Click here to load reader

fitxes dislexia

  • View
    228

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of fitxes dislexia

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Descobreix quina paraula s diferent

Maca maca

maca maca

moca

maca

Boca

boca

boca

boca

cabo

boca

Poma poma

poma poma

qoma

poma

Bolo

bolo

bolo

bolo

lobo

bolo

Lupa

lupa

lupa

lupa

lupa

pula

Lola

lola

lola

lola

lalo

lola

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Troba i subratlla la paraula corresponent entre les lletres.

BOTA

BOLALOTAALOBBOTABATABOSABALALABOOBABO BABATA

PILOTA

POLITAPOLOTALOTIPAPOLOTAPILITAPILOTAPOPTIL OPA

FUM

PUMMUFFMFUFUFUMFOMPTYEIMMUSSTUMPUMTO NFUN

DICTAT

DIPTATTIPTATDICTOTDICDATDICTATDACTITDACTA TDICTOT

NINA

NINNANANININANONININONUNAANINNANIUIUANIN NNA

ORELLA

REOLLAORELLAARELLOLOREALLURELLAURELLAIR OLLAODAL

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Digues amb veu alta el nom dels dibuixos. Fes un cercle als dibuixos que rimen.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Fixat b! i encercla la lletra per la que comencen els segent dibuixos.

L D

M C

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

A E C

V N

P T B R S F

Uneix amb una fletxa ( lletra del seu nom.

) el dibuix amb la primera F

E

G

T

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Encercla els dibuixos de la mateixa familia

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Digues en veu alta el nom del dibuix. Pinta el nmero de lletres que t cada dibuix

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Escriu el nom del dibuix. Separa el nom amb sllabes.

= +

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

=

+

=

+

+

=Segueix els nmeros, descobreix el dibuix i pintal !!!.

+

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Segueix els nmeros, descobreix el dibuix i pintal !!!.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Segueix les lletres, descobreix el dibuix i pintal !!!.

Segueix les lletres, descobreix el dibuix i pintal !!!.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

Mira les seqncies de dibuixos. Explica que passa.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIADATA:

NOM: