FIZIŒKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I UNAPREENJU ZDRAVLJA

 • View
  193

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of FIZIŒKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I UNAPREENJU ZDRAVLJA

 • *

 • FIZIKA AKTIVNOST MOE ZAMENITI MNOGE LEKOVE, ALI NI JEDAN LEK NE MOE ZAMENITI FIZIKU AKTIVNOST

  TISSEAU*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • *Vft. Sladjana Napijalo*

 • *Vft. Sladjana Napijalo*

 • ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PREVENCIJI BOLESTI I UNAPREDJENJU ZDRAVLJA

  Slaana NapijaloStrukovni fizioterapeut*

  *Vft. Sladjana Napijalo

 • SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA

  definie fiziku aktivnost kao kretanje u svakodnevnom ivotu, ukljuujui rad, rekreaciju, vebanje i aktivnosti razliitih intenziteta, od penjanja uz stepenice, plesa, etnji, brzog hodanja do tranja, vonje bicikla i sportskih aktivnosti.

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • *Vft. Sladjana Napijalo*

 • Na nacionalnom nivou trebalo bi da se definie plan i strategija ostvarenja optimalne fizike aktivnosti populacije u cilju unapreenja zdravlja stanovnitva.

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • *Vft. Sladjana Napijalo*

 • Ovo zahteva intenzivnu saradnju ministarstva, vlade, zdravstvenog sektora, kao i ostalih resora kao to su transport, obrazovanje, ivotna sredina, urbano planiranje, lokalna vlast, javni mediji i kompletna drutvena zajednica

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • Fizika aktivnost moe predstavljati praktino sredstvo za postizanje mnogih zdravstvenih ciljeva, bilo direktno ili indirektno.

  Ona utie na socijalnu i ekonomsku dobit, smanjuje trokove zdravstvene zatite, utie na bolji uspeh dece u koli, smanjuje odsustvovanje sa posla, poveava produktivnost na radu i utie na vee uee u sportu i rekreativnim aktivnostima.

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • Neophodna je i izmena programa kolske nastave uvoenjem svakodnevne obavezne fizike aktivnosti u koli.

  uz testiranje fizikih sposobnosti, organizovanje takmienja i edukacija dece i roditelja o zdravstvenom znaaju ovih aktivnosti za pravilan rast i razvoj.

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • -fizika aktivnost i dobro osmiljen program terapeutskih vebi pokazala se kao vrlo efikasna preventivna metoda.

  -istraivanje je pokazalo benefite u fizikom, mentalnom, emotivnom i duhovnom smislu .

  *Vft. Slaana Napijalo

  *Vft. Sladjana Napijalo

 • FIZIKI EFEKTIpoboljava cirkulaciju krvi, a bolja cirkulacija doprinosi boljoj ishrani tkiva a samim tim popeuje i detoksikaciju, eliminaciju tetnih produkata metabolizma

  poboljana cirkulacija usporava puls i smanjuje TA

  Poveava koordinaciju, snagu misia, izdrljivost, pokretljivost zglobova, elastinost ligamenata*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • *Vft. Sladjana Napijalo*

 • FIZIKI EFEKTI:kroz pravilno i osveeno disanje poveava kapacitet plua,

  duboko disanje poveava alkalnost, a smanjuje kiselost, to utie na zdravlje kostiju i miia, a smanjuje slabost, glavobolje i depresije

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • jaa imuni sistem

  primetno ublaava bolove kao to su bolovi u kimenom stubu, zglobovima, artritis, migrene, glavobolje, menstrualni bolovi itd.

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • MENTALNI I EMOTIVNI EFEKTI:

  popravlja raspoloenje ubrzo primetimo da nam pogled na svet postaje pozitivniji a misli i introspekcije pozitivnije to doprinosi poputanju anksioznosti, negativnosti i depresije. Generalno, nam poboljava raspoloenje, ini nas boljim i srenijim ljudskim biima.

  smanjuje stres su kliniki dokazane metode za umanjenje stresa i njegovih posledica.

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • Vft. Sladjana Napijalo*

 • unapreuje mentalne funkcije-popravlja koncentraciju i pamenje i fine motorne funkcije

  poveava samopouzdanje

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • DUHOVNI:

  fizike vebe grade svesnost o naem telu

  ue nas da volimo i uvamo nae telo !*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • RIZICI FIZIKE NEAKTIVNOSTISavremena istraivanja ukazuju na fiziku neaktivnost kao faktor rizika koji ima za posledice gojaznost, metabolike poremeaje,

  povien nivo lipida, holesterola, ecera u krvi, kao i povien krvni pritisak,

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • poremeaje u ponaanju, zavisnost od informacionih i komunikacionih tehnologija (internet, mobilni telefoni) a sve to dalje vodi ka pojavi hroninih oboljenja

  Anamnestike studije ukazuju na povean troak budeta koji je direktno povezan sa posledicama fizike neaktivnosti

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • Cilj istraivanja:

  Sagledavanje problema znaajnog procenta fizike neaktivnosti i ukazivanje na opravdanost implementacije preventivnih programa.

