of 11 /11
Vertikalni hitac naviše ili lansiranje? “SMS” tim

Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

Embed Size (px)

Text of Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

Page 1: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

Vertikalni hitac navišeili lansiranje?

“SMS” tim

Page 2: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

Vertikalni hitac naviše

Zdravo! Hajde da naučimo nešto

zajedno!

20.05.2012.

Šta je vertikalni hitac? A šta lansiranje?

Page 3: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

• Kretanje u polju Zemljine gravitacije• Sastoji se od dva tipa kretanja– Ravnomerno usporeno kretanje sa

početnom brzinom– Ravnomerno ubrzano kretanje bez

početne brzine

Vertikalni hitac naviše20.05.2012.

Da razjasnimo neke osnovne

stvari, pa idemo dalje!

Page 4: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

• Opis• Vertikalni hitac naviše je kretanje tela

izbačenog početnom brzinom vertikalno naviše. Telo se kreće ravnomerno usporeno sa usporenjem g (za Zemlju 9,81 m/s2) dok se ne zaustavi na nekoj visini i počne da pada ravnomerno usporeno sa ubrzanjem g do udarca u planetu.

Vertikalni hitac naviše20.05.2012.

Page 5: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

• Formule koje opisuju kretanje:v = v0- gt - brzina tela nakon vremena t

od izbačajatp= v0/g – vreme penjanja tela

hmax = v02/2g – maksimalna visina koju

telo dostigne pri kretanju

Vertikalni hitac naviše20.05.2012.

Page 6: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

• Zemljina gravitacija je u ovom slučaju kočeća sila, ali se može savladati

• Kako rakete odlaze u svemir?• Da bi neko telo čije su dimenzije

zanemarljive u odnosu na planetu, savladalo Zemljinu gravitaciju potrebno je da se kreće najmanje drugom kosmičkom brzinom

Vertikalni hitac naviše20.05.2012. Lansiranje!

Page 7: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

• Druga kosmička brzina je najmanja brzina koju treba dati nekom telu da bi ono napustilo planetu.

• Ovu zakonitost koriste sve svemirske rakete pri lansiranju. Prva faza leta sastoji se iz pobeđivanja Zemljine gravitacije, tj. postizanje druge kosmičke brzine.

20.05.2012.Lansiranje

Video lansiranja

Page 8: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

Lansiranje

• Da bismo izračunali drugu kosmičku brzinu za Zemlju potrebno je upitati se kolika bi bila brzina objekta koji bi iz beskonačnosti padao na Zemlju. Očito, to je ista ta brzina koju je potrebno dati objektu da bi se oslobodio Zemljine gravitacije.

20.05.2012.

Page 9: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

• Kako to matematički izgleda:

• Sredimo to po V2 i dobijemo da je:

Lansiranje 20.05.2012.

m — masa tela,M — masa planete,R — radijus planete, G — gravitaciona konstanta, v2 — druga kosmička brzina

Page 10: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

Zaključak

• Kada bacate lopte vertikalno naviše nemojte da bacate većom brzinom od druge kosmičke da ne bi ste ostali bez njih!

Page 11: Fizika - Vertikalni hitac navise ili lansiranje-Stevan Golubović-Vatroslavka Radovanović

Hvala na pažnji!

“SMS” tim