13
.

fizica atmosferica

Embed Size (px)

DESCRIPTION

referat fizica atmosferica

Citation preview

Page 1: fizica atmosferica

.

Page 2: fizica atmosferica

TEMA REFERATULUI Sa se studieze regimul parametrilor fizici ai atmosferei inferioare, pe baza datelor

multianuale din statia meteorologica……situata la altitudinea de….m, in judetul…..

Studiul va cuprinde urmǎtoarele capitole:

1. Temperatura aerului.

2. Precipitaţiile atmosferice

3. Miscarile aerului (directia si viteza vantului).

4. Diagrame climatice.

[Studiul se va elabora pe baza informaţiilor extrase din Clima României (vol.I şi II) şi

din Atlasul climatologic, completate cu alte surse bibliografice.

Datele vor fi prezentate sub formǎ tabelarǎ şi graficǎ şi vor fi comentate printr-un text,

referitor la caracteristicile esenţiale ale regimului anual al fiecǎrui parametru fizic.

(Termen de predare: ultima sǎptǎmânǎ a semestrului)]

Page 3: fizica atmosferica

1. TEMPERATURA AERULUI

Fig.1 Variatia anuala a temperaturii aerului

Page 4: fizica atmosferica
Page 5: fizica atmosferica

2. Precipitaţiile atmosferice.

Page 6: fizica atmosferica

3. VântulTab.4 - (65)

Fig.3 Roza frecvenţei şi vitezei vântului

.

Page 7: fizica atmosferica

4. Întocmirea diagramelor climatice

4.1. Diagrama Gaussen ( Walter – Lieth)

Este una din modalitǎţile de prezentare graficǎ şi numericǎ a aspectelor de sintezǎ climaticǎ.

A fost elaboratǎ de ecologul francez Gaussen, în 1954 pentru a exprima cât mai concludent caracteristicile de bazǎ ale climatului de tip mediteraneean - durata perioadelor cu deficit de precipitaţii (perioade secetoase).

Sistemul a fost completat de ecologul german Walter care împreunǎ cu colaboratorul sǎu Lieth l-au extins la scara întregului glob terestru prin publicarea în 1963 a "Atlasului mondial al diagramelor climatice" (8000 de staţii meteo).

Sistemul Gaussen - Walter se bazeazǎ pe poziţia curbei precipitaţiilor medii lunare faţǎ de cea a temperaturilor reprezentate într-un sistem de axe rectangulare în raportul de 1 la 2: unui grad de temperaturǎ (°C) îi corespund 2mm apǎ din precipitaţii. A fost elaboratǎ de ecologul francez Gaussen, în 1954 pentru a exprima cât mai concludent caracteristicile de bazǎ ale climatului de tip mediteraneean - durata perioadelor cu deficit de precipitaţii (perioade secetoase).

Sistemul a fost completat de ecologul german Walter care împreunǎ cu colaboratorul sǎu Lieth l-au extins la scara întregului glob terestru prin publicarea în 1963 a "Atlasului mondial al diagramelor climatice" (8000 de staţii meteo).

Page 8: fizica atmosferica

Sistemul Gaussen - Walter - se bazeazǎ pe poziţia curbei precipitaţiilor medii lunare faţa de cea a temperaturilor reprezentate într-un sistem de axe rectangulare în raportul de 1 la 2: unui grad de temperaturǎ (°C) îi corespund 2mm apǎ din precipitaţii. În axa absciselor se reprezintǎ lunile, iar în axa ordonatelor se reprezintǎ canitǎţile medii lunare şi temperaturile medii lunare.

a - denumirea staţiei meteo

b - altitudinea (m)

c - durata perioadei de observaţii (ani) – 1- vol.II

d - temperatura medie anualǎ(°C)- 1

e - cantitatea medie anualǎ de precipitaţii (mm) - 43

f - media temperaturilor minime zilnice din luna cea mai rece (ianuarie) - 8

g - temperatura minimǎ absolutǎ-16

h - media temperaturilor maxime zilnice din luna cea mai caldǎ (iulie) - 7

i - temperatura maximǎ absolutǎ-13

j – amplitudinea medie zilnica a temperaturii (9 – val. anualǎ)

Page 9: fizica atmosferica

k - curba de variaţie a temperaturilor medii lunare (°C)l - curba de variaţie a cantitǎţilor medii lunare de precipitaţiim - perioada de secetǎ (haşuratǎ punctat) - curba precipitaţiilor se situeazǎ sub curba temperaturilorn - perioada umedǎ (haşuratǎ prin linii verticale paralele) - curba precipitaţiilor se situeazǎ deasupra curbei temperaturilor

o - perioadǎ cu cantitǎţi medii lunare mai mari de 100 mm (se haşureazǎ compact, în negru)

p - curba suplimentarǎ a precipitaţiilor reprezentate în raportul 1/3

(1°C = 3mm precipitaţii)

perioada respectivǎ este consideratǎ perioadǎ de secetǎ şi se haşureazǎ prin linii orizontale întrerupte, paralele.

q - luni cu media lunarǎ a temperaturilor minime zilnice < 0°C (haşurǎ în negru) - 8

r - luni in care media temperaturilor minime zilnice

este › 0°C, dar minima absolutǎ este negativǎ (haşurǎ oblicǎ) - 8 +16

s - numǎrul mediu al zilelor fǎrǎ inghet - 3

Page 10: fizica atmosferica

.

Page 11: fizica atmosferica

.

Tipuri de climat din zona ecuatorialǎ (Venezuela) cu influenţe ale vânturilor alizee, musonice şi ale reliefului care modificǎ distribuţia ploilor în cursul anului.

1. În insula semideşerticǎ din apropierea litoralului - secetǎ în tot timpul anului

2. Staţiune de litoral - ploi numai spre sfârşitul anului

3. Climat tipic de alizeu - perioada ploioasǎ de 7 luni

4. Climat permanent umed în bazinul Amazoanelor

Page 12: fizica atmosferica

4.2. Diagrama cu termohiete - Peguy

Page 13: fizica atmosferica

.