  Sprovoenje adekvatnih mera prevencije koje e delovati na smanjenje faktora rizika fizike neaktivnosti i koji e biti primenljivi u naoj sredini.*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • Metode

  Anketa Intervju Analiza dokumentacije*Vft. Slaana NapijaloMetodologija istrazivanja:Instrument

  Ankentni listList intervjuaDokumentacioni listpreventivna

  karta

  Tehnika

  AnketiranjeIntervjuisanjeAnaliziranje dokumenata

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • Vft. Slaana Napijalo*Kratke crte preventivne karte korisnika programa fizike aktivnosti u okviru preventivnog centra DZStari grad

  -Uzrast 20-40 40-60 >60 -Pol M/Z -Obrazovanje OSS SSS VS VSS-Porodina anamneza(KVB-I;CVB-I;maligna oboljenja;secerna bolest)-Lina anamneza(puenje,alkohol)

  -Da li ste se do sada bavili fizikom aktivnou, nekom rekreacijom? -Da li ste u polednjih 6 mes.bili bolesni ili se oporavljate od neke bolesti ili operacije?

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • -Da li imate zdravstvene probleme vezane za respiratorni sistem npr.astma, bronhitis?

  -Da li pati ili je leen od srane bolesti, angine pektoris?

  -Da li imate zdravstvene probleme vezane za kotano-zglobni i miini sistem? DA/NE-C, LY sindrom, spondiloza, osteoporoza, PAHS, bolovi u kukovima, kolenima, stopalima

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • Vft. Slaana Napijalo*-Da li se zamarate pri penjanju uz stepenice?

  -Da li se zdravo hranite?

  -Da li ste imali hirurke zahvate?

  -Da li ivite stresno?

  -Da li pijete medikamente?

  Laboratorijski rezultati (ne stariji od 6 meseci) holeterol, HDL, LDL, trigliceridi, glukoza

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • Populacija i uzorak -100 ispitanika dobi od 18-65 godina 4% mukih, 96% enskih

  Mesto i vreme istraivanja: Preventivni centar DZStari grad, osam godina.

  Program je trajao 1h pa 45 min. i na kraju 30 min*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • REZULTATI ISTRAIVANJAUkazuju da je fizika aktivnost popravila kvalitet ivota mnogim korisnicima zdravstvenih usluga.

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • DIJAGRAMI SA NAJZNAAJNIJIM PODACIMA*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • POL*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • UZRAST*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • OBRAZOVANJE*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • MOTIV ZA VEBANJE*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • UESTALOST DOLAZAKA*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • *Vft. Sladjana Napijalo*

 • OSEAJ PRILIKOM VEBANJA*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • VEBE U SVIM POETNIM POLOAJIMAStojeemPoloaj na ledjimaPoloaj na stomakuBokuetvorononi poloajVebe sa motkomVebe sa loptom

  Sve to sa akcentom na pravilnom disanju!

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • FIZIKA FORMA I KONDICIJA*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • TIP VEBI*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • UTICAJ NA PSIHIKO STANJE*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • PRODUKTIVNOST U SVAKODNEVNOM IVOTU*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • ZAKLJUAK I PREDLOG MERADobro osmiljen program fizike aktivnosti kroz preventivne programe popravlja kvalitet ivota ljudi i utie na smanjenje trokova budeta od leenja posledica fizike neaktivnosti.

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • ZAKLJUAK I PREDLOG MERAPostoji trend porasta trokova leenja od posledica fizike neaktivnosti . Potrebna je implementacija fizike aktivnosti u okviru preventivnih programa u pravcu edukacije zdravim stilovima ivota.Edukacija treba da bude usmerena ka pojedincu, porodici, lokalnoj zajednici.

  *Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • FIZIKA AKTIVNOST MOE ZAMENITI MNOGE LEKOVE, ALI NI JEDAN LEK NE MOE ZAMENITI FIZIKU AKTIVNOST

  TISSEAU*Vft. Slaana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

  *

  Vft. Sladjana Napijalo*

  *Vft. Sladjana Napijalo*

  *Vft. Sladjana Napijalo*

  *Vft. Sladjana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

  *Vft. Sladjana Napijalo*

  Vft. Sladjana Napijalo*

  *Vft. Sladjana Napijalo*

  Vft. Sladjana Napijalo*

  Vft. Sladjana Napijalo*

  Vft. Sladjana Napijalo*

  *Vft. Sladjana Napijalo

  Vft. Sladjana Napijalo*

  *Vft. Sladjana Napijalo*

  Vft. Sladjana Napijalo*

  Vft. Sladjana Napijalo*

  Vft. Sladjana Napijalo*

  Vft. Sladjana Napijalo*