi AT - anti B aglutinini) - krvna grupa A

  • Antigen B (u plazmi AT - anti A aglutinini) - krvna grupa B

  • Antigen AB (nemaju aglutinine u plazmi) - krvna grupa AB

  • Nijedan antigen (u plazmi imaju anti A i anti B aglutinine) - krvna grupa 0

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvne grupe

  – aglutinini u plazmi nastaju kao posledica nenamernog kontakta i unošenja antigena A i B

  putem hrane, bakterija, virusa ili sekreta, ovakva antitela nazivaju se prirodna antitela i

  pripadaju IgM klasi

  – ukoliko dođe do kontakta sa nepodudarnom krvnom grupom nastaju aglutinini klase IgG

  – zato se odmah po rođenju u krvi ne javljaju aglutinini, prvi aglutinini javljaju se između 2-8

  meseca života dok se maksimalni titar postiže oko 10 godine, nakon čega postepeno

  opada

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvne grupe

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvne grupe

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvne grupe

  – ukoliko bi došlo do transfuzije nepodudarnih krvnih grupa, tako da dođu u kontakt antigen

  A ili B sa anti A ili anti B aglutininima, nastaje transfuziona reakcija sa rezultujućom

  aglutinacijom i kasnijom hemolizom eritrocita

  – pored ABO sistema u transfuziji je važno poznavanje Rh sistema, iako postoji 6 različitih

  tipova Rh antigena, D antigen predstavlja najači antigen od svih, tako da svaka osoba

  koja poseduje D antigen (DD, Dd) kažemo da je Rh pozitivna i obrnuto da je u odsustvu

  D antigena Rh negativna

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvne grupe

  – anti Rh aglutinini se za razliku od ABO sistema ne stvaraju spontano već samo prilikom kontakta sa D antigenom

  – zato prvi kontakt Rh negativne osobe sa eritrocitima Rh pozitivne osobe i ne vodi odmah do transfuzione reakcije, anti Rh antitela stvaraju se 2-4 nedelje nakon kontakta i tada dovode do aglutinacije primljenih eritrocita, ipak ova primarna reakcija je slabog intenziteta

  – u slučaju sekundarnog konakta dolazi do burne transfuzione reakcije

  – najpoznatije oboljenje koje nastaje kao posledica nepodudarnosti Rh sistema jeste hemolitička bolest novorođenčeta (erythroblastosis fetalis)

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Krvne grupe- Rh sistem

 • FIZIOLOGIJA KRVI

  Leukociti (4